Home > > Wie pest wie in kwestie Friethuis?

Wie pest wie in kwestie Friethuis?

Het begon vanochtend met een stuk in de Telegraaf, getiteld 'Gemeente pest wereldberoemd Friethuis weg'. Daarin wordt beschreven hoe de huidige eigenaar van het Vlaams Friethuis in de Voetboogstraat binnenkort met pensioen gaat en graag zijn zaak over wil doen aan iemand anders. Helaas ligt dat wat ingewikkeld, want een nieuwe eigenaar moet een nieuwe vergunning aanvragen en inmiddels gelden voor horecagelegenheden andere regels dan toen hij begon.
Stefan de Bruijn, VVD-duo-raadslid van de centrale stad, was er als de kippen bij en wees de beschuldigende vinger naar stadsdeel Centrum. Daar zou men weer eens op overdreven wijze overbodige regeltjes uitvoeren, dus schreef hij op Twitter: 'regels die niet nodig zijn moet je niet handhaven, maar schrappen'.

De vraag is alleen, welke regels, wie heeft die gemaakt en waarom?

Volgens de voorlichters van stadsdeel Centrum gaat het om regels uit de APV, de Algemene Plaatstelijke Verordening. Daarin is sinds 1994 (en opnieuw in 2008) loketverkoop, verkoop vanuit de gevel aan mensen die op straat staan, verboden. Voor al bestaande bedrijven werd een uitsterfbeleid gehanteerd, gedogen zolang de eigenaar er zit, maar nu een nieuwe vergunning nodig is worden de 'nieuwe' achttien jaar oude regels gehandhaafd.
Om het nog wat ingewikkelder te maken, zegt de advocaat van de beoogde nieuwe eigenaars dat men van dat verbod op loketverkoop wel op de hoogte was, en dat daarom een andere vorm is voorgesteld, een open-pui-vergunning. Let op: ze willen dan de huidige toonbank 80 cm naar achteren verplaatsen, zodat klanten een paar stapjes naar voren kunnen doen en zo formeel binnen zouden staan.

Nee, zegt het stadsdeel, die vergunning bestaat sinds 1994 niet meer, dat kan ook niet op basis van dat gevelverkoopverbod. Jawel, roept de VVD, want open-pui-verkoop is heeeeel iets anders. En daar heeft de VVD formeel gelijk in, want je hebt ook diepe winkels met open pui, waar niet aan de straat verkocht wordt. Maar in dit geval lijkt het er toch erg op dat geprobeerd wordt het verbod op gevelverkoop te ontduiken door gewoon de gevel weg te halen.

Afijn, de gemoederen liepen zo hoog op, dat zelfs stadsdeelbestuurder Roeland Rengelink na negen maanden weer eens iets schreef op zijn weblog en zelfs zijn Twitter-account opende, dat ook al acht maanden leeg was. En ja hoor, dezelfde argumenten als de voorlichters van stadsdeel Centrum: het is de schuld van de gemeente, want zij hebben de regels van de APV gemaakt. Zie ook zijn optreden op AT5.

En dat is nou jammer, want als Rengelink een vent was, zou hij zich niet laten meeslepen in het stadsdeeltjetreiterspelletje dat de VVD in opmaat naar de verkiezingen al een tijdje speelt via Twitter. Dan zou hij gewoon zeggen dat zowel gemeente als stadsdeel ooit gevelverkoop taboe verklaard hebben en dat daarnaast open puien onwenselijk zijn. Dat in alle bestemmingsplannen van de binnenstad naast gevelverkoop ook open-pui-verkoop is verboden. En dat dat verbod er onder meer is gekomen omdat iedereen boos werd toen bedrijven de hele winter hard stookten om hun open zaak warm te houden, terwijl hun personeel nog steeds met jassen en dassen aan in de winkels stonden. En dat er bovendien al veel te veel puien op straatniveau zijn vernietigd in de tijd dat er nog geen handhavingsregels voor waren. Hij zou ook nog kunnen wijzen op de welstandsnota, waarin ook iets over open puien en de onwenselijkheid daarvan wordt gezegd.

Maar ja, misschien weet Rengelink net als Stefan de Bruijn niet meer hoe die regelgeving ooit tot stand is gekomen. Misschien was het ze nog niet opgevallen dat er de afgelopen jaren al veel meer zaken zijn geweest die vroeger aan loketverkoop deden en nu niet meer. Misschien was er toen niemand die slim genoeg was om hard te roepen dat het onnodig en betuttelend en ondernemertje pesten was.

