Home > > Bestemmingsplan 1012: hoezo meer ruimte voor wonen?

Bestemmingsplan 1012: hoezo meer ruimte voor wonen?

Deze week konden we nog reageren op het ontwerpbestemmingsplan voor het postcodegebied 1012. Hier is, vergeleken met de rest van de binnenstad, al veel horeca aanwezig. Het bestemmingsplan stelt: “Gezien de reeds aanwezige horeca is toevoeging van nieuwe horeca in principe niet aan de orde.”

Als je echter door leest in het ontwerpbestemmingsplan dan blijkt dat er een grote verruiming van de horeca is gepland met de vestiging van drie nieuwe 24 uurs horeca vestigingen, de komst van horecaterrassen op daken, de verruiming van horecavergunningen naar de eerste etages en nieuwe hotels.

In veel gevallen wordt niet eens concreet aangegeven waar de uitbreiding mogelijk is. Als bewoner/ondernemer weet je dus niet meer wat je kan verwachten en daar is een bestemmingsplan nou juist voor bedoeld. Het ontwerpbestemmingsplan is op tal van punten dus niet voldoende duidelijk.

Met alle uitzonderingen, aanvullingen, wijzigings en verruimde binnen- en buitenplanse afwijkingsbevoegdheden het stadsdeel feitelijk geen grenzen stelt aan de horeca in postcodegebied 1012.

In veel gevallen wordt niet concreet aangegeven waar de uitbreiding mogelijk is of nu al gepland is. Als bewoner weet je dus niet meer wat je kan verwachten en daar is een bestemmingsplan nou juist voor bedoeld. Het ontwerpbestemmingsplan is op tal van punten dus niet voldoende duidelijk.

Goed voor de leefbaarheid?
Het stadsdeel stelt dat uitbreiding van de horeca goed is voor de ‘leefbaarheid’, zonder het begrip leefbaarheid concreet te maken (specifiek en meetbaar). Als bewoner zie ik nog niet in hoe de enorme uitbreiding van de horeca de leefbaarheid van mijn buurt gaat verbeteren en gaat leiden tot meer echte bewoners in het postcodegebied 1012.

Mijn ervaring is dat meer horeca niet noodzakelijk leidt tot meer leefbaarheid, meer echte bewoners en minder illegale hotelverhuur. Ik vraag met af op basis van welk onderzoek onder bewoners het stadsdeel stelt dat uitbreiding van de horeca de leefbaarheid zou vergroten.

Het ontbreken van duidelijke regels voor handhaving
Het ontbreken van duidelijke regels over terrassen, en straks zelfs open dakterrassen, en versterkt en onversterkte geluid bij de horeca, staatmuzikanten, het parkeren van fietsen van de horecagasten, het drinken op straat, versterkt geluid van boten op de grachten en steeds meer evenementen maken de bewoners vogelvrij.
Het ontbreken van regels betekent ook dat kroegbazen en horeca-ondernemers overgeleverd zijn aan de willekeur van de handhavers en klachten van bewoners. Dit is niet gewenst.

In de Horecavisie van het Centrum staat dat alles nog vrijer en soepeler moet: ruimere openingstijden, meer algemene regels en minder controleren. Zolang bewoners en ondernemers onderling maar zelf de overlast tegen gaan, en er proberen samen uit te komen… 

Dat is kort door de bocht. Je komt er namelijk niet uit. Daarvoor zijn de belangen te uiteenlopend. Vroeger woonde de ondernemer zelf boven zijn zaak… die wonen woont nu vaak buiten de stad. Omdat het daar zo veel rustiger is. Vervolgens krijgen de buurtbewoners die klagen de ‘zwarte piet’; dat zijn dan de ‘not-in-my-backyard-types’. Ik heb medelijden met de handhavers die al die ruzies daarover moeten sussen. Zonder duidelijke spelregels, en de middelen voor handhaving, heeft het bestemmingsplan, dat inzet op een intensief gebruik van de ruimte, geen kans van slagen.

Verkeerscirculatie en bevoorrading
Nu al is de bevoorrading van de horeca de grootste goederenstroom de stad in. Uitbreiding van de horeca, zonder rekening te houden met de groeiende stromen van goederen naar die locaties, is niet verstandig. Ook het aantal zendingen voor consumenten in 1012 van webwinkels stijgt sterk. Het stadsdeel wil op hetzelfde moment een autoluwe binnenstad realiseren. In het bestemmingsplan is niet aangegeven hoe deze doelstelling kan worden gerealiseerd met de noodzakelijke aanpassingen voor gebundeld leveren, vervoer van goederen over water, voldoende dynamische laad- en losvoorzieningen en afhaalpunten voor consumenten. 

Meer aandacht voor wonen
Er wordt wel fysieke ‘ruimte gemaakt’ voor meer wonen, maar een echt beeld van wat de bestaande en nieuwe bewoners willen mist. Leefbaarheid en economische waarde vragen natuurlijk om lastige afwegingen. Wat doen we aan die meer dan 3.000 toeristenbussen die dagelijks door het centrum rijden, hoe regelen we een slimme bevoorrading, wel of geen hoeren op de Wallen, hoe lokken we de consumenten van de bank af terug de echte winkels in, hoe voorkomen we dat short stay leidt tot een spookstad, wel of geen uitbreiding van horeca en wat doen we aan de leegstand van kantoren en woningen? Die samenhangende visie ontbreekt als kloppend hart voor het bestemmingsplan. 

Het zijn mooie plannen op papieren met pakkende titels. Complimenten aan de communicatie-adviseurs. Maar, als buurtbewoner blijf ik gepuzzeld achter. Het wonen verliest het in het ontwerpbestemmingsplan (opnieuw) van horeca, pret op het water en prostitutie. Of, hebben de plannenmakers de buurt inmiddels echt onbewoonbaar verklaard? Nee toch, hoop ik dan maar...


Reageer op "Bestemmingsplan 1012: hoezo meer ruimte voor wonen?"

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.