Home > > De koperdief

De koperdief

Het in stukken gezaagde beeld van Simon Carmiggelt en zijn vrouw - Bron: Wikipedia

Van alle kleine (?) criminelen is de koperdief toch wel de meest treurige figuur. De ultieme loser, verstoken van elk besef van cultuur, veiligheid en respect voor emotioneel waardevol eigendom. De koperdief zaagt bronzen beelden van hun sokkels, sloopt nietsontziend antieke trapleuningen uit een Artisgebouw en steelt de waterleidingen uit de volkstuinhuisjes van jan met de pet.
Ondertussen richt hij een schade aan die in geen enkele verhouding staat tot de schamele opbrengst van het koper.

Het kan niet anders of dergelijke trieste types zijn in verstandelijk opzicht het embryonale stadium nooit te boven gekomen. Nachtenlang zijn ze aan het werk om de bliksemafleiders van kerktorens te slopen, een beeldentuin leeg te roven, grafschennis te plegen, beveiligingssystemen langs het spoor te ontmantelen of leegstaande panden te strippen. En dat terwijl een avondje vakkenvullen bij Dirk waarschijnlijk méér opbrengt. De dagprijs voor zuiver koper is momenteel 5 euro per kilo. Dat lijkt veel, maar het is natuurlijk stompzinnig weinig in verhouding tot de enorme risico's die er dikwijls voor genomen worden.

De koperdief verdient daarom niet anders dan onze diepe minachting. Speciaal voor hem zouden wij het schandblok weer in moeten voeren en hem te kijk stellen op de Dam. Met een bord om de nek: openbaar urinoir, hier gratis pissen.


34 reacties op "De koperdief"

Theo
-1-  Theo:
Soort jager/verzamelaarmentaliteit uit de oertijd.
Zelfde types die jagen op zwanen in plantsoenen vermoed ik.
Ik keur het niet goed, maar probeer het te begrijpen.
JohnN
-2-  JohnN:
@Theo: Je maakt me blij Theo, vandaag een Theo met begrip!
Dank voor je goede voorbeeld, ik ga proberen ook begrip te krijgen voor zwijntjesjagers in de Kroondomeinen, hertenjagers bij het ecoduct op de Veluwe. Dat lijken me ook van die sneue types.
Theo
-3-  Theo:
Sarcasme is niet nodig, JohnN. Ik bedoel slechts begrip in de zin van dat je sommigen kunt rehabiliteren, zodat ze misschien ook gewoon gaan werken voor hun geld net als u en ik. Enkel een celstraf of boete geeft de samenleving eenmalig genoegdoening, maar cijfers schijnen uit te wijzen dat dit onvoldoende afschrikt en dan doen veel van dit soort types het een dag later dus gewoon weer.
JohnN
-4-  JohnN:
Tja Theo, ik begrijp je. Ik bedoelde ook dat het misschien een ander inzicht oplevert als je probeert je in daders in te leven, hoe moeilijk dat soms ook lijkt. Rehabilitatie ben ik ook zeker voor. Maar wat de genoemde zwijntjes en hertenjagers betreft ben ik bang dat die onverbeterlijk zijn. Misschien is de man die een geit steelt uit een kinderboerderij dan nog een dankbaarder kandidaat.
Terug focusserend op het echte topic is het natuurlijk een schande dat bliksemafleiders op objecten als bejaardentehuizen (gestolen in Friesland) inmiddels met infrarood camera's bewaakt moeten worden.
Terrence
-5-  Terrence:
Er is iets grondig mis in ons onderwijssysteem! Als dat beter was zouden opgroeiende jongelui later begrijpen dat je veel meer geld kunt ontvangen door een replica van De Denker te verkopen aan een kunsthandelaar dan aan de lompenboer.
f.bol
-6-  f.bol:
En gelijk heeft u, Arnoud. Helaas zijn er meer soorten criminaliteit die hoog scoren op de zinloosheids-hitparade.
Wat te denken van een junk die van 15 auto's het ruitje inslaat, zo'n 5000 euro aan schade veroorzakend, met als oogst één niet ingebouwd tomtommetje met wegenkaarten uit 2006.

