Home > > Voetgangers bestaan niet

Voetgangers bestaan niet

Vrijdagochtend reed een hufter in een Renault in op een groep voetgangers die op de Prins Hendrikkade overstak bij het zebrapad bij het Amrath hotel. De voetgangers konden nog net wegspringen, terwijl de chauffeur zijn raam opendraaide en riep: "Lul, kun je niet uitkijken!"

Om onduidelijke redenen doen de stoplichten het op deze blackspot op de Prins Hendrikkade af en toe niet. Vermoedelijk staan ze uit om de doorstroming van de streek- en stadsbussen mogelijk te maken. Die staan anders vanaf de IJ-tunnel in de file. De gemeente is voor het gemak de recente ongelukken, met dodelijke afloop, op deze kruising vergeten. Dat waren allemaal voetgangers…

Die dikke witte strepen op de weg betekenen niets meer in Amsterdam. Automobilisten, bussen, scooters, fietsers en voetgangers voeren een permanente oorlog voor mijn deur, waarbij iedereen elke verkeersregel lijkt te zijn vergeten.

Bewust maken
Het college van B&W heeft een Meerjarenplan vastgesteld om de verkeersveiligheid te verbeteren. De gemeente gaat door met het veiliger maken van het wegen- en fiestpadennet. Daarnaast zet het college van B&W in op maatregelen om Amsterdammers bewust te maken van gevaarlijke situaties en hun eigen verantwoordelijkheid in het verkeer. Prima zaak, natuurlijk. Maar, in het Meerjarenplan staan nauwelijks plannen voor de verkeersveiligheid van voetgangers!

Prioriteiten
Er wordt terecht veel gepraat over verkeersveiligheid. Daarbij vliegen de cijfers over tafel om de prioriteiten mee te onderbouwen. Over toeristenbussen is alles tot in het laatste detail bekend. Over het gebruik van openbaar vervoer, de auto en scooters in de stad zijn rapporten vol geschreven. En, tenslotte is Amsterdam terecht trots op de enorme toename van fietsverkeer. Maar, er wordt nauwelijks gesproken over voetgangers. Waarom niet?

Voetgangerskilometers
Over voetgangerskilometers in de echte Amsterdam binnenstad zijn geen cijfers. En dan besta je simpelweg niet voor beleidsmakers. Die cijfers zijn er overigens wel voor Amsterdam-binnen-de-ring op basis van interviews onder bewoners, maar er zijn weer geen cijfers over wandelende bezoekers in hartje Amsterdam. Toch, de meest duurzame en schone vorm van verplaatsen.

Ongevallen
Bij de statistieken over ongevallen met voetgangers krijgt 60 tot 90% van de voetgangers de schuld. We steken massaal verkeerd over volgende de bonentellers. Gelukkig stellen de schrijvers van het rapport zelf al dat we deze cijfers met een korreltje zout moeten nemen: het heeft vooral te maken met geen voorrang verlenen aan de voetgangers op oversteekplaatsen. Maar, ze stellen geen maatregelen voor om dit aan te pakken.

Vogelvrij
Het is jammer dat goede statistieken ontbreken, want daarmee bestaan voetgangers niet voor de beleidsmakers. Als ik door de binnenstad loop denk ik dat toch zo’n tweederde van de kilometers te voet wordt afgelegd. Dat kan ook prima in zo’n mooie compacte stad. En als ik door de binnenstad loop dan kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat voetgangers bij oversteekplaatsen, en vanwege het geparkeerde roest op de trottoirs, noodzakelijk op de weg lopend, vogelvrij zijn.

Voetgangers verdienen meer aandacht bij verkeersveiligheid in Amsterdam op basis van betere cijfers. Ik wil veilige zebrapaden, meer voetgangerszones, vrije trottoirs, stopverboden bij scholen en handhaving op iedereen die zich niet aan de regeltjes houdt. Maar ja, zonder goede statistieken bestaan we niet… Tot er genoeg slachtoffers vallen.


21 reacties op "Voetgangers bestaan niet"

