Home > > Geen woning, geen Ronnie

Geen woning, geen Ronnie

De kroon

Dat de koningin eens af zou treden was te verwachten. Dat Willem Alexander en Maxima haar zouden opvolgen was natuurlijk ook al bekend. En toch komt het als een schok. Ik heb niets tegen de mensen van het koningshuis als personen, maar als instituut heb ik er wel mijn bedenkingen bij.  Aan al de juichende reacties in diverse media te merken ben ik ondertussen de enige in Nederland die er niet zo blij mee is. Dat is al een schok, maar een schok is ook dat ik me bij Beatrix haar toespraak pas realiseerde dat we de eerst komende jaren dood gegooid gaan worden met heel veel zogenaamd nieuws over het koningshuis. Nu, een paar dagen na de aankondiging kan ik de levensgrote foto’s van onze 'geweldige' vorstin in de ochtendkrant al bijna niet meer met droge ogen bekijken. Dat zal alleen maar erger worden.

De volgende schok was dat ik me realiseerde dat heel Amsterdam op zijn kop komt te staan. Amsterdam is de hoofdstad van Nederland en het hoort natuurlijk ook hier in de stad te gebeuren. Maar al de beperkende maatregelen die er ongetwijfeld genomen gaan worden om het allemaal in goede banen te leiden, geven me nu al een benauwd gevoel. In 1980 bij de vorige troonswisseling was ik er ook al bij en die dag is toch vrij onstuimig verlopen. Ik woonde toen in de buurt van de Vondelstraat en ben die dag niet naar buiten geweest omdat het wel oorlog leek op de Overtoom en omstreken. Maar volgens een hoop reacties van mensen zal dat bij deze kroning niet gebeuren.

Het schijnt nu niet nodig te zijn om te gaan demonstreren, hoor ik links en rechts zeggen. Waarom niet, vraag ik me dan af. De slagzin geen woning geen kroning is nu 33 jaar na de vorige kroning naar mijn bescheiden mening nog net zo van kracht als in 1980. En misschien nog wel meer. Want nog steeds is er voor een hele hoop mensen op een normale manier geen huis te krijgen in Mokum. Of je moet genoeg geld hebben om ergens een 'leuk' appartementje te kunnen kopen.

Van de gemeente hoef je in ieder geval niet veel te verwachten wat betreft huisvesting. Die hebben nu zelfs weer het idee uit de kast gehaald om de mensen met lagere inkomens te weren uit de stad. Net als in de jaren zeventig-tachtig toen er een hoop mensen met lagere inkomens maar naar Purmerend, Zaandam, Almere, de Bijlmer en meer van die overloopgebieden moesten verhuizen.

Amsterdam moet zich schamen hoe ze al jaren met het woningbeleid omgaat. Maar ja, iedereen is schijnbaar uitermate tevreden met hoe het in de stad en in het land gaat. Ik ben een zeikerd, volgens veel mensen, en probeer elke leuk nationaal feestje de grond in te boren. Ik hoop niet dat jullie me missen op 30 april maar ik zal het niet mee vieren, onder het motto: geen woningen, geen Ronnie. Als een eenzame Don Quichote zal ik ergens in de natuur gaan zitten.

Ik hoop wel dat Sancho Pancha meegaat.


veertien reacties op "Geen woning, geen Ronnie"

