Home > > Allochtoon. Say it, bitch!

Allochtoon. Say it, bitch!

Samuel L. Jackson - Foto: movie promo.

Bent u ambtenaar bij de gemeente Amsterdam? Lees deze tekst dan niet. Ik ga namelijk het A-woord gebruiken, heel vaak. U weet wel: allochtoon. Het woord dat u van het stadsbestuur niet meer mag gebruiken. Move over, vrije meningsuiting! Het is tijd voor een stukje symboolpolitiek uit de koker van de PvdA, de betuttelpartij die ook hoeren wil gaan verbieden en de kasreserves van Amsterdam wil gaan storten in een stadsbank die middenin de financiële crisis doodleuk wil gaan doen waar de bankensector bijna failliet aan is gegaan: hypotheken verkopen. Maar het allerdomste plan van allemaal is toch echt het verbieden van het woord ‘allochtoon’.

Hoe hypocriet kun je zijn? Een maand geleden zat heel Nederland hardop te lachen om de Amerikaanse tv-presentator die acteur Samuel L. Jackson een vraag stelde over het veelvuldig gebruik van ‘the N-word’ in de Tarantino-film Django Unchained. Voor de naïeve PvdA’ers onder ons: het N-woord is ‘nigger’. Jackson weigerde de vraag te beantwoorden zolang de journalist het woord niet durfde uit te spreken. En wat deed de blonde knul? Stamelend borg hij zijn kaartje op en stelde een compleet andere, veel minder interessante vraag.

O, wat hebben we met z’n allen zitten lachen om dat YouTube-hitje. O, wat vonden we Amerikanen benepen en hypocriet. O, wat legde Jackson de vinger pijnlijk treffend op de zere plek. O, wat waren wij in Nederland toch vele malen ruimdenkender. Vergeet het maar. In de hoofdstad van ons land zetelt een bestuur dat het een goed idee vindt om zelf een N-woord te creëren. Allochtoon mag niet meer. Allochtonen moeten in de ban. Een allochtoon is voortaan een Marokkaanse Nederlander. Of vul zelf een van die 175 nationaliteiten in. Doodeenvoudig toch?

Er zijn zoveel redenen te bedenken om dit onzalige plan af te schieten dat je je afvraagt of het dit stadsbestuur überhaupt enige realiteitszin heeft. Loopt er in de Stopera voortaan een gedachtenpolitie rond die ambtenaren in de boeien slaat als ze per ongeluk ‘allochtoon’ zeggen? Kafka of Orwell hadden het niet beter kunnen bedenken.

Toch is er een veel fundamenteler bezwaar: voor welk probleem is dit de oplossing? Het beleid verandert namelijk niet. Nog steeds vragen we nieuwe bewoners naar hun nationaliteit en categoriseren we hen ook als zodanig: allochtoon versus autochtoon. Ook van schoolgaande kinderen leggen we de nationaliteit vast, terwijl schoolsubsidies voor bestrijding van taalachterstand worden uitgekeerd op basis van diezelfde vastgelegde nationaliteit. Hoeveel symbolischer wil je deze schijnoplossing hebben?

Misschien moet een Nederlandse filmjournalist (zeg: René Mioch) het maar eens vragen aan Samuel L. Jackson. Ik kan het antwoord eigenlijk al raden: “The A-word? Allochtoon, you mean! Say it, bitch!”


23 reacties op "Allochtoon. Say it, bitch!"

