Home > > Mobiliteitsaanpak Amsterdam: eerste mooie voetstap…

Mobiliteitsaanpak Amsterdam: eerste mooie voetstap…

Er ligt een aansprekende visie op de Mobiliteitsaanpak Amsterdam. Daarin komt meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Toch is het plan niet af. Wat gebeurt er met de verkeerstromen als de Noord-Zuid Lijn over een paar jaar open gaat ? Waarom is er geen apart beleid voor nuttige, en voor onnodige, toeristenbussen in de stad? Wat gaat Amsterdam doen aan het bevoorradende verkeer in die gebieden waar ook veel voetgangers en fietsers komen? En, de voetgangers zitten, ondanks meer aandacht, nog steeds in de dode hoek van de beleidsmakers.

De benenwagen
Wie in de stad werkt en woont ziet het elke dag weer. Voetgangers zijn absoluut in de meerderheid. Ongeveer een kwart van alle verplaatsingen in Nederland leggen we te voet af. In binnensteden kan dit oplopen tot 80%.

Over de voetgangerskilometers in de Amsterdamse binnenstad zijn geen cijfers, omdat de rekenkracht van de oude verkeersmodellen deze aantallen gewoonweg niet aan kan. Het zogenoemde Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN) en de ongevallenregistratie schieten tekort. Dan besta je simpelweg niet voor beleidsmakers.

De benenwagen is het meest duurzame vervoer en maatregelen om lopen te stimuleren kosten weinig. Voetgangersbeleid draagt bij aan een leefbare, en gezonde, stad. Dat gaat over veel meer dan de aanleg van een trottoir. Je moet zorgen voor een wandelnetwerk tussen belangrijke herkomsten en bestemmingen, een toegankelijke, veilige en comfortabele inrichting van straten en het tegengaan van barrières.

Harde cijfers
De harde cijfers lijken te ontbreken. Om het beleid te onderbouwen, is veel meer informatie nodig. Bijvoorbeeld door gewoon zelf te tellen. Nieuwe verkeerskundige rekenmodellen kunnen de voetgangersstromen namelijk wel aan. DIVV zou deze in kaart moeten brengen bij de verdere uitwerking van plannen. 

Het gebrek aan aandacht voor voetgangers wordt in de nota Mobiliteitsaanpak wel enigszins recht gezet. De gemeente moet er ook vooral nu mee doorgaan.

Maar, pas als de harde cijfers er zijn, kan een zinnig oordeel worden gegeven over bijvoorbeeld de plusnetten voor voetgangers. Liggen die wel op de goede plekken? Zijn niet veel meer of andere maatregelen wenselijk?

Meer voetgangers, minder fietsers?
Waarom leiden we het doorgaand fietsverkeer niet om het centrum heen? En, net als in het veel geprezen Kopenhagen, is de fietser simpelweg te gast in de binnenstad, waarbij de voetganger altijd voor gaat, en met voldoende fietsparkeermogelijkheden aan de rand van de binnenstad.

Waarom zouden de Zeedijk, Westelijke Gelderse Kade en Warmoesstraat niet gewoon een groot voetgangersgebied kunnen worden. Wie nu door deze drukke straten loopt, laverend langs geparkeerde fietsen en scooters, vraagt zich af waarom de fietsen er straks nog meer ruimte bij krijgen. Eén enkele op het trottoir geparkeerde fiets hindert dagelijks honderden voetgangers. Dat is toch vreemd?

Ik zeg: doorgaan met die Mobiliteitsaanpak! Maar, wel nu serieus gaan tellen. Dan kunnen we bij de uitwerking en de evaluatie over een of jaar of twee bepalen of de maatregelen in de Mobiliteitsaanpak ook echt hebben gewerkt.


Een reactie op "Mobiliteitsaanpak Amsterdam: eerste mooie voetstap…"

Albertine
-1-  Albertine:
Klinkt goed, direct het centrum minder aantrekkelijk voor mensen die er wonen die geen fiets meer voor de deur mogen hebben staan. Amsterdam kan dit makkelijk hebben, daar is de binnenstad toch al heel druk. Al vergeten we de nederlandse fietscultuur waarin iedereen heel graag fietst en ook op de binnenwegen waar het niet mag...

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.