Theo
-1-  Theo:
Maar mijn beste lul, u kunt toch ook gewoon uitkijken?
Dan kunnen we al deze maatregelen die u voorstelt gewoon schrappen. :)
Bv/dD
-2-  Bv/dD:
In de Spaarndammerstraat heerst hetzelfde beeld. Ik heb vorige week een plastic tas vol met boeken tegen de voorruit van lijn 22 geslagen, omdat de chauffeur weigerde te stoppen voor het zebrapad. Ik liep daar met 3 kinderen van 5, 4 en 2 jaar oud. De lafbek reed natuurlijk gewoon door.
Sigi
-3-  Sigi:
Een paar jaar geleden, de nationale verkeersquiz op tv. Maar liefst iets van 75 tot 80% van de mensen met een rijbewijs wist niet dat je mensen op een zebrapad - of die aanstalten maken om over te steken bij een zebrapad, voorrang moet verlenen. Iemand die gehandicapt is heeft bij het oversteken ook voorrang.
Met zoveel onbenul achter het stuur is het nog een wonder dat er zoveel mensen ongeschonden de overkant bereiken.
JohnN
-4-  JohnN:
@Sigi: Is dat wáár Sigi? Hoe krijgen al die mensen dan een rijbewijs in NL? Of lijden ze allemaal aan selectief geheugenverlies? Het is zo gemakkelijk: gewoon doorrijden.
Ik constateer dat in de Belgische steden WEL correct voorrang op de zebra wordt verleend. Zou het toch iets met de handhaving zijn? Ben ik bang. Evenals Herbert constateerde ik in Amsterdam dat het rijverkeer als de verkeerslichten het niet doen (defect of uitgeschakeld) gewoon de zebra negeert. Zouden ze echt denken dat ze alleen maar voor voetgangers moeten stoppen als er voor die mensen een groen poppetje brandt? Ik twijfel...
Arnoud
-5-  Arnoud:
@JohnN Het verschilt per gebied en per situatie of mensen voor een zebra stoppen. Hier in Nieuw-West bijvoorbeeld wordt doorgaans keurig gestopt bij de zebra. Vaak scheelt het ook als die zebra voor een rotonde ligt. Maar mijn persoonlijke ervaring is dat tegenwoordig veel beter voorrang aan voetgangers wordt gegeven bij zebra's dan in het verleden.
JohnN
-6-  JohnN:
@Arnoud: mijn ervaring ligt vooral in de centrumzone Pr.Hendrikkade - Damrak - Dam - Singel - en de kruisingen met de grachten vooral. Daar is het gevaar ook het grootst.
Op het Muntplein de kruising met verkeer dat de Amstel op wil is ook een macabere situatie. Afslaand verkeer krijgt groen licht op hetzelfde moment als het voetgangerslicht groen wordt. Ondertussen stromen de fietsers links EN rechts voorbij de voorrang verlenende auto's ... In spitstijden word je daar als ex-stedeling en nieuw-dorpsbewoner gillend gek.
Niettemin denk ik dat Sigi het wel wat erg somber schetst. Maar fijn dat het er in Nw.West zoveel beter toegaat.
Milena Tsareva
-7-  Milena Tsareva:
Gaat het hier over hufters in het verkeer? Ach, dan heb ik hier een aardige video...

http://www.youtube.com/watch?v=cMr-NzlIc..

@ Arnoud
Boedoel je met "het verschilt per gebied en per situatie of mensen voor een zebra stoppen" misschien ook dat het er wellicht toe doet welke kleur een verkeerslicht bij een zebra heeft en hoe lang het een bepaalde kleur al weergeeft?
Sigi
-8-  Sigi:
Nee, echt niet somber geschetst. Het was ook niet dat al die mensen géén voorrang gaven bij een zebrapad maar dat deden ze dan uit "beleefdheid" niet omdat ze wisten dat het sowieso moest.

In België en andere buitenlanden is het inderdaad beter. Buiten Amsterdam trouwens ook maar dan loop ik ertegenaan dat ik het niet vertrouw als automobilisten afremmen bij nadering van een zebrapad. Altijd op je hoede blijven!
JohnN
-9-  JohnN:
@Sigi: Dat herken ik wel Sigi, op je hoede blijven is voor een voetganger altijd slim zodra je een zebra opstapt. Remt-ie-nou of remt-ie-niet... Oogcontact proberen te maken met de persoon achter het stuur kan ook helpen bij je veiligheid als voetganger in Amsterdam.
Bij wachten voor rood voetgangerslicht is het ook niet verstandig zodra het groen wordt in blind vertrouwen de zebra op te stappen. Zeker niet op het Stationsplein en de Dam.
Jeroen Mirck
-10-  Jeroen Mirck:
"Bij de statistieken over ongevallen met voetgangers krijgt 60 tot 90% van de voetgangers de schuld."

Staat dat echt zo in het rapport? Dat lijkt me sterk. BIj een aanrijding met een voetganger wordt de schuld toch doorgaans altijd bij het 'zwaardere' verkeer gelegd, oftewel de fietser, scooteraar of automobilist? Zo heb ík het tenminste altijd geleerd.

