Home > > De vuilnisbuurt

De vuilnisbuurt

null
Geuzenveld/Slotermeer - In april 2007 kreeg de Dobbebuurt met het cijfer 4 de oneervolle titel 'vuilste buurt van Amsterdam'. Goed nieuws in het najaar: de buurt kreeg nu een 6,6. Nieuwe ondergrondse containers moesten de buurt het laatste zetje naar de ruim voldoende geven. Helaas. Het is sinds eind december een grote vuilnisbelt.

Vaak schrijf ik over de Dobbebuurt. De berichten gaan vrijwel altijd over het vuil. Of er wordt - hoera - geveegd door jonge vegertjes, aangemoedigd door stadsdeel of corporatie. Of er ligt weer zo'n enorme berg troep dat je er letterlijk en figuurlijk niet meer om heen kunt. Telefoontjes of mailtjes (met fotobewijs) naar het stadsdeel volgen naast af en toe een venijnig artikel in de krant, waarbij zowel bewoners en ondernemers als stadsreiniging - die weliswaar langs komt, maar daarbij de helft vaak laat liggen - het moeten bezuren. Wie moet je hier nu de schuld van geven? De mailjes doe ik, mijn vader waagt zich aan de telefoontjes om de opbouwende klacht te uiten. En daarvoor is het prachtig bedachte nummer 14020.
Donderdag 27 december was het weer nodig te bellen. De containers zaten vol en het vuil hoopte zich ernaast al op. Bij melding bleek mijn vader niet de enige te zijn. Op aandrang van al die bellers werd het loszwervende vuil weggehaald, maar de containers niet geleegd. Dat gebeurde pas een dag later, na weer een telefoontje. En zo gaat het maar door en door. En niet alleen met de feestdagen. Nu werd rond de jaarwisseling de oplossing door bewoners zelf gevonden: steek gewoon de hens in die container. Kan ie ook niet meer vol zitten en hoeft er ook geen vuil meer ernaast worden gezet.

Vroeger was alles beter, het is een cliché maar waar in deze buurt. Vroeger hadden we Theo, de buurtverzorger. Een enthousiast mannetje dat met wagen en bezem elke dag de Dobbebuurt schoonveegde. Theo deed dat op educatieve wijze. Af en toe organiseerde hij een feestje voor de bewoners, inclusief clown, cadeautjes en een gezamenlijke veegactie. Maar Theo moest weg van het stadsdeel, dat mij na diverse artikelen informeel heeft verzocht op te houden te schrijven over Theo en het te laten rusten, maar dat kan ik niet. Het is een teringbende in de Dobbebuurt sinds Theo is vervangen door onpersoonlijke schoonmaakwagens die de helft laten liggen. Gelukkig ben ik niet de enige die smeekt om de terugkeer van Theo. Laatst kwam een stadsdeelmevrouw langs om onderzoek te doen naar de buurt. Ze wilde weten hoe ik dacht de buurt mooier te maken. "Theo moet terug," was mijn eerste antwoord. Ze zuchtte. Ik was de zoveelste die dat zei.

49 reacties op "De vuilnisbuurt"

