Home > > Meepraten in Oud-West

Meepraten in Oud-West

Hallenproject artist impression

Oud-West nodigt zijn bewoners uit om mee te praten over het nieuwe stadsdeel West. "Wat nemen we mee naar het nieuwe stadsdeel en wat laten we liever achter ons?"
De ontwikkeling van het oude GVB-terrein is typisch zo’n project dat mee moet naar het nieuwe stadsdeel West; het huidige stadsdeelbestuur moet daar verder van afblijven. Het Hallenproject is slechts een luchtkasteel, het product van een paar ijdeltuiten: een stadsdeelvoorzitter die een PvdA-paleis op zijn naam wilde schrijven, Harry de Winter die de oude tramremise tot het ‘derde uitgaanscentrum van Amsterdam’ wilde omtoveren en een jonge architect die woontorens tot wel 41 meter hoogte ambieert tussen een gemiddelde bouwhoogte in Oud-West van slechts 17 meter.

Deze drie pijlers van het Hallenproject hebben nooit enig draagvlak gekend onder de bewoners van Oud-West, en inspraak was een schijnvertoning. Maar hoogmoed komt voor de val. De stadsdeelvoorzitter is gestruikeld over zijn peperdure paleisje, en zijn opvolger heeft het definitief afgeblazen. Harry de Winter, Stichting Culturele Hoofdstad Amsterdam en projectontwikkelaar Burgfonds zien niets meer in De Hallen (het mega-uitgaanscentrum voor zesduizend man) en zijn allang afgehaakt. Het halsstarrige stadsdeel blijft echter wanhopig op zoek naar commerciële investeerders voor minimaal 33 miljoen euro. Dit omstreden mega-uitgaanscentrum dient namelijk de bruidsschat(!) te worden voor het nieuwe stadsdeel West.

Omdat de honderden omwonenden ook niets zagen in de gigantisch hoge torens, heeft bewonersvereniging Rond de Hallen stedenbouwkundig adviseur Marinus Oostenbrink gevraagd een alternatief plan te maken, woningen binnen de 19 meter bouwhoogte van het algemeen geldende bestemmingsplan Oud-West. Wat het stadsdeel voor absoluut onmogelijk hield is Oostenbrink gelukt: hij ontwierp op dezelfde oppervlakte het vereiste aantal woningen met een hoogte van minder dan 19 meter. Begin maart 2008 hebben Rond de Hallen en Oostenbrink dit alternatieve plan aan buurt en politiek gepresenteerd. Door de buurt werd dit plan met gejuich onthaald.

De woningen in het nieuwe ontwerp zijn beter, zonniger gelegen, gevarieerder en goedkoper dan de woningen in de plannen van het stadsdeel. Hoogbouw in deze negentiende-eeuwse buurt is wezensvreemd en doet afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit van deze bijzondere, sociaal veilige plek in de stad.
Nu de grond van het stadsdeelpaleis is vrijgekomen, ligt hier de uitgelezen kans om er evenwichtige, in de Kinkerbuurt passende woningbouw te realiseren. En het is zelfs nog mogelijk om ‘mee te praten’ over dit zogeheten postzegelbestemmingsplan. Tot 30 september kunnen schriftelijke inspraakreacties gestuurd worden naar het Dagelijks Bestuur van Oud-West.

Aan de wens van de bewoners om de grond van het gesneuvelde stadsdeelpaleis te gebruiken voor woningbouw is het stadsdeel tegemoet gekomen. Maar de tweede stap in dit proces moet zijn het schrappen van de omstreden hoogbouw en het omzetten van de ‘open verkaveling met hoogbouw’ in een structuur van gesloten bouwblokken met laagbouw.

De onvermijdelijke derde stap is om het plan voor de tramremise drastisch te vereenvoudigen. Er is berekend dat De Hallen zelf sober gerestaureerd en herbruikbaar gemaakt kunnen worden voor een bedrag van ca. 23 miljoen euro, waarvan woningcorporatie De Key 6,5 miljoen van de minister mag investeren. Het complex kan vooral een cultureel karakter krijgen, als bibliotheek, als overdekte markt, als creatieve broedplaats en als atelier- en expositieruimte. Bewonersvereniging Rond de Hallen is in dat geval zelfs bereid om aandeelhouder te worden van de nieuwe tramremise.