Of, en dat vind ik het allerlaagste soort tuig, types die met geweld oude vrouwtjes ontdoen van hun boodschappengeld....
Arnoud
-7-  Arnoud:
@F. Bol: daar kan ik het van harte mee eens zijn.
Milena Tsareva
-8-  Milena Tsareva:
Het probleem van het door F.Bol beschreven "allerlaagste soort tuig, types die met geweld oude vrouwtjes ontdoen van hun boodschappengeld", wordt helaas niet onderkend door de linkse kerk en wordt niet zwaar genoeg bestraft door de daaraan gelieerde rechters in Nederland. Zo'n gastje als de door de politie doodgeschoten Rishi in Den Haag (waar nu heel hypocriet en provocerend een stille tocht voor gehouden is) had ook gewoon vast moeten zitten en niet op straat mogen lopen. De politiebeambte die tot schieten gedwongen werd omdat deze straatcrimineel niet aan de bevelen voldeed en naar zijn middel greep in plaats van de handen omhoog te doen, zit er maar mooi mee. Nederland heeft te veel vertrouwen in onwelwillend uitschot en dat vertrouwen wordt te vaak beschaamd.
Arnoud
-9-  Arnoud:
@Milena: Dat is nu echt weer van die totaal niet onderbouwde rechtse borrelpraat. Stoere taal, lekker links bashen, maar het slaat allemaal nergens op. Ik heb geen enkel probleem met kritiek op links, maar zorg dan wel dat je je feiten op een rijtje hebt.
De laatste linkse minister van Justitie (de bewindspersoon die per slot van rekening de eindverantwoordelijkheid heeft voor het beleid) was Aad Kosto in het derde kabinet Lubbers. Dat regeerde tot 1994. Dat is dus bijna twee decennia geleden! Degenen die sindsdien verantwoordelijk waren, waren ministers van rechtse signatuur (CDA of VVD)! Als je dus iemand de schuld wilt geven van slap justitieel beleid, moet je bij je vrienden op rechts zijn.
Dat rechters vooral gelieerd zijn aan de 'linkse kerk' is eveneens volslagen kolder: het is namelijk nooit onderzocht. Er is alleen wel eens gekeken naar de politiek voorkeur van studenten die rechter wilden worden. Bij hen bleek verhoudingsgewijs een lichte voorkeur voor D66. Ook bepaald niet links, maar netjes in het midden.
f.bol
-10-  f.bol:
@Arnoud: en daar kan ik het dan weer van harte mee eens zijn.
Hoewel ik zelf bepaald niet links stem, word ik wel een beetje moe van het gebash tegen de "linkse kerk"
Feiten: Idd gaat de "linkse kerk" al een tijdje niet meer over justitiëel beleid. De strafmaat is in Nederland vrij hoog, en vrijwel altijd wordt 2/3 van de straf uitgezeten. Het zal best dat ze in andere landen celstraffen van 200 jaar uitdelen, maar gevangenen worden in de VS en andere landen in Europa doorgaans eerder vrijgelaten dan in Nederland. De pakkans daarentegen is weer niet zo groot, maar ik denk dat alle partijen wel vinden dat die omhoog moet. Dat Haagse geval moet maar eerst eens uitgezocht worden voordat iedereen in z'n eigen mantra's vervalt. Tragisch blijft het voor alle betrokkenen.
Theo
-11-  Theo:
Eerlijkheidshalve; Hoewel rechts vaak verantwoordelijk wordt gehouden voor huidige problematiek, toont links weinig animo voor het meewerken naar een oplossing.
f.bol
-12-  f.bol:
Eerlijkheidshalve: rechts is vaak te rechtlijnig en "regel is regel" , links komt te laat of niet in beweging of vindt alles steeds een uitzondering: Ja we moeten bezuinigen, alleen niet nu. Ja ook wij willen in Amsterdam een harde aanpak van kleine criminaliteit, we wachten er alleen 20 jaar te lang mee, ja natuurlijk moeten uitgeprocedeerde asielzoekers worden uitgezet, alleen niet deze...
Daarom ben ik nog steeds blij met deze rechts-links regeringsmix.
JohnN
-13-  JohnN:
Er is niks mis met de strafmaat van de rechterlijke macht. Evenmin met de strafuitvoering. Er is wel iets mis met onze politie. Al heel lang. En met Opstelten vrees ik dat het er de komende vier jaar niet veel beter op zal gaan. Wietpas, landelijk aangiftesysteem, ik vraag me af hoe ver Opstelten van de werkvloer af staat. Zijn grootste gave is gewichtig doen, een Burgemeester Dikkerdak. Die Haagse agent met zijn schrikreactie zit er maar mee.
Terzijde @ f.bol: mijn stem is niet links, niet rechts, maar zo neutraal mogelijk. Spaart me de voorspelbare teleurstelling van "nieuwe" VVD en PvdA stemmers.
Milena Tsareva
-14-  Milena Tsareva:
@ Arnoud