Ik gun het Vlaams Friethuis van harte een werkbare voortzetting met nieuwe eigenaren. Als het even kan op dezelfde plek, maar desnoods een paar straten verderop waar wel genoeg ruimte is voor een oplossing die zij ook werkbaar vinden. Ik denk dat alle reisgidsen dat adres snel genoeg opnemen, wanneer opeens daar de op een na beste friet van Nederland geserveerd wordt.

En als politici dan voortaan voor ze roepen dat regels moeten worden afgeschaft eerst even nadenken of dat wel klakkeloos voor elke regel moet gelden, scheelt dat ook weer een hoop gedoe.


23 reacties op "Wie pest wie in kwestie Friethuis?"

JohnN
-2-  JohnN:
Het is toch echt komkommer-kwel-tijd, dat is me nu wel duidelijk. De puntzak friet in gevaar, me dunkt dat politici die zich nu (bij gebrek aan beter) hierover druk maken best heel lang met reces kunnen.
Maar ja, voor die bijna-met-pensioen-frietenbaas is het natuurlijk bittere ernst.
Al die open gevels, kan ik me voorstellen dat men die wil laten uitsterven. Dat is alleen maar iets voor stationspassages etc.
Nu de praktijk: op het Damrak is al zolang mij heugt Bakker De Waal gevestigd met toonbank verkoop, maar als ze open zijn, wordt de glazen schuifpui opengeschoven en loop je zo naar binnen. Is dat ook een gedoogsituatie? Of is dat goedgekeurd als zijnde vergelijkbaar met MacDonalds etc.?
Als dat mag, zie ik niet in waarom die Vlaamse Frietenboer niet hetzelfde mag. Verkoop door een loket in de binnenstad vind ik terecht in de ban gedaan, zulk armoedig gedoe is Iamsterdam onwaardig.
Marleen Zachte
-3-  Marleen Zachte:
@JohnN: ja, dat is zeker zuur voor de huidige baas, al neem ik aan dat ze vooral de reputatie etc, willen overnemen, die niet zozeer plekgebonden is. Anderzijds wist hij sinds 1994 dat er veranderingen moesten komen na zijn vertrek. Meestal noemt de VVD zoiets ondernemersrisico.
Ik vermoed dat op het Damrak hetzelfde speelt, een uitsterfconstructie. Geen idee trouwens wat de eisen zijn bij een nieuwe bestemming, wanneer de gevel al weg is. Je zou verwachten dat die dan hersteld moet worden, maar of dat ook zo is?
een amsterdammer
-4-  een amsterdammer:
wat een gezeur die tent staat daar al 55 jaar wie zijn wij dan met ze alle !!!! om te zeggen wat wel of niet past in Amsterdam de regels zijn in de apv zijn afgesproken zijn lijkt het mij sterk dat ze op de voetboegstraat slaan maar 99.9 % damrak warmoestraat en omgeving dus pas regels toe waarvoor ze gemaakt zijn en laat Amsterdam Amsterdam kom hier zelf al 35 jaar een patatje eten zoal velen tig duizenden amsterdam ga aub zinnige dingen doen en laat die tent met rust aub politiek grijp in en maak het mogelijk laat !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
een amsterdammer
-5-  een amsterdammer:
en in bovenstaand stuk waar absoluut heel veel waarheden in staat gaat u er aan voorbij dat er volgens het praatje aan het LOKET de eigenaar al een openpui heeft sinds 1957 en daar is een bouwvergunning voor afgegeven in 1957 en sinds 1994 bestaat die niet meer zegt u
Marleen Zachte
-6-  Marleen Zachte:
@een amsterdammer: Dat kan, ik bedoelde dat er sinds 1994 geen nieuwe vergunningen van dat type meer worden afgegeven. De huidige eigenaar had hem toen al, dus speelde dat voor hem niet.

En wat die regels betreft: toen die werden opgesteld had men er ook voor kunnen kiezen bestaande gevallen uit te zonderen, maar dat is niet gebeurd. Blijkbaar was het de bedoeling bestaande situaties op den duur volgens die nieuwe regels te laten werken, wat ik niet zo vreemd vindt. Op andere plekken is dat ook gebeurd. Kijk maar eens in de Heisteeg, tussen Spui en Singel. Daar zit ook een heel klein friettentje (sinds kort ook met 'echte' friet), waar eerst een loket aan de straatkant was en nu niet meer. En zo zijn er meer geweest die aanpassingen hebben gepleegd.

