Home > > De bomen krijgen de schuld

De bomen krijgen de schuld

Kruising Jan van Galenstraat - Willem de Zwijgerlaan

Als peutertje dacht ik dat het waaide doordat de bomen hun takken bewogen. Ditzelfde magisch denken zie je ook terug bij een onderzoek van GGD en RIVM in de Jan van Galenstraat met de conclusie: bomen bij drukke weg houden lucht vies.
Ik ga hierbij af op een bericht in het Parool.
Het onderzoek wijst uit dat bomen langs drukke verkeerswegen als de Jan van Galenstraat het fijn stof en de uitlaatgassen vasthouden, met negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit. Langs drukke verkeerswegen kun je daarom beter geen bomen en struiken zetten, luidt de aanbeveling.

Het is dus allemaal de schuld van de bomen. Niet van de producenten van fijn stof en uitlaatgassen.
Voormalig verkeerswethouder Mark van der Horst had al eens geroepen: kappen al die bomen, dan kan het tenminste lekker doorwaaien.
Gelukkig is hij ex-wethouder. Want dergelijke politici zijn op zichzélf al een milieuprobleem natuurlijk.

Nu hoop ik maar dat de krant de conclusies van het onderzoek enigszins verkeerd weergeeft.
Ik denk namelijk eerder dat het onderzoek uitwijst: als jullie soms denken dat het planten van bomen helpt tegen fijn stof en uitlaatgassen, vergeet het. Je zult toch echt de veroorzakers moeten aanpakken: het vrachtverkeer, auto's, scooters.
De Jan van Galenstraat ligt overigens binnen de milieuzone. Die lijkt dus weinig te helpen.


negentien reacties op "De bomen krijgen de schuld"

sigi
-1-  sigi:
Precies.
Zoals iemand anders al zei:
" Bomen bij drukke weg houden lucht vies "

Drukke weg houdt lucht bij bomen vies,lijkt mij een betere conclusie...
Robert
-2-  Robert:
Jeetje wat een vermoeiende houding is dit zeg: "geef de bomen de schuld". Het zoeken naar schuld in een wetenschappelijk onderzoek is sowieso al enigszins treurig maar om vervolgens te zeggen "Nu hoop ik maar dat de krant de conclusies van het onderzoek enigszins verkeerd weergeeft. Ik denk namelijk eerder dat het onderzoek uitwijst (...)" maakt het helemaal onzinnig. In plaats van zelf te gaan verzinnen wat jij denkt dat een onderzoek laat zien is het misschien verstandiger gewoon het onderzoek te lezen, in plaats van te gaan zeggen dat een krant het hopelijk verkeerd weergeeft, geeft je mening ook iets meer houvast. http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten..
Arnoud
-3-  Arnoud:
@Robert: Op mijn beurt vind ik je reactie nogal overdreven agressief. In het krantenbericht stond geen verwijzing naar het onderzoek. Sterker nog, het krantenbericht is waarschijnlijk gebaseerd op een persbericht. Op deze site benaderen we de zaken zoveel mogelijk vanuit de optiek van 'de burger'.
Volgens jou moet die burger dus bij elk bericht over een onderzoek gaan googlen en zich vervolgens door dat hele onderzoek heen gaan worstelen.
Maar het treft dat jij dat kennelijk wel hebt gedaan. Dus vertel ons maar: staan er ook nog aanbevelingen in om het autoverkeer terug te dringen? Of krijgen de bomen inderdaad de schuld?
JohnN
-4-  JohnN:
Ik kom net terug van een mini-vakantie in Berlijn. Naast alle bezienswaardigs viel mij vooral op hoe GROEN die stad is. Oké, behalve de "Stadtmitte" dan, maar die is dan ook helemaal platgebombardeerd geweest (evenals Rotterdam ja) en daar konden dus de eigentijdse aluminium-glas-en-beton-bouwers zich de laatste decennia even flink uitleven (evenals in Rotterdam ja) - maar buiten dat gebied: Charlottenburg, Wilmersdorf, ga maar door, allemaal even prachtig eerbiedwaardig groen. Nu zijn die Duitsers over het algemeen toch aardig milieubewust, dus er zal heus wel eens een "gründliche Untersuchung" geweest zijn van de positieve of negatieve invloed van het groen in de stad (en vooral langs de grote radiale verkeersaders), kennelijk is het resultaat daarvan geen oproep tot kaalslag geweest. Aan de Kurfürstendamm/strasse, de Leipzigerstrasse, de Friedrichstrasse is het wel kaal en waait het lekker door, en het verkeer stinkt er ook, en dat komt echt niet door de Trabi's. De manier waarop Robert reageert vind ik op mijn beurt vreemd en onnodig fel. Bomen kunnen niet weglopen voor de zaag, dus ze verdienen een weerwoord - dat krijgen ze in dit stuk.
Bernd
-5-  Bernd:
Het RIVM heeft uit onderzoek geconcludeerd dat bomen langs een drukke weg met bebouwing de luchtcirculatie zodanig beperken dat de luchtkwaliteit daardoor slechter wordt. En op basis daarvan adviseren ze om die bomen maar niet te planten. Dat lijkt mij een vrij logische conclusie.