Nee, lekker even Aad Kosto onder het stof vandaan halen en beweren dat minsters van Justitie het qua justitieel beleid voor het zeggen hebben in NL, dàt zijn feiten waar we wat mee kunnen *schudt hoofd*. Op papier misschien wel, maar in de praktijk natuurlijk niet. In de praktijk wordt dergelijk beleid gemaakt door linkse hoge ambtenaren op diverse ministeries (waaronder Justitie). Ambtenaren uit een rood verleden die daar al lang zitten, waar we nog niet van af zijn en die ook weer via-via nieuwe, jongere rode vriendjes op sleutelposities binnenloodsen om de continuïteit van hun gedachtengoed te blijven waarborgen. Dan hebben we tenslotte nog de Staten-Generaal waar wetsvoorstellen eerst doorheen moeten en waar rechts vaak geen meerderheid had/heeft. Een minister van Justitie is dus bij lange na niet zo invloedrijk als je zou doen willen geloven. Ben je echt zo naïef? Ik had meer van je verwacht.
Milena Tsareva
-15-  Milena Tsareva:
Correctie: minsters = ministers
Arnoud
-16-  Arnoud:
Kortom Milena, links krijgt van jou altijd de schuld, ongeacht de rechtse bewindslieden die het beleid door de jaren heen hebben gemaakt. Je moet toch met veel betere argumenten komen (onderbouwd graag) om mij 'naief' te mogen noemen. Weet je wát naief is? Te denken dat rechts nooit fouten maakt of verkeerde beslissingen neemt.
Heb je ooit wel zitten opletten bij het vak staatsinrichting? Als er een rechtse minister van justitie zit, betekent dat dat hij minstens een centrum-rechtse coalitie achter zich moet hebben in de Tweede Kamer. Dáár worden de wetten gemaakt, weet je nog? Niet zogenaamd 'linkse ambtenaren' de schuld geven, want je hebt geen enkel bewijs voor een linkse politieke signatuur van topambtenaren op justitie (dat zijn er trouwens heel erg veel). Of wou je volhouden dat notoir conservatieve ministers van Justitie als Donner en Hirsch Ballin zich de les lieten lezen door 'linkse' topambtenaren?
Milena Tsareva
-17-  Milena Tsareva:
Dat wou ik eigenlijk wel volhouden ja. Het volk moet zo nu en dan even de indruk krijgen dat het belangrijk is en (enige) invloed heeft. Het volk mag dan weer even naar de stembus: hiep hoi! De ministers en staatssecretarissen die er vervolgens komen, zijn zorgvuldig geselecteerde stromannetjes, marionetten, poppenkastpoppen. Zij mogen Nederland vertellen wat de hoge ambtenaren ze voorkauwen en dat trachten te verdedigen. Het is één grote doorlopende theatervoorstelling waarin mensen achter de schermen (die verkiezing na verkiezing blijven zitten waar ze zitten) de touwtjes in handen hebben. Wat ik nu schrijf is niet te onderbouwen, want er is geen bewijs van. Daar wordt heel knap voor gezorgd, mede via de rode vriendjes in de media die de mooie baantjes daar hebben gekregen. Ik weet: het klinkt tamelijk eng... maar zo eng is het nu eenmaal. Rond de eeuwwisseling heeft een politicus geprobeerd de knuppel in dit smerige hoenderhok te gooien en het deksel van deze stinkende beerput te trekken. Dat kon men in de linkse kerk niet zo gebruiken. Met deze man zou het volk echt iets te kiezen en te vertellen hebben en zouden de mooie ambtenarenbaantjes op de tocht komen te staan. Deze man werd dus handig uit de weg geruimd. Nu loopt er ook weer zo iemand in Den Haag rond, die van alle kanten beveiligd moet worden tegen een fatale aanval van links. Hoe dan ook: het is volgens jou beter als we het hier gewoon maar niet over hebben en blijven denken dat we echt iets te kiezen hebben met het rode potlood. Dat doe ik dan maar. Er zit namelijk weinig anders op.
Arnoud
-18-  Arnoud:
Dit soort complotdenken is inderdaad een van de kenmerken van het Fortuynisme. Grappig in dit verband is natuurlijk ook dat een bekende voormalige topambtenaar van Justitie, Hilbrand Nawijn, later minister werd voor de LPF. In werkelijkheid een linkse rakker, blijkt dus nu.
JohnN
-19-  JohnN:
En dat allemaal wegens een paar armzalige oude metalen scharrelaars. Nederland schudt op zijn grondvesten..
Milena Tsareva
-20-  Milena Tsareva:
@ Arnoud
Noem het complotdenken, noem nuchterheid Fortuynisme en wat betreft je voorbeeld van Nawijn... uitzonderingen bevestigen de regel. Er moet voor de vorm soms een wat rechtser geörienteerde topambtenaar tussendoor lopen (het liefst een wat naïevere waar ze niet zoveel last van hebben), anders wordt het wel erg doorzichtig. Doen ze handig.