Het is wat ver terug om uit te zoeken hoe er destijds over gedacht werd in de gemeenteraad, maar het zou me niet verbazen als de VVD dit besluit gewoon gesteund heeft. Ze zijn nu zo druk bezig te pleiten voor een schone stad, daar past dit heel goed bij.
rob
-7-  rob:
Het pand van het Vlaams Friteshuis is ooit verbouwd en heeft vergunning van WeBo (toen Bouw en Wonen) daar kan juridisch volgens mij niet aan getild worden dus is een nieuwe vergunning overbodig er is immers al een vergunning die rust op het pand en heeft met nieuw eigenaren niets te maken. Kan alleen via het Bestemmingsplan plan worden veranderd waarna men recht heeft op planschade.
Herbert
-8-  Herbert:
@Marleen Zachte, in 1994 zat de VVD in het college. Daarvoor en daarna ook.
HenkvP
-9-  HenkvP:
Loketverkoop uit het straatbeeld weren is een gevolg van een welstand-maatregel die voor heel Amsterdam geldt en is onderhevig aan uitsterfbeleid net zoals ambulante handel langs de weg.
Of je met al dat gedoe de inwoners van Amsterdam, de dagjesmensen en de toeristen een plezier doet is maar de vraag maar raadsleden van de VVD en PvdA die hun geschiedenis en stemgedrag van de eigen partij niet kennen moet je wantrouwen zeker in verkiezingstijd.

De APV wijziging in 2008 is unaniem door de Raad aangenomen dus ook de VVD en PvdA hebben ingestemd.

In 2008 heeft de gemeenteraad dat nog eens bevestigd. Aan artikel 3.8 van de APV werd toen een 4e lid toegevoegd waarin staat:

Het is verboden vanuit de gevel van een gebouw op of aan de weg of op of aan het openbare water eetwaren en dranken te verkopen.

In de toelichting op de APV staat hierover:

Loketverkoop komt nog slechts op een paar plaatsen in de stad voor en beperkt zich tot de verkoop van eet- en drinkwaren. Er wordt een uitsterfbeleid gehanteerd: nieuwe vergunningen worden niet meer afgegeven en oude worden slechts gecontinueerd zolang de exploitatie niet wijzigt.

Met het opnemen van het verbod in het vierde lid is de vergunningmogelijkheid komen te vervallen.

De huidige eigenaar van het Vlaams Friethuis wil zijn zaak graag verkopen. Daarmee wijzigt de exploitatie. De nieuwe eigenaar kan dus geen vergunning krijgen om op dezelfde manier friet te verkopen. Dat is niet een onbedoeld gevolg van onzorgvuldige besluitvorming in de gemeenteraad, maar expliciet de bedoeling van de regels die de gemeenteraad in de APV heeft vastgelegd.

De huidige eigenaar weet dit overigens al 18 jaar!

Betekent dit dat het Vlaams Friethuis moet verdwijnen? Nee, het Vlaams Friethuis is gevestigd in een pand waar een horeca bestemming op zit. Dat betekent dat ze hun zaak kunnen veranderen in een (kleine) snackbar. Stadsdeel Centrum probeert de beoogde nieuwe eigenaar daar al een paar maanden mee te helpen. Helaas heeft de nieuwe eigenaar zich vastgebeten in een onmogelijke oplossing: een open pui vergunning — een vergunning die sinds 1994 niet meer bestaat.

bron:
http://rengelink.textdriven.com/weblog/3..
HenkvP
-10-  HenkvP:
#Marleen Zachte Je ziet inderdaad veranderingen maar ook waar je vraagtekens bij zet. Als ik rondloop in de Damstraat, Warmoesstraat, Oudebrugsteeg, Niewendijk tussen Nieuwezijds Voorburgwal en Singel dan lijkt het wel of loketverkoop en open puien toenemen. Pizza punten, belegde stokbroodjes, donuts en wafel verkoop via een counter aan de straatkant. Bestellen kan voor de counter en in de shop.
Daarnaast vallen die tentjes op het stationsplein bij de haltes van lijn 1,2, 5 13, 17 mijn inziens ook onder open puien en of loketverkoop en die staan bij mijn weten van na 1998.

