Home > > Project 1012: is het weer ‘back to normal’?

Project 1012: is het weer ‘back to normal’?

Met het Project 1012 wilde waarnemend burgemeester Lodewijk Asscher in 2007 de criminele infrastructuur doorbreken en de omvang en concentratie van economisch laagwaardige en overlast gevende functies verminderen in het postcodegebied 1012. Project 1012 zou het unieke karakter van het gebied herstellen, transformeren en daarmee een kwalitatief hoogwaardig entreegebied realiseren. Het zou zo’n 10 jaar gaan duren. Wat is er nu bereikt?

Niet iedereen is positief over project 1012. Er is met nieuwe ondernemers gewerkt aan enkele mooie sleutelprojecten zoals Rokin, Oudekerksplein, Nes en het Art Hotel. De Rode Loper is in uitvoering. Maar, er is ook nog steeds veel criminaliteit en bewoners klagen over de overlast van het groeiend aantal toeristen. Onduidelijk is wat het allemaal heeft gekost. Na 6 jaar was het tijd voor een evaluatie.

Het rapport van de onderzoekers van Andersson Elffers Felix (AEF) is kritisch. De communicatie was niet voldoende. Het project was vooral een feestje van, en voor, de stadsbestuurders en hun entourage. Betrokken bewoners en de goede ondernemers stonden vooral langs de lijn. Er was teveel aandacht voor de criminogene ondernemers, die het op hun beurt zat zijn steeds weer als crimineel te worden gestigmatiseerd. Tenslotte is het nog veel te vroeg om de inzet op handhaving te verminderen. Project 1012 is nog lang niet ‘back to normal’.

Onduidelijk is wat het Project 1012 heeft betekend voor bewoners. Jammer genoeg hebben de onderzoekers van AEF niet zelf gesproken met bewoners. Dat is symptomatisch. Ik maak me al jaren zorgen dat de stadsbestuurders de buurt onbewoonbaar hebben verklaard.

1012Inc
De onderzoekers van AEF stellen dat het tijd is om de energie veel meer te richten op de bondgenoten bij de revitalisering van het gebied: ‘er zijn impulsen in het project nodig om het project van onderop meer wortel te laten schieten in het gebied’.

Die bondgenoten zijn bewoners en ondernemers die mogelijk zelf ook in het nieuw 1012Inc willen investeren voor maatschappelijk rendement. 'Eigendom' is de sleutel voor succesvolle revitalisering van het gebied. Aankop is nodig om zo tot een verandering van functies in 1012 te komen.

Project 1012 moet de komende raadsperiode wordt afgerond; ‘back to normal’. Daarvoor is een andere aanpak nodig. De energie wordt gericht op de bondgenoten door het faciliteren van betrokken ondernemers en bewoners. Er komt een 1012-Community’ waarin ondernemers en bewoners met elkaar bespreken welke kant het op moet met het gebied en welke initiatieven de moeite waard zijn om de ruimte te geven.
De centrale stad gaat het project voortaan zelf leiden. De bestuurscommissie speelt na de gemeenteraadverkiezingen nauwelijks meer een rol. 

Handhaving blijft nodig. De terugtrekkende beweging die de gemeente maakt komt veel te vroeg. Handhaving is een normale overheidstaak, maar in het gebied 1012 is het meer: het is een kritische succesfactor om steun te behouden voor de ingrepen in het gebied.

Geld
Helaas zeggen de onderzoekers niets over de financiële kosten en baten van het project in de afgelopen 6 jaar. Uit de herijking blijkt ook niet hoeveel geld nu nog nodig is om ‘back to normal’ te komen. Dat is niet goed. De Rekenkamer constateerde bezorgd: ‘De plannen maken echter nog onvoldoende duidelijk hoe deze ambitie moet worden gerealiseerd. Ook zijn de verwachte kosten nog niet helemaal in beeld gebracht. Dit maakt het moeilijk om echt grip te krijgen op het project en afgewogen besluiten te nemen’.

