Home > > Liever kunst dan grijs

Liever kunst dan grijs

Tamira Combrink is gemeenteraadslid voor Groenlinks. Zij reageert op de ophef die in stadsdeel Centrum is ontstaan naar aanleiding van een muurschildering. In Nieuw-West gaat men daar anders mee om. Mogen muren beschilderd worden? En mag dat ook wanneer het om de muur van een monument gaat? 

Foto: Thomas Schlijper

Vertrutting? "De muurschildering van de populaire kunstenaarsgroep The London Police op de zijmuur van de Prinsengracht nummer 70 moet van de gemeente verwijderd worden." Zo meldt AT5 vandaag. Dit klinkt verontrustend. Ontmoediging van vrijzinnig burgerinitiatief is precies wat we niet moeten doen.

Bureau Monumenten en Archeologie vindt de schildering een ernstige ontsiering van het straatbeeld. Terwijl het voorheen een vieze plek was met afval en lelijke tags en dat bewoners daarom vorig jaar dit initiatief genomen hebben. Het gaat om een blinde grijze muur, die door deze ingreep schoon en bijzonder is geworden en in plaats van zwerfvuil nu toeristen trekt.

Mijn wenkbrauwen gaan hier toch wel van fronsen. Is dit wat we van Bureau Monumenten verwachten? Wordt hier niet in één klap een burgerinitiatief, een kunstwerk en een leuke ontaanharking van de stad aangepakt? Is dit niet precies de ‘vertrutting’ waar zovelen zich de laatste tijd over beklagen? Worden we zo de topstad voor creatieven waar men de mond vol van heeft?

Wellicht dat we in deze wat kunnen leren van Nieuw West. Nieuw West is een beetje ons Berlijn: veel sloop, leegstand en de kunstenaars avant garde begint het op te vallen... In Nieuw West doet de gemeente juist erg haar best kunstenaars en buurtbewoners samen dergelijke initiatieven te laten nemen. Volgens een gids die me vorige week rondleidde voelen kunstenaars in Nieuw West zich aangetrokken tot het ‘werken in het wild’. Dat wilde zit ‘m in vrij gelaten worden, maar ook in de interactie met bewoners.

Interactie met bewoners is bij de hoeders van de gebouwde omgeving helaas niet altijd gemeengoed. In relatie tot Nieuw West stelde omgevingpsychologe Camilla Meijer woensdag 14 juli in het Parool dat in de architectuur vaak bijzonder weinig oog is voor het gebruik en hoe bewoners de omgeving ervaren. Bewoners vinden bijvoorbeeld toegankelijk groen en details die hun woning herkenbaar maken belangrijk, terwijl architecten vooral op symmetrie en vlakverdeling letten.

Natuurlijk: kunst moet beschermd worden tegen de mening van de meerderheid. Kunst moet lelijk, onhandig en provocerend of storend kunnen zijn. Dat geldt voor de graffiti van London Police – hoewel deze graffiti toevallig best mooi is. Het geldt ook voor de architectuur, maar wel daar waar het kan, wel met dien verstanden dat gebouwen gebruiksvoorwerpen zijn in een leefomgeving die van iedereen is. Ik vind daarom dat bewoners in architectuur mogen interveniëren. Laten we zeggen: in dialoog zijn met de architect. Ze mogen het aanpassen en er hun eigen kunst aan toevoegen. Architecten die volledige zeggenschap op hun ontwerp willen houden moeten we geen woonbuurten laten bouwen.

Ook historische architectuur moet beschermd worden tegen vernieling, maar niet onaantastbaar zijn voor bewoners. Beschermen van cultuurgoed is superbelangrijk. Daarom is Amsterdam nog zo mooi. Daarom steunt Groenlinks ook het verkrijgen van de Unesco status. Maar dat betekent niet dat we hoeven te leven in een museum, het betekent niet dat niets meer mag worden aangepast op prettig gebruik of een speelse noot mag worden toegevoegd. We moeten juist in interactie blijven met onze omgeving. We moeten léven in onze historische stad.

Omgevingspsychologe Camilla Meijer merkte nog iets anders op in dat artikel: dat initiatieven van de buurt die helemaal van de bewoners zelf zijn, zonder vooropgezette kaders van ambtenaren of corporaties, juist die het beste werken. Dat daar het best voor gezorgd wordt. Die observatie moet Bureau Monumentenzorg zich maar ter harte nemen: Als je wil dat mensen zorg dragen voor hun omgeving, moeten mensen zich het eigen maken, zich identificeren en er zeggenschap over hebben. Gun mensen dus hun persoonlijke noot, hun inbreng en hun eigen manier van zorgen voor de monumenten waar ze in en naast wonen.


