Home > > Gemeenteraadsverkiezing: Lijst 21 - OMA

Gemeenteraadsverkiezing: Lijst 21 - OMA

Luchtige rondgang langs de kleinste partijen (5)

David Pinto van OMA

OMA is eigenlijk OPA. Landelijk doet de partij mee onder de naam OPA, maar in Amsterdam was die naam al geclaimd door een andere OPA. Dus OPA is ook weer géén OPA. Volgt u het nog?

Om kort te gaan: OMA is in Amsterdam de ouderenpartij met David Pinto aan het roer, OPA is in Amsterdam de ouderenpartij met Luud Schimmelpennink op kop.
 De landelijke OPA is een afsplitsing van 50Plus en heeft niets te maken met de Amsterdamse OPA.
OMA staat voor: Onbevreesd, Modern, Authentiek. Tja, dat krijg je als eerst de afkorting moet verzinnen en daarna inderhaast de betekenis.

Vergeefse moeite

Partijen die zich op lokaal niveau richten op de oudere kiezer doen volgens mij vergeefse moeite. Zeventig is het nieuwe vijftig en de senioren van tegenwoordig willen helemaal niet geassocieerd worden met oud, grijs, bejaard en zielig.  
Zelfs al ze dat wél zijn. De kunst van 'het moderne oud worden' is nu eenmaal zo lang mogelijk in de ontkenningsfase te blijven.
OMA-lijsttrekker David Pinto riep het nota bene zelf al: "Ik ben ergens rond de 60, maar voel me als een jonge hond." Pinto's wieg stond in het Marokkaanse Atlasgebergte. Zijn geboortedatum is indertijd niet precies vastgelegd. Voor hetzelfde geld is deze jonge hond dus al hoogbejaard.

Kansloos

Ondanks de betrekkelijke kansloosheid werpt OMA zich met maar liefst 18 kandidaten in de verkiezingsstrijd. David Pinto is dus de lijsttrekker, op 3 staat de eveneens redelijk bekende (voor ouderen dan) Joop Oonk. Hij regelde onlangs nog een groot interview met zichzelf in de bijlage van het Parool. Het leverde geen prachtige politieke vergezichten op.

Geen partijdiscipline

Opmerkelijk aan OMA is dat elke kandidaat z'n eigen standpunten inbrengt en dus niet gebonden is aan een collectief partijstandpunt. Iedereen mag in de raad in principe roepen wat hij of zij wil. Geen partijdiscipline, dat is pas echte democratie, vinden ze.
Om toch een indruk te geven: door de bank genomen zijn het nogal liberale standpunten (we mogen ze niet 'rechts' noemen van Pinto, maar ze zijn het natuurlijk wel).
De speerpunten van OMA volgens Pinto: de politie beter toerusten om de oververtegenwoordiging van Marokkaanse Amsterdammers in de misdaad terug te dringen, wethouders die grove blunders begaan moeten opstappen, elke Amsterdammer krijgt op z'n 65ste een gratis iPad tegen de vereenzaming.

Samenraapsel

Nu dacht ik toch dat een partij juist bedoeld was om mensen met dezelfde politieke doelstellingen en idealen in zich te verenigen, om zodoende samen sterk te staan. Als je dat principe loslaat wordt het een samenraapsel van uiteenlopende meningen. Op de vergadering roepen ze die meningen dan allemaal door elkaar en is er binnen de kortste keren ruzie in de tent. De zoveelste afsplitsing is in zulke gevallen niet ver weg. Dan zitten we over vier jaar weer met een OPOE.
Kortom, ik geloof niet dat OMA een lang leven beschoren is.


drie reacties op "Gemeenteraadsverkiezing: Lijst 21 - OMA"

