Home > > Mislukken 1012 project?

Mislukken 1012 project?

Huub Verweij

De SP leider Laurens Ivens gaat in de VK stevig tekeer over de mislukking van het project 1012 en stelt fijntjes tussendoor dat de SP als enige fractie in de gemeenteraad tegen het plan heeft gestemd om het 1012 gebied beter en veiliger te maken door de aanpak van Asscher/Cohen.
Of het project mislukt is zoals Ivens stelt kan ik nog niet bevestigen noch ontkennen maar hij beweert in het stuk dat de andere partijen min of meer als klapvee voor Asscher/Cohen hebben gediend.

Tegen die laatste suggestie maak ik bezwaar.

Samen met Marijn Ornstein hebben we stevig de wethouder en de burgemeester aan de tand gevoeld over de plannen en ik heb in de commissie Financien (die toen noch FEZ) genaamd was steeds aan Asscher voorgehouden dat ik vond dat voorkomen moest worden dat er op de Wallen een soort plan-economie wordt gemaakt door de Pvda en dat de ontwerpers op die Wallen daar anti-kraak zaten maar dat je aan deze inzet van mode-mensen niet kon afleiden dat dit tot groei in deze industrie op die Wallen zou leiden.
Toen hoorde ik in die commissie weinig bijval bij deze vragen die gesteld werden door de SP.

Natuurlijk was de SP tegen maar nog steeds weet ik niet goed waarom ze eigenlijk tegen waren. De aanleiding van Asscher om vrouwenhandel tegen te gaan en de criminele activiteiten op de Wallen in te dammen vond bijval bij alle fracties en dus ook bij de SP, ze stemde uiteindelijk tegen maar ook de Volkskrant reactie biedt de SP wederom geen inzichtelijk alternatief.
OOK de VVD was kritisch en met name de invoering van het begrip criminogeen werd door mij gehekeld en ook Marijn Ornstein stelde als jurist daar stevige vragen over. Criminogeen is ‘ tegen de criminaliteit aanschurkend’ maar niet direct crimineel. Is dan de hele horeca crimineel? Want daar eten of drinken of verblijven ook mensen die niet straight in de handel en wandel zijn. Is dan de gehele makelaardij criminogeen want ook daar zijn lieden met een verkeerde inslag koper en verkoper van panden?

Ik denk ook dat het project in Amsterdam teveel gemodelleerd is naar de maakbare samenleving waarin de rol van de overheid teveel doorslaggevend is geworden en dus met name het gegeven dat panden leeg staan, na opknap, of niet direct zijn doorverkocht mede te danken is aan de rol van de overheid. Ook de rol van de woningbouwcoorperaties kan bevraagd worden, zij fingeerden immers als doorgeefluik en middelaar tussen overheid en particulieren die door de aanpak uit de wijk moesten.
Is het wel de rol van een woningbouw om dit soort activiteiten te doen?

Ook wij hebben vragen gesteld achter de planschade en achter de financiele grondslag, destijds was ik de eerste in de commissie die de crisis wilde behandelen, een crisis die nu noopt tot drastische bezuinigingen en dus ook tot beperking van het 1012 project.

Kon Asscher dit alles overzien? Nee! Kun je dit alles aan Asscher verwijten? Nee!
Natuurlijk hadden sommige zaken anders gekund maar ik zie de SP weer alleen vanuit een protest handelen.
De SP geeft in de ingezonden reactie wel aan dat vrouwenhandel moet worden bestreden en wil ook door wettelijke maatregelen te treffen eigendommen van mensen ontnemen.
Dat lijkt allemaal lekker stoer en gemakkelijk maar draagt in feite ook het gevaar in zich dat de rol van de overheid ook te stevig kan worden in dit traject.
Onteigeningen zijn lastige zaken en vooral is gebleken dat er weinig helder juridisch materiaal over was om deze eigenaren uit hun pand te zetten. Dat zij hun panden samen met de opgebouwde goodwill aan de overheid verkochten vind ook ik een bizarre situatie maar IVENS weet heel goed dat er destijds ook naar andere juridische stappen is gekeken die er niet waren, enkel de Bibob was grond om vergunningen in te trekken. De bibob is een wat mij betreft zeer kunstmatige ingreep door de bewijslast aan de ondernemer over te dragen.