estherd
-1-  estherd:
Zo, duidelijke taal Shirley! En heel goed dat je niet door het stadsdeel laat bepalen waar je over schrijft- dat zou even lekker worden!
RudiPensionado
-2-  RudiPensionado:
Ondanks het feit dat je het gelijk aan je zijde hebt is het zo dat wij met z'n allen steeds veel meer afval produceren. In Amsterdam lijkt het voor de bewoners geen probleem omdat men er altijd wel van verlost werd. Kijk eens naar de buurtgemeenten. Daar krijgen mensen containers per huishouden en zullen het daar mee moeten doen. Voor veel mensen ontstaat daardoor een bewustwording op dit terrein.
Neemt echter niet weg dat wanneer de gemeente op deze wijze afval wenst te verzamelen zij ook de plicht heeft om op tijd voor afvoer daarvan te zorgen.
Arnoud de Jong
Ik vind het onvoorstelbaar dat het in die buurt nog steeds zo'n bende is. Je mag van het stadsdeel verwachten dat ze daar eens stevig tegenaan gaan. Niet alleen qua opruimen, maar ook qua opvoeden. De bewoners hebben hier een eigen verantwoordelijkheid en daar moeten ze aan gehouden worden.
Want het is natuurlijk belachelijk dat alles moet afhangen van een sympathieke vrijwilliger als Theo. Die man moeten ze uitroepen tot Geuzenvelder van het Jaar.
Dick
-4-  Dick:
dat de containers volzitten in 'no time' zegt iets over de mensen die daar wonen en hun vuil dan maar er naast zetten!!! Op het moment dat je ziet dat de container vol is moet men DAN de Stadsreiniging bellen, niet als de hele buurt hun vuilnis er al naast heeft gezet! En spreek niet alleen het stadsdeel hierop aan, MAAR OOK JE MEDEBUURTBEWONERS!!!! Of zijn we daar te laf voor???
marialeguana
-5-  marialeguana:
afgaand op de foto, heeft de verantwoordelijke beslisambtenaar niet ingezien dat 2 prullenbakken voor zeg 40 gezinnen, een probleem ging worden. toen die wijken werden gebouwd, kreeg ieder gezin een zinken vuilnisbak met een inhoud van ca. 15 liter. deze werd 2 maal per week geleegd. daarnaast had een gezin een zogenaamde schillenemmer, voor t groente- en fruitafval, ja, scheiding van afval was toen heel gewoon nog... ook die emmer werd wekelijks geledigd door een kleine zelfstandige, met paard-en-wagen toen nog. dat je dan nu je vuil “gewoon” naast die prullenbak zet: sommige mensen weten niet beter. jaren 70 de bijlmer: net zo.
vandaag, het was een aparte dag in mijn woonplaats. de gemeente had besloten dat wij nieuwe containers moesten krijgen. (de oudste dateerden van 1985, dus dat mocht wel eens.)maandag moesten de papierbakken aan de straat worden gezet en vandaag de duo-containers. ik kreeg er vorige week donderdag een brief over met stickers die ik op die containers moest plakken. de postcode daarop klopte totaal niet, maar uiteindelijk is dat allemaal goed gekomen. wel staan er nog steeds containers die moeten worden opgehaald. vandaag kon ik alles overzien: van elk huishouden in de buurt 2 af te voeren containers, plus 2 glanzend nieuwe voor de deur. zelden zoveel containers bij elkaar gezien. een enkele buur zal nog een probleem moeten oplossen: vanwege TE veel (papier, of afval) kon die container maandag of vandaag niet worden geleegd.
de gemeente, die doet het goed. sommige gezinnen hadden er wel 3 van die groene ouwe bakken. grote tuin plus luierkinderen. nee, stickers daarvoor niet. per gezin 2 stickers voor 2 bakken. mijn nieuwe “mini”-containers: REUZEN. 240 liter per stuk. ik kan als ze op hun plaats staan, nog NET de keukendeur openen. heb noch luierkinderen, of een grote tuin, ik mag iig in de ene container sowieso geen tuinafval meer doen! heb uitgerekend: ipv elke 2 weken de duo-container buiten zetten, hoef ik t nu nog maar 1 x per maand te doen. papier: was eens in de 3 maanden, wordt eens in de 4-5 maanden. t tuinafval mag ik nu zelf gaan wegbrengen naar t depot v.d. gemeente. ik heb bedacht: ik ga er maar de naastgelegen gemeentegrond mee “bemesten”. zonder enig transportmiddel zie ik dat als de beste oplossing. o en de nieuwe bakken zijn van chips voorzien...
John Zwart
-6-  John Zwart:
een heel verhaal marialeguana.

Wat ik eruit haal is dat de verhoudingen helemaal scheef zijn, wat ik overigens allang dacht. Het voltarief afvalstoffenheffing gaat uit van 3 personen per huishouden ongeacht het aantal kinderen. Een éénpersoonshuishouden betaalt 2/3 van het voltarief. Alleenstaanden subsidiëren dus de gezinnen met luierkinderen.

Uit het oogpunt van solidariteit is daar misschien iets voor te zeggen, maar in de inkomstenbelasting wordt er al omgekeerd rekening gehouden met kinderaftrek, terwijl er kinderbijslag als uitkering wordt genoten. Mijn buren hebben aan 2 bakken van 240 liter per 2 wekelijkse ophaal soms niet genoeg, dan staan de kleppen nog halfopen. Ik plaats één container maar ééns per maand aan de stoeprand, terwijl die dan nog maar halfgevuld is. Nu zijn die kindjesgezinnen in de buurt wel erg leuk hoor, maar met de jaarlijks fors stijgende tarieven kijk ik steeds kritischer naar mijn jaaraanslag.

