Home > > Boa te huur

Boa te huur

Er is goed nieuws voor de gezagsgetrouwe, maar verwarde Amsterdammers die al lopend in de binnenstad bijkans paranoïde worden van de veelheid aan verschillende toezicht- en handhavingsteams die ieder in hun eigen jasje de straten (on)veilig maken. Het Amsterdamse bestuur wil daar nu écht iets gaan doen. Dat mocht ook wel eens een keertje tijd worden; handhavers, politie, toezichthouders, stadswachten, straatcoaches, parkeercontroleurs en gastheren; volgens mij zien ze zélf al door de bomen het bos niet meer, hoe moeten wij dat dan kunnen? En wat belangrijker is: wordt het er allemaal wel veiliger op?

Ergens in 2011 riep burgemeester van der Laan al dat de versnippering van alle toezichthouders en handhavers hem stoorde. Toen al riep hij op tot de vorming van één goed toegerust team, duidelijk herkenbaar en op hun taak berekend. Daarin kreeg hij al gauw bijval van minister Opstelten die zei te streven naar een nieuw bestel van goed opgeleide boa's (*) met een professioneel en herkenbaar uiterlijk en een helder takenpakket, die complementair aan de politie in de openbare ruimte moest gaan opereren. Onlangs deed de inmiddels voormalige Amsterdamse Ombudsman Ulco van der Pol er nog een schepje bovenop met een rapport over de wenselijkheid van een herkenbaar, uniform en integraal optreden toezicht.

Kortom, alle toezichthouders en handhavers hetzelfde pakje aan, dezelfde opleiding en hetzelfde, duidelijke takenpakket. Dat moet toch een zegen der mensheid zijn. Of zit er toch nog ergens een addertje onder het gras?

Bezuiniging
Ivo Opstelten zit middenin de vorming van de Nationale Politie, een reorganisatie die budgetneutraal moet verlopen en dat betekent vrijwel altijd verregaande bezuinigingen. Bij die reorganisatie horen onder meer een herverdeling van personeel over het land (lees: minder agenten in de grote steden) en het beter optuigen van allerlei opsporingsonderdelen (lees: minder agenten in de grote steden). Oftewel, er is straks minder politie voor toezicht op straat en zij worden vervangen door goedkopere, minder opgeleide en minder breed inzetbare handhavers die bovendien ook nog eens door de gemeentes zelf moeten worden bekostigd!

Ook voor Van der Laan spelen er natuurlijk andere belangen. Niet alleen is te verwachten dat er straks minder agenten op straat zullen zijn, maar bovendien heeft hij er straks minder over te zeggen. Burgemeesters zijn namelijk straks geen korpsbeheerders meer maar zullen zich moeten schikken naar de nukken van de Minister, in ieder geval beheers- en beleidsmatig. Wil Van der Laan nog eniszins willen voldoen aan de eisen en verlangens van de Amsterdamse bevolking (lees: politiek, met name in de binnenstad) op het gebied van toezicht en handhaving, dan zal hij daarvoor dus zijn eigen toko moeten inrichten, onder meer door handhavers meer bevoegdheden te geven.

Commercieel Boa
Even los van de vraag of iedere politieagent in Amsterdam nou zo goed voor zijn taken is uitgerust, mag je gerust stellen dat deze beweging absoluut ten koste gaat van de kwaliteit van ons toezicht en dus ook van onze veiligheid. Boa's zijn dan doorgaans niet de mindercellige melkertbaners zoals bepaalde internetmedia ons zo graag doet geloven, ze zijn wel over het algemeen minder goed opgeleid, minder getraind en hebben minder bevoegdheden dan de doorsnee politieagent. Het venijn zit hem echter in de staart: Opstelten, die per 1 januari 2014 met deze materie aan de slag wil, houdt namelijk nadrukkelijk de mogelijkheid open voor gemeentes om "particuliere boa's" in het publieke domein in te zetten. Feitelijk houdt dit in dat gemeentes straks beveiligers kunnen inhuren om toezicht- en handhavingstaken over te nemen.