JohnN
-1-  JohnN:
Ha die Ron. Maak je niet druk joh, tegen de wind in schreeuwen brengt je ook nergens. Het is natuurlijk wel opvallend dat er bijna een oproep tot volksgericht is tegen de voormalige CEO van het SNS Reaal concern die ervoor heeft gezorgd dat ons staatskastekort weer wat verder negatief is gegroeid met 0,6 procent, terwijl iedereen over zijn eigen schoenen struikelt om maar mee te rennen in de slijmjurkenstoet die het voortdurend heeft dat de Beatrix die 33 jaar zo hard gewerkt heeft voor ons, waarvoor we haar eeuwige dank verschuldigd zijn.
Tegen "vorstelijk" salaris en onvergelijkbare bonussen, dat dan weer wel.
We koesteren een heilig 19e eeuws relikwie en dat betekent dat je bankdirecteuren mag "bashen", maar diep voor oranje moet buigen. Doe maar mee met die trend, dan krijg je geen ruzie.
f.bol
-2-  f.bol:
Met alle respect, zelden zoveel onzin in één artikel gezien, op de uiteraard logische principiële bedenkingen bij het instituut monarchie na dan:
De "woningnood" was toen al niet erg en nu helemaal niet van kracht. Scheefwonen, dat wel. Ik durf gerust te beweren dat Amsterdam meer sociale woningbvouw in het centrum binnen de ring heeft dan welke andere belangrijke stad dan ook in de wereld. Die mensen werden in de jaren 70 en 80 niet de stad uit gejaagd omdat ze te weinig verdienden, maar omdat ze elders voor hetzelfde geld veel betere woningen kregen. De geleide woningpolitiek in die tijd en het bezopen idee dat je voor 200 gulden aan de gracht moest kunnen wonen zorgde voor een dusdanige uitholling van de inkomsten dat de stadsvernieuwing veel te traag op gang kwam.
Sinds de jaren 80 is de kwaliteit van alle woningen in de stad natuurlijk enorm toegenomen, wie dat neit ziet is blind. Probleem blijft dat 60 % van de mensen die sociaal huurt daar eigenlijk een te hoog inkomen voor heeft. Dat pribeert Ossel nu aan te pakken en terecht. Wonen is voor iedereen met ieder inkomen een recht, wonen in hartje centrum voor een fooi niet persé. Hoeveel krakersrellen hebben we eigenlijk in de Bijlmer gezien?
JohnN
-3-  JohnN:
@f.bol: Met permissie, zelden zoveel onzin in één reactie gezien.
"De "woningnood" was toen al niet erg en nu helemaal niet van kracht"....