Maar met die joekels van containers voor de gescheiden ophaalwagens kom ik nooit in de verleiding afval naast een volle container te plaatsen. Dus wel een schone straat, en dat verguldt de financiële pil.
yanny scutt
-7-  yanny scutt:
Goed stuk Shirley,

Maar Theo is alweer enige jaren weg en laten wij hopen dat hij z'n 'draai' heeft gevonden als speelplaats-beheerder. De laatste keer dat ik hem sprak was hij gematigd positief over zijn nieuwe functie.

Ikzelf was blij te zien dat het goed gaat met hem want hij is natuurlijk ook heel gevaarlijk ziek geweest!

Maar dan nu de huidige manier van afvalverzameling; 3 keer per week komt er zo'n vuilniswagen de ondergrondse containers legen (feestdagen uitgezonderd!) terwijl de containers dan vaak nog maar halfvol zijn. 1 keer per week wordt het grofvuil opgehaald.

Wat mij verbaasd is het feit dat de veegkar als EERST komt ,nadat de de container en grofvuilopruiming is geweest en die laten nogal wat losse flodders achter..!

Waar ik erg teleurgesteld in ben is dat het Stadsdeel heeft beloofd dat zij er op toe zou zien dat mensen die de regels overtreden erop aangesproken zouden worden door de milieu-ambtenaren. En dat gebeurt niet.

Wellicht wel in de buurten 9 en 3. Tja!.

In buurt 2 (onze Theo-buurt!) komen er gemeentelijke enqueteurs aan mijn deur om te vragen wat ik met het Gerbrandy-park wil. Ik heb geprobeerd duidelijk te maken dat ik daar niets wil, omdat dat park al zo'n 'ichtig' opknapbeurten heeft gehad.

Nu -een paar dagen geleden- kwam er weer zo'n gemeentelijke enqueteur langs met de vraag of de 'hoofdbewoner' thuis is. (want zij wilde vragen stellen over veranderingen in buurt 2)

Zij wilde de HOOFDBEWONER spreken, (die voor voor neus stond, en die haar probeerde duidelijk te maken dat zij -naast haar partner- toch echt ook een hoofdbewoner is..

Het wordt NIETS met buurt 2.

Het heeft niet de aandacht die de buurt verdient en intussen is de emancipatie van vrouw tot vrouw ook heel erg ver te zoeken!

Kusjes, Yanny
RudiPensionado
-8-  RudiPensionado:
Bij mij bestaat de indruk dat de gemeente een inschattingsfout heeft gemaakt inzake het aantal te verwachten huisvuil of er is sprake van veel illegale bewoning en daar is geen kruit tegen gewassen.
Neemt niet weg dat het getuigt van asociaal gedrag om je afval op straat te dumpen i.p.v. een keer met de auto weg te brengen.
Realist
-9-  Realist:
Kan de milieupolitie daar niet eens stevig ingrijpen? Het zegt denk ik al genoeg over de mensen daar in de buurt dat ze hun vuilnis maar doodleuk naast de container flikkeren als de container vol zit...
Arnold
-10-  Arnold:
En hier dan: dinsdagmorgen is voor ons het normale ophaalmoment voor biobakken. Woensdagavond: nog steeds zijn de bakken niet leeggehaald. Veel mensen hebben hem maar weer terug naar hun woning gehaald. Als we woensdagmiddag na herhaald opbellen (niet als eerste!) iemand met bruikbare informatie aan de lijn hebben, blijkt dat er maar liefst drie ophaalwagens defect zijn. Het werd niet duidelijk wanneer er weer GFT-afval opgehaald wordt. Op de website van het stadsdeel was tot woensdagavond laat niets hierover te vinden. We denken na over de communicatie en wachten af.
yanny scutt
-11-  yanny scutt:
Waar het om gaat is dat er een ondergronds vuilnis-ophaal systeem wordt aangelegd met de belofte aan de bewoners dat er dan ook -streng!- toezicht gehouden gaat worden door de milieu-politie. Dat gebeurt niet en dat is ergerlijk.

Vanaf de kerstdagen is de 'Theo buurt' EEN grote vuilnisbelt geworden die pas op 3 januari enigzins werd opgeruimd.