Destijds waren mijn bemerkingen ook in de richting van de SP maar een volwassen alternatief was er niet en ik zie die ook nog niet door de SP aangedragen.
Daarmee blijven ze teveel een protestpartij en gezien de keuze vandaag van SAMSOM om de formatie van de pvda langs de SP te gaan voltrekken vind ik dan ook een bevreemdende!

Of 1012 is mislukt zal ook de tijd moeten leren, ik zie mooie ontwikkelingen daar die hopelijk beschermd worden door de overheid. Een zwoegende couterier Edwin Oudshoorn die doorgezet heeft en nu op de Oudezijdsvoorburgwal met zware lasten gevestigd is maar ook moet zien dat de plannen van de gemeente om meerdere initiatieven rondom hem te krijgen nog niet van de grond komen..
Dit soort moedige jonge ondernemers moeten worden geholpen door te kunnen pakken want zij zijn aangemoedigd om deel te nemen in een breed pakket, eerst gekoesterd door de stad en nu toch een beetje allen gelaten. Beetje onder het bekende item: succes kent vele vaders, mislukking is wees. Wethouder(s) voorkom dat..Laat 1012 niet om opportunistische redenen wegzakken ook al is het tij niet mee! Investeer in schoonheid, veiligheid en versoepeling van regeltjes en handhaaf de controles opdat de Wallen uitgroeien (misschien dan toch een goede snackbar en geen sushibar) tot een blijvend aantrekkelijk gebied.

De SP stelde zich destijds op aan de zijlijn, hun goede recht, maar ze zijn ook gekozen om de stad werkelijk te verbeteren en oplossingen te bedenken. Doe dat dan nu en denk mee om de geest van het 1012 project levend te houden, met aanpassingen!

En de opmerkingen over de keuze voor welke soort bezoekers we in onze stad willen, laat ik echt aan de IVENS-retoriek over. Ik denk dat de rek bij bewoners weg is voor zuipende, lallende, plassende mensen en er best wat meer aandacht mag zijn voor de betere toerist (en die hoeft niet rijk te zijn maar anders-beschaafd).

Huub Verweij maakte van 2006 tot 2010 deel uit van de VVD-fractie in de gemeenteraad. Dit artikel verscheen eerder op huubverweij.com


zes reacties op "Mislukken 1012 project?"

Pierre van Rossum
-1-  Pierre van Rossum:
Dag Huub,
Dank voor je positieve beandering. Inderdaad, de tijd zal het leren. en met elkaar de ontwikkelingen goed en kritisch in de gaten houden. Bijvoorbeeld dat ook de SOR nu toegeeft dat er misstanden zijn in de prostitutie en afspraken willen maken, vandaag de ruil van 5 ramen in het st annenkwartier, deze week opening restaurant in Mata Hari, komende maand verkoop fortisgebouwen, etc. er gebeurt nogal wat.