Ik heb vele jaren gependeld tussen Lelystad en Amsterdam en dat deed ik heus niet voor mijn lol. Ik werkte in Amsterdam en was economisch zowel als emotioneel sterk aan de stad gebonden. Ik ben zelfs een poosje tijdelijk bij mijn ouders van gevorderde leeftijd ingetrokken, maar dat was natuurlijk ook geen houdbare toestand. Maar een huis in Amsterdam? Vergeet het maar. En er was nog helemaal geen sprake van scheefwonen in die mate zoals nu wordt beweerd. Bovendien heb ik nog steeds geen onderbouwd overzicht gezien waaruit duidelijk blijkt dat - als de scheefwoners weggejaagd worden - in een klap de wachttijden voor betaalbare woningen verleden tijd zouden zijn.
Het is politieke prietpraat, Amsterdam is een permanente woningnoodstad. Het is alleen niet meer zo zichtbaar (al die mensen die ergens wonen waar ze eigenlijk niet willen zijn maar ze hebben een dak boven het hoofd).
Ik kan zo boos worden over die gemakkelijke politieke uitspraken waardoor het moet blijken dat een probleem niet echt bestaat maar alleen tussen onze oren heerst.
f.bol
-4-  f.bol:
@Johnn Uiteraard was en is er een probleem, maar dat bestaat ( en bestond) voornamelijk uit het feit dat de verkeerde mensen in de verkeerde huizen op de verkeerde plekken woonden. Door het stringente maar zeer inefficiënte toewijzingsbeleid ontstond een enorm tweede circuit van onderverhuur. De onderhuurders betaalden de marktwaarde of meer zodat de mensen die er officieel woonden soms niet eenmaal ( sociale woningbouw met lage huur) , niet tweemaal ( huursubsidie) maar driemaal profiteerden ( onderverhuur).
Gemakkelijke politieke uitspraken worden gedaan door hen die iemand die het probleem wil aanpakken meteen asociaal noemen en karikaturale beelden van "de stad uitjagen van lage inkomens" schetsen
Als je de markt ietsje beter laat werken zul je heilzame resultaten zien:
- zij die sociaal huren en daar recht op hebben krijgen een betere woning want daar is meer geld voor
- zij die scheefwonen worden niet weggepest maar gaan gefaseerd meer huur betalen
- er ontstaat meer ruimte om niet te duur te huren in de vrije sector ( je kunt nu huren voor 400 of 1400 euro, er tussen zit veel te weinig)
- uiteindelijk wordt het verschil en dus de overstap tussen koop en huur kleiner, je zit nu in de rare situatie dat iemand 400 euro voor een etage betaalt en z'n buurman deze voor 4 ton koopt.
Dr.D
-5-  Dr.D:
F. Bol is een tijdje niet buiten geweest? Niets gemerkt van de uitverkoop in de sociale huisvesting? Sociale huurwoningen werden gerenoveerd en verkocht tijdens de onroerend gekte waar nu de prijs voor wordt betaald vanwege de bijna onbeperkte hypotheekverstrekking. Huren werden aangepast en de OZB volgden slaafs de meest idiote vraagprijzen voor huisvesting door de ge-creëerde schaarste. Ook het z.g. scheefwonen (wie bepaalt dat?) is volkomen onzinnig, het zou betekenen dat je huisbaas inzicht heeft over de inkomsten van de huurder en daar de huurverhoging op zou mogen aanpassen? Geen privacywet die dat toestaat. Het is puur gericht op (nog) meer winst maken, of dacht iemand soms dat de huutprijs naar beneden gaat wanneer iemand zijn baan verliest of zijn inkomen ziet kelderen? Bestuurders die zo maar wat roepen in de media zouden zelf eens bijvoorbeeld met de metro gaan en het perron van station Nieuwmarkt bestuderen....
JohnN
-6-  JohnN:
@f.bol: Ik word meteen klaarwakker als ik lees: "je kunt nu huren voor 400 of 1400 euro..." Dat is nu precies die waarheid waar ik op doel. Die de barrière voor mij (en vele vele anderen) vormt om Amsterdam nog ooit weer binnen te komen. En die situatie was 33 jaar geleden in wezen precies zo. Velen zijn net "te rijk" om in de vergelijkbare lage groep binnen te komen. Alleen de nieuwbouw van de Bijlmer was beschikbaar, maar toen voor 800 ouderwetse guldens in wezen ook onbetaalbaar. Daarom bleven ze leeg tot de Surinamers ze vulden door er met drie gezinnen samen in te trekken. Om te kopen was er voor ons alleen een woonbootje haalbaar en beschikbaar, maar zonder overname van de ligplaats. Ik hoorde gelukkig op tijd dat die naar de houthaven verbannen worden. Ja het woord "wegjagen" vermijd ik nu maar om het niet als "karikatuur" te laten bestempelen. Na veel vruchteloos schrijven, kijken, praten en teleurgesteld worden kwam je dan uiteindelijk in Lelystad terecht. Vóór de groei van je inkomen uit groeien nog sneller de woonkosten zodat je uiteindelijk toch nooit verder komt dan Almere. Twintig minuten reistijd dichter bij je reisdoel. Hoera.
Zijn het niet de politici die er alles aan gedaan hebben om het zolang bestendig zo te laten blijven en zo de mensen naar Almere, Purmerend etc. hebben gedwongen? Ook wie liever niet in een slaapstad wilde wonen? In 33 jaar is toch wel enig langetermijn beleid te realiseren? Ik had ooit mijn hoop gevestigd op het toverwoord "inbreiden" (jaren 80-90 ambities) maar men bleef weilanden in de polders opspuiten en met vinexwijken vol te plempen. Jammer, al die oude Amsterdammers in Lelystad, Almere en Purmerend zouden in meerderheid graag hun oude jaren in de stad doorbrengen. Maar de stad wil dat niet, er zijn al te veel lage inkomens in Amsterdam. Big spenders wil Amsterdam hebben en daarom blijft alles zoals het is, wat ik je brom.
Dr.D
-7-  Dr.D:
En natuurlijk de Godwin van f.bol:
-voornamelijk uit het feit dat de verkeerde mensen in de verkeerde huizen op de verkeerde plekken woonden.-
Dr.D
-8-  Dr.D:
Ten overvloede.
-Als je de markt ietsje beter laat werken zul je heilzame resultaten zien-
@f.bol
Echt schuimpjes in je ogen!

De spoorwegen
De zorgverzekeraars
De ziekenhuizen
De energiebedrijven
De telecombedrijven
Ooit allemaal overheids- en Nutsbedrijven, nu één van de grootste ergernissen van deze tijd
Puur door hebzucht en winstbejag, de hedendaagse ziekte van de samenleving.
f.bol
-9-  f.bol:
@Johnn: Ik kan me heel goed voorstellen hoe vervelend het is geweest. Maar je ziet dus ook dat het gat tussen sociale en commerciële huur veel te groot is. En dat los je in mijn ogen alleen op door het starre systeem los te wrikken. Als twee op de drie sociale huurwoningen eigenlijk niet door de doelgroep worden bewoond , en je gaat , zeg maar, Ijburg bouwen, en daar moet je 30 % sociale woningbouw neerzetten, moet je elders toch minderen of ben ik nu gek? En als je dat dan in de grachtengordel doet, verdien je met de verkoop als stad zoveel dat je de sociale woningbouw kwalitatief zeer hoogwaardig kunt maken.