Oostenbrinks alternatieve woningbouwplan, de inbreng van bewoners van Oud-West en de toekomst van de oude tramremise moeten worden ‘meegenomen’ naar het nieuwe stadsdeel West. Juist de nieuwe frisse kijk van het nieuw te vormen stadsdeelbestuur West op het Hallenproject is onontbeerlijk om een eind te maken aan het jarenlange, megalomane en opportunistische geklungel van kortzichtige en ijdele bestuurders. Verwacht mag worden dat een nieuw en groter stadsdeel ook een nieuw en groter luisterend oor heeft voor de evidente en overtuigende opvattingen van bewoners.

Een gastbijdrage van:
Anne van den Bergh, bewonersvereniging Rond de Hallen
Marinus Oostenbrink, adviseur stedenbouw architectuur


29 reacties op "Meepraten in Oud-West"

jaap
-1-  jaap:
Als dit soort zaken maar geen schering en inslag wordt zo vlak voor de eindstreep van de stadsdelen. Bobo's die nog snel wat proberen te regelen voordat ze definitief vergeten zijn. STOP is de enige remedie. Laat het aan de bewoners en de nieuwe besturen. Alarmlijn doordrukprojecten opzetten?
Bernd
-2-  Bernd:
Het is vooral te hopen dat het bestuur van het toekomstige stadsdeel West minder hoogdravende ambities heeft dan het huidige bestuur van Oud-West. Jullie verwachten dat een groter stadsdeel een groter oor heeft voor de opvattingen van bewoners - het tegendeel kan net zo goed waar zijn (hoewel ik dat zeker niet hoop voor de bewoners!).