Hartelijke groet, Pierre.
Arnoud
-2-  Arnoud:
Ik ben het ermee eens dat nieuwe ondernemers in het gebied een steuntje in de rug verdienen. Zij vervullen immers een pioniersfunctie. Aan de andere kant kun je je natuurlijk afvragen of nu uitgerekend couturiers zich in dat gebied moeten vestigen. Het gebied is tenslotte een toeristische trekpleister en daarmee A-locatie, dus ligt het voor de hand dat de ondernemersactiviteiten zich richten op het (betere) toerisme. Een beetje zoals in de negen straatjes of op de Haarlemmerdijk.
Marleen Zachte
-3-  Marleen Zachte:
Ging het bij die couturiers niet om tijdelijke oplossingen, in afwachting van een definitieve nieuwe invulling van de panden? Meer om tussentijdse leegstand tegen te gaan?
JohnN
-4-  JohnN:
Natuurlijk zijn die couturiers geen goede (permanente) oplossing, zodra die mensen niet meer gesubsidieerd worden zijn ze allemaal in no-time weg. Monocultuur is nooit goed in zo'n geval, tenzij ze hun eigen broek kunnen ophouden, wat het signaal van succes is. Men had beter gedaan van de wallen een soort MontMartre te maken met heel veel verschillende disciplines. Maar ik denk ook dat een eindoordeel over 1012 nog veel te vroeg is. Er kan door de huidige crisis geen vaart in gehouden worden, dus zal het nog wel een poos halfslachtig blijven zoals het is.
Overigens is "hoertjes kijken" blijkbaar ook een toeristische attractie, misschien moet de stad daarin blijven voorzien, zonder zich daar mee te bevuilen - immers 99% van wat op de wallen rondslentert is toch geen potentiële klant. Misschien is dat een alternatief voor antikraak: laat wat meisjes die zichzelf niet verkopen nu en dan achter de ramen zitten of staan. Als een nieuwe kunstvorm. Er zijn vast wel genoeg beginnende en nog niet doorgebroken modellen die zulke diensten graag zullen invullen als een kleine bijverdienste. De modellen krijgen de kans zich te manifesteren op een manier die hen (ook carrière helpende) aandacht oplevert. Wie weet komen er fotografen van naam op af die scouten voor nieuw talent. Hetgeen dan weer toeristische aandacht oplevert. Wordt er nog wel echt creatief gedacht over 1012? Ik wil bezoekers graag ook nog wel eens even het buurtje rond de Oude Kerk laten zien nadat we daar het graf van Rembrandt's Saskia hebben bezichtigd, of een expositie hebben bekeken. Ik stoor me niet zo aan die meisjes, die vriendelijk lachen. We lachen altijd vriendelijk terug en zwaaien waarmee we duidelijk maken dat we niet naar binnen komen. Alleen al die dildo winkeltjes, daar word ik altijd zo treurig van...
Je zou de echte prosti-business, waaraan, laten we er onze ogen niet voor sluiten, ook behoefte is, kunnen verplaatsen naar een eros centrum, een soort Campo Allegre, goed overzichtelijk en controleerbaar, zonder negatieve uitstraling in de buurt waar het dan weer en dan beter is geconcentreerd.
Marleen Zachte
-5-  Marleen Zachte:
Zaterdag stond in de Volkskrant ook een ingezonden reactie van Lodewijk Asscher en Eberhard van der Laan op het stuk van Ivens: 'Aanpak Wallen gemeente Amsterdam werkt wél'. Staat inmiddels ook online: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opin..
Blijken er toch niet alleen maar couturiers te zitten...
Huub verweij
-6-  Huub verweij:
Prettig te zien dat er reacties zijn gekomen op mijn stuk dat ik gewoon op mijn website heb geplaatst en dat kennelijk genoeg actualiteit bezat.
Zelf ben ik benaderd door een ondernemer die al 50 jaar op de Wallen werkt en die ook opmerkt dat voor zijn bedrijfsvoering meer aandacht moet komen. Ik ken hem niet en ben geen beleidsmaker meer, dus ik hoop dat de gemeente dit contact oppikt maar het geeft aan dat het leeft en dat ook al oudere zaken kansen zien om door te gaan. Wat betreft mijn voorbeeld van Edwin Oudshoorn. Daarmee bedoel ik niet dat een couturier meer aandacht moet hebben dan bv. een schoenmaker of een kapper of een mooi restaurant, maar het zijn juist wel dit soort beroepen die zich moeten vestigen in dit gebied opdat het een mooie mix wordt van allerlei kleine initiatieven. Ook een paar mooie hotels die ook een buurtfunctie hebben (en dan bedoel ik niet als afwerkplek) zouden in 1012 goed moeten kunnen aarden. Daar hoeft overigens geen subsidie bij zoals op het DAMRAK wel is gebeurd, hotels moeten hun eigen broek ophouden en zouden juist dat deel kunnen overnemen wat door de stad is aangegaan (en waarvoor het geld op is). Het 1012 gebied moet naast het mooiste oudere deel van onze stad juist de leefbaarheid vergroten door grote delen tot mooi wandel en kijk-gebied te maken. De prostitutie hoeft niet weg mits ze schoon kan worden gemaakt en blijven van illegale vrouwen (en mannen) die min of meer als slaaf dienen in onze stad. Zuipende, pissende, lallende, bachelorsparties houdende, bezoekers zouden wat mij betreft echt minder mogen worden want het is nog maar de vraag of we daarop zitten te wachten. Wel voldoende aanbod voor rugzak-bezoekers aan onze stad, zij komen vaak voor cultuur, muziek en soms ook voor een leuk pretsigaretje en zijn later de vijfsterrenhotel bezoekers.
Het zal in deze tijd wel de grote vraag zijn of de investeringen vanuit de overheid nog door kunnen gaan.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.