Home > > Links of rechts, maar niet het midden!

Links of rechts, maar niet het midden!

Verkiezingen!
Amsterdam - Het CDA blijft groot, de PvdA zakt aanzienlijk in het zetelaantal, de Socialistische Partij wint fors en Geert Wilders schiet de kamer in met negen zetels. Via de zijdeur is de Partij voor de Dieren ook nog binnen komen wandelen. Kortom, een bizarre uitslag waarbij de kiezer massaal het midden is ontvlucht. Wat dat betreft is de geest van Fortuyn nog lang niet terug in de fles: zoals het was is het nog steeds niet en wordt het ook niet meer. Zelfs het koppige Amsterdam heeft in dat opzicht nu de landelijke trend gevolgd.
De uitslagen in Amsterdam zijn vrijwel identiek aan de landelijke uitslagen, alleen CDA en GroenLinks wijken af van deze trend. Maar ook in Amsterdam zijn SP en Wilders grote winnaar. De SP steeg enorm en Wilders kwam vanuit het niets op, 4.5% van de stemmen haalde hij in de stad. Uiterst links tegenover uiterst rechts. Op basis daarvan zou je zonder meer kunnen stellen dat de tegenstellingen onder de bevolking groeien. "Nederland wordt één grote brandhaard van haat en nijd", zei iemand gisteravond tegen me. Hij doelde op een enorme tegenstelling in de maatschappij die je liever niet ziet.

Ergens baart dat natuurlijk ook zorgen, met deze verdeling wordt het moeilijk om ‘de boel bij elkaar te houden.’ En dan in de letterlijke zin van het woord, want hoe krijg je zulke uiteenlopende meningen op een lijn? Veel mensen hebben genoeg van de nuance die een aantal partijen probeert aan te brengen. Rob Oudkerk vulde dat beeld vanavond met een interessante stelling aan. Het oud-kamerlid stelde dat partijen die duidelijke taal spreken tegenwoordig winnen. SP, Partij voor de Dieren, Wilders en Fortuyn een aantal jaar geleden: ze spreken (of spraken) allemaal duidelijke taal.

De kiezer is het midden ontvlucht, zetels zijn verschoven naar links en rechts, er is een zichtbare scheidslijn ontstaan. Nederland en Amsterdam zijn ontevreden.

24 reacties op "Links of rechts, maar niet het midden!"

-1-  :
Het is de overwinning van het meerpartijenstelsel! Iedereen om me heen schiet in de stress vanwege Wilders, maar kom op daarom hebben we toch deze vorm van democratie? Het wordt een beetje klote formeren, maar er zit wel een mooie diversiteit aan stemmen straks in de Kamer. Nu maar hopen dat we aan Wilders een waardevolle toevoeging aan het democratisch proces overhouden en niet negen eenmansfracties.
daniel s.
-2-  daniel s.:
Het is dan weliswaar het 'meerpartijenstelsel' dat dit mogelijk maakt, maar op basis van wat precies hebben mensen nu gestemd? Mijns inziens is het de negatieve, angstige en zure moraal van het ressentiment die gewoon heeft, zowel van links als van rechts. Dit land hangt aaneen van mensen die bang zijn voor hun eigen hachje, of dat nu economisch is (dan stemde je SP) of cultureel (dan stemde je PVV). De enige partij die nog voor de volle honderd procent de redelijkheid aanhangt en de vrijheid beschermt, namelijk D66, is er weer op achteruit gegaan.

Stadsgenoten, vandaag hebben wij een grote stap genomen 'on the road to serfdom'. Ik ben in een groot gedeelte van u teleurgesteld.
-3-  :
Ik ben het een beetje met Daniel eens, ik zou het de winst van het conservatisme willen noemen: CDA (met Bush-achtige toestanden - vrouw op het podium, brave kinders op de achtergrond), SP, Wilders, Christenunie...
Jochem Floor
-4-  Jochem Floor:
@ Mark: Dat conservatisme is wel wat die partijen gaan verwezenlijken; maar niet per se waar de kiezers voor gestemd hebben.

De winst van SP is terug te voeren het allesoverheersende campagne-issue socialer/rechtvaardiger, die van CU op socialer/rechtvaardiger/groener/moreel juister, van PvdD op rechtvaardiger/moreel juister/groener en van PvdV op moreel juister/veiligheid.

Dus als dit geen schreeuw om moreel leiderschap is..
Els
-5-  Els:
Zakdoek, Daniel?
Brulaap!
-6-  Brulaap!:
@daniel s.

eigen verantwoordelijkheid laat zich net zo min opleggen als sociaal bewogenheid. De 'road to serfdom' theorie gaat dus net zo goed op voor het liberalisme van de vvd.

Verder ziet men een goed verspreide uitkomst in plaats van een bellcurve. Een teken dat we eindelijk eens een keer anders moeten gaan denken dan het klassieke onderscheid links/rechts.
daniel s
-7-  daniel s:
@brulaap: dat moet je me echt eens uitleggen, brulaap.