28 reacties op "Liever kunst dan grijs"

hachee
-1-  hachee:
hear hear!
Al leest het ook wel een beetje als promotie voor Nieuw-West (waar de gastcorrespondent stadsdeelraadslid is). Ik hoop dat zij haar collega's in sd Centrum op deze zaak zal aanspreken!
-2-  :
@hachee

De gastcorrespondent is gemeenteraadslid, geen deelraadslid
JohnN
-3-  JohnN:
Tamira Combrink vindt het best mooi maar vindt bescherming van cultuurgoed ook superbelangrijk . De strijdigheid van deze twee zaken ziet ze echter niet. Want best mooi is een subjectief begrip. Wat de een best mooi vindt kan door de ander wel superlelijk worden gevonden. Het is zoals altijd een kwestie van smaak en daarom is bescherming juist superbelangrijk .
Het enig alternatief: een egaal grijsgespoten blinde gevel is natuurlijk superarmoedig daar is gemakkelijk iets anders voor te bedenken. Zie mijn commentaar bij de foto van Thomas Schlijper.
Rob Alberts
-4-  Rob Alberts:
Een stad leeft en verandert voortdurend.
De mix tussen bedrijvigheid en wonen is het moeilijkst.
Maar de mix tussen modern en antiek is in de stad niet te conserveren.
Ik houd van de de muurspreuk: “You can't make an omelet without breaking eggs.”
Maar goed vele geloven de wijsheid: “Eat shit billions of flies can't be wrong.”
De voor- en tegenstanders van deze muurschildering zijn waarschijnlijk ook liefhebbers van een van deze twee spreuken ......
Rob Alberts
-5-  Rob Alberts:
Ik ben wel benieuwd wat er uiteindelijk gaat gebeuren.
De overvloedige uitingen van reclame in de stad zie ik graag verdwijnen.
Maar oude en nieuwe kunstuitingen daar houd ik van!
gerdie
-6-  gerdie:
@Rob Alberts. Tja daar gaan we weer. Wat is kunst en wat is reclame. Als je het hebt over de overvloedige reclameborden dan valt dit onder reclamebeleid. Heb je het over beschildering van muren/muurschilderingen dan komt Welstand er aan te pas. Er is geen beleid voor muurschilderingen. Als Welstand slechts een oordeel geeft dan krijg je vreemde afwegingen. Ook bij deze club zitten mensen die zich laten leiden door smaak en eigen opvatting. Neem er gewoon eens wat oude foto's bij en je ziet dat muurschilderingen toen aan de orde van de dag waren. Nu worden deze schilderingen gekoesterd en vallen ze onder monumentale bescherming. Toen was het wellicht ook gewoon reclame. Kijk hoe bepaalde graffiti kunstenaars (nu van naam en faam) ooit zijn begonnen. Was toen echt streng verboden, nu worden ze bejubeld. Ik ben van mening dat muurschilderingen gewoon bij de stad horen, of ze nu oud of nieuw zijn. Ze maken de stad levendig. Oh ja, wie naar het filmpje op AT5 heeft gekeken over de rondleiding nieuwe burgemeester met het Gilde, ziet dat de rondleider v.d. Laan wijst op een klein fenomeen de getegelde Avatar. Mag deze dan wel blijven zitten? Vinden we overtollige verwijsborden van de fa. JCDeceaux wel verantwoord. Vinden we de reclameborden aan muren van Bizon wel verantwoord? Of is dan de redenatie, ze veranderen steeds van uiting? Kortom, zolang deze prachtige afbeelding geen schade aanbrengt aan het pand gewoon laten zitten. Laat de gemeente gewoon de strijd met de bekladding aan monumenten voortvarend aanpakken. Dat komt de stad ten goede.Laten we deze in mijn ogen zinloze discussie aanpak stoppen. Er is wel wat belangrijkers te doen in deze stad.