Voeg daarbij het feit dat een groot deel van onze buurtbewoners niets aan kerst doen maar deze vrije dagen benutten om hun huis of/en berging op te ruimen dan kun je je de chaos wellicht wel voorstellen.

Juist in deze afgelopen dagen zag ik op het nieuws de problemen met het vuilnis in Napels (Italie) en ik dacht nog; Goh, is dat nieuws?.. (Deja vu..) Groetjes Yanny
RudiPensionado
-12-  RudiPensionado:
Wanbeleid dus en dient gevolgen te hebben.
Als eerste dient er een interim bestuurder te worden aangesteld zodat de lopende zaken weer opgepakt worden.
Roxie
-13-  Roxie:
@Realist:

ik denk dat het voor mensen die drie hoog achter zonder lift wonen erg vervelend is om hun volle vuilniszak weer omhoog te slepen als de container vol zit! Tuurlijk zet je hem er dan netjes naast, in de hoop dat het snel wordt opgehaald. Dat heeft niks met 'dumpen' te maken. En Rudipensionado, we hebben niet allemaal een auto...

Bij mij zat laatst ook de container vol, maar er zit geen sticker op met telefoonnummer waar je dan heen kunt bellen. Maar dat zal wel naar dat achterlijke 14020 zijn.
RudiPensionado
-14-  RudiPensionado:
Ik kan mij best voorstellen dat niet iedereen een auto heeft.
Zoals wel vaker lees ik hier weer eens waarom er iets niet. Ergo, mensen bedienen zich graag van onmodelijkheden terwijl er voldoende mogelijkheden om iets op te lossen aanwezig zijn.
Het simpele feit dat hier iemand mijn opmerking afdoet met het feit dat niet iedereen een auto heeft en blijkbaar dus een rechtvaardiging ontstaat om dan de troep maar op straat te dumpen als de gemeente het een tijdje laat afweten. Bah!
Ook hier blijkt maar weer hoe mensen met elkaar omgaan en naast en boven elkaar leven zonder iets MET elkaar te presteren.
Wat een ongezellig leven! Het is een kleine moeite om in overleg met de buren- en daar zitten vast autobezitters tussen- aan een noodoplossing te werken.
Dus aktie richting gemeente en burenactie om de boel netjes te houden.
Is dit nu echt zo moeilijk of hebben er wat mensen last van communicatieangst naar de buren?
RudiPensionado
-16-  RudiPensionado:
Ik kan mij best voorstellen dat niet iedereen een auto heeft.
Zoals wel vaker lees ik hier weer eens waarom er iets niet gebeurt. Ergo, mensen bedienen zich graag van onmogelijkheden terwijl er voldoende mogelijkheden om iets op te lossen aanwezig zijn.
Het simpele feit dat hier iemand mijn opmerking afdoet met het feit dat niet iedereen een auto heeft en blijkbaar dus een rechtvaardiging ontstaat om dan de troep maar op straat te dumpen als de gemeente het een tijdje laat afweten. Bah!
Ook hier blijkt maar weer hoe mensen met elkaar omgaan en naast en boven elkaar leven zonder iets MET elkaar te presteren.
Wat een ongezellig leven! Het is een kleine moeite om in overleg met de buren- en daar zitten vast autobezitters tussen- aan een noodoplossing te werken.
Dus aktie richting gemeente en burenactie om de boel netjes te houden.
Is dit nu echt zo moeilijk of hebben er wat mensen last van communicatieangst naar de buren?
RudiPensionado
-17-  RudiPensionado:
Door een dip in de verzending is er iets misgegaan.
Wellicht kan de redactie dit corrigeren?
Ben Notmeijer Oregon-USA
-18-  Ben Notmeijer Oregon-USA:
Hallo Rudi, en ik dacht nog wel dat ik de eenigste sukkel was die zo'n slip met de pen kon maken op mijn oude dag, maar nu ik gezien heb dat het jou ook is overkomen voel ik me weer veel beter. Groeten-Ben
Roxie
-19-  Roxie:
M'n buurvrouw ziet me al aankomen met m'n volle vuilniszakken!
Sanne
-20-  Sanne:
Goed voor de sociale cohesie, gezellig met zn allen elkaars vuilnis naar het Afvalpunt rijden. Daarna even nakletsen onder het genot van een kopje koffie...
RudiPensionado
-21-  RudiPensionado:
Ik lees hier een paar reacties waaruit blijkt dat wonen in een stad als Amsterdam niet voor iedereen gezellig is.
Ik woon nogal buiten het centrum en heb gelukkig leuke contacten met mijn buren waar dit soort problemen meteen even worden opgelost.
Gaat trouwens ook op voor mijn andere lokatie dus mensen, voor veel is een oplossing en dat begint bij een goed contact met je buren.
Is dat zo moeilijk of durven jullie niet?
Ben Notmeijer Oregon-USA
-22-  Ben Notmeijer Oregon-USA:
Het is mijn ervaring en ik heb in Amsterdam gewoond en gewerkt,maar ook in een paar andere landen,dat deze buren connectie meestal in de grotere steden veel te wensen overlaat.In kleinere plaatsen en speciaal in dorpen is het contact heel wat beter en helpt men elkaar meer uit,dat hebben wij ondervonden in Volkel en Uden in N-Brabant waar we ook eenige jaren hebben gewoond. Dit is een mega city probleem,vandaar dat we nu met pensioen rustig en ver van de stad Portland wonen in de nabijheid van de berg MountHood,Als ik hulp nodig heb komt mijn naaste buur die 5 minuten lopen van mijn huis af woont,en zo helpen wij elkaar uit.Happy in Oregon- Ben
yanny scutt
-23-  yanny scutt:
Lieve Rups (pensionado), Jij woont in een ideale buurt! Mensen kunnen daar elkaar verstaan dus spreken zij ook dezelfde taal.