Maar om dan te zeggen dat de bomen de schuld krijgen van de slechte luchtkwaliteit is toch wel erg kort door de bocht. Er zijn drie veroorzakers van de situatie (let wel: veroorzakers, geen schuldigen - subtiel verschil)

Het is de combinatie van verkeersdruk, bebouwing en bomen die tot een bepaalde situatie leidt. Verkeersdruk is niet iets wat zo 1-2-3 aan te pakken is, de bebouwing slopen in een stad is ook niet wat we willen (toch?) dus de meest pragmatische oplossing is om die bomen maar niet te planten. Volgens het RIVM is het effect daarvan op de algemene luchtkwaliteit in de stad heel laag - het gaat immers niet om alle bomen in de stad, maar alleen die op drukke verkeersaders. Maar op die verkeersaders gaat de luchtkwaliteit met sprongen omhoog. Ik snap niet zo wat daar het probleem van is.
JohnN
-6-  JohnN:
@ Bernd: Het probleem is dat "niet planten" (Wibautstraat?) zomaar kan omslaan in "omzagen"...
Nederland is een land wat wereldwijd bekend staat als "vlak en winderig". Amsterdam ligt dicht genoeg bij zee om die indruk volledig waar te maken. Als desondanks de luchtkwaliteitsnormen die de EU vaststelde niet worden gehaald is er iets aan de hand met de verkeerssituatie, niet met de bomen. Niet planten van bomen kost niets, omzagen weinig, de vervuiling aanpakken daarentegen...?
De opdrachtgever van dit onderzoek is het ministerie van asfalt en beton, het als irreleant beschouwen van vegetatie, integendeel zelfs negatief van invloed te verklaren, is een minuscuul aspect van de problematiek. Het feit dat het schuldendiepe kabinet Rutter hier geld voor had is veelzeggend.
Natuurlijk zijn er mensen die geen bezwaar hebben tegen een kale stad waar de wind onbelemmerd doorheen waait, zodat "Nederland vooruit" kan. Ik vermoed dezelfde mensen die pleiten voor een tunnelbak onder Wassenaar door (in plaats van de bomen langs de doorgaande wegen in dit groene dorp te kappen).
JohnN
-7-  JohnN:
irreleant > irrelevant
Rutter > Rutte
Bernd
-8-  Bernd:
JohnN: Ten eerste is er niemand die zegt dat ALLE bomen weg moeten, het gaat alleen om drukke doorgaande wegen. Natuurlijk wordt het kaal, maar het alternatief? Mondkapjes?

Natuurlijk zou het veel beter zijn als de verkeersdruk minder werd, en extra vervuilende voertuigen geweerd. Voertuigen worden al steeds schoner, de luchtkwaliteit is al vele malen beter dan 30 jaar geleden.

Arnoud vind dat je de echte veroorzakers moet aanpassen: vrachtauto's, auto's scooters. Tuurlijk, maar alleen tot op bepaalde hoogte als je de stad ook nog een beetje leefbaar wilt houden.

En die tunnel... wat wil je daarmee zeggen, moeten we ook een tunnelstelsel onder Amsterdam aanleggen? Hmmm.....
Arnoud
-9-  Arnoud:
@Bernd: Het is natuurlijk wat je onder 'leefbaar' verstaat. Wij kunnen best zonder voertuigen met benzine/dieselmotoren wanneer we maar investeren in milieuvriendelijke alternatieven. Waar een wil is, is een weg. Maar die politieke wil is er te weinig.

Ik schrijf dat 'de bomen de schuld krijgen' om de zaak meteen even op scherp te zetten, niet om subtiele verschillen aan te brengen, want dan komt de boodschap niet over.
Dit onderzoek zet de zaken op z'n kop, de bomen worden aangewezen als de veroorzaker van de slechte luchtkwaliteit en dat is een staaltje kromdenken dat best wel even fel mag worden weggezet.