Arnoud
-1-  Arnoud:
En als je nu uit een gemengd huwelijk komt? Ben je dan bijvoorbeeld een Nederlands-Marokkaanse Nederlander? Een halve Marokkaanse Nederlander? Een halve Nederlander? Ik zie nog wel bezuinigingsmogelijkheden op degenen die dit hebben bedacht.
Jeroen Mirck
Het is een ondoenlijk, onzinnig plan. Al was het maar omdat iedere andere term op termijn dezelfde negatieve connotatie krijgt als allochtoon of gastarbeider. Wedden dat de PvdA dit plan dan opnieuw van stapel haalt?
JohnN
-3-  JohnN:
Precies. PvdA theaterpartij in stadsbestuur. Zo lossen we alle problemen op. Volgende stap: prostitutieprobleem. In een klap opgelost: gebruik van het woord "hoer" verbieden.
Ik vind het wel ergerlijk hoor, nu ik eraan gewend ben geraakt steeds beschuldigd te worden ook van "de linkse kerk" te zijn.
JohnN
-4-  JohnN:
Het domme is dat men voor onderbouwing verwijst naar Noord Amerika. Waar het woord "nigger" uitgebannen werd door "Afro-American", voor alles wat een kwart, half of helemaal zwarthuidig was en af te leiden naar de tijd van de slavernij.
"Marokkaanse Nederlander" is niet analoog daaraan, immers Marokko ligt ook in Afrika, dus dat zouden eigenlijk "Afro-Nederlanders" moeten zijn. Ha,ha!
Maar Nederland wil altijd graag de groepen beter onderscheiden en definiëren, en dat werkt dan niet meer. Immers Somalische Nederlanders, Nigeriaanse Nederlanders, Congolese Nederlanders, zijn allemaal "Afro-Nederlanders". En wat moet men in deze redenering aan met de Turken? Zijn dat nou Europeanen, dus gewoon "Nederlanders"? Of zijn het "Aziatische Nederlanders"?
De Amerikanen doen het simpeler: alles wat oorspronkelijk uit Eurazië komt en een lichte huid heeft schaart men onder "Caucasians", donkere mensen zijn "Afro Americans" en wat uit Midden en Zuid Amerika komt zijn "Latinos". Overigens toch een licht discriminerende ondertoon als je "Afro American" of "Latino" bent in de States.
Dus in zoverre weinig verschil met ons aloude "Allochtoon", laten we het daar dan maar rustig bij houden en niet steeds naar de U.S. of A. kijken voor het "goede voorbeeld"...? Eartha Kitt (uit Cherokee-Afro mix als moeder, Caucasian vader) zei het in de jaren 70 al heel duidelijk: "I am American, nothing else".
Theo
-5-  Theo:
Allochtoon is een te algemene benoeming, de gemeente wenst alleen een preciezere duiding.
Allochtoon wordt op die manier veranderd in Marokkaanse Amsterdammer, of Surinaamse Amsterdammer.
Eindelijk het 'benoemen en bouwen' waar Doekle Terpstra in 2008 al toe opriep.
Zoals gezegd een plan met haken en ogen, maar wel een begin.
Jeroen Mirck
@Theo: En wat bereiken we met dit 'beter benoemen'?
@JohnN: Het is de Nederlandse boekhoudersgeest om op elke nationaliteit een eigen labeltje te plakken. Of het een probleem oplost doet niet ter zake.
Theo
-7-  Theo:
@Jeroen:
Die vraag kun je beter aan de gemeente Amsterdam stellen, maar wat mij betreft helpt dit beter om te voorzien in behoeften van bepaalde groepen, of bij het aankaarten van problematiek binnen bepaalde groepen. Zo zullen Chinese, Surinaamse of Turkse Amsterdammers bijvoorbeeld niet snel meer worden aangesproken op de overlast zoals overwegend veroorzaakt door Antilliaanse en Marokkaanse Amsterdammers.
Suffie
-8-  Suffie:
Als het labeltjes plakken een kwestie van boekhoudersgeest is, waarom heffen we de twee meest onzinnige dan ook niet op?
Jeroen Mirck
@Theo: Sinds wanneer worden Chinezen aangesproken op het wangedrag van sommige Marokkanen?
Theo
-10-  Theo:
@Jeroen:
Zolang men van een allochtonenprobleem spreekt, spreekt men Chineze Amsterdammers bijvoorbeeld ook aan. En dat lijkt mij onjuist en onwenselijk.
Martin Wisse
-11-  Martin Wisse:
En toch, ook al zegt een beroemde zwarte meneer uit Amerika dat ik het n-woord mag gebruiken, toch zal ik als blanke jongen dat niet doen. Want veel andere, niet zo beroemde zwarte mensen, vinden het wel een naar woord dat niet al te friviool gebruikt moet worden.