Dat is nu precies wat ik wens voor de buurt waarin ik woon!

Helaas is mijn wens 'toekomstmuziek' want het geld dat ervoor nodig is -heb ik gelezen in de Volkskrant- is er helemaal niet! (de prachtwijken van mevrouw Vogelaar) zijn dus mooie illusies) Waarvan akte...

Getverdemme! Yanny
yanny scutt
-24-  yanny scutt:
Ben Notmeijer,

Ik zou het leuk vinden te weten hoe het afval in jouw omgeving word opgehaald en verwerkt,

Ik kan mij voorstellen dat dat heel anders gaat dan in ons drukbevolkte landje dat Nederland heet. Groetjes; Yanny
Ben Notmeijer Oregon-USA
-25-  Ben Notmeijer Oregon-USA:
Yanny, zoals ik al eerder heb laten weten wonen wij ver uit de stad zo te zeggen in de bush,maar dat maakt niets uit,iedere Donderdag morgen wordt er in deze omgeving het afval opgehaald en ook het recyclestuff zoals lege flessen,carton,plastics,oude kranten,lege blikjes,gebruikte motor olie om er maar een paar te noemen zo zet ik dus die twee bakken alles al zo'n beetje gesorteerd dicht bij de rijweg naast mijn mail box om 9 uur s'morgens en om 11 uur zijn de bakken leeg, heb je iets extra dan wordt dat ook wel weggehaald zolang je het niet te gek maakt natuurlijk dit is een paticuliere ophaaldient en kost me $32 in de twee maanden en volgens mij vrij redelijk
het ging dit jaar met 2 dollar omhoog door de onmogelijke benzine kost.ditleeg maken gebeurd hier nog met mankracht dus met de hand maar in de stad komen ze de truck niet meer uit dat gaat allemaal automaties dat zal in Amsterdam ook wel zo zijn neem ik aan de truck rijd langzaam langs de bakken lift ze omhoog, leegt ze, en zet ze op hun plaats terug, ja niet meer zoals vroeger met de ratelman,ik was bij mijn dochter in LA en werd s'morgens om 6 uur al wakker gemaakt van de herrie bij het legen van de afval bakken, heb het echter overleeft en zijn weer rustig thuis,want ook het vliegen tegenwoordig is geen lolletje meer.Verders kan je op verschillende plaatsen de grote stukken kwijt zoals was machines en drogers,ijskast,auto banden,fietsen enz moet je wel wat extra voor betalen en moet je zelf naar de dump brengen 20 minuten rijden van ons huis uit in mijn pickup truck maar je kan het ook wel iemand huren die het voor je doet,meestal vraag ik mijn buren moet er van jullie nog wat naar de dump of zij vragen mij als zij toch van plan zijn er naar toe te gaan,en een keer per jaar in September krijg je een kaart in de bus en kan je een truck load met rommel naar de dumpplaats brengen zonder te betalen dat noemen ze de zomer cleanup . Nu ik denk dat dit het is. Groeten - Ben
Bart
-26-  Bart:
@ john Zwart:volstrekt eens met dit statement, in Lelystad betaalt een 2 persoons huishouden evenveel als een gezin met 3/4/5 opgroeiende kinderen, een alleenstaande 2/3 van dat bedrag, dat lijkt toch op subsidiering van 'grote gezinnen'?
@Shirley Brandeis: toen ik nog in A'dam woonde, was ik in mijn buurt -oud Zuid- ook gezegend met een min of meer persoonlijke 'buurtverzorger', die altijd, nadat de vuilnisophalers waren geweest, controleerde of er nog restafval op straat of stoep lag, en of alle ijskasten en afgedankte bankstellen wel waren meegenomen...