Cultuuromslag
Project 1012 is nog lang niet klaar. Het project was tot nu toe vooral het gezellige feestje van bestuurders onderling, waarbij betrokken bewoners en ondernemers mochten toekijken. Die aanpak werkt niet. Maar, het waren zeker geen 6 verloren jaren.

Of de aanpak met bondgenoten beter gaat werken hangt af van de bereidheid van de gemeente om die bondgenoten ook serieus en oprecht te laten meewerken aan het project 1012. Dat vergt nogal een cultuurverandering. Het nu al verminderen van de handhaving is een slecht eerste signaal. De tijd zal moeten leren of de geplande herijking voldoende is. De evaluatie, en de nieuwe plannen, bieden in elk geval voldoende basis voor stevige debatten over de toekomst van 1012.


vijf reacties op "Project 1012: is het weer ‘back to normal’?"

Walther
-1-  Walther:
Voor belangstellenden.... de herijkingsvoorstellen staan on line:
http://www.bestuur.centrum.amsterdam.nl/..

Morgen (11 feb.) spreekt de commissie Algemene Zaken van de stadsdeelraad over de herijking van het Coalitieproject 1012; 20 feb. staat het onderwerp geagendeerd voor de cie AZ van de gemeenteraad. De vergaderingen zijn openbaar en ook online te volgen. De stukken zijn via deze link te downloaden:
http://www.bestuur.centrum.amsterdam.nl/..
Jessie
-2-  Jessie:
Als een bulldozer is Projectbureau 1012 door de buurt gegaan, zonder op enig manier rekening te houden met de vele ondernemers die hierdoor gestigmatiseerd werden... En nu hebben we het over "back to normal", werkelijkwaar?!

Hieronder volgt mijn ingezonden stuk (het Parool) van vorig jaar

DE HYPOCRISIE VAN PROJECT 1012
Geef de buurt haar glans terug!
Stop de verloedering van het Wallengebied!
Herover het hart van de Amsterdamse binnenstad!

Dit soort kreten zouden niet misstaan tijdens een demonstratie in de jaren zeventig, toen de krakersbeweging in opstand kwam tegen de verloedering van de Nieuwmarktbuurt, waar toen een hoop leegstand was.
Maar nee, anno 2013 zijn dit uitspraken van onze eigen Gemeente die samen met Projectbureau 1012 een offensief begonnen is om de Wallen te transformeren naar een hoogwaardig gebied.

Ik snap er eigenlijk niet zoveel van? Het enige wat ik wel begrijp is dat de belangen van de uitvoerders om dit project te laten slagen blijkbaar dermate hoog zijn dat (in mijn ogen) onbehoorlijk bestuur niet gemeden wordt.
Met propagandawoorden als verloedering, criminogeen, laagwaardig en malafide is de afgelopen jaren een beeld geschetst over ondernemingen die in veel gevallen nog hebben meegewerkt aan de buurt zoals hij nu is.
En geloof me, het is echt een stuk beter als 30/40 jaar geleden, toen de politie nog een oogje dichtkneep voor de opiumrokende Chinezen, die voornamelijk Surinaamse mannen inzette om hun heroïne te verkopen. De Zeedijk vervallen was, met veel leegstand en overspoelt met junks en dealers. De prostituees nog ongecontroleerd achter de ramen zaten, hoe en waar ze vandaan kwamen maakte niet uit. Dat de zandbak in het speeltuintje op de Zeedijk iedere ochtend doorzocht moest worden op spuiten.

