Home > > Terrasbeleid: wie is nu vogelvrij?

Terrasbeleid: wie is nu vogelvrij?

Amsterdam - Vorig jaar september. Een agent stuurt ons weg bij onze stamkroeg; u mag hier niet staan drinken’. Wel een beetje balen. We genoten van zo’n mooie nazomermiddag op de Zeedijk, onze eigen buurt. We komen even later thuis
en voor de kroeg naast ons huis staan meer dan 100 mensen met een biertje buiten. Een receptie zo te zien… en heel gezellig.

Dezelfde agent, die ons 10 minuten daarvoor wegstuurde bij onze eigen stamkroeg ,rijdt ons op de motor voorbij. Ik vraag hem of hij nu ook hier gaat optreden. Het antwoord was nogal resoluut: ‘Nee! Dan had u maar niet in de stad moeten gaan wonen.’ Ons verbaasd en verward achterlatend… vanwaar deze willekeur?

Inmiddels zijn we een jaar verder. De regel dat mensen niet staand mogen drinken op terrassen is afgeschaft, maar er zijn geen nieuwe regels voor in de plaats gekomen. Waarnemend burgemeester Lodewijk Asscher dat bewoners en horeca-ondernemers deze zomer tegenover elkaar komen te staan door het ontbreken van een goed beleid voor terrassen. In het Parool heeft Lodewijk Asscher het al over ‘terrasrelletjes’ en bewoners van de Concertgebouwbuurt voelen zich geïntimideerd door ondernemers.

Het ontbreken van regels maakt de bewoners van Amsterdam vogelvrij. Of dat nu in het Centrum, in de Pijp of het nette Amsterdam Zuid is. Maar, het ontbreken van regels betekent ook dat kroegbazen en horeca-ondernemers overgeleverd zijn aan de willekeur van de handhavers. Na de zomer gaan de rechters het druk krijgen met het behandelen van alle zaken tegen die
ondernemers. Op basis waarvan moeten die rechters straks oordelen.

Het is nu al een warme zomer, en heerlijk druk op onze Zeedijk. Die zomer gaat hopelijk nog maanden duren met geweldige evenementen als Sail, Gay Pride, Hartjesdagen en de Uitmarkt voor de deur. Het is te hopen dat burgemeester Eberhard van der Laan snel met duidelijkheid komt. Dat verdienen de bewoners en de ondernemers.


37 reacties op "Terrasbeleid: wie is nu vogelvrij?"

richard
-1-  richard:
We willen zo graag gezien worden als grote stad mensen. We beroepen ons op onze vrijheid. Bij inspraken weten er het altijd beter. Maar zoiets simpels als samenleven willen we vast gelegd zien in regels. Jeetje wat kan het ingewikkeld gemaakt worden.
Herbert
-2-  Herbert:
De terrassen die de meeste overlast geven, Finch en buurman op de Noordermarkt, waren ook toevallig de cafés die die manifestatie van Ai Amsterdam vet sponsorden.
Hoezo is Ai Amsterdam geen zetbaas van Horeca Amsterdam?
Chris Amsterdam
-3-  Chris Amsterdam:
Beste Walther,