Overigens valt het te betwijfelen of het zo'n goed idee is voor een bewonersvereniging om een aandeel te nemen in het Hallenproject. Dan word je namelijk ook een commerciële partij en het is maar de vraag of dat in de toekomst een voordeel is. Vroeg of laat kom je namelijk in een situatie waarin de belangen van de bewoners haaks staan op de belangen van De Hallen als bedrijf.
Ik snap dat de bewonersvereniging een statement wil maken, maar het behartigen van bewonersbelangen verenigt zich nu eenmaal niet met het behartigen van bedrijfsbelangen.
HenkvP
-3-  HenkvP:
stadsdeelvoorzitter Bouwe Olij wil het plan er nog even doorheen jagen en gaat er van uit dat in jan de financiering rond is. terwijl hij al te kennen gegeven heeft om geen stadsdeelvoorzitter meer in West te willen zijn maar zich kandidaat stelt voor een ander stadsdeel. Zijn opvolger wordt dus opgescheept met een groot plan EN samenvoeging van stadsdelen. Zijn opvolger wordt ook geconfronteerd met de kosten die al in de bouwput gegooid zijn. tussen de 5 en 6 milj wordt gefluisterd maar dat mogen de bewoners niet weten want dat is “kabinet verklaard” .Inmiddels weten we dat de het niet doorgaan van de Cremerpleingarage de bewoners één miljoen heeft gekost. Met andere woorden er zit een bestuur en een raad met een gat in de hand. Dit soort lieden mag in mijn ogen geen beslissingen meer nemen en al helemaal niet nu ze feitelijk al een brevet van onvermogen hebben laten zien.
HenkvP
-4-  HenkvP:
Poelgeest kan blijkbaar zijn mond niet houden en alle Amsterdammers mogen mee betalen dank zij het incompetente bestuur en raad van OudWest. Olij kan blijkbaar ook goed liegen of mag ik dat niet zeggen. Zie Parool van vandaag. Citaat: Inmiddels is gebleken dat de bouw van het stadsdeelkantoor - waarvoor alleen de fundamenten zijn gelegd - tot nu toe al 12,5 miljoen euro heeft gekost; 7,5 miljoen meer dan stadsdeelvoorzitter Bouwe Olij vorig jaar in Het Parool meldde. Met dit geld worden reeds verrichte bouwwerkzaamheden betaald en werd het contract met de aannemer afgekocht.
HenkvP
-5-  HenkvP:
Dat bestuur bestond uit Weevers die tot zijn pensioen mag genieten van een wachtgeldregeling, Lammers die er nog steeds zit, Toonk die in nov opstapte ook van een riante wachtgeldregeling geniet en op een verkiesbare plaatst staat bij de VVD voor de gemeenteraad. hij was ook fel voorstander van de Cremerpleingarage. Het mannetje dat zo op ons gemeenschapsgeld zo passen weet u het nog? Eerder meewerken aan geld over de balk gooien en rustig 'between jobs' 15 maanden gemeenschapsgeld ontvangen.
Fijn voorbeeld hoe non-politici de burger in Amsterdam een oor aannaaien.
EgbertR
-6-  EgbertR:
Amsterdam koopt de lijken uit de kast van OudWest voordat het fuseert. Tja. Als ik wethouder vPoelgeest - te horen op http://amsterdam.notubiz.nl... hierover bij 1:43:06 - goed begrijp zit het zo: De gemeente betaalt OudWest 1.1as eerst 8mln en bij vertrek komend voorjaar nog eens 7,6 mnl voor het kantoorpand aan de Kwakersstraat, waarbij dit laatste bedrag precies overeenkomt met de post uitgaven uitvoeringskredieten in de boeken van het stadsdeel inzake start bouw stadsdeelhuis dat er idd nooit zal komen. Parool: http://www.parool.nl/parool...