Dick Schouw
Een mening is een mening. De tijd zal leren hoe het model van "Vrije Politiek" dat de OPABEWEGING aanhangt, aanslaat en tot veranderingen zal zorgen. De auteur gaat erg uit van zijn beleving van wat wij "verouderde politiek" noemen. Ons kiessysteem gaat uit van volksvertegenwoordiging d.w.z. dat we op mensen stemmen en niet op partijen (u kruist een naam van een kandidaat aan en stemt in het stemhokje op die PERSOON en dus NIET op die PARTIJ). Er gaan zelfs stemmen op om het hele partijgebeuren te gaan verbieden (zie discussie in de VK van vorige week). Immers een partij kan zijn kandidaten officieel helemaal niet dwingen om op een bepaalde manier te denken of te stemmen - ons kiessysteem gaat nog steeds uit van het principe van "zonder last en ruggespraak". Oftewel een raadslid zit in de raad op persoonlijke titel - het is zijn/haar raadszetel. Dat partijen via fractiediscipline (bij PvdA zelfs kadaverdiscipline) etc toch druk op haar raadsleden uitoefenen is zo gezien dus eigenlijk tegen de principes van ons kiesstelsel en mogelijk zelfs een overtreding van de wet. OMA/OPA laat verschillende meningen toe bij haar kandidaten - zij proberen zoveel mogelijk gezamenlijke groepsstandpunten vast te leggen (soort programma) en daarbuiten is men vrij zijn eigen mening over alle zaken te hebben die niet onderling gelijkluidend zijn vastgelegd. Daarbij komt dat bij OMA/OPA degene met de meeste stemmen in de raad komt. Dit systeem heeft veel voordelen en een paar nadelen. Grootste voordeel is dat de kiezer krijgt waarop hij gestemd heeft - personen zijn namelijk veel betrouwbaarder wat het naleven van hun uitgangspunten betreft dan partijen. Bovendien valt er weer wat te kiezen - hoe meer kandidaten hoe groter de keuze en hoe dichter men met zijn/haar keuze bij de "ideale" kandidaat kan komen. Nadeel is dat het voor de buitenwacht (de kiezer) moeilijker wordt. Men moet zich nu immers in de kandidaten gaan verdiepen - via google etc is dat vandaag de dag gelukkig gemakkelijker dan vroeger, maar neemt niet weg dat de kiezer meer moet gaan doen. Democratie zoals 150 jaar geleden geïmplementeerd in Nederland is nu eenmaal niet gemakkelijk en krijg je niet cadeau.
Als laatste de opmerking dat zowel OPA (landelijk) als OMA (Amsterdam) GEEN partijen zijn maar onderdeel van een beweging. Dat maakt niet alleen dat het systeem dat we volgen wat moeilijker begrepen wordt (andere uitgangspunten), maar ook dat de niet intern betrokkenen (de buitenwacht) regelmatig verkeerde vergelijkingen maken. Zo hebben we bijvoorbeeld geen lijsttrekker, kennen we ook geen leden (wel groepen kandidaten) en staan we individuele programma's toe. In meer dan 42 steden doen we mee aan de GR14 en tot nog toe blijkt dat verschil van mening binnen de groepen wonderwel in bijna alle gevallen gerespecteerd te kunnen worden en leidt het tot interessante afwegingen en discussies. De betrokkenheid van een ieder wordt dus vergroot. Respect voor elkaar is hierbij cruciaal. Als er al een zwak punt in deze manier van werken van OPA en OMA zit dan is het dat juist de factor respect in onze samenleving aan erosie onderhevig is (helaas!). Zonder respect valt de OPABEWEGING uit elkaar (maar onze samenleving ook).

Dick Schouw
Initiator OPABEWEGING
Herbert
-2-  Herbert:
David Pinto is een politieke gelukszoeker, PvdA, D66, VVD, LN en nu de oudjespartij.

Ik vind dat Dick Schouw opmerkelijke ondemocratische opmerkingen maakt.
Een partij verbieden is dus een vereniging verbieden, dat druist rechtstreeks tegen Artikel 8 van de Grondwet, Vrijheid van vereniging.
"zonder last en ruggespraak" Die zin is allang uit de Grondwet gehaald. En volkskvertegenwoordiger stemt nu "zonder last". Dat wil zeggen zonder enige verplichting t.o.v. een ander kan stemmen. dat de ruggenspraak er uit is gehaald is logisch, anders zou een volksvertegenwoordiger niet eens kunnen overleggen met een ander.
En dan de fractiediscipline ook wel kadaverdiscipline genoemd door Schouw.
Als je in een coalitie zit is eenstemmigheid wel gewenst. Allereerst tekent een (potentieel) fractlied voor het verkiezingsprogramma en daarna voor het coalitieakkoord. dan is het logisch dat je je ook aan je gegeven woord houdt. Ben je het er niet mee eens, dan had je dat van tevoren moeten zeggen.
Schouw is dus een voorstander van woordbreuk. Dat staat genoteerd.

Ik zie dat Schouw ook al politiek gelukszoeker is op de conservatieve kant van het politiek kant van het spectrum.
JohnN
-3-  JohnN:
ROB BIP OPA en OMA - geen van deze observaties heeft tot nu toe zinnige discussies opgeleverd. dat vond ik tekenend. We lazen en zwegen.
Mijn verwachting is dat deze organisaties alleen maar zullen bijdragen tot de al bestaande aversie van de kiezer. De witte vlakken op deze reactievelden bewijzen dit. Ze doen geen goed aan de sombere stemming over de opkomst percentages.
Nu staat hierboven dan opeens een lang betoog. Een ego-betoog helaas van een initiatiefnemer van de OPABEWEGING, waarvan ik nog treuriger word dan ik al was. Ik ga geen lelijke woorden zeggen hoor, maar ik sluit me aan bij de sombere verwachting uitgesproken door de auteur. Als het al wat wordt valt het spul binnen de kortste keren uiteen door verdeeldheid, als het maar een zetel wordt, dan splijt die zetel in tweeën, denk ik.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.