Het is allemaal niet zo erg las het lijkt hoor met de regel-en wetteloosheid.Alle regels aangaande terrassen staan voor wat Centrum betreft in de terrasnota en de APV(voor de gehele stad van toepassing trouwens)De enige regel die (gelukkig want selectief blijkt gehandhaafd)is afgeschaft is die van niet staand drinken op het terras.Alle andere regels, en dat zijn er (gelukkig) een hoop, gelden nog steeds.
JohnN
-4-  JohnN:
Het is met alles zo: het plezier van de een moet niet de ellende van de ander worden. Mensen die dit aanvoelen veroorzaken geen extreme hinder en zouden dus zelf ook niet door onnodige handhaving gehinderd mogen worden. De handhavers behoren voldoende professioneel te zijn en inzicht hebben om te kunnen selecteren wat acceptabel is en wat ver over de schreef gaat.
Geldt voor voetbalsupporters, hangjongeren, spelplezier van de allerjongsten, foutparkeerders en dus ook voor terraszitters en staanders. Zo simpel kan het zijn. Een apv-boekje openslaan bij alles om ons heen: waanzin.
Bart
-5-  Bart:
Ach, Walther PvA, je moet maar denken dat dit soort zaken in andere steden gewoon 'luxeproblemen' zijn: in Lelystad (75000 inw.) is het fantasties als er een 'menigte van 100 mensen' staande zijn/haar bier drinkt, en zeker op een terras (welke van de 3)... (omdat er iemand gewonnen heeft)
Dus: - luxeprobleem-!
Wildschut
-6-  Wildschut:
Wat u niet wil dat u geschiedt doe dat ook een ander niet...
Renske
-7-  Renske:
Zucht, was het altijd maar WK!
Walther Schoonenberg
-8-  Walther Schoonenberg:
We moeten inderdaad oppassen dat de binnenstad niet een en al terras en horeca wordt. De stad moet ook kunnen blijven functioneren als een 'complete stad', dus een stad waarin ook wordt gewoond en gewerkt. Helaas is de lobby van de horeca sterker gebleken dan die van de bewoners. Het evenwicht moet in stand blijven, anders is deze binnenstad snel het Venetië van het Noorden waarin de monumentale gevelwanden de setting zijn voor zuipen, drinken en feestvieren zonder dat er achter die ramen echte mensen wonen en werken. Dat is de taak van de overheid, om het heel ouderwets te zaken, om de publieke zaak te dienen.
bjorn Vessems
-9-  bjorn Vessems:
@WS. Zucht, zucht, zucht. Wat kun je toch altijd vreselijk overal slakken op leggen. Mag dit nu ook al niet meer? Zo onderhand weten we wel hoe jij over de stad denkt en wat jij vindt dat er allemaal niet klopt. Beetje zuur allemaal!
Frans
-10-  Frans:
@Walter Schoonenberg. ben jij niet van die club die al jaren tracht alle woonboten weg te krijgen uit het centrum? En net zo lang gedramd hebben tot ook alle terrasjes van woonboten moesten worden weggesloopt? Ja, ja, woonboten...moet je óók erg voor oppassen!
f.bol
-11-  f.bol:
De club van Walther probeert er stelselmatig en uiterst consequent voor te zorgen dat onder het mom van het brengen van “evenwicht” tussen de functies wonen, werken en recreëren die balans steeds verder wordt verstoord ten gunste van de oudere, rijke bewoners. Die natuurlijk ook zonder storende woonboot op de gracht willen uitkijken. En eigenlijke moeten de bomen ook weg, want die stonden er oorspronkelijk niet. Het is namelijk een gotspe te zeggen dat horeca en bedrijvigheid steeds meer terrein wint. De laatste jaren neemt het aantal bewoners van de binnenstad toe en de bedrijvigheid af. Daar moet wat aan gedaan worden anders is het gauw afgelopen met al die rijkdom. En je moet al helemaal niet stelselmatig toerisme en evenementen proberen te dwarsbomen. En dat willen clubs als die van Walther en het Comité de Dode Stad...
Frans
-12-  Frans:
Nu ik er nog eens over nadenk...dank zij D66-er Frankfurther en de 'Vrienden van Amsterdam', wordt het centrum op de Werelderfgoedlijst gezet. Maar nog steeds heeft geen politicus uitgelegd wat dit betekent voor Amsterdam. Nu al zijn de regels op het waanzinnige af. Ik weet van een rechtzaak, waar het een eigenaar van een winkeltje werd verboden een deurdranger (inpandig) aan te leggen in beschermd stadsgezicht. En die eigenaar heeft verloren, want het bestuursrecht faalt volkomen waar het de belangen van burgers en ondernemers betreft. Ik heb de energie niet, maar wat zou ik blij zijn als er razendsnel een handtekeningen actie kwam en burgers politici zouden dwingen alvorens we toetreden tot die Unescolijst, de consequenties ervan uit te leggen aan ons allemaal die er uiteindelijk mee te maken gaan krijgen.
Herbert
-13-  Herbert:
@Frans,

De Werelderfgoedlijst kan geen zaken afdwingen. Onder bepaalde voorwaarden kan je er op komen maar als je die voorwaarden overtreedt, bijvoorbeeld door de grachten te dempen en er vierbaanswegen van maken, dan wordt het erfgoed van de lijst gehaald. De lijst heeft vooral een morele waarde en de deelnemers moeten zich daar voor inspannen.

De regels waar jij het over hebt, zijn allemaal gemaakt door de Staat, de Gemeente en/of het Stadsdeel.

Monumentenregels schrijven voor dat een deur naar binnen toe open gaat, veiligheidsregels willen juist het tegendeel.
De Keuringsdienst van Waren wil graag dat je een gladde vloer heb in je bedrijfskeuken vanwege de hygiëne, de Arbeidsinspectie wil graag een stroeve vloer vanwege het uitglijgevaar en erger.