We hebben het hier ook nog eens over een gebied (rond de Jan van Galenstraat) waar bomen een belangrijk en karakteristiek element in de publieke ruimte vormen. Ga kijken op de Willem de Zwijgerlaan, de Geuzenkade e.d.
Natuurlijk zal men niet direct de zaag erin zetten (mogen wij hopen althans), maar zoiets gaat sluipend: zieke bomen worden dan niet meer vervangen.

Zoals JohnN al aangeeft: de Europese normen voor luchtkwaliteit worden niet gehaald. Dan zijn er ingrijpende maatregelen nodig om de zaken op orde te krijgen. Maar wat doet men? Niets, laat alle mensen met luchtwegproblemen maar stikken.

Toevallig ligt hier naast mij op mijn bureau een brief met een postzegel waarop een vrachtauto staat afgebeeld met de tekst: Roetfilter. En daaronder: Denk Groen, Doe groen.
Kijk, zó pakken wij hier in Nederland de luchtvervuiling aan: met een postzegel.
De rest laten we over aan de wind.
JohnN
-10-  JohnN:
@Arnoud/Bernd:
Die slotzin geeft inderdaad kernachtig aan waar het bij ons aan schort, wij zijn goed in symboolpolitiek maar slecht in daden en we zoeken het tenslotte in de goedkope marge om misschien net precies een streepje verbetering te halen, zonder dat er structureel iets verandert.
Ik bedacht ook dat geluidsschermen en -wallen de wind afremmen, dus daar geldt hetzelfde voor: die houden het NO2 en fijnstof in hoger concentratie ook vast, in sterkere mate nog dan de bomen en struiken dat doen. Heeft ons ministerie van asfalt en beton het RIVM ook al een onderzoeksopdracht gegeven om de negatieve gevolgen van dergelijke voorzieningen in kaart te brengen? En om daarom maar besluiten voortaan niet meer zulke voorzieningen aan te brengen? Ook alweer besparend.
In Duitsland haalt men momenteel al 20% van de energievoordziening op duurzame wijze, bereidt een extra slag voor om op termijn zelfs de kerncentrales (schoon volgens VVD CDA) te sluiten. En dat met de CDU aan het roer! Daar komt men niet op het onzalige idee om de bomen langs de Bundesallee te kappen omdat de vuiligheid dan zo lekker wegwaait. Daar zorgt men er liever voor dat dieselauto's zonder roetfilter (de hoofdbron van het verkeersfijnstof) niet meer de stad in komen.
Wat die tunnelbak onder Wassenaar door betreft. Dat is een serieus al jaren bepleit plan van Charlie Aptroot (VVD), dezelfde die Melanie Schultz enz. (zelfde partij) zo gek kreeg om in een versnelde procedure 130 km/u mogelijk te maken op minder drukke wegvakken en een algemeen inhaalverbod voor vrachtauto's wil instellen omdat anders de hardrijders op de linkerbaan teveel worden opgehouden. Dit schetst het milieubewustzijn van dit kabinet en geeft meteen realistisch inzicht in de achtergrond van dit RIVM rapport in opdracht van een regering die de 10% duurzame energie nog niet haalt...
Sjaan
-11-  Sjaan:
@arnoud: "Wij kunnen best zonder voertuigen met benzine/dieselmotoren wanneer we maar investeren in milieuvriendelijke alternatieven."

Is dat zo? Kom es van die utopische milieuwolk af en reken voor mij es uit wat jouw droom precies gaat kosten voor de belastingbetaler? Toon mij een auto of vrachtwagen met 0% uitstoot die ongeveer t zelfde kost of zelfs wat meer dan een huidige auto en die ik niet om de 150 km 7 uur moet opladen, dan praten we verder. Tot dan mogen ze van mij de hele Jan van Galenstraat leegkappen. Ik wil nl. schone lucht. Jij blijkbaar niet.
Arnoud
-12-  Arnoud:
@Sjaan: Die 'droom' levert de belastingbetaler alleen maar voordelen op, want voor schone auto's betaal je minder belasting.
Bovendien zijn er ook op de langere termijn alleen maar voordelen: schonere lucht en groen.
Je argumenten zijn zwak: de ander afschilderen als een niet serieus te nemen utopist.
Dank zij de 'utopisten' is de wereld altijd vooruit gekomen, door de 'negativisten' als jij gaat hij ten onder.
De Lutsjes
-13-  De Lutsjes:
Zijn "verticale tuinen" dan misschien een oplossing?
Het wordt allemaal een beetje verwarrend...