En nee ik zeg niet alle sociale woningbouw buiten de ring, maar ik zeg wel dat het hoog tijd is om ervoor te zorgen dat er meer middenklasse huurwoningen en goedkope koopwoningen komen.
Als dat eerder was gebeurd waren die koopprijzen nooit zo uit de hand gelopen en had speculatie dus veel minder zin gehad en was kraken onnodig geweest. Cirkeltje rond.
Amsterdam wil alleen Big spenders? Ga eens in London-Westminster kijken of in de eerste 4 arrondissementen (en het 16e) in Parijs. Dat is big spending en daar moeten wij niet heen. De grap is echter wel, dat je in die steden in de cirkel daar omheen ( en dat zou vertaald naar de Amsterdamse situatie nog ruim binnen de ring zijn) wel een groot huuraanbod hebt tegen niet exorbitante prijzen. Concurrentie heet dat.

@ Dr d : Tja je kunt mij wel verwijten dat ik blind en onwetend ben maar kom dan ook ergens mee. Ik ben regelmatig op station Nieuwmarkt en zie daar nu niet bepaald oorzaak of gevolg van de woningnood. Maar ik zal beter opletten de volgende keer (?)
Ja er was/is schaarste, maar die is nu juist gecreeërd door gemeentelijk beleid uit het verleden. Dat zorgde juist voor schaarste, speculatie en winstbejag. Maar ja, als je een betere oplossing weet, graag
f.bol
-10-  f.bol:
@ drd, nu ga je helemaal los en buiten het onderwerp, maar goed:
De spoorwegen: hangen nog grotendeels vast aan de overheid, hebben meer problemen met een overbelast netwerk dan privatisering. Overheid grijpt nog constant in
De zorgverzekeraars: de zorg is kwalitatief extreem hoog en dus ook duur. In de jaren 70 gaven ze iemand van boven de 70 geen nieuwe heup meer. Ziekenhuizen zijn prachtig en hypermodern. Ja er wordt teveel geld uitgegeven maar dat ligt niet aan de zorgverzekeraars maar aan onze collectieve zorgverwachting.
De ziekenhuizen: waren die ooit allemaal van de staat dan?
De energiebedrijven: gaat niet lekker idd, valt ook weinig op te concurreren, itt huizen.
De telecombedrijven: wordt algemeen gezien als uiterst geslaagde privatisering. Wil je terug naar de PTT die je twee maanden op een aansluiting liet wachten of die ons "blij" maakte met een dubbeltje per minuut? Vertaal dat eens naar de prijzen nu

Maar ja ik ben blind.

Had u al een oplossing voor de woningnood?
Dr.D
-11-  Dr.D:
Heeft f.bol nu echt al die jaren onder een steen geleefd?
Schrijft over de 'heilzame marktwerking' op de woningmarkt. Fout!
Het was de op hol geslagen onroerend goed markt en de banken die daar op speculeerden door enorme aantallen hypotheken te verstrekken. De prijzen voor onroerend goed zijn economisch eenvoudig te verklaren, creëer schaarste en de vraagprijs schiet omhoog.
De sociale huurwoningen worden verkocht door de woningcorporaties alsof ze eigenaar zijn. Ook fout! Het waren woningbouw verenigingen! Je betaalde lidmaatschap via de huur en had als lid recht op
inspraak. Stiekem is dat allemaal verdwenen in allerlei fusies.
En woningnood? De gemeente heeft zelf onbewust meer dan duizend panden leeg staan.
Hoeveel vierkante meter er leeg staat in kantoorpanden weet niemand precies..