Laten we hopen dat het nieuwe stadsdeel West die 8 mln gebruikt om een kwaliteitsslag te maken in het overbodige hoogbouw-ontwerp en oog heeft voor de betere kwaliteit van de toekomstige buitenruimte zoals die bijvoorbeeld uit de alternatieve schtesen van Marinus Oostenbrink spreken. Waar Oud-Zuid in de ’20 – ’40 Gordel niet hoger nieuwbouwt dan 24m zou je je kunnen voorstellen dat juist op een plek aan een gracht die is aangelegd op het stramien van de 17de eeuwse grachtengordel, stadsdeel West zich houdt aan de maximale bouwhoogte van 19m zoals vermeld op de plankaart van het vigerende bestemmingsplan. En waarover de bestuursrechter ende Raad van State zich mogelijkerwijs nog gaan uitspreken.
Leslie
-7-  Leslie:
Ach, al die foute deals die worden gesloten en dan weer met een financieel handrukje worden afgeblazen. het is toch onderhand wel een beetje van de zotte dat belastingbetalers alleen maar met dit soort megolomane plannentjes worden geconfronteerd. Hoe dekt Amsterdam toch al die financiele missers en ten koste van welke andere dingen gaat dit eigenlijk? Politici die hiervoor verantwoordelijk zijn, zouden eigenlijk een evenredige bijdrage van hun wachtgeld moeten gaan inleveren. Trouwens, laat ze eens gewoon gaan solliciteren in plaats van teren op de zak van anderen. In tijden van crisis totaal onbegrijpelijk.
Anne
-8-  Anne:
Twee nieuwsfeiten in één week tijd: Oud-West heeft 12,5 miljoen euro verspild aan het niet-gebouwde PvdA-paleisje, en 1 miljoen euro aan de niet-gebouwde Cremerparkeergarage.
Hoeveel duurder zal dit brevet van onvermogen nog worden, komende maanden...?
HenkvP
-9-  HenkvP:
Dat is bijna een retorische vraag! Het zou verstandig zijn als de Centrale stad dit stadsdeel direct onder curatele zet en al de ' kabinet verklaarde stukken ' tegen het licht gaat houden. Ondertussen betaal oudwest/jij stadsdeelhuispromotor Weevers (pvda) 6.000 per mnd tot zijn pensioen en cremerpleingaragedoorduwer (vvd) 5.000 per mnd Deze laatste is slim: zelf opstappen in nov 08 omdat zijn gedram niet werd gehonereerd. Nu op plaats 8 staan van de VVD voor de gemeenteraad. Dat betekent 16 maanden 5.000 euro vangen voor uit je neus peuteren zonder sollicitatieplicht om dan als raadslid nog een aantal jaren hetzelfde bedrag te krijgen ipv de 1120 euro vergoeding die de anderen krijgen. Politiek onwaardig en ik snap de VVD ook echt niet dat zij zulke figuren in hun midden laten terwijl ze afgeven op andere partijen en hun hobby's. Eric van der Burg moet zich schamen maar met zoiets ga je natuurlijk voor de camera van at5 staan. Maar ach de bloembakken in oudwest hebben er mooi bijgestaan dit jaar zullen we maar denken als we maar niet denken aan die andere parkeergarage bij Mentrum wat voor financieel debacle dat gaat worden of praat ik nu mijn mond voorbij?
Jan Anne Drenth
-10-  Jan Anne Drenth:
26 september 2009
Veel reacties gaan terecht over de 'harde kant' van het invullen van het HallenProject. Moeten we ook blijven doen.
Ik-zelf wil het graag nog eens hebben over het gehalte aan 'werkelijk toegepaste' democratie.
Ik bedoel hiermee dat het de vraag is of dat wat De Raad van Stadsdeel Oud-west voornemens is, wel een wezenlijke democratische achtergrond heeft.
Ik citeer uit een inspraak die ik vorig jaar heb gehouden.