Dat heeft niets te maken met het falen van het bestuursrecht maar met tegengestelde eisen en belangen. Er zijn wel meer wetten en situaties die met elkaar botsen. En dan hebben we een (bestuurs-)rechter die daar dan een oordeel over mag geven.

Mooi voorbeeld: je mag niet door rood rijden. Maar als er een wagen met zwaalichten komt, dan mag het wel om die wagen doorgang te verlenen. Maar wat gebeurt er dan als jij een aanrijding veroorzaakt? Zie hier een voorbeeld van botstende belangen en regels. Gelukkig kent het recht ook nog zoiets als redelijkheid en billijkheid.
Henk H.
-14-  Henk H.:
@ Herbert. Zou je zo vriendelijk willen zijn je reacties op waarheid te willen laten berusten? Ai Amsterdam is een burger initiatief en weet zich niet gesponsord door wie dan ook.
Bart
-15-  Bart:
@ Henk H: leg even uit: AiAmsterdam was volgens mij tegen betutteling op terrasgebied ( 'niet meer staande een pilsje drinken'of zoiets). Dat is inmiddels grotendeels van de baan. Wat wil ai!Amsterdam nog meer? Meer terrassen, grotere terassen, latere openingstijden?
Dat soort zaken worden toch echt in overleg met de gemeente of het stadsdeel afgesproken.... En als Ai!Amsterdam geen geldelijke bijdragen had gehad, was die manifestatie er nooit geweest...
Henk H.
-16-  Henk H.:
@ Bart Wat ze nog meer willen, is aan hun. Ai Amsterdam heeft op vernieuwende, en zeer effectieve wijze gebruik gemaakt van internet als platform. Het is mede door hun actie duidelijk geworden wat een oproep op Twitter en Facebook teweeg kan brengen. Daar zijn anno 2010 dus geen geldelijke bijdragen meer voor nodig.
Herbert
-17-  Herbert:
@Henk H.

Bij die demonstratie op de Noordermarkt was het vrij drinken plus een DJ. Ik heb herhaalde malen gevraagd wie dat betaald heeft. AiAmsterdam wilde dat niet zeggen. Zoals trouwens vele vragen niet beantwoord zijn. Dan trek ik mijn conclusies: Ai Amsterdam is gewoon een mantelorganisatie van de grote horecaffers in Amsterdam. Zolang dat klaagclubje geen openheid van zaken geeft blijf ik dat stellen.
Arnoud de Jong
@Herbert: schuldig tot het tegendeel bewezen is... Ik heb al vaker gedacht dat we die kant op willen...
Bart
-19-  Bart:
@ Suffie:nee, aangeklaagd (gedaagd dus) tot het tegendeel bewezen is, een wezenlijk verschil....
Bart
-20-  Bart:
@ Henk H: wie heeft de drank , dj en geluidsinstallatie etc. dan betaald? bezoekers soms..
Herbert
-21-  Herbert:
@Bart: Het was gratis. Dus wie heeft er betaald?
Arnoud de Jong
Gedaagd? Door wie? En in wiens fantasie?
Bart
-23-  Bart:
@ suffie: volgens mij droom je een beetje..
Het heeft niets met schuldig of onschuldig te maken, wel met 'openheid van zaken'zoals dat heet: Herbert(denk ik) en ook ik kunnen ons niet voorstellen dat aiAmsterdam! zonder enige financiele ondersteuning een manifestatie organiseert, waarbij iedereen vrij drinken heeft, er een DJ in gehuurd is, en ik vrees ook nog een vergunning voor aangevraagd is etc. Dat kost geld, Suffie, en de vraag was: wie betaalde dat?
Edward Liddiard
-24-  Edward Liddiard:
Beste Bart, Herbert en geestesgenoten,

NOG ÉÉNMAAL: DJ Joost van Bellen en de verschaffer van geluidsinstallatie en truck hebben hun diensten kosteloos aangeboden. Waarom? Omdat zij ons initatief steunen. Niet zo raar toch? Verder hebben wij geen vergunning aangevraagd (en sinds wanneer zou je daar voor moeten betalen?).Wel hebben wij uit eigen zak welgeteld 5 (vijf) treetjes bier uitgedeeld. De rest van de drank is meegenomen door de demonstranten zelf. De drank werd dus niet door café Finch,Proust of welke andere kroeg dan ook gratis uitgedeeld.Ik hoop dat het nu duidelijk is.

M.A.W: ER WAREN GEEN KOSTEN!