@els: dank je vriendelijk.
-8-  :
@ Toine

André Krouwel, docent politicologie aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam: “Het is nu heel eenvoudig. We krijgen een coalitie van CDA, PvdA en iets anders. En dat anders wordt zeer waarschijnlijk de ChristenUnie. Dat is dan de enige partij die als 'winnaar' in de regering komt.”

Bron: http://www.at5.nl/index.asp...

Dit gebeurt dus altijd in ons fantastische meerpartijenstelsel. Feitelijk gaat de minderheid nu over de meerderheid regeren, de ChristenUnie heeft zes zeteltjes. Dat stoort me enorm en vind ik buitengewoon eng.

De PvdA had de laatste jaren namelijk ook al gewoon in de regering moeten zitten, gezien hun zetelaantal. Er klopt geen snars van.

Wouter Bos opperde geloof ik ooit het tweepartijenstelsel...zit misschien toch wat in.
daniel s
-9-  daniel s:
en hoe wil je zo'n tweepartijenstelsel dan afdwingen, Jeff?

De enige reële optie is van onze parlementaire democratie een districtenstelsel te maken met een FPTP-systeem. En dát was nu net één van de ideeën van...D66!
-10-  :
Dat is de honderdmiljoen vraag. In dat licht begrijp ik jouw voorstel niet helemaal, doel je daarmee op het tweepartijenstelsel (dat komt er meestal immers uit voort) dat ik zojuist aanhaalde of op het 'redelijk alternatief', waarin de regering een betere afspiegeling vormt van de bevolking?

Overigens was dat een hele interessante discussie, die slecht werd opgepakt. Jammer eigenlijk.
daniel s
-11-  daniel s:
@ Jeff: 2partijenstelsel
-12-  :
Ja, daar heb je dan gelijk in. Maar ook daar ben ik weer heel dubbel in qua gevoel. Zoveel nadelen, zoveel voordelen. Die versnippering in allemaal partijtjes baart me gewoon zorgen. Maar terug naar de uitslag van de verkiezingen: als we nu wél even blijven denken in de links-rechts tegenstelling, dan zou je toch twee blokken kunnen formeren? Wat ik nu doe blijft geneuzel want geen partij zal hier mee instemmen. Al die deelbelangen...we beginnen nu alweer uit te komen bij de politieke filosofie.

Het frustreert me enorm deze uitslag, ik weet totaal niet wat ik ermee aan moet :)
Brulaap!
-13-  Brulaap!:
@daniel s

Wat moet ik u uitleggen? De 'road to serfdom' en het liberalisme of een andere manier dan links/rechts om politiek onderscheid te maken?
Jochem Floor
-14-  Jochem Floor:
@ Jeff Pinkster - donderdag 23 november 2006 16:24:07
>Wouter Bos opperde geloof ik ooit het tweepartijenstelsel...zit misschien toch wat in.

Dat was Rob Oudkerk, en eigenlijk slaat het helemaal nergens op. Zo'n stelsel bestaat nergens en het is mij ook een groot raadsel waar het toe zou moeten leiden.

De PvdA moet trouwens helemaal geen regerings-verantwoordelijkheid nemen. Bij zulke verliezen past geen regeringsdeelname. Als de kiezer zo duidelijk wil dat de extremen regeren, dan moet dat maar gebeuren. Kortom, ik wil een coalitie CDA-CU-SP-PvdV.
jeffp
-15-  jeffp:
Tot minder versnippering en tot grotere duidelijkheid voor de kiezer: we gaan nu vier jaar die kant op, of vier jaar die kant. Nu stem je bijvoorbeeld PvdA omdat je hun plannen verwezenlijkt wilt zien. En dan krijg je er plots CDA en ChristenUnie bij. Fantastisch! Omgekeerd geldt die redenering natuurlijk ook. Wat dat betreft zie ik liever twee blokken, lekker duidelijk, levert nog felle discussies binnen de partijen op ook. Dat zou dan moeten volgen uit het first past the post systeem waar Daniel op wees, ik was daar niet geheel duidelijk.

Ik noem het als één mogelijkheid, want met de huidige uitslag gaan we hele rare situaties krijgen. Het schiet gewoon niet op. Zie je jouw coalitie snel tot stand komen? Ik mis overigens de Partij voor de Dieren, toch ook een winnaar.
daniel s
-16-  daniel s:
@brulaap: hoe liberalisme tot serfdom leidt

@jochem: een tweepartijenstelsel bestaat inderdaad als zodanig niet. We kunnen echter wel kiezen voor een constitutionele structuur die een dergelijk stelsel aanmoedigt.

wat we in ieder geval kunnen doen is de gekozen MP invoeren - die mag dan zelf een prachtig kabinet bedenken en maar zien hoe hij/zij het parlement overtuigd. Dan hebben we een duidelijker scheiding der machten en geen gedoe met coalitie-formaties.
Arnoud de Jong
Ik wil me wel beschikbaar stellen als verlicht despoot!
yanny scutt
-18-  yanny scutt:
De mensen hebben gestemd en de opkomst was hoger dan ooit. (in de afgelopen 20 jaren)

Wat de politiek doet, leeft in elk geval weer bij de mensen! En dat is hoopgevend.