Dat moeten we natuurlijk helemaal niet willen, dat dezelfde persoon die je vorige week een louche club heeft uitgemieterd je straks een bekeuring geeft omdat je even twee minuutjes met je auto op de stoep staat. Beveiligingbedrijven zijn commerciële instanties en openbare orde is een zaak voor de overheid, die twee bij elkaar brengen is bijna een garantie voor allerlei soorten belangenverstrengeling, inclusief de ontwikkeling dat veiligheid straks alleen nog maar te koop is voor de mensen met het meeste geld.

Maar wel tegen een eenduidig tarief natuurlijk.

(*)Boa: bijzonder opsporings ambtenaar: functionaris met beperkte opsporingsbevoegdheden, vaak op een specialistisch of beperkt gebied. Dat kunnen milieu-, visserij- of kaartcontroleurs zijn, maar ook specialisten bij Bouw- en Woningtoezicht of de AID. Hoewel Boa's qua opsporing vaak minder opgeleid zijn dan de politie, betreffen het niet zelden mensen met een op hun vakgebied hogere of wetenschappelijke opleiding.


acht reacties op "Boa te huur"

Arnoud
-1-  Arnoud:
Ik ben wel blij met meer duidelijkheid en eenvormigheid. In het verleden stond er nog wel eens een uniform tegen je te blaffen dat formeel geen reet te vertellen had.
MarkII
-2-  MarkII:
Eenduidig uniform lijkt mij top. Maar om even duidelijk te zijn:

Een BOA komt minder voor in de klachtenprocedure van de nationale ombudsman dan een agent. Dus wie maakt er meer fouten? De BOA of de agent. Het niveau van Melkert is iets dat bij de burger is blijven hangen. Maar de gemiddelde BOA voldoet aan MBO4 niveau.
Dat staat overigens gelijk aan een agent of hoofdagent. Misschien word het eens tijd om de samenwerking tussen die twee groepen (BOA's en Politie) verder aan te scherpen. Want door negatieve verhaaltjes in de media denkt de gemiddelde Nederlander dat hij de draak kan steken met een BOA.

Bijv: BOA houd verdachte aan omdat hij een strafbaar feit waarneemt en de verdachte niet mee werkt. De politie komt om de verdachte te transporteren naar het bureau ten einde deze voor te geleiden aan de officier welke toetst of de aanhouding van de BOA rechtmatig is. Maar de agenten besluiten eerst even zelf te toetsen of de aanhouding rechtmatig is en besluit dat ze de verdachte niet mee gaan nemen. Resultaat, de BOA staat voor paal en de verdachte viert feest op straat met alle aandacht van de burger. Want het eerste wat de burger denkt: wat een sukkel, die BOA.

Er is nogal een hoop mis. De BOA opleiding is inmiddels weer aangescherpt maar kennelijk vind de gemiddelde Nederlander nog steeds dat een BOA een Melkert is. De gemiddelde agent weet vaak niet wat de bedoeling is wanneer een opsporings-ambtenaar een aanhouding verricht. Simpel, op dat moment zijn ze enkel aanwezig om de verdachte over te brengen naar het bureau. Niets meer, niets minder.

Persoonlijk denk ik dat ze alle BOA's gewoon moeten indelen bij de politie. Zijn we van al het gezeur af. De BOA is dan geen Melkert meer en agenten begrijpen tenminste wat er van ze verwacht word. Het zijn dan tenslotte volledige collega's. Denk alleen dat een hoop BOA's dat niet zo'n prettig idee vinden aangezien ze dan betaald krijgen als surveillant. En dat is ver beneden hun huidige inkomen.
JohnN
-3-  JohnN:
Gezien het mislukken van de twee pilot projecten om winkeldiefstallen te laten afhandelen door boa's i.p.v. door politie heb ik nog niet zo'n hoge verwachting van de voorgenomen maatregelen. Het simpel wisselen naar een uniform outfit betekent nog niet dat er voortaan in alle gevallen adequaat wordt opgetreden. Het is een eerste stap naar overzichtelijkheid voor het publiek, maar niet meer dan dat.
Suffie
-4-  Suffie:
Beste Mark, mocht je conclusies willen trekken uit de bevindingen van de Ombudsman als het gaat om het verschil in kwaliteit tussen BOA's en agenten, dan zou ik daar nog eens heel goed over nadenken. De meeste klachten over de politie gaan namelijk over zaken waar BOA's zich helemaal niet mee bezig houden: geweld, handboeien, niet opnemen van aangiftes, vrijheidsberoving, niet optreden na meldingen en het verstrekken van informatie over onderzoeken. Als je bepaalde werkzaamheden met een hoog klachtrisico niet hoeft te doen, kun je er ook geen klachten over krijgen. Zo kun je ook concluderen dat keurslagers bij de ombudsman enorm goed scoren.
Suffie
-5-  Suffie:
Overigens is het onderbrengen van toezicht bij de politie al eerder aan de orde geweest. Begin jaren 90 liepen er ineens "uitgeklede" politieagenten op straat, met een lager instapniveau, een kortere opleiding, geen vuurwapen en een beperkt takenpakket: de politiesurveillant. Pest was alleen dat de burgers het verschil niet zagen met "echte" agenten en allerlei dingen van ze verlangden waarvoor ze helemaal niet waren toegerust. Ik heb zo'n vermoeden dat men nu hetzelfde trukje wil toepassen, maar dan op kosten van de gemeenten en met een pakje aan waardoor ze wel herkenbaar blijven als geen-politie.