En ter aanvulling voor de blijkbare minimale kennis van Amsterdam voor f.bol, perron Nieuwmarkt:
"WONEN IS GEEN GUNST MAAR EEN RECHT"
F.bol
-12-  F.bol:
En, had u daar een oplossing voor?
Glenn Gertsch
-13-  Glenn Gertsch:
Geachte Allen,
Als iedereen nu ophield met commercieel te zijn en te worden, en gewoon zou luisteren, onderzoeken en dan met onderbouwde feiten op feiten iets zou neerleggen waar een discussie over kan worden gevoerd. Dus niet wie gelijk heeft maar samen tot een oplossing zouden komen. Wat zou de wereld veranderen.
Woningnood : Iedereen die een wit inkomen binnen krijgt is bekend bij de belastingsdienst, Zo zou je kunnen zorgen dat de jaaropgave van iedereen die een Sociale huurwoning heeft een doorstroming krijgt naar een andere huur woning, Hiermee voorkom je ook onderhuur of illegalen die er niet horen te wonen.Dat men een staffel in zou bouwen van een percentage als iemand daar boven verdient dat die bv drie huur woningen krijgt aangeboden waar hij voorkeur op zou willen hebben. Dat alle commerciële instellingen zouden kunnen stoppen met hun doeleinden. Dus iedereen levert in, Makelaars, hypotheek adviseurs, notarissen, woz waarde word aangepast van de staat van de woning en niet aan de hypotheek.
Banken ; Banken zouden terug kunnen gaan naar hun Basis en vanuit de basis verder gaan hoe ze waren vroeger, Maar dan wel dat mensen die er werken bij de bank psychologisch andere zouden kunnen helpen bv met een hypotheek, daar bedoel ik mee mensen kennis en niet commercieel inzicht als er een wat minder capabel persoon voor hun zit en die een flut hypotheek zouden aansmeren.
Kortom wij leven in een systeem ( levenswijze en levensbehoefte ) wat het andere systeem ( justitie, politie, rechtbanken, rechters, advocaten ) en uiteindelijk het volgende systeem ( schuldsanering, leger des heils, psychiatrie, ziekenhuizen, ) bij elkaar draaiende te houden. Cirkel rond. Dit is een cirkel dat als je er eenmaal in komt zonder hulp er niet meer uit komt. Denk aan een zwerver.
Dus het systeem waar we in leven houd zichzelf draaiende.............
JohnN
-14-  JohnN:
Geachte Glenn Getsch: Wat fijn dat u ook een mening geeft die niet eindigt met DE oplossing.
Laten we bij uw eerste stap beginnen: Woonproblemen moeten opgelost worden door scheefwonen te corrigeren zoals ook f.bol 's credo luidt. Een taak voor de Belastingdienst zegt u.
Misschien is het u ontgaan dat de Belastingdienst al enkele jaren niet meer tegen haar taken opgewassen is die tot haar oorspronkelijke werkterrein behoren? Er is daar jaar na jaar fors "gesaneerd", d.w.z. personeel enorm ingekrompen in het geloof dat 90% van het werk door computers kan worden verricht. Samen met een opjagen van boetes via volautomatische inningstrajecten heeft de overheid gedacht dat hier een win-win traject mee is ingegaan: meer opbrengst voor de staatskas met minder mensen. Het gevolg is een grote chaos, dossiers die jaren slepen omdat er niemand naar kijkt, fraudezaken waarop niet geacteerd wordt omdat er geen mensen voor zijn om ze uit te zoeken. Breek een ex belastingambtenaar de bek niet open of u schrikt zich een ongeluk.
Nee mensen, scheefwonen zal niet worden opgelost met behulp van de computer van de Belastingdienst, dat gaat allemaal enorm vastlopen, sorry dat ik het optimisme van f.bol en andere gelovigen moet afschieten. De woningcorpotaties hadden niet zo groot moeten groeien zodat deze zelf nog een beetje zicht op hun huurders en hun omstandigheden hadden behouden. Nu is het te laat, met een landelijke ambtenarij als de Belastingdienst strandt dit schip voorgoed. Ik vrees dat ze er niet eens aan zullen willen beginnen.

Maar beste Glenn, de berustende manier waarop u vaststelt dat het systeem zichzelf draaiende houdt toont aan dat u het eigenlijk ook niet weet. Evenmin als ik. Het systeem is helemaal niet draaiende: het is vastgelopen. Corporaties opbreken in hapklare brokken, net als die megascholen die de fout in gingen misschien? Stadsbesturen zijn machteloos tegenover corporaties die in meerdere gemeenten werken. Het tij moet keren, maar zolang er nog mensen denken dat het allemaal nog wel aardig draait (draaiende wordt gehouden) vrees ik dat ik het niet zal meemaken.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.