Veel mensen maken tegenwoordig hun eigen regels. Zo bedoelt een automobilist die op volle vaart op een zebrapad afrijdt: "Ik ga niet voor je stoppen, dus jij wacht maar even als voetganger." Zo zie ik dat tenminste vaak op het Sierplein in Nieuw-West. Ik maak altijd oogcontact en steek bij voldoende afstand 'gewoon' over. Als ik vermoed dat de automobilist in kwestie niet tijdig zal kunnen remmen, waag ik het niet eens. Dat geldt nog veel sterker voor de vele bejaarde mede-bewoners in mijn wijk. Ik ben het met Arnoud eens dat er in Nieuw-West relatief vaak wordt gestopt, maar heel vaak ook absoluut niet. En dan heb ik het nog niet eens over De Vugtlaan, waar veel te hard wordt gereden en vaak ongevallen gebeuren.
Walther
-11-  Walther:
@Jeroen: zie bladzijde 18 en 19. Van 650 ongevallen met voetgangers werd 350 keer het ongeluk zelf veroorzaakt door de voetganger (60%). En zelfs bij die andere 300 keer krijgt de voetganger in 20% van de gevallen zelf weer de schuld, omdat hij op een verkeerde plaats is overgestoken.
Eerlijk was het dus geweest: 60-70%... maar, zelfs daarbij plaatsen de onderzoekers hun vraagtekens.

Maar, mijn boodschap blijft: er zijn geen statistieken over voetgangers in vooral de BINNENSTAD... daarom, is er geen beleid met meer voetgangerzones en scheiden van voetgangers en andere stromen.
Milena Tsareva
-12-  Milena Tsareva:
@ Jeroen Mirck

"BIj een aanrijding met een voetganger wordt de schuld toch doorgaans altijd bij het 'zwaardere' verkeer gelegd, oftewel de fietser, scooteraar of automobilist? Zo heb ík het tenminste altijd geleerd."

Ja, zo hebben de meeste Amsterdamse voetgangers het geleerd. Daar gedragen ze zich ook naar. Zie mijn eerdere link naar een video van Thomas Schlijper op de De Ruyterkade. De schuld ligt wel degelijk in de meeste gevallen bij de voetgangers zelf, maar de tegenpartij draait vaak op voor de schade omdat die vaak in het bezit van een rijbewijs is en daardoor in het verkeer "hoger aangeslagen" en geacht wordt beter te kunnen anticiperen op bepaald verkeers(wan)gedrag. 't Zou niet verkeerd zijn als voetgangers ook een verkeersexamen moeten gaan afleggen en verplicht worden duidelijk zichtbaar een registratiecode op buik en rug te voeren zodat ze bijv. ook gefotografeerd kunnen worden als ze een rood verkeerslicht negeren. Zou ook meteen het begrotingstekort stukken lager uitvallen.
Jeroen Mirck
-13-  Jeroen Mirck:
@Milena: Dat filmpje ken ik, maar ik vind het een nogal willekeurig voorbeeld. Alle verkeersdeelnemers gedragen zich asocialer dan vroeger: fietsers, scooteraars, automobilisten én voetgangers. Probleem van onze steeds mondigere samenleving. Dat voetgangers lastiger te beboeten zijn met technische hulpmiddelen, daar heb je trouwens gelijk in. dat geldt trouwens ook voor fietsers.
Theo
-14-  Theo:
Mensen die verbaal gebrekkig zijn, worden volgens mij sneller fysiek.
Dick
-15-  Dick:
Moet je eens kijken naar de webcam op het Koningsplein ...

http://www.terena.org/webcam/

Je houdt je hart vast!!!
Walther
-16-  Walther:
Voor wie van cijfers houdt:
http://www.verkeersnet.nl/6562/een-op-de..

Een derde van de werkende Amsterdammers fietst in de regel naar het werk, dit zijn in totaal bijna 128.000 Amsterdammers. Hiervan werken er 120.000 in de stad, bijna 8.000 Amsterdammers stappen regelmatig op de fiets naar een werkplek buiten de stad, aldus de Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente.
Onder de ruim 280.000 Amsterdammers die in de stad werken is de fiets het populairste vervoermiddel. Van hen fietst 43% naar het werk, dat zijn in totaal ruim 120.000 personen. Dit betekent niet dat iedere doordeweekse dag 120.000 mensen van en naar hun werk fietsen. Ruim 40% van degenen die naar hun werk fietsen werkt parttime (32 uur of minder). Het openbaar vervoer komt op een tweede plaats (35%) en bijna een kwart van de Amsterdammers gaat naar een werkplek in de stad met de auto. Vooral Amsterdammers die in Westpoort of Noord werken gaan relatief vaak met de auto.