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd,

Namens AiloveAmsterdam,

Met vriendelijke groet,
Henk H.
-25-  Henk H.:
@herbert. Je stellingname klopt niet, ik was er bij en er was simpelweg geen gratis drank. Punt, dat is gewoon een verzinsel. Een verzinsel om dit “klaaggroepje” te bagatelliseren en ze een negatief label op te kunnen plakken. Flauw politiek spelletje.
Bart
-26-  Bart:
@ Edward Liddiard: als uw bewering klopt (ik was niet bij deze manifestatie) dan gefeliciteerd met uw spontane aanhang!
Mijn punt was of de manifestatie van Ai!Amsterdam gesponsord was of niet...
Dat is nu duidelijk...
Edward Liddiard
-27-  Edward Liddiard:
@Bart.

Dank. Uw welgemeende felicitatie siert u.

Laten we ophouden met muggenziften en in plaats daarvan ons inzetten voor het behoud van het karakter van onze mooie stad: vrij, liberaal en tolerant. Een begin is gemaakt elkaar als zodanig te bejegenen.

Met vriendelijke groet,

Namens Ai!Amsterdam
Arnoud de Jong
Desondanks was Ai!Amsterdam wel al aangeklaagd (gedaagd dus), op basis van 'het je niet voor kunnen stellen' conclusies trekken en er vervolgens stemming over maken...

1984 schijnt erg te wezen, maar laten we het eens over 2010 hebben....
Bart
-29-  Bart:
Suffie, niet te veel 'zagen'(is zeuren op z'n Vlaams, ik stelde, en met mij sommige anderen, dat een manifestatie zonder geldelijke bijdragen 'ons' onmogelijk leek.
De organisatoren hebben mij iig. van het tegendeel overtuigd.. Soit!
Het(mijn) probleem was dat commercieële horecaexploitanten onder het mom van een 'spontane' demonstratie hun gelijk probeerden te halen. Dat heeft niets met 1984, laat staan 2010 te maken. Herbert stelde het punt als eerste, en ik ging daarin mee om eerder genoemde redenen. heeft niets met stemmingmakerij te maken, eerder met zorgvuldigheid!
Arnoud de Jong
Bart, zorgvuldigheid heeft ook te maken met het voorzichtig zijn met je conclusies. Als jij in je eerste commentaar al roept dat die manifestatie er zonder financiële steun niet was geweest, dan is dat niet bepaald een objectie vraagstelling die vraagt om bevestiging of ontkenning.
f.bol
-31-  f.bol:
En dan is het wachten op de volgende keer dat er iets op AC over terrassen, horeca, de Noordermarkt of overlast gaat, en dan komt Herbert gewoon weer insinueren dat de HorecaMafia AiloveAmsterdam financiert. Heeft-ie al zeker tien keer gedaan. Als je een verkeerde aanname, niet gebeurd overlast-incident of gewoon een aperte leugen maar eindeloos herhaalt komt e.e.a. vanzelf op de politieke agenda. Zo werken die types van de klaagcomité's
Henk H.
-32-  Henk H.:
@ Herbert. Stuitte gister op een discussie van juli 2009, te vinden op de website van AC. Kom ik tot mijn verbazing de repliek van ene Quincy tegen, namens Ai Amsterdam en aan jou persoonlijk gericht, met daarin de uitleg over de vermeende sponsoring. En hier beweer je doodleuk dat je het meerdere malen hebt gevraagd, maar dat Ai Amsterdam je dit nooit heeft willen vertellen. Bah, rupsje nooit genoeg.. Je reacties zijn doorspekt met onwaarheden.
Herbert
-33-  Herbert:
HP/deTijd heeft deze weken een special over Amsterdam. Ook horecaclub Ai Amsterdam komt aan het woord. Het eerste waar horecaclub Ai Amsterdam over begint is, jawel, terrassen. Het is dus wel duidelijk waar de belangen van horecaclub Ai Amsterdam liggen.

En als de creatieve sector het moet hebben van staand drinken op een terras, dan is het wel heel erg treurig gesteld met die creatieve sector.
f.bol
-34-  f.bol:
<< hééééle diepe zucht>>>
Arnoud de Jong
@F.Bol: elfde keer ondertussen...?
Henk H.
-36-  Henk H.:
hahahaha.. Herbertje, Herbertje..
Ondeugende kwajongen dat je er bent!

Al weer onzin verkopen?
Walther
-37-  Walther:
Lees even het bericht over de exacte normen op http://www.geluidnieuws.nl/...

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.