Zo is het ook met allochtoon. Het is een woord dat alles dat niet blank is over 1 kam scheert, het voegt niets toe en zoals anderen ook hebben gezegd, het verhult problemen met bepaalde bevolkingsgroepen door ze in een grote massa niet-Nederlanders te begraven.
Theo
-12-  Theo:
@Martin:
Het woord 'nigger' heeft een negatieve betekenis omdat het een bijnaam was voor de zwarte slaven in Amerika. Maar het woord 'allochtoon' zegt niets over huidskleur. Het is Oudgrieks en betekent slechts 'van een andere aarde/gebied', dus dat kunnen ook blanken zijn.
Een te algemeen woord om problematiek te benoemen, dat ben ik met je eens.
wk
-13-  wk:
Gebruik het woord Marokkaan voor : inwoner van Marokko.
Gebruik het woord Surinamer voor: inwoner van Suriname.
Gebruik het woord Amsterdammer voor: inwoner van Amsterdam.
What's the problem?
JohnN
-14-  JohnN:
@wk:
Gebruik Nederlands in Nederland.
Geen probleem toch?
Ben -
-15-  Ben -:
Nederland begon al een probleem te krijgen met woorden te zoeken wat dat betreft toen het de Kolonie Oost Indie verloor in Dec1949 en wat nu het huidige Indonesia is. De mensen die daar geboren en getogen waren en de Nederlandse Nationaliteit hadden moesten vaak uit veiligheid alleen al naar Nederland verplaatst worden en kwamen dan ook met boodloods aan in Rotterdam en werden ondergebracht in Pensions verspreid over heel Nederland. Toen echter wisten vele Nederlanders al niet de juiste woorden te vinden en menigeen dacht dat deze mensen in de bomen hadden gewoond in het oerwoud of zo,vaak werden ze uitgescholen voor oa Hee, Zwartje.Zoeloekaffer, aap of monkie, en waar hebben jullie Nederlands geleerd enz. Mijn vrouw die ik ontmoet had toen ik als militair in Indie zat en een HBS opleiding achter de rug had zei altijd dat heb ik in de 4 weken geleerd dat ik op de boot zat naar Nederland haha. ja zo ging het echt,en de reden hiervan was dat het grootste gedeelte van de Nederlandse bevolking maar bitter weinig af wist van Indie wat notabene 300 jaar onder Nederlands bewind was geweest.De Nederlanders waren wat dat betreft dom gehouden door de jaren heen vandaar die toestand,niet wetende hoe men daar leefde en woonden,dit iseen grote fout geweest van onze regering en de onze schoolopleiding in die jaren speciaal voor de oorlogsjaren. Wij wonen nu al weer meer dan 50 jaar in America, mijn vrouw van Indie en ik van Amsterdam dus van Nederland en hoe noemen zij ons nu hier ??
Heel simple just Americans. Gr, Ben in Oregon
Theo
-16-  Theo:
He Ben dat wij Ollanders in-en-in slecht zijn en verantwoordelijk voor alle ellende in den vreemde weten we inmiddels wel, die plaat is door de jaren heen flink grijsgedraaid.
Maar weet de gemiddelde geweldige Murrikaan dan wel waar Indonesia ligt?
JohnN
-17-  JohnN:
Theo, als je burger van een land bent dat zo groot is dat je er de grimmige toendra zowel als zwoele tropennachten kunt beleven, de energie van een gigantische wereldstad en de immense verlatenheid van een woestijn.. ja als je dáárvan burger bent kun je je veroorloven je niet zo druk over de "buitenlanden" te maken.
Als je daarentegen uit het aanspoelsel van de Rijn bent voortgekomen past toch wel enige bescheidenheid, wij teren nog altijd op onze VOC roem vergaard in een tijd toen je de wereld nog gemakkelijk kon veroveren door een paar scheepskanonnen af te schieten en er je vlag te planten.
Ben
-18-  Ben :