Overigens is het me opgevallen dat in ieder geval in onze wijk in Lelystad er toch wat zorgvuldiger omgegaan wordt met het probleem 'huisvuil' dan in de gemiddelde buurt in A'dam. Erg fijn is ook dat we binnenkort blauwe containers krijgen om het papier en karton in te verzamelen, dan hoef je dat niet meer weg te brengen. Het risico bestaat evenwel dat onze gehele voortuin vol komt te staan met grijze, groene, blauwe, gele (glas) en rode (chemisch afval)containers,hetgeen het straatbeeld ook niet echt zal verfraaien. Het blijft tobben...
Ben Notmeijer Oregon-USA
-27-  Ben Notmeijer Oregon-USA:
Hi Bart, zoals je zegt het blijft tobben vooral in de grotere steden met de afval ophaaldienst en zeker in een stad als Amsterdam waar de straten al niet te breed zijn,er is prakties geen ruimte meer om eens met een beter systeem voor de dag te komen tenzij je het net als de riolering doet,dus een ondergronds afval vervoer voor huis afval naar een bepaalt dumpings punt. maar dat gaat ook geld kosten natuurlijk. verders hoop ik dat de vuilnis bakken je voortuin niet overnemen. Good luck- Ben
RudiPensionado
-28-  RudiPensionado:
Yanni. wellicht heb je gelijk dat wij hier prettig wonen maar die vliegtuigen........
Ben Notmeijer
-29-  Ben Notmeijer:
Ja Rudi voor dat je daar ging wonen wist je denk ik waar en wat Schiphol was,dat is met ons ook zo gegaan toen we dicht bij Sanfransisco airport woonde en waar ik voor Air-California airlines werkte voor 20 jaar als een lead mechanic, daarna voor American Airlines die ons uitkocht op Oakland airport aan de overkant van de bay tot de dag dat ik met pensioen ging en naar Oregon verhuisde, wel met wat gehoorverlies,maar we heben hier onze rust gevonden ver van al die drukte en dat lawaai,en daar moet je ook in het begin weer aan wennen gek genoeg.
Groeten- Ben
RudiPensionado
-30-  RudiPensionado:
Hé Ben,
Heb je gezien dat er elders familie van je reageerde?
Kijk maar eens bij het onderwerp AFAC
Ben Notmeijer Oregon-USA
-31-  Ben Notmeijer Oregon-USA:
Rudi, ja ik heb het opgezocht de AFAC ik heb er al eens eerder wat over gelezen toe iemand zijn fiets terug moest halen maar die hadden geen problemen alleen dat het wel wat ver uit de stad lag,maar geen probemen er te komen,en blij hun fiets terug te hebben,je houdt dat toch altijd de een is er happy mee de andere vervloekt het,maar mijn fiets staat er niet. Het oude Stork terrein is dat waar vroeger de Stork fabriek was overkant van het Ei ????? Ja je ziet wel ik ga weer jaren terug met mijn gezwam,Sorry. En ja de Notmeijers zitten overal verspreid tegenwoordig niet meer zo als vroeger toen iedereen binnen Amsterdam woonden en Hilversum op een wereldreis leek en we geen auto's ter beschikking hadden maar het ziet er naar uit dat ook daar weer een einde aan komt in de toekomst. Ben
yanny scutt
-32-  yanny scutt:
Ben Notmeijer,

Ooit heb 4 jarenlang gewoond in Israel en daar hield echt iedereen rekening met enge slangen of akelige spinnen en daarom hield IEDEREEN (want slangen en andere ongewensten waren niet welkom) zich aan de afspraken rond de vuilnis-ophaal of de verwerking ervan.