Bart
-7-  Bart:
@ webmaster: kan deze mevrouw een IP ban krijgen? lijkt me een gevalletje stalking...
Walther Schoonenberg
-8-  Walther Schoonenberg:
Over smaak valt niet te twisten maar ik vind het niet prachtig. Het is stuitend dat dit is aangebracht op een blinde gevel in het beschermd stadsgezicht en het stadsdeel heeft de plicht om er iets aan te doen. De Welstandscommissie heeft gelijk: dit is onacceptabel. Mevrouw Combrink snapt kennelijk nog niet dat Unesco-Werelderfgoed bepaalde beperkingen met zich mee brengt. De historische binnenstad is niet Nieuw-West. De meeste monumenteneigenaren doen hun uiterste best om hun panden graffiti-vrij te houden. Tot vervelens toe verwijderen ze graffiti. Ik ken iemand die op zo'n ongelukkig punt zit dat ie bijna dagelijks bezig is graffiti te verwijderen. Dat zijn mensen met gevoel en liefde voor hun monumentale omgeving. Mevrouw Combrink slaat de plank helemaal mis.
Marleen Zachte
-9-  Marleen Zachte:
@Bart Dat leek meer het gevolg van een repeterende browser. Herhalingen zijn verwijderd.
Rob Bron
-10-  Rob Bron:
Die Walther toch weer! Kan Walther niet een tijdje naar West? Maar nu blijkt inderdaad dat het plaatsen op de Unesco lijst grote gevolgen zal gaan hebben voor het centrum. Dat wordt voortaan een openlucht museum.
Mark
-11-  Mark :
@Walther Schoonenberg, misschien moeten we voor de historische authenticiteit de enorme reclame voor A. van Gelder meubelen weer terugplaatsen: http://beeldbank.amsterdam....
JohnN
-12-  JohnN:
@ Rob Brons & Mark: Walther Schoonenberg staat gewoon voor hetgeen hij geacht wordt voor te staan.
Het zou vreemd zijn als hij iets anders zou zeggen dan hetgeen hij zegt.
Het is een beetje puberaal om in reactie daarop op de persoon te spelen. Kom nou eens met argumenten die hout snijden als je het met iemand oneens bent. Waarom moet er zelfs over een onderwerp als dit steeds weer een-tweetje worden gespeeld?
Walther Schoonenberg
-13-  Walther Schoonenberg:
Ja, Mark, dat klopt, er was een eeuw geleden ook sprake van een golf van grote ontsierende gevelreclames. Daar was toen net zoveel discussie over als nu. Het was één van de aanleidingen voor de oprichting van de Bond Heemschut. De Amsterdammers vonden ook toen al dat hun mooie stad erdoor werd aangetast.
Dat had tot resultaat dat er regels kwamen en ambtenaren om die te handhaven. Dat er zoveel foto's in het Stadsarchief zijn van gevelreclames komt paradoxaal precies daardoor: het zijn vaak foto's gemaakt door ambtenaren die met de handhaving waren belast.
We leven nu weer in een tijd, net als rond de vorige eeuwwisseling, dat er een wildgroei aan reclame bestaat. Een teken des tijd? Ik weet het niet. Maar wat ik wel weet, is dat het beschermd stadsgezicht vereist dat we daar net als in 1900 korte metten mee maken. De beloning zal groot zijn: een gaaf en mooi stadsbeeld. Het kunstwerk is namelijk de stad zelf.
Helaas zien veel Amsterdammers dat niet. Die fietsen in zo groot mogelijk tempo over de door GroenLinks aangelegde snelfietspaden naar het Centraal Station.
Jorrit Nuijens, Fractievoorzitter GL Cen
-14-  Jorrit Nuijens, Fractievoorzitter GL Cen:
Goed stuk van Tamira