Is de buurt nu dan zo verloederd dat hij alleen nog maar te redden valt door bestuurlijke inmenging? Vergeten ze niet af en toe, dat niemand in deze buurt wilde investeren toen de Zeedijk in ogen van velen nog een achterbuurt was? Dat een groot deel van deze, nu criminogene, laagwaardige ondernemers dat wel hebben gedaan (samen met de gemeente)? En dat we ook wel kunnen constateren dat het tegenwoordig een gewild gebied is onder toeristen, maar ook zeker onder bewoners (de WOZ waarde stijgt nog steeds ieder jaar)!
Stop met deze beeldvorming en stap af van het idee dat je met nieuwe hoogwaardige ondernemers "het hart van de binnenstad zou moeten heroveren", want het hart klopt als altijd!

En omdat veel van deze, nu gestigmatiseerde, ondernemers al zo lang in deze buurt zitten weten ze als geen ander hoe je buren, klanten, toeristen en ja ook de straatdealers moet aanspreken op hun gedrag, en proberen zij hun stoep wel een beetje schoon te houden, omdat zij weten dat dit nou eenmaal hoort bij het exploiteren van een zaak in een gebied waar veel mensen komen die geen binding hebben met de buurt. Sinds de komst van de "nieuwe" ondernemers in de buurt, die gesubsidieerd hun huur betalen, kan ik in ieder geval wel constateren dat het zwerfafval een groter probleem geworden is (waarschijnlijk toeval).

Een eigenaresse van een toeristenwinkel vertelde mij dat ze vroeger zelf nog lampjes ophing voor haar deur, om haar straat wat gezelliger en toegankelijker te maken (verlichting was er toen nog niet bij haar in de steeg), maar nu is haar winkel laagwaardig en is ze teveel. Coffeeshops moeten hun bedrijfsvoering stoppen om plaats te maken voor nieuwe "hippe" horeca, puur vanwege hun strategische ligging. En onder het mom; "je bent toch tegen vrouwenhandel?" worden diverse prostitutieramen gesloten.

Dit alles omdat Amsterdam besloten heeft dat de buurt verloedert is, herovert moet worden en beter af is met meer, nieuwe, hoogwaardige, bonafide ondernemers die ervoor zullen zorgen dat de buurt haar "GLANS TERUG KRIJGT".

Over welke glans hebben ze het dan?

J. Berger, Nieuwmarktbewoner en trots op mijn buurt
Amsterdam, februari 2013
Arnoud
-3-  Arnoud:
@Jessie: een gemeentelijke belastingdienst vindt altijd wel een reden om de WOZ-waarde te laten stijgen, dus dat is eigenlijk niets bijzonders. ;-)
wk
-4-  wk:
Zou het projectbureau wel weten dat ook Singel (oneven zijde), Oude Nieuwstraat, Spuistraat en Lijnbaansteeg onde postcodegebied 1-12 vallen? D e rode lampjes branden daar nog volop.
Walther
-5-  Walther:
Jesse,

Dank je wel voor jouw bijdrage. Weliswaar uit Parool eerder, maar uit het hart gegrepen.
Triest hoogtepunt van de handhavingssoap vond ik dat mijn buurtkroeg moest sluiten.
Tegenover de willekeurige handhaving op de enkele ondernemer in 1012 (de zwakkeren, want hier geldt toch het recht van de sterkste) staat deze week weer dat er bijna 500 short stay vergunning van rechtswege zijn verleend, omdat ze op het bureau zijn blijven liggen, te lang... Het is niet meer uit te leggen.

Het is de trieste oogst van een vier jaar Groen Links stadsdeelbestuur dat het pluche belangrijker vind dat principes. Ik ben benieuwd hoe mw. van Pinxteren en de heer Oranje straks gaat uitleggen waarom meer dan 90% van de zienswijzen van bewoners steevast als 'ongerond' wordt verklaard.
http://www.amsterdamcentraal.nl/archief/..

Iemand reageerde op Facebook dat Project 1012 stiekem het Project X is van stadsbestuurders.
Laten we de komende gemeenteraadsperiode (waarin de centrale stad weer in de leiding is) hopen op oprechte beterschap.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.