Hoe anders is dit in Amsterdam!
Sigi
-33-  Sigi:
“Hoe anders is dit in Amsterdam!”

Inderdaad, gelukkig hebben we hier nauwelijks last van enge slangen en akelige spinnen :).
Rico
-34-  Rico:
Gut Yanny toch, toen jij jong was, een wereldburger een oplettende burger, een voorbeeldige burger was, toen zag de wereld er zo vreselijk goed uit, lekker overzichtelijk. Ja, vroeger was alles beter!
iedereen
-35-  iedereen:
lieve mensen
wij werken bij het bedrijf wat jullie buurten moeten schoon houden die zijn
oud west
baarsjes
bos en lommer
geuzenveld/slotermeer
wand we zijn een stichting maar geen amtenaar meer.
de werk druk wordt voor ons veel te hoog.
met het gevolg dat we het werk wat eerst deden in ons eigen stads deel nu niet meer kunnen vol brengen het enige wat hoopelijk werkt is klagen bij UW eigen stadsdeel u betaald toch reinigsheving als uw u buurt wil schoon hebben klaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaag
RudiPensionado
-36-  RudiPensionado:
Daar zijn wij even stil van.
Inderdaad is klagen dan de oplossing.
yanny scutt
-37-  yanny scutt:
iedereen, Ik hoop dat het Stadsdeel leest wat jij hebt geschreven!

Ik hoop wel dat 'iedereen' GEEN stadsdeelraadslid is die hier onder een pseudo-naam (nick-name) hier iedereen in het ootje loopt te nemen.

Groet ;Yanny
yanny scutt
-38-  yanny scutt:
Ben Notmeijer, ik begrijp waarom jij in Oregon bent gaan wonen. Ik hoop dat jij begrijpt waarom ik in Amsterdam wil blijven en daar verbeteringen wil zien! Groetjes
Jean Pierre
-39-  Jean Pierre:
Het blijft gewoon een mentaliteit kwestie. Als buurman/vrouw nr.1 een rol tapijt illegaal neerlegt meent nr. 2 dat er wel een oude koelkast bij mag enz enz!!! Als je vroeger een “icova” puin container had laten plaatsen om je verbouwings rotzooi in te gooien lagen er de volgende ochtend 23 vuilniszakken, stoelen en andere troep in van je mede straatbewoners. Misschien dat een folder in elke bus in 50 talen met enig uitleg, en eventuele boete vooruitzicht kan helpen??
RudiPensionado
-40-  RudiPensionado:
Als ik in een ander land kom krijg ik die service van een meertale folder ook niet.
Nederlands en eventueel Engels maar verder hoeft niet.
De mensen die er een troep van maken hebben of een slechte opvoeding genoten of leven nog in een andere eeuw.
Inderdaad ging het vroeger zo met die huurcontainers en daarom krijg je ze nu op de tijd dat je het beste uitkomt zodat je met een paar lui meteen kan gaan vullen en aan het einde van de dag weer kan laten weghalen.
Jean Pierre
-41-  Jean Pierre:
Maar het feit blijft dat Amsterdam nr. 1 is met zijn 177 nationaliteiten, dus kan je wel heel koppig blijven doen en op inburgering cursussen gaan zitten wachten, maar daar ben je de rommel niet mee kwijt. Dus wat is er mis met een meertalige folder ? Was het toen ook al niet zo dat het doel de middelen heiligt ??
RudiPensionado
-42-  RudiPensionado:
Ja gewoon doen dus maar dit soort mensen veranderen middels een foldertje?
Jolanda
-43-  Jolanda:
“Dit soort mensen”? Wie heeft u op het oog geachte heer Pensionado? Het blijkt dat tal van mensen niets snappen van de ophaal en het buitenzetten van de vuilnis. Hoe kom je daarachter? Bellen naar????? Opzoeken waar? Eenmaal per jaar krijg je, als je geluk hebt, een folder in je brievenbus en dan nog snap je er niets van. Wel eens gezien dat niet iedereen beschikt over een riante buitenruimte? Waar moet je dan je vuilnis laten? Nee, Amsterdam heeft het uitgevonden door langs te lopen het vuil te inspecteren en er dan een sticker op te plakken dat het niet goed is aangeboden en dan vrolijk doorwandelen. Dat is handig! Stel gewoon wijkvuilophalers aan die per wijk verantwoordelijk zijn. Dan krijg je vast veel meer in de gaten waar zich voortdurend bergen vuil ophopen. Misschien dat dit beter werkt. Of....geef bewoners/winkeliers als ze hun straat goed schoon houden op jaarbasis een deel van de heffing terug. Dat stimuleert tenminste.
yanny scutt
-44-  yanny scutt:
Rico, de wereld was vroeger niet beter of mooier. Maar er werd wel gewerkt aan vooruitgang! En dat gebeurt niet meer.