Ik ben fractievoorzitter van GroenLinks in de Deelraad Amsterdam Centrum, het stadsdeel dat de brief verstuurde aan de eigenaar van het pand. Dit is gebeurt omdat de schildering inderdaad in strijd is met het welstandbeleid. Het beleid stelt algemene regels zodat niet elke schildering, muurlantaarn, uithangbord zomaar mogelijk is. Dat moet je ook niet willen want sommige dingen zijn wel degelijk ontsierend en storend in de openbare ruimte.

In dit geval gaat het om een kunstuiting met duidelijke, aantoonbare culturele meerwaarde. De brief van het stadsdeel sommeert de eigenaar dan ook niet (zoals nu lijkt in de media) om de schildering te verwijderen, maar verzoekt om overleg. Die nuance is door de telegraaf journalist weggelaten en zo ontstond het idee dat de schildering stante pede weg moest. De wethouders van stadsdeel Centrum zijn uitermate redelijk. Zelfs als ze dat niet waren, is er altijd de deelraad zelf nog.

Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat het Dagelijks Bestuur het beleid hier niet te rigide toe zal passen en dat de schildering behouden zal blijven.
Robert
-15-  Robert:
Nou... Tamira en Jorrit, put your money where your mouth is zou ik zeggen.

@Walter: 'ook een golf van ontsiering'. Overdrijven is ook een kunst (dubbelzinnig te interpreteren in onderhavig geval). :)
Walther Schoonenberg
-16-  Walther Schoonenberg:
Merkwaardig is dit toch. Is het soms 'links' om die op elkaar geplaatste smilie-gezichtjes met dikke randen, wat een verschil in detaillering met het rijke profielwerk van de omringende panden, mooi te vinden?
JohnN
-17-  JohnN:
The London Police lijkt me toch echt de weg kwijt in Oud Amsterdam, er ligt toch een zee tussen. Smileys zijn leuk in een email, niet op een oude gevel.
Eugarious Laagsteppe
-18-  Eugarious Laagsteppe:
Wat een feest moet het zijn voor Amsterdam als die vermoeiende, azijnpissende babyboomergeneratie straks eindelijk in het bejaardentehuis zit...
Theo
-19-  Theo:
Hear, hear.
Bart
-20-  Bart:
@ Jorrit Nuijens, Gl: Tja dan zijn we het behoorlijk oneens over die 'aantoonbare, culturele meerwaarde' van The London Police op de zijgevel van Prinsengracht 70...
Persoonlijk vind ik dat monumenten: 'monumenten' zijn, die moet je dus niet
'opleuken' met welke vorm van kunst/ grafitti dan ook.. Gewoon restaureren en laten verstoffen. Ook een kwetsbare zijgevel gewoon behandelen met anti-grafitti middelen, en zoals de bewoners al gedaan hadden, tuintje ervoor.
De 'London Police' kan zich elders heus wel bewijzen..

Bart van der Kolk
Raadslid GroenLinks Lelystad
(werkzaam in Amsterdam)
Walther Schoonenberg
-21-  Walther Schoonenberg:
Hear, hear.
Dick
-22-  Dick:
tsjongejonge Jorrit Nuijens, ga eens terug naar school man ... 'is gebeurT'????? Normaliter val ik niet over schrijffouten maar van een fractievoorzitter mag je toch wel beter verwachten ... en dan dat verschil van mening met een partijgenoot uit Lelystad ... Oh My God! Tja, GroenLinks he ... de neuzen staan nooit dezelfde richting op ... stelletje lutsers!
Bart
-23-  Bart :
@ Dick: volgens mij ben je zelf iets te veel met'bezigheidstherapie' aan de gang (zoals je iemand anders elders op dit forum toegooit..)
En schrijffouten maak je zelf ook regelmatig, dat is inherent aan het medium (snel).
En dat je wat tegen GroenLinks hebt, is inmiddels volstrekt duidelijk. Maar mensen mogen van mening verschillen, dat zie je ook in de politiek terug, vooral bij ultra-rechts overigens (als ze niet te laf zijn om hun mening te geven)
Dus je reactie op 2 verschillende meningen is wat 'overdone' zullen we maar zeggen...
Bart
-24-  Bart:
en @ Eugarious Hoogvlieger: wat voor feest kunnen we in Amsterdam verwachten als de speed/partydrugs/patat generatie straks de stad overneemt? 'The revival of the loveparade' soms?: Alles mag, alles kan en 10.000 doden per dag... de gezondheidszorg kan het niet meer aan gezien de grote toeloop vanwege : Aids, ongewenste zwangerschappen, SOAA's, huidkanker en nog veel ergere welvaartsziekten ('de patatgeneratie', zie je!)
En alle muren, pleinen en straten zijn in alle kleuren van de regenboog geschilderd, en alle mensen doen precies waar ze zelf zin in hebben (“1000 doden op Haarlemmerplein, wegens rassenincident”),
(“23 ouderen doodgereden, wegens te traag oversteken”) en nog veel meer van dit goede nieuws voor haters van de 'oudere generatie'.
Tjonge Eugéne, pardon “Eugarious” toch, wat ben jij toch een psychotisch geval..
Chris Amsterdam
-25-  Chris Amsterdam:
Bart, Lijn 7 stopt vlakbij het Flevohuis.
Bart
-26-  Bart:
Is bekend, @Chris Amsterdam, maar zelfs bij de halte van lijn 7 vallen regelmatig slachtoffers bij het oversteken, nu al, en niet over enige tijd zoals in mijn hierboven geschetste 'satire'..
Ik wilde met bovenstaande reactie maar uitdrukken dat het géén respect hebben voor medemensen, van welk geslacht, leeftijd (generatie, al dan niet 'azijnpissend', is overigens geen exclusiviteit van ouderen!!!)sexe of geloof, grote gevolgen ZOU kunnen hebben...
Dick
-27-  Dick:
Bartje heeft zeker niets te doen?
Bart
-28-  Bart:
@ Dickie: kun je nog wat anders dan azijn pidssen?

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.