Laten wij hopen dat de politiek dat ook beseft en 'wakker' blijft!

Zodat wij de volgende keer (wanneer?) een meer eensgezinde stem uit kunnen brengen. Leve, ons coalitie systeem! En leve, de democratie! (-: Groet; Yanny
Brulaap!
-19-  Brulaap!:
@daniel s.

Nu moet ik m'n belofte natuurlijk wel waarmaken, kijken of ik mijn ideeen op papier krijg...

Liberalisme staat voor een zo groot mogelijke vrijheid voor een zo groot mogelijk aantal mensen. Daar is op zich natuurlijk vrij weinig tegen in te brengen, ware het niet dat vrijheid niet van bovenaf opgelegd kan worden. Het liberalisme als politieke stroming in een representatieve democratie heeft dan ook zijn beperkingen: het laat burgers vrij, maar stimuleert ze niet om die vrijheid te benutten. Dit kan ook niet, omdat het overheidsapparaat naar mijn mening te klein is om dit te stimuleren. Iemand overhalen tot vrijheid is namelijk arbeidsintensiever dan iemand stimuleren tot gehoorzaamheid. Iemand die meer vrijheid ontvangt dan dat hij eigenlijk aankan zal zich houden aan de hem vertrouwde patronen en zich onvrij gedragen. De burger wordt een slaaf van zijn eigen patronen, die voor een groot deel overeenstemmen met de patronen van de mensen om hem heen, zijn cultuur. Hoe langer de stimulans om vrij te zijn wegblijft, des te meer zullen de patronen inslijten en des te meer zal de persoon een slaaf zijn van die patronen. Deze patronen zijn immers niet alleen in zijn gedrag, maar ook in zijn denken terug te vinden (kijk maar naar de gemiddelde politieke discussie).
Ik ben het onmiddellijk met je eens dat dit een ander soort serfdom is dan bij het socialisme, maar ik wil daaraan toevoegen dat het misschien nog wel dieper gaat, omdat het nu geinternaliseerd is. De vraag is dan ook welk serfdom gemakkelijker te doorzien en te overwinnen is.

Zo. Wat denk jij ervan? Zijn er punten waar je het mee oneens bent of waar je direct van zegt dat ze onjuist zijn?
Brulaap!
-20-  Brulaap!:
quote daniel:
“wat we in ieder geval kunnen doen is de gekozen MP invoeren - die mag dan zelf een prachtig kabinet bedenken en maar zien hoe hij/zij het parlement overtuigd. Dan hebben we een duidelijker scheiding der machten en geen gedoe met coalitie-formaties.”

Dit vind ik echt een prachtig idee. Zijn beleid zal vanzelf een meerderheid moeten vinden om effectief te zijn. Ik ben alleen bang dat bepaalde partijen kandidaten naar voren gaan schuiven, zoals in de VS, waardoor je niet echt opschiet met dit systeem. Zie jij een uitweg hiervoor?
Egbert Rozeboom
-21-  Egbert Rozeboom:
MIDDENIN

Nu Wilders 9 zetels op rechts heeft verdonk- eremaand, is de lijst Rutte een vrijzinnige middenpartij. Net zo goed als CU, D66, CDA en
PvdA praktisch gesproken middenpartijen zijn.
Bij elkaar genomen dik 100 zetels.

Groen-Links, PvdD en SP schurken tegen het midden aan. Ze zijn centrum-links, waar PVV en SGP single-minded rechts zijn.

Het is de moordende concurrentie rond het politieke midden die de uitslag oplevert van deze week.
Het CDA wordt beloond door de status-quo stemmers; de rest door wie vindt dat het sociaal-economisch beleid van de afgelopen jaren te hard of te zacht uitpakt.

Drie jaar geleden won Bos veel zetels terug voor de PvdA door naar het midden op te schuiven. Marijnissen wint nu zetels voor zijn SP met dezelfde tactiek, minder links, meer naar het midden. PvdA en SP zijn communicerende vaten geworden.
Bos wil, denk ik daarom, liever niet zonder SP in een eventuele regering.

You only live twice.
Dr.D
-22-  Dr.D:
So!
Hebben we deze poppenkast ook weer gehad.
Meteen gaat Uw energierekening omhoog, dit geprivatiseerde land moet verder met geld afpakken van burgers.
Bouwbedrijven frauderen rustig verder, TBS`ers lopen weg, treinen botsen, irisscans werken niet, de zorgpremie gaat omhoog, fileprobleem onoplosbaar...
Wie gelooft er nog in politieke oplossingen?
(Dat Daniel Schut nog met een lijk loopt te leuren is hierin niet verbazend)
yanny scutt
-23-  yanny scutt:
Dr.D,
Met lijken leuren is heel normaal hoor! Ga maar kijken in de Beurs van Berlage...(een poppenkast, pur sang)..Yanny
Eric Uyttebroek
-24-  Eric Uyttebroek:
Wanneer het extremisme aan de linker en rechterkant steeds groter worden. Dreigt een gevaarlijke polarisatie voor NL. En gaat het steeds moeilijker worden om een werkbare kamermeerderheid te vormen.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.