Hoewel het Vlaams Friethuis met zijn loketverkoop wereldberoemd is
HenkvP
-11-  HenkvP:
Hoewel het Vlaams Friethuis met zijn loketverkoop wereldberoemd is en er soms lange rijen staan trekt de loketverkoop bij Manneke Pis op het Damrak 41 vele malen meer toeristen en frietliefhebbers.
De meest aantrekkelijke loketverkoop is m.i. bij Wijnand Fockinck in de Pijlsteeg. Diep door de knieën kan je daar bij grote drukte proberen een biertje te bestellen wat je aangereikt wordt via het open raam. Heb je iets minder last van wachten bij de uitleg van de kasteleins aan toeristen over de likeuren.
JohnN
-12-  JohnN:
De bijdrage van Henk vP lijkt me afdoend.
Er moet aangenomen worden dat een "toelichting" op een APV deel uitmaakt van de APV anders heeft een toelichting geen zin. Soms hopen mensen met "gewoonterecht" het onderste uit de kan te halen.
In het licht van de 18 jaar uitsterftijd lijkt me hier sprake van de bodem uit de kan.
Wie de bijzondere kwaliteit van de Vlaamse frieten kent en waardeert blijft wel komen als je er een deur voor moet passeren.
Manneke Pis aan het Damrak vind ik ook niets. Deze vorm van eetwaren verkopen past goed bij sport en recreatieterreinen. Ik vind die APV van 1994 prima en zou de grens willen trekken bij ijsverkoop.
Volgende zaak!
Herbert
-13-  Herbert:
Juridisch gezien kent Nederland geen gewoonterecht, dat is typisch Angelsaksisch. En de huidige eigenaar wordt gedoogd, niet de nieuwe.
f.bol
-14-  f.bol:
Ongelooflijk hoe makkelijk sommigen hier denken over "even een zaak verhuizen, ze komen toch wel" of grenzen trekken bij ijsverkoop. Is het ooit opgevallen hoevaak het nep-friteshuis in de Handboogstraat al wordt verward met het echte? En hoe kan de eigenaar z'n zuurverdiende goodwill beuren? Hij kan het al wel 18 jaar weten maar hij wist het niet toen hij begon. Daar zit de crux. Heel slecht, die uitsterfconstructie. Temeer daar er op dit moment nergens grote problemen zijn met open puien/loketverkoop. Het ophefen van de uitsterfconstructie zal er ook echt niet toe leiden dat iedereen ineens z'n gevel eruit rost. Dit is zo'n regel die politici heel goed kunnen uitleggen, terwijl iedereen "aan z'n klompen" voelt dat het onzinnig is. Het Vlaams Friteshuis is wat mij betreft een wereldberoemd format, gebonden aan plaats, wijze van verkopen en grootte. Dat verhuis je niet zomaar.
Dit alles neemt overigens niet weg dat de VVD op geheel eigen wijze hier goedkoop mee scoort en ook nog de besluitvorming "omdraait"
Arnoud
-15-  Arnoud:
Hmm, de binnenstad staat toch op de Werelderfgoedlijst? Daar valt het Vlaams Friteshuis dan ook onder. Dat mag je dus niet zomaar veranderen. Het Vlaams Friteshuis geniet een beschermde status! ;-)
JohnN
-16-  JohnN:
Na de boze tirade van f.bol de onmisbare humor. Dankjewel Arnoud.
f.bol
-17-  f.bol:
Dè oplossing kwam van Arnoud, zoveel is zeker!
Boos, John-met-de-dubbele-n ? Wel nee, boos ben ik nooit, althans niet hier. Anders neem ik gewoon een ijsje uit jouw loket om af te koelen...
HenkvP
-18-  HenkvP:
@f.bol
Het is natuurlijk niet niks als collega raadslid Bas van 't Wout op plaats 27 op de kieslijst hebt voor het echte werk in Den Haag. Dan moet je wel als eenvoudige onderknuppel ook een een beetje geluid maken om op te vallen. Zelfs Pretpakket wethouder Eric van der Burg (Ook VVD) roepetoetert wat over Holleeder omdat hij na het obesitaskinderen / ouders geleuter geheel niet meer serieus genomen wordt maar toch graag aandacht wil.
HenkvP
-19-  HenkvP:
#15 Arnoud leuk geredeneerd! Dan hebben de ramen op de Wallen ook een beschermde status, dus Asscher afblijven van de puien van de meiskes ((-;
Arnoud
-20-  Arnoud:
@HenkvP: Scherp gezien! Ik zal Lodewijk erop attent maken dat hij de 'open loket verkoop' door de hoertjes dient te blijven gedogen. Al is het alleen al om de mooie beeldspraak. ;-)
JohnN
-21-  JohnN:
@Arnoud: Ik meen toch te hebben gezien dat ze de gordijnen dichtschuiven ;)
Herbert
-22-  Herbert:
Helaas Arnoud, het is de Grachtengordel die op de Werelderfgoedlijst staat. Singel t/m Prinsengracht.
Arnoud
-23-  Arnoud:
@Herbert: ah joh, dat steekt niet zo nauw. Weten die gasten van de Werelderfgoedlijst veel. Ze hebben geen flauw idee waar Nederland ligt, laat staan waar de Voetboogstraat is (moet het trouwens niet zijn Voetboogsteeg?). Zie je wel, we weten het zelf nauwelijks. ;-)

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.