(begin citaat)
"Geachte Voorzitter en Raadsleden,

Vrijstelling geven op het bestemmingsplan voor het realiseren van het uitgaanscentrum ‘De Hallen’?

Ik zet een kader neer, dan volgen kritische noten, gevolgd door mijn emotionele adressering aan u als Raad.

Het kader
In onze democratie is landelijk de Tweede Kamer het hoogste orgaan.
Voor ons Stadsdeel is dat deze Raad.
De Raad is gekozen door het Volk en dient daarom vervolgens het Volk.
De Raad houdt zich intens bezig met wat het volk wil en heeft ook de democratische plicht om, voor welzijn en goede levensomstandigheden van het Volk, zorg te dragen.

U geeft, als hoogste orgaan, de door u benoemde bestuurders de opdracht om te besturen en daarvan aan u verantwoording af te leggen. Waarna u uw betrokkenheid bij de bevolking uit door:
ja te zeggen tegen welzijn en goede-levensomstandigheden-bevorderende zaken en:
nee te zeggen tegen zaken die de kwaliteit van welzijn en goede levensomstandigheden aantasten.

De kritische noten
Wat gebeurt er als de Bestuurders maatregelen nemen, die niet gericht zijn op welzijn en goede levensomstandigheden van het Volk.
Ik heb het dan hier en nu over het doen realiseren en laten exploiteren van een mega-uitgaans-centrum met nachtvergunning.
Geachte Raad, ik zeg u, dat zal een te grote inbreuk worden, op onze woon- en leefomgeving. Wij leven nu in een prima woon/werkgebied, waar het tot nu toe ’s avonds en ’s nachts rustig toeven is.
Dàt zal met de komst van dit mega-uitgaanscentrum definitief afgelopen zijn. Met sluitingstijden van 3 uur ‘s nachts maandag t/m woensdag en van 5 uur ‘s nachts donderdag t/m zaterdag, is het voortaan zes nachten per week ‘feest’ op straat. Ongevraagd wonen wij dan ineens in het ‘derde uitgaanscentrum van Amsterdam’. Wat zeg ik derde, misschien wel het eerste.
‘Broadway tussen Bilderdijk en Bellamy’.
Ook maak ik me ernstige zorgen over de criminaliteit aantrekkende werking van een dergelijke voorziening. Denk aan drugshandel en prostitutie.
‘Van de Wallen (ze moeten immers toch weg) naar de Hallen’!
Voorjaar 2007 werd, als reactie op de inspraak van de voorzitter der bewonersvereniging ‘Rond de Hallen’ over nachtclub Panama, nog door een deelraadslid gesteld ‘dat dergelijke sluitingstijden hier niet toegestaan zouden worden’. De bijval van de raad was toen vrijwel unaniem.
Maar zie, het DB wil deze vergunning toch gewoon verlenen. Hoe zit dat nou toch met de democratie?