Arnoud
-21-  Arnoud :
Het wordt wel steeds vermakelijker om te zien hoe je krampachtig probeert de complottheorie kloppend te krijgen. Overigens een van de redenen waarom Fortuynisten niet serieus te nemen zijn.
Suffie
-22-  Suffie:
Arnoud, snap het dan! Het is de schuld van links. En als het de schuld is van rechts, dan kómt dat door links! Hoe logisch wil je het hebben?!
Milena Tsareva
-23-  Milena Tsareva:
@ Arnoud
Hoezo krampachtig? Ik haal slechts een spreekwoord aan om die uitzondering van jou te verklaren. Spreekwoorden zijn de taal van het volk, niet ontstaan in stoffige Haagse achterkamertjes, maar op straat, onderbouwd door de praktijk van alledag. Op links weet men donders goed hoe het zit met dat hoenderhok en die beerput in de topambtenarij, alleen moet dat in de rode media en op gelijkgekleurde fora krampachtig ontkend worden.
Suffie
-24-  Suffie:
Nederland wordt geregeerd door een bolsjewistisch schaduwregime, dat vanuit de ambtelijke bovenlaag parlementariërs als trekpoppen laat springen en buigen, tegenwoordig zelfs met behulp van draadloze hersenimplantaten. Het feit dat het aantreden van ieder nieuw kabinet (als ze lang genoeg bestaan, dat dan weer wel) vaak gevolgd wordt door reorganisaties in de ambtenarentop (kijk bijvoorbeeld eens naar de combi Opstelten-Teeven en de politieke kleurgenoot Gerard Bouman) die de politieke koers van die ambtenarentak zeker stellen, is feitelijk niet meer dan een handje zand in onze ogen.
Arnoud
-25-  Arnoud:
@Milena: Uit een scriptie van Jeannine van Reeken, Erasmus Universiteit Rotterdam: 'In Nederland maken de leidinggevende ambtenaren die eindverantwoordelijkheid hebben over mensen en middelen bij de Rijksoverheid deel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Volgens van der Pot (2006) wordt er bij de toelating tot de ABD op kwaliteit geselecteerd, terwijl partij-politieke benoemingen uit den boze zijn. De heersende opvatting binnen het Nederlandse staatsrecht is dus dat de ambtenaar niet een visie van een politieke partij moet volgen, maar politiek onafhankelijk moet zijn. De positie van de ambtenaar staat dus ook niet ter discussie bij aan- treden van een nieuw kabinet.'
Maar daar geloof jij natuurlijk niets van, dat is allemaal onderdeel van Het Complot!
Milena Tsareva
-26-  Milena Tsareva:
@ Arnoud
Goh, is daar iemand op afgestudeerd? Dan is het blijkbaar toch een onderwerp dat meer mensen bezighoudt. Dat geeft te denken. De resultaten van zo'n "onderzoek" of afstudeerproject moeten het volk dan weer een tijdje rustig houden. En dan zouden we over 25 jaar zomaar kunnen vernemen dat er gerommeld is met bronnen, gegevens en conclusies en dat mevrouw Van Reeken eigenlijk helemaal niet had mogen afstuderen. Even sorry zeggen en ze kan weer verder. De zogenaamde "feiten" die je aanhaalt, ze zijn allemaal waardeloos. Gebakken lucht. Ons kent ons. Bespaar je de moeite.
Arnoud
-27-  Arnoud:
@Milena: Nee, jouw onderbouwing is natuurlijk veel sterker.
Milena Tsareva
-28-  Milena Tsareva:
Feiten, argumenten, onderbouwingen, het is allemaal gekunsteld bewijs voor mensen die het gelijk en de macht aan hun kant willen hebben. Gebakken lucht, zoals ik al schreef. Feiten die vandaag feiten zijn, worden morgen van hun fundamenten ontdaan en blijken helemaal geen feiten te zijn. Je gelooft te makkelijk wat men via boeken, scripties, internet, etc. tot je laat komen. Beetje naïef.
Suffie
-29-  Suffie:
Kijk mensen, de climax is nakende: de openbaring van de Enige Bron Van Universele Wijsheid.
JohnN
-30-  JohnN:
Hier kan ik niet omheen, er doemt toch langzaam een gedefinieerd ziektebeeld op. In de V.S. zijn ook nog steeds mensen die beweren dat er nooit iemand op de maan is geweest. Het is allemaal een complot van NASA en het Pentagon. Tegen geloof en ongeloof valt niet te argumenteren. Amen.
Suffie
-31-  Suffie:
John, nu blijkt dat wij in ons dagelijks leven niet langer kunnen vertrouwen op feiten, onderzoeken, waarneming en de tot op heden geldende natuurwetten, voorspel ik dat de wetenschappelijke basis onder ons bestaan zeer snel zal afbrokkelen en ons zal achterlaten in een chaotisch universum. Ik noem de datum 21 december 2012.