Folders in andere talen hebben nooit geholpen en gaan dat nu ook niet doen, omdat die folders nooit worden gelezen -door autoch of allochtoon- al schrijf je ze in het Sanskriet!

De deelraadslieden behoren gewoon te doen wat ze hebben beloofd! (toezicht houden en zonodig boete's uitdelen)
Britta van Eijck
-45-  Britta van Eijck:
vroeger werd er gewerkt aan de vooruitgang? Ja dat is te zien met al die wijken waar niemand wil wonen. Nee Yanny er werd gebouwd maar er is nauwelijks nagedacht over economische impulsen. Daar hebben we nu erg veel last van. misschien ooit wel eens gedacht dat heel veel mensen niet kunnen lezen? Dan kun je wel heel erg mensen gaan beboeten maar is dat nu de oplossing? Soms kom je me een beetje rancuneus over.
RudiPensionado
-46-  RudiPensionado:
Dat er veel mensen niet zouden kunnen lezen ontheft hen niet van de verplichting tot fatsoenlijk gedrag.
In Nederland bestaat al heel lang de leerplicht en als nieuwkomer hoor je dat te weten en je daarin te conformeren. Door het beleid in het verleden zijn er nu mensen die deze inhaalslag nog moeten maken maar voorbeeldgedrag zal naar fatsoenlijk gedrag leiden, tenzij je maling hebt aan je gastland.
De oplossing van dit topic ligt echt niet in het wel of niet kunnen (Nederlands) lezen maar in het onfatsoenlijke gedrag van een aantal bewoners en daar moet krachtig tegen worden opgetreden.
yanny scutt
-47-  yanny scutt:
Britta van Eijk.

Mijn vader die nu 77 jaren oud is heeft als schipper (dat was zijn beroep) het zand aangeleverd om deze wijken op te bouwen in de hoop dat hier een mooie woonwijk zou ontstaan. En dat was ook waar, want tussen 1951-1980 ging het ook goed.

Daarna werden deze wijken losgelaten door onze bestuurders die geen oog hadden voor de problemen die immigratie meebrengt.
Los gezien van het feit dat de meeste immigranten menen te denken dat je niet hoeft te werken, staat het feit dat er bestuurders zijn die hen aangemoedigd hebben om werkeloos te blijven.

Maar gelukkig hebben wij jou!
yanny scutt
-48-  yanny scutt:
PS. ik bedoelde wijken losgelaten OP onze bestuurders..
yanny scutt
-49-  yanny scutt:
Allen,

In de afgelopen week heeft iedereen van deur tot deur een persoonlijk bezoek gehad vanuit het stadsdeel om via een gesprek en het afleveren van een kaart met daarin de regelementen t.o.v het ophalen van vuilnis, de mensen in de Th. Dobbebuurt (wijk Slotermeer in Amsterdam- west) om deze buurtbewoners duidelijk te maken dat het dumpen van grootvuil naast de ondergronds aangelegde containers niet kan en niet mag!

Als je het wel doet is de boete 65 eurietjes beloofden de strenge regels op het uitgereikte kaartje door een vriendelijk stel in rood-witte kleding _hoofddoek incluis- uitgedost.

Het helpt niet. Niemand neemt deze actie serieus, en terecht!

Wij ,allochtoon en autochtoon, snappen prima dat dit weer zo'n geldverslindende actie is bedacht door het stadsdeelbestuur.

En daarom -want wij willen handhaving!- staat er op het moment dat ik dit schrijf weer heel veel troep naast onze 'ondergrondse'.

Ons stadsdeelbestuur zou van schaamte -nog voor ons huisvuil- de grond in moeten zinken!

De Theo(dorus) Dobbebuurt wil handhaving van regels en geen kaartjes met de groeten van....

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.