Overigens John, het probleem van de winkeldiefstal-boa's is niet dat de mensen kwalitatief niet in staat zijn om dit soort zaken af te handelen, maar dat er te veel haken en ogen zijn die buiten hun beperkte opsporingsbevoegdheden liggen. Zou je die breder maken, dan kweek je feitelijk een algemeen opsporingsambtenaar en dus een politieagent. En raad eens wat ze nou niet willen??
MarkII
-6-  MarkII:
Tja, Suffie. zo kan je het ook lezen. Wat ik meer bedoel is dat altijd de suggestie word gewekt dat de gemiddelde BOA een klungel is welke geen opleiding heeft genoten. Helaas kan ik niet zeggen dat men helemaal ongelijk heeft maar zeker geen gelijk. Daarnaast heeft de politie ook vele BOA's in dienst. En voor zover mij bekend zijn die nu alle, per 1 januari 2013 (nationale politie) gewoon algemeen opsporings-ambtenaar geworden. Overigens, een BOA kan wel degelijk geweldsbevoegdheden hebben en handboeien en/of wapens dragen. Maar daar gaan we niet over in discussie.

Ik ben het niet eens met de auteur van dit stuk die wel erg kort door de bocht is met haar schrijven. Vandaar dat ik maar even reageerde.
Yvette
-7-  Yvette:
@MarkII: Mark, waar ben ik kort door de bocht? Volgens mij reken ik juist (zie voetnoot) redelijk af met het door jou geschetste beeld. Leg de taakstellingen en opleidingen van politie en Boa's eens naast elkaar, dan zul je toch moeten toegeven dat de politieopleiding veel breder is opgezet dan alleen toezicht en opsporing? We hebben het dan niet over het niveau, maar over de mogelijkheid om vanuit een toezichttaak door te schakelen naar andere gebieden die wel door de politie, maar niet door Boa's worden beheerst.
Herbert
-8-  Herbert:
Ik vind het een slechte zaak. Vroeger was het BOA-schap een van de taken van je functie. Neem een treinconducteur, die zijn allemaal BOA. Maar het is hun hoofdtaak. Dat is verantwoordelijk zijn voor de veilgheid in en om de trein, chef du train zijn, en verantwoordelijk zijn voor de vertrekprocedure. Daarnaast heeft hij een soort EHBO-opleiding, geeft en controleert vervoersbewijzen en voor het laatste is hij BOA. Om een PV uit te kunnen delen die in eerste instantie ook nog eens een uitstel van betaling is.

Maar een BOA in de openbare ruimte heeft gewoon te weinig opleiding. Naast het kennen van de regels moet hij zichzelf kunnen verdedigen, met agressie kunnen omgaan, etc, etc. Dat zijn geen zaken die je even in 2 weken leert
En daarnaast, en dat is mijn principiële punt, het handhaven van de orde in de openbare ruimte is een van de basistaken van de politie. Al zolang de politie bestaat. En àls we met BOA's gaan werken, doen het naast een agent.

MarkII wil alle BOA's bij de politie indelen. In eerste instantie lijkt dat een goed idee, maar het is het niet. Buitengewoon opsporingsambtenaren kom je in alle hoeken gaten tegen en hebben niets met de politie te maken, zoals de conducteur.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.