Hi Theo,ik heb het hier niet over die owe plaat die inderdaad grijsgedraaid is,ik had het over een regering die de bevolking dom heeft gehouden van dat prachtige land,en dat daardoor het onbegrip is ontstaan bij velen Nederlanders. Hell mijn ogen gingen pas goed open toen ik daar als militair naar toe werd gestuurd want wat had ik van dat land geleerd in mij shooljaren. Ja de mensen waren donker gekleurd en hun hoofdvoedsel was rijst dat in de shawa's groeide en de karbouwen werden gebruikt bij het ploegen,ja dat is wat ons bijgebracht werd toen ik op de lagere school zat,en dat van een land waar we 300 jaar geregeerd en geld verdiend hebben. Om terug te komen wat de doorsnee Amerikaan af weet van Indonesia,wel net zo veel als wij vroeger natuurlijk maar het verschil hier is het was geen Amerikaans gebied,maar dit alles is nu ook veranderd, de wereld is een stuk kleiner geworden nu velen gebruik maken van het vliegtuig vervoer en voor mij trouwens ook om zo nu en dan even terug te gaan naar mijn oude stad als er de poen voor is haha. Gr, Ben
Theo
-19-  Theo:
@JohnN:
Mijn trots en vaderlandsliefde zijn niet louter gebaseerd op het aantal vierkante kilometers landoppervlak onder mijn voeten, mijn beste.
JohnN
-20-  JohnN:
@Theo - In mijn lagere schooltijd, naoorlogse armoe toen er nog geen geld was om nieuw leermateriaal aan te schaffen, hadden we zangboekjes met liedjes die de oorlogsjaren en de "politionele acties" hadden overleefd. Daar stonden liedjes in als "Wien Neer'lands Bloed door d'Aadren vloeit" en "Van Oost tot West waar de Zon nooit Ondergaat".
Verwijs je naar zoiets voor die trots en vaderlandsliefde? Een beetje gedateerd nu, voor de meeste van ons. Maar de Amerikanen zingen nog steeds dat soort liedjes uit volle borst, want ze zijn trots op dat immense land. En de tijd dat hun voorouders het hebben afgepikt van de Indianen en de Eskimo's ligt alweer veel verder in het verleden dan 1948 toen wij de vlag streken in "Nederlandsch Indië".
Ik zal het niet beleven, maar ik hoop dat de mensheid ooit zich allemaal "Wereldburger" zal voelen.
Theo
-21-  Theo:
@JohnN
Je kijk op geschiedenis is ietwat beperkt en zeer electief. Amerika is wereldwijd nog steeds koloniaal bezig, alleen noemen ze het anders. De Amerikaanse strijd om burgerrechten duurde tot na de moord op Martin Luther King, en is volgens velen nog niet uitgestreden, zelfs niet met een zwarte president.
Wij hebben nu bijvoorbeeld al sinds 1890 exclusief vrouwelijke staatshoofden gehad, en vrouwenkiesrecht sinds 1917 waar de USA pas in 1919 aan durfde. Zo zijn er nog meer voorbeelden aan te halen waarin Murrikans achterblijven (waar ik niet helemaal op in wil gaan, mijn punt is nu wel gemaakt), maar uiteindelijk dus voor wat mij betreft hebben Murrikans geen reden om trotser te zijn op hun afkomst dan een kaaskop als ik.
JohnN
-22-  JohnN:
Beperkt en selectief? Mag ik even schateren?
Een vrouwelijk staatshoofd sinds 1890, ja ja door de Oranjelobby op de troon gehesen, of door het volk gekozen? Dankzij geknutsel aan de grondwet die de Oranjefans bedachten als oplossing voor het reproductief mankeren van de Oranjemannetjes met slechts een chromosoom in hun zaad.
Het koloniseren door de Amerikanen vindt overal navolging, ook door landen die daar van vroeger nog ervaring mee hebben, zoals Nederland. Koloniseren gebeurt vandaag de dag door multinationals Theo, leer wat bij, ik hoef geen punten te maken, het is geen voetbalspel, gewoon nuchter naar de feiten kijken. Maar jouw geloof is je van harte gegund hoor, bouw daar je vaderlandsliefde maar op, mijn zegen heb je.
Theo
-23-  Theo:
@JohnN:
Daar ga je weer; selectief te werk. Zelf ben ik overtuigd republikein, maar onze monarchie is in zekere zin door het volk gekozen ja, zelfs uit moderne polls blijkt telkens weer dat de meerderheid van het volk niet anders wil. Jammer, maar het is niet anders.
En ik bedoelde 'punt' niet als doelpunt of highscore, maar 'punt' in de zin dat ik hoopte dat mijn standpunt werd gecommuniceert, JohnN. Wat bij jou duidelijk niet is gelukt. Deze constante en jammerlijke miscommunicatie is ons lot, lijkt het wel.
En het pad van zelfhaat dat u bewandeld kan slechts tot 1 voorpelbaar einde leiden. Vergeef mij dat ik u daar niet in volg.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.