Amsterdammer die buiten de stad werken (ongeveer 106.800 personen) gaan vaak met de auto (54%) of het openbaar vervoer (39%). Een kleine minderheid (7%) fietst naar gemeenten net buiten Amsterdam, zoals Diemen of Amstelveen. Binnen de ring A10 wordt meer gefietst dan erbuiten, zo bleek al uit eerder onderzoek. Dat geldt ook voor woon-werkverkeer. Inwoners van de stadsdelen Centrum (59%), Zuid (57%) en West (57%) fietsen het meest naar hun werk. Buiten de ring A10 fietst een kwart (Nieuw-West en Noord) of minder (Zuidoost 17%) naar het werk. Bewoners van Zuidoost nemen vooral het openbaar vervoer naar hun werk terwijl bewoners van Nieuw-West en Noord relatief vaak met de auto gaan.

Het maakt een groot verschil of de werklocatie in stadsdeel Centrum ligt of in een ander deel van Amsterdam. Van alle Amsterdammers die in stadsdeel Centrum werken, fietst maar liefst 60% naar het werk, van degenen die elders in de stad werken neemt 38% de fiets. Heel veel Amsterdammers fietsen naar hun werk. Maar vooral hoog opgeleide Amsterdammers, autochtonen en westerse allochtone en vrouwen stappen relatief vaak op de fiets. Niet-westerse allochtonen gaan veel minder vaak dan autochtonen op de fiets naar hun werk. Toch hangt ook onder deze groep fietsen samen met het opleidingsniveau. Hoog opgeleide niet-westerse allochtonen fietsen veel vaker dan laag opgeleide niet-westerse allochtonen naar hun werk, de laatste groep pakt vooral het openbaar vervoer. Werknemers in de sectoren onderwijs, overheid en cultuur fietsen het meest. Daarentegen gaan relatief weinig Amsterdammers die werkzaam zijn in de bouw, industrie en de vervoerssector met de fiets. Zij pakken juist relatief vaak de (bedrijfs)auto.
Appie
-17-  Appie:
@ 2- Bv/dD:
Volgens mij moeten voetgangers een tram voorrang verlenen bij zebrapaden (zonder verkeerslichten)
Arnoud
-18-  Arnoud :
@appie: dan hoop ik niet dat je trambestuurder bent, want het is niet juist. Een tram moet stoppen voor voetgangers op een zebrapad. Zelfs wanneer de zebra niet doorloopt over de trambaan hebben trambestuurders de interne instructie om te handelen alsof die zebra er wel is.
Walther
-19-  Walther:
Lees ook: http://kpvvdashboard-13.blogspot.nl/

Lopen is een volwaardige manier van verplaatsen. Eén op de vijf verplaatsingen in Nederland gaat te voet. Veel overheden stimuleren openbaar vervoer en de fiets. Maar de voetganger verdient ook uw aandacht. Voetgangersbeleid is een goede opstap naar duurzame mobiliteit en aantrekkelijke steden. Met relatief lage kosten is al veel te bereiken, bijvoorbeeld door het verwijderen van obstakels in voetgangersgebieden.
JohnN
-20-  JohnN:
Voetgangers zijn de meest belangrijke toeristen, bezoekers, geïnteresseerden van de stad.
Een stad die zijn toeristen graag ziet legt ze niets in de weg, geeft ze het gevoel WELKOM te zijn.
Amsterdam heeft hierin nog een grote achterstand in te LOPEN. ;-)
Jan den Dolder
-21-  Jan den Dolder:
Het verkeersgedrag rond zebra's intigreert mij al decennia. Zover ik mij de verkeerslessen herinner geeft een zebra de voetganger het recht op het 'krijgen van' voorrang, maar alleen als de voetganger aanstalten maakt om over te steken. Nou ken ik grosso modo drie soorten zebragangers. De eerste soort staat stokstijf stil en wacht tot de weg vrij is. Deze soort hoeft geen voorrang te krijgen en krijgt dit dus ook vrijwel nooit. De tweede soort steekt ongeacht de verkeerssituatie direct over en neemt het risiko op voortijdig overlijden van hemzelf en/of zijn mede verkeersdeelnemers voor lief. Deze soort dwingt onrechtmatig voorrang af met alle bijbehorende ongewenste consequenties. De derde zebraganger, waartoe ik mijzelf reken, zet een eerste voet op het zebrapad en zoekt oogcontact met de kruisende verkeersdeelnemers. Zodra uit dit oogcontact en / of het het gedrag blijkt dat er voorrang wordt verleend steekt hij pas over en tikt aan de (al dan niet virtuele pet) als bedankje. De eerlijkheid gebiedt mij op te biechten dat mijn gedrag decennialang zelden verleende voorrang opleverde, maar de laatste jaren bespeur ik een voorzichtige kentering. Tegen de algehele hufterigheid van het verkeer en regeldrift van de overheid in, zie ik steeds vaker verkeersdeelnemers weer oogcontact maken om daarna aktief 'voorrang te verlenen'. Speciaal voor dit soort situaties heb ik een tegenwoordig een echte pet en deel kwistig bedankjes uit door deze licht vooroverbuigend even af te nemen.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.