Home > > Spookstemmen!

Spookstemmen!

'Veel spookstemmen voor gemeenteraad' kopt het AD vandaag. Met name in Amsterdam en Rotterdam is het 'duizenden' keren fout gegaan met het uitreiken van de stembiljetten. Twitter staat op z’n kop: ‘Goh, raar hè dat t volk steeds minder vertrouwen heeft in de politiek’. ‘Haha..de lange werkdag zou tot fouten leiden.. spookstemmen of toch gewoon fraude tijdens de afgelopen verkiezingen?' ‘Nederland bananenland’. 

In Amsterdam zijn in totaal 658 méér stemmen uitgebracht dan er kiezers kwamen opdagen, maar in andere stembureaus zijn juist in totaal 1820 mínder stemmen dan er kiezers zijn geteld. Een heel groot absoluut verschil, maar een relatieve foutmarge. Fraude? Ik denk dat het onzin is. Mensenwerk? Ja. Maar het aantal fouten kan wel fors verminderd worden als de verkiezingen anders worden ingericht.

- Stembureaulid zijn is verantwoordelijk en secuur werk. De oproep van de gemeente Amsterdam is 'Extra geld verdienen'. De vraag is of je met een dergelijke oproep altijd de juiste en kwalitatief goede groep mensen krijgt. Overigens is er wel een screening met een digitale cursus. En zitten er veel mensen met een hart voor de democratie.

- Stembureauleden staan om 04:30 - 6:00 uur naast hun bed en eindigen vaak pas ruim na middernacht. Vaak zijn ze zo'n 18 uur in touw. De gemeenteraadsverkiezingen zijn druk en een stembureaulid is continu bezig (uiteraard afhankelijk van het stadsdeel – opkomstpercentages verschillen). Na een werkdag van 14 uur slaat de vermoeidheid toe. Juist op het einde van de dag moeten de stemmen zeer nauwkeurig geteld worden. Het stemmen tellen gebeurt onder tijdsdruk: Hermandeschermman en de rest van Nederland wacht op de (voorlopige) uitslag. 

- In dorpen was er slechts één verkiezing. In Amsterdam waren er twee verkiezingen: voor de Gemeenteraad en de Bestuurscommissie voor het stadsdeel waar je in woont. In het centrum was er ook nog een referendum voor de Elandsgracht. Dit betekent dat er per kiezer goed moet worden opgelet welke stembiljetten worden uitgereikt. Iets dat foutloos moet gebeuren, maar kennelijk in sommige gevallen is misgegaan. 

- In Amsterdam zitten vaak twee stembureaus op één locatie naast elkaar. Een stembiljet van bureau A. mag niet in de bus van stembureau B. Dat betekent dat er continu opgelet moet worden dat een stembiljet niet in de verkeerde bus gaat. Als aan het einde van de avond stembureau A. 5 stemmen meer heeft en stembureau B. 5 stemmen minder, dan is een mogelijke verklaring dat 5 mensen de stem in de verkeerde bus hebben gedaan. Het is niet zo dat je dat onderling mag regelen met je collega-stembureau, dus het verschil in de proces verbalen blijft 5 meer en 5 minder. Eén stembiljet in de verkeerde bus telt dus als een dubbele fout. Oplossing: zet op één locatie, één stembureau.

- Het stembiljet in Amsterdam en andere grote steden? De enorme lap papier was verre van handzaam. Grappige reacties op de lengte van het stembiljet. Terugvouwen was voor veel mensen ook moeilijk. Dat is een probleem voor één individuele kiezer. Het stembureau moet honderden stembiljetten uitvouwen, sorteren, tellen per partij en per voorkeursstem voor een kandidaat. Na het tellen van honderden stemmen voor de gemeenteraadsverkiezing, wacht nog het tellen van honderden stemmen voor de bestuurscommissie. De oplossing? Een stemcomputer. Het is 2014, mensen! Er moet toch wel een geek te vinden zijn, die het uitlezen van de stem kan voorkomen.

Dus voor u denkt aan corruptie, bananenrepubliek en het aan de schandpaal nagelen van stembureauleden, denk ook eens aan het systeem en aan het feit dat bij de grote steden met veel meer kiezers dan in een dorp, helaas ook meer fouten gemaakt kunnen worden. Een frisse en fruitige (her-) telling in alle rust op de dagen na de verkiezingen zou aan te raden zijn met zulke grote verschillen. Een stemcomputer nog meer.


acht reacties op "Spookstemmen!"

Herbert
-1-  Herbert:
@Esther, op de avond zelf wordt er vlug geteld, er wordt alleen geteld op welke partij er is gestemd en niet op wie. De volgende dag worden de stemmen alsnog geteld en dan ook per persoon. Dus die hertelling is er al.