Mooi is de tuin in ieder geval wel!

De Van Diemenstraat is een drukke verkeersweg in Amsterdam. Met de tuin draagt Eigen Haard bij aan het vergroenen van bestaande gebouwen. Zowel de bewoners als het milieu profiteren hiervan. Buurtbewoners Nel Breedveld en Rens Mol vinden de Verticale Tuin een goed initiatief: ’Deze buurt had maar weinig groen en nu komt er op een hele originele manier groen bij. Het is een echte blikvanger geworden. De planten zorgen ook nog eens voor extra zuurstof en ze nemen schadelijke stoffen van de drukke weg op.' (fragment Eigen Haard).
Sjaan
-14-  Sjaan:
@Arnoud: de realiteit anno 2011 is nu eenmaal dat een auto of vrachtwagen met 0% uitstoot die ongeveer t zelfde kost of zelfs wat meer dan een huidige auto en die ik niet om de 150 km 7 uur moet opladen niet bestaat. Maw: jij kan de stad dus geen praktische oplossing bieden. Helaas.

En schone auto's minder belasting: deze inkomstenderving voor de staat wordt gefinancierd door.. OOK belastingbetalers. Goeiemorgen! Als je weer wakker bent zal je ook kunnen lezen dat dit subsidiepotje ook nog es bijna leeg is.

Conclusie: kappen die bomen op de hoofdwegen. Snel graag. Voor de mens die wil ademen. In 2030 als de techniek verder is praten we weer.
Arnoud
-15-  Arnoud:
@Sjaan: even een puntje van orde: die smalende toon die je voortdurend aanslaat tegen mij of andere mensen in de discussie begin ik een beetje zat te worden. De arrogante houding tegenover iedereen die het niet met je eens is (die mensen zijn dom en naïef) eveneens. Zoiets kan in een emotionele bui een keer gebeuren, maar bij jou is het bij voortduring. Dus: normale omgangsvormen hanteren in de discussie, met redelijke argumenten komen, anders gaat de reactiemogelijkheid bij AC voor jou op slot.
Sjaan
-16-  Sjaan:
@Arnoud: jammer dat je over de vorm begint en niet op de inhoud in gaat. Geen argumenten meer? Want als we t over vorm hebben van reageerders, dan heb ik nog wel een lijstje voor je. En dan nog 10 keer groffer. Raar dat je tegen hen nooit zo stoere taal hebt proberen te gebruiken als tegen mij. Of heb je alleen wat over de vorm te zeggen als de inhoud toevallig niet in je linkse straatje valt?

Laat je niet zo kennen kerel en relax. Je maakt jezelf nu alleen maar belachelijk en ongeloofwaardig. Gegroet.
Sigi
-17-  Sigi:
Bomen geven ook schaduw en maken de asfalt/steen omgeving leefbaar. Dan is de lucht maar wat minder (je woont toch sowieso niet in een stad voor de frisse lucht?) totdat de veroorzakers (en dat zijn niet de bomen) worden aangepakt.
De oplossing alleen in de bomen zoeken is veel en veel te simpel.
JohnN
-18-  JohnN:
Als ik het zo nog eens overlees op de stille zondagochtend, kom ik toch tot de conclusie:
ik zit liever met Sigi onder een boom, dan met Sjaan staan wachten in de vuile wind op een tochtige bushalte.
Over "relax" gesproken Sjaan, kijk es in de spiegel en strijk dat verbeten trekje eens uit je gezicht.
Arnoud
-19-  Arnoud:
@Sjaan: Wij willen hier op AC toch streven naar een sfeer van wederzijds respect voor elkaars opvattingen en argumenten. Daarbij wordt absoluut getolereerd dat iemand incidenteel eens uit de bocht vliegt. Maar bij jou is het een aaneenschakeling van op de persoon gerichte smalende opmerkingen. Mensen die niet kunnen verdragen dat er ook andere meningen bestaan zijn niet bevorderlijk voor de kwaliteit van de discussie. En die kwaliteit willen we hier toch wel een beetje bewaken. Dat heeft niets met links of rechts te maken, elk serieus onderbouwd standpunt is hier welkom.
Dus nogmaals: normale omgangsvormen hanteren, de onbeschofte toon wordt niet getolereerd. Anders is het einde verhaal op Amsterdam Centraal voor Sjaan/Theo.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.