Mijn emotionele adressering
Ja, ik was geloof ik al even bezig.
Ik vraag ú, ja ik heb het over ú, de Raad, en niet over de Bestuurders -de zetbazen van rechtsliberaal, sociaal-democratisch en milieulinks- ik vraag ú met klem: neem uw democratische verantwoordelijkheid en red daarmee uw politieke betrouwbaarheid en eigen waarde èn onze wijk!
Wees met ons van menig, dat dit rampzalige plan zo niet kàn en màg doorgaan en stem tegen het geven van vrijstelling.
Ik heb gezegd.

Jan Anne Drenth
Wijziging door moderator: ter bescherming van de privacy zijn de persoonsgegevens van de hr. Drenth verwijderd.
© J.A.Drenth, 2008
HenkvP
-11-  HenkvP:
Het is duidelijk dat het bestuur en de raad nog even snel een nieuw bestemmingsplan voor de Hallen er door heen wil jassen voordat de fusie rond is. Dat plan gaat strake een ongecontroleerd eigen leven leiden omdat het nieuw te vormen stadsdeel wel wat anders aan het hoofd heeft. In praktijk zal de woningcorporatie en de tweede financier de dienst gaan uitmaken.
HenkvP
-12-  HenkvP:
In het blaadje oudwestnu staan de meningen van de fractievoorzitters van de 5 partijen
PvdA, GL, SP en D66 kijken vooruit. Mevr Verrips van de VVD kijkt alleen maar terug over de koopzondagen en probeert nog wat na te trappen. Ik hoop voor de VVD dat ze andere kandidaten hebben voor de komende verkiezingen.
Roel Walraven
-13-  Roel Walraven:
De stadsdelen hadden tot doel de politiek dichter bij de mensen te brengen. Nu het stadsdeelbestuur van Oud-West haar te ambitieuse plannen met de Hallen niet kan uitvoeren roept ze de Centrale stad te hulp om haar plannen uit te voeren en te betalen. Dat is een brevet van onvermogen dat ze ongeschikt maakt als kandidaten voor het nieuw te vormen stadsdeel. Wie zo eigenzinnig zijn en haar eigen zin doordrijft in een kleinschalige buurt waar buurtbewoners al vele jaren aandringen op voorzieningen die voor hun van belang zijn en waar bv. een sportacomodatie voor jongeren dringend gewenst is kan beter uit de politiek stappen.
Het is bedroevend te moeten constateren dat de oorspronkelijke plannen die het stadsdeel samen met de buurtbewoners had ontwikkeld werden afgeblazen onder het motto dat er geen geld voor was, terwijl er nu al vele miljoenen verloren zijn gegaan zonder dat er iets is gerealiseerd. Luisteren naar- en samen optrekken met de bewoners, blijkt ook in een klein buurje als het onze nog altijd moeilijk te zijn voor bestuurders.
CityZen
-14-  CityZen:
In essentie hebben we te maken met bestuursfalen: een lokaal db dat een te grote broek heeft aangetrokken en niet meer weet hoe terug te schakelen naar een passend ontwerp; een stadsbestuur dat tenminste 1 bestuurstermijn te lang geaarzeld heeft om de kleine stadsdelen samen te voegen en - roomser dan de paus - de Amsterdammers hier weigert tegemoet te komen door dit project van een visieloos stadsdeelcollege-zonder-stedenbouwkundige-kennis over te nemen, om het voor eens en altijd conform het oorspronkelijke, breed gedragen Bestemmingsplan De Hallen uit 2002 uit te voeren.
Misschien moet je dit laten liggen totdat het nieuwe stadsdeel West er is, ipv het project nu haastje-repje willen doorstarten in het bestuurlijke semi-vacuum die de fusie voorafgaat.
Haastige spoed...
Arnoud de Jong
Mag ik uit bovenstaande concluderen dat niemand een voorstander is van een nieuw uitgaanscentrum??
Jochem Floor
-16-  Jochem Floor:
Nee, Suffie, dat lijkt me niet het geval. Men kiest slechts voor leegstand van 25 jaar, vanaf 1990.
 W. Wisman
-17-   W. Wisman:
Leuk dat Jochem zo adrem op Suffie reageert. Het jyuiste antwoord is hetechter niet. Niet het volk heeft schuld aan deze leegstand, maar het Dagelijks Bestuur en de stadsdeelraad in Oud West zijn en blijven de verantwoordelijken voor de leegstand van de Hallen. Al denkt Jochem en misschien nog een paar inwoners van Oud West daar anders over.
Gert
-18-  Gert:
De reactie van Bouwe Olij gelezen afgelopen zaterdag in het Parool? Hiermee verschoont het stadsdeelbestuur zich van alle blaam.
HenkvP
-19-  HenkvP:
of je het nou 'kabinet', 'vertrouwlijk' of 'geheim' noemt feit is dat de megalomie van zichzelf-noemende bestuurders Weevers, Lammers, Toonk een bouwput heeft opgeleverd waarin 12,5 miljoen in de modder ligt en oudwest al tig jaren tegen een rotte kies aankijkt midden in de wijk omdat bestuur en een meelopende raad zo graag een nieuw stekkie wilde hebben. Weevers heeft zogenaamd zijn verantwoordelijkheid genomen, Toonk struikelde over zijn eigen manier van politiek bedrijven (kosten deze twee ¤ 11.000 per maand aan wachtgeld)en Lammers een nieuw speeltje in de box gevonden heeft: stadsdeelmilieubeleid en grote zus Vos nakwekt.
HenkvP
-20-  HenkvP:
Bouwe Olij praat makkelijk door te zeggen dat hij een goede deal heeft gemaakt, maar ondertussen komt het geld voor de aankoop van het huidige arbo-afgekeurde stadsdeelkantoor (weet u het nog!)niet ten goede van het stadsdeel dus de investering van 20 jaar geleden is letterlijk de modder ingegaan. Het zou de gemeenteraad, om in een goede pvda traditie, minimaal een onderzoek te laten doen naar de besluitvorming. Waarbij de rol van Poelgeest ook onder de loep genomen moet worden. Was hij niet de eerste die riep dat het Stadsdeelhuis anders een mooi kantoorpand kon zijn voor “de creatieven” in deze stad? Waarom dan nog geen jaar later een geheime deal, sorry een vertrouwlijke deal met Olij?
HenkvP
-21-  HenkvP:
Ik kan elke lezer aanraden om de site van wachtgeldregelaar Toonk te bezoeken waarin hij in zijn laatste atikel op 28 sept op een schandalige wijze zijn eigen rol in de Cremerpleingarage-affaire minimaliseert en de linkse partijen in het stadsdeel en de stad overal de schuld van geeft. Om met vd Laan te spreken: het wordt steeds doller.
http://www.wernertoonk.nl
oja, als u een reactie schrijft die niet welgevallig is, weet dan dat deze wordt verwijderd, dat is namelijk zijn manier van luisteren naar de burger.
EgbertR
-22-  EgbertR:
@ Suffie, Jochem Floor en W. Wisman