Het foutenscenario wat jij schets klinkt plausibel.
Maar inderdaad zijn de stembureaus erg lang open. Dat werd gedaan om de opkomt te bevorderen maar het helpt geen zier. Dan maar weer terug naar 19:00 uur.
Esther
-2-  Esther :
@Herbert: Nee hoor, geen sneltelling. Dit is de definitieve telling per stembureau. Op de verkiezingsavond worden ook alle voorkeursstemmen geteld en vermeld in proces-verbaal (dat getekend moet worden door alle stembureauleden). Daarna gaan alle stembiljetten in verzegelde zakken terug naar bureau Verkiezingen van stadsdeel.
Aicha
-3-  Aicha:
Er vind eerst telling per partij plaats daarna per persoon! Esther beschrijft dit correct in haar column!
JohnN
-4-  JohnN:
Er wordt gecontroleerd op de lijst als iemand zich meldt gewapend met stempas en id-document, zo is gemakkelijk bij te houden hoeveel en welke mensen hebben gestemd op het moment van sluiting van het stembureau. Ik heb begrepen dat er veel mensen langskwamen met stempas van zichzelf + die van gemachtigde/partner/e.d. Het eigen id-document is niet voldoende ook dat van degene die heeft gemachtigd moet getoond worden. Als dat ontbreekt worden er twee stempassen ontvangen maar slechts 1 stembiljet uitgereikt/gebruikt.
Een negatief verschil kan ontstaan, maar ook een positief: n.l. als er toch bij machtiging wordt gestemd zonder dat het id-document wordt overlegd. Overigens is het een voorbijgaande ergernis: sinds we hebben geconstateerd dat "privacy" geheel is afgeschaft zal bij de eerstvolgende verkiezingen de stemcomputer weer van stal worden gehaald. We hebben toch immers niets te verbergen?
Terrence
-5-  Terrence:
@JohnN: Inderdaad was het zo dat mensen alleen in hun eigen district konden stemmen. Er was dus een lijst waarop mensen 'afgestreept' konden worden. Dat is veranderd sinds de burger op elk stembureau in de gemeente mag stemmen.

Al jaren verzoek ik mensen die kritiek hebben op het tellen door mij en mijn mede-stembureauleden zich op te geven als (betaalde!) hulpteller voor na het sluiten van de stembussen. Maar echt niemand die zich kritisch opstelt ten opzichte van hen die het werk doen heeft de tijd om zich twee uren per vier jaar voor 35 euro in te zetten. Erg vreemd: wél kritiek hebben maar 'geen tijd' om te laten zien hoe zij het zelf beter kunnen. Overigens vraag ik zelf ook al jaren of er niet twee teams per bureau kunnen worden ingedeeld: één tot bijvoorbeeld 13.00 en verder. De 'ochtendploeg' kan 's avonds terugkomen om te helpen bij het tellen en weet wat er die ochtend mis gegaan kan zijn. Op de locatie waar ik zat zaten overigens drie stembureaus. Twee stembussen per bureau dus reken maar uit hoe vaak dat mis kan gaan...Dan zijn er nog mensen die gemachtigd zijn door een ziek familielid en voor het gemak het formulier mee naar huis nemen met de intentie het de volgende dag wel even te komen inleveren...;-) Helaas weigert de gemeente elke samenwerking met de hackers van Wij Vertrouwen Stemcomputers niet, ondanks dat die goede ideeën hebben over de beveiliging van stemcomputers. Maar ja, de gemeente werkt niet met 'criminelen'. Het is bijna grappig...
JohnN
-6-  JohnN:
@Terrence: daar ik een partner had die zich 20 jaar heeft ingezet als stembureauhulp kan ik met overtuiging jouw conclusies onderschrijven. De berichten over Egypte en Turkije geven sommige mensen aanleiding om te denken dat het hier dan wel net zo zal toegaan. Zonder zich op eigen ervaring te baseren.
Kritiek: volop, bereidheid bij te dragen: ho maar. Inderdaad moet de stemcomputer terug. Maar wel met een afscherming er omheen die hacken op afstand onmogelijk maakt. Gelukkig schijnen de liberalen zich nu achter dit standpunt te scharen (ik hoop ook vwb doeltreffend scherm tegen inbrekers natuurlijk)
Terrence
-7-  Terrence:
@JohnN Er werd indertijd ook een stemcomputer fysiek gehackt: een hacker had zich laten insluiten in een loods waar de apparaten worden bewaard en kon de software van de machine dusdanig veranderen dat er een compleet andere uitslag mogelijk werd dan kiezers hadden gewenst. Hij had zich gewoon via een uitzendbureau aangemeld als medewerker van het bedrijf dat de stemcomputers fysiek moet beveiligen. Zo simpel is het. En ja, een land als Mali lachen wij uit omdat ze daar vuilnisbakken als stembus gebruiken. Maar wat doen wij? Juist: wij gebruiken kliko's. Vuilnisbakken dus.
Arnoud
-8-  Arnoud:
@Terrence: ik vroeg me al tijden af waar die naam kliko toch vandaan komt, dus even opgezocht. Het is een bedrijfsnaam van de fabrikant en is een afkorting van Klinkenberg en Koster. Feitelijk zijn het minicontainers die theoretisch voor allerlei doeleinden kunnen worden gebruikt: stembus, camouflage voor flitsapparatuur, regenton en ga zo maar door.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.