Nu Milena hier zo vastberaden de fundamenten onder onze zekerheden wegslaat kan het niet anders of zij zal binnenkort haar Bron van Alle Wijsheid aan ons openbaren. Kom er maar in Milena..!!!
f.bol
-32-  f.bol:
Even terugkerend naar het onderwerp: die koperdieven zijn Linkse, zuid europese marionetten die erop uit zijn onze economie te beschadigen zodat we in hetzelfde schuitje terechtkomen als de knoflooklanden. Inmiddels heeft de linkse Rutte al ons geld afgepakt en doorgesluisd naar Griekenland, zodat wij als Echte Nederlanders in hun houdgreep komen. Daarna bouwt zuid europa van òns geld een hééééle grote brug naar Noord Afrika om de Islamitische hordes binnen te laten.
Milena Tsareva
-33-  Milena Tsareva:
Goed om te constateren dat de schellen je langzaam van de ogen vallen, Suffie. Knap van je dat je ook ziet dat onze beschaving al een tijdje aan het afbrokkelen is. Neem nou grensrechters die niet doen wat jochies van 15 willen. Die worden tegenwoordig gezellig dood getrapt. En daarvan zijn we dan weer o zo hypocriet diep onder de indruk, geschokt, verbouwereerd, onthutst en sprakeloos. Ik niet, het verbaast me niet eens meer. Zoiets is normaal. Veel mensen halen er alleen hun schouders nog over op (sommigen zelfs slechts de wenkbrauwen), wat inderdaad niets anders dan een voorbode moet zijn van een eindigende beschaving. Alleen vrijdag over twee weken lijkt me te voortvarend, maar we zijn inderdaad lekker op weg.
JohnN
-34-  JohnN:
Ah ja, de Maya kalender. Dus toch weer een geloof.
Moeten we eerst weer ergens in geloven voor we eraan moeten geloven. S.e.g.m. Adieu ;-)

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.