Poehee, dat valt nog niet mee om door alle tirades van HvP heen te lezen, laat staan te reageren, maar het zgn. entertainmentcentrum is maar de helft van het verhaal, Suffie:
Er is een rijksmonument Tramremise Tollensstraat dat staat te verkrotten en dat urgent herstel- en isolatiewerkzaamheden behoeft, liefst voor de vorstperiode.
Verder liggen er plannen voor uitgaanscentra op beter bereikbaardere locaties dan hier - ik noem GETZ in Zuid-Oost - wat mogelijk de animo onder exploitanten en media-ondernemers als Winter Media en Co. inmiddels heeft weggenomen voor zo een formule in de tramhallen hier. De kredietcrisis zet een rem op ondernemen ueberhaupt.
Dan is er nog een woningmarkt die voor het middenplus-segment waar dit stadsdeel op aast, inmiddels ruime alternatieven biedt voor appartementen-zonder-balkon of in-de-schaduw zoals die nu dreigen te worden gebouwd naast de tramremise.

Beide marktfactoren negeren zoals het stadsdeel nu lijkt te doen, leidt idd tot de leegstand waar Jochem aan refereert, W., dus misschien moet je je reactie herzien.

Hoe dan ook is de opgave voor het nieuwe stadsdeel hier een mix aan woningen neer te zetten, in een vorm die aansluit bij de verwachtingen in de markt en bij realisering niet direct de tweedeling in deze stad een gezicht geeft. De Tramremise Tollensstraat kan natuurlijk niet snel genoeg in goede staat hersteld worden; en aan de eisen van deze tijd aangepast. Al was het maar voor de huisvesting van een bibliotheek en Circus Elleboog.

Tja, een juist antwoord kent het HallenProject niet, W. - een beter antwoord dan de huidige plannen is er wel. Sla het Stedenbouwkundig Plan van Eisen uit 2001 en het oorspronkelijke Bestemmingsplan De Hallen uit 2002 er maar op na.
Anne van den Bergh
-23-  Anne van den Bergh:
Zie ook de ingezonden brief van Egbert Rozeboom in Het Parool van vandaag (13 oktober). De “hofjes” tussen die torens zijn niets dan donkere tochtgaten. Brr, erg unheimisch!
Anne van den Bergh
-24-  Anne van den Bergh:
“Uitgaanscentrum De Hallen komt er niet” meldt Het Parool van 4 december.

De honderden omwonenden zijn reuze blij dat het geesteskindje van Harry de Winter nu ter ziele is. Het dichtbevolkte en dichtbebouwde Oud-West is nu eenmaal geen geschikte locatie voor “het derde uitgaanscentrum van Amsterdam”.

Maar wat nu te doen met de oude tramremise aan het Bellamyplein? Afgelopen 5 jaar mochten de bewoners van Oud-West niets inbrengen, maar ik ga ervan uit dat wij nu wél mogen meepraten. Dus ieders suggestie(s) voor een nieuwe invulling van De Hallen lezen stadsdeel en bewoners hier graag!
CityZen
-25-  CityZen:
@Sugggesties

Stel voor even de verkiezingsuitslag 4 maart as af te wachten en dan de winnende kandidaten op te roepen een Ronde Tafel te beleggen met Stadsherstel, buro van Stigt, het bewonersplatform en ge-interesseerde Amsterdammers.
Is een Kraijeck-Court iets? Misschien juist niet.
Ongetwijfeld zijn er betere suggesties te bedenken als je straks een constructief consultatie-proces opzet in het nieuwe stadsdeel West. De zittende garde hoef ik nu even niet te zien.
Israel Golani
-26-  Israel Golani:
Suggestie:
Laat nou een echte sportschool komen. Hoeft niet groot maar wel een die fatsoenelijk eruit ziet en activieteiten aan breed publiek aanbiedt. Liever niet zoals bij verschillende buurthuizen (die door de gemeente worden ondehouden) maar door een enthousiaste ondernemer opgezet.
Mary Hommes
-27-  Mary Hommes:
Lijkt mij leuk om in de Hallen een overdekte schaatsbaan te maken. De Jaap Eden is wel ver en is niet overdekt. Er is plek voor een 500-meterbaan en een kinderkrasbaantje. Goed voor de scholen in de buurt voor lessen.
Mickey
-28-  Mickey:
Enkele suggesties voor mogelijke bestemmingen voor De Hallen:

Een broedplaats van ateliers en werkplaatsen voor jonge creatieve en ambachtelijke types.
En/of alternatieve winkelruimtes voor de producten van de broedplaats en voor hoogwaardige tweedehands spullen op het gebied van woninginrichting en kleding (antiek en goede merken; geen rotzooi). En/of ontmoetingsruimtes voor spel voor volwassenen (bridge, schaken, SCRABBLE in competitievorm) en kinderen in een aantrekkelijke horecaomgeving (beetje a la de alternatieve stadsstranden maar dan meer winters).
En/of een hele fijne, grote sport- en speelplaats (binnen en buiten) voor kinderen, zodat ze niet zo vet worden; heel eigentijds.
W. Wisman
-29-  W. Wisman:
De plkanne4n van het de stadeelraad en hun DB zijn van de baan. Ik sta achter het voorstel van CityZen: praten met de nieuw gekozenen. De buurt heeft al jaren laten zien power en plannen genoeg te hebben. Zie ook de reactie van EgbertR. bijvoorbeeld het zgn. SPplus plan. de omwonenden zijn nu aan zet!

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.