Home > > Geen Van Gogh herdenking graag!

Geen Van Gogh herdenking graag!

Foto: Wikipedia.
Binnenkort is het twee jaar geleden dat Theo van Gogh werd vermoord. Gaan we dit weer in het openbaar herdenken? Ik hoop van niet. Vorig jaar is niet gebleken dat men erin slaagt daar een waardige gebeurtenis van te maken. Wie die 'men' precies zijn weet ik eigenlijk niet. Was dat de politiek? De vrienden? De familie? De collega's? In elk geval herinner ik mij een hoop gedoe over wie wél en wie niet welkom was.
Nee, laat maar zitten wat mij betreft. Het leidt alleen maar tot onnodige onrust en ondoordachte uitspraken.
Wat hebben we de afgelopen twee jaar al niet aan tamelijk onfrisse commotie zien passeren? Er moest een standbeeld komen, maar er was gedoe over de plek. Toen het standbeeld eenmaal was vervaardigd, was het weer niet goed of stónd het weer niet goed.
Daarnaast voltrokken zich schandaaltjes over het weigeren van een handdruk aan Verdonk, het verplicht spreken van Nederlands in de openbare ruimte, het dragen van hoofddoeken of ander camouflagetextiel, het al dan niet uitgenodigd zijn van Verdonk op de Dam, alwéér Verdonk die zich nooit meer in 'het Amsterdamse' heeft laten zien, verplichte inburgering, suikerfeest op tweede pinksterdag, integratie dit en dat en ga zo maar door. En telkens wond Nederland zich opnieuw op over al die onzin. Die Bouyeri wordt bedankt!

Sinds de moord zitten we opgescheept met een 'Islamdebat'. Daar zijn we óók zo fijn mee opgeschoten. Reactionaire standpunten over vrouwen, homo's en ongeboren vruchten zijn op de gristelijke Veluwe al eeuwenlang normaal. Ze worden door de rest van Nederland gewoon genegeerd als een stukje verknipte folklore. Maar zodra ze door de imam worden uitgesproken moet er ineens dringend 'ingeburgerd' worden.
In onze ijver om het internationaal terrorisme uit Verweggistan te koppelen aan onze Islamitische medeburgers zien we over het hoofd dat de geblondeerde koeienneuker Geert Wilders inmiddels ook behoorlijk radicaliseert en het politieke klimaat vergiftigt.

Ik ben dus tegen een openbare herdenking. Dat kunnen wij gewoon niet aan. Het houdt de onrust levend. En voor Theo hoeft het niet. Menselijk gesproken is de moord op hem een diepe tragedie, maar als het gaat om je plek in de historie kun je je als zwaarlijvige kettingroker eigenlijk geen beter einde wensen. Theo vergeten we nooit meer.
Nee, Amsterdam moet weer terug naar de nuchterheid.

52 reacties op "Geen Van Gogh herdenking graag!"

f.bol
-1-  f.bol:
Deels mee eens. Deels ook helemaal niet.
Ja, Wilders vergiftigt het debat. Maar ook: anderen negeren nog steeds problematiek. Dan verdwijnt deze vanzelf, lijkt de strekking van je stukje.
Die herdenking hoeft van mij niet per sé. Het debat wel.
Ik heb zo'n hekel aan de vergelijking met de Veluwe die steeds vergoelijkend wordt getrokken en die de plank totaal mis slaat. Inderdaad, op de Veluwe woont een handvol fundamentalisten die worden genegeerd als folklore. Maar de deels verknipte Imams sturen een nogal fors en sterk groeiend deel van de bevolking aan. En de homo's en de vrouwen worden hier in elkaar gemept en niet daar op de Veluwe. Daarom moet er wel debat zijn, los van een herdenking ja of nee.
Ik vind het nogal extremistisch om de emancipatoire problemen rondom het islamistisch volksdeel af te doen als folklore. De emancipatie is hier te lande nog niet eens een eeuw oud en te denken dat deze onkwetsbaar is is net zo onverantwoordelijk als het gewauwel van Wilders.
-2-  :
Daar heb je een punt f.bol: “De emancipatie is hier te lande nog niet eens een eeuw oud en te denken dat deze onkwetsbaar is is net zo onverantwoordelijk als het gewauwel van Wilders.” Maar die overdreven nadruk op het islam- en terrorismedebat. Zoals De Jong zegt (dat bekt wel lekker hè, De Jong): we zijn geen steek opgeschoten met dat hele debat. Iedereen schreeuwt wat, en als er dan wat gedaan wordt roepen mensen weer dat Cohen zo graag de boel bij elkaar wilt houden en een koekje bij de thee drinkt.

Als we het dan toch over grensoverschrijdende problematiek hebben: Wat mij betreft mag milieu wat hoger op de politieke agenda komen. Want dat is echt een schandaal, dat je daar niemand, maar dan ook niemand over hoort.
Arnoud de Jong
Zoals Pinkster al aangeeft werkt dat islamdebat voor geen meter. Naar mijn mening is het contraproductief: je dwingt grote groepen mensen in de verdediging, legt de nadruk op de verschillen en geeft sommige jongeren een 'excuus' te radicaliseren.
Het gedachtegoed dat homo's en vrouwen in elkaar geslagen mogen worden beperkt zich helaas niet tot de conservatieve islam. Dat leeft ook onder vele autochtone Nederlanders.
Volgens f.bol slaat de vergelijking met 'de veluwe' de plank totaal mis en gaat het daar slechts om 'een handvol' mensen.
De SGP haalt sinds jaar en dag steevast 2 zetels bij kamerverkiezingen. Dat waren in 2003 exact 150.305 stemmen. De ChristenUnie (ook tegen homo's en abortus) kreeg in 2003 204.694 stemmen. Dat zou ik geen 'handvol' willen noemen.
Ik ben het er onmiddellijk mee eens dat de emancipatiebeweging weer een slag is toegebracht door de import van conservatieve culturen en religies, maar de manier waarop het debat nu wordt gevoerd lijkt mij geen bijdrage aan het maken van een inhaalslag op dat gebied.
Masaccio
-4-  Masaccio:
Houdt een herdeking de onrust levend? Meen je dat nu werkelijk?
Ik heb de indruk dat de onrust levend gehouden wordt door zaken als:

de marokkaanse razzia om huizen van surinamers in Oost te doorzoeken,
door holocaustontkenningen,
door marokkaanse kransenvoetballers op 4 mei,
door de bouw van een wanstaltig grote moskee in West,
door het verbieden van de opera Aisha, gesteund door PvdA's Fatima Elatik die de afgelasting 'moedig' vond (2004),
door de afgelasting, uit angst voor reacties van moslims, van de opera Idomeneo in Berlijn (2006),
door een exclusief eigen moslimdiscriminatiemeldpuntje (alleen voor moslims ha ha),
door PvdA's Aboutaleb die de -hem onwaardige- uitspraak deed dat Verdonk de moord op Van Gogh politiek gebruikt heeft,
door een Nouredin El F die met een doorgeladen machinepistool in Amsterdam rond liep,
door een Ali El B, de doodgereden tasjesdief 'het was zo'n lieve jongen, hij was vanochtend nog in de rechtbank' en
door de arrogante stille tocht voor die straatrover,
door een toenemend aantal zwarte spoken dat door Amsterdam West rondwaart,
door Arnoud de Jongs die het uitstervend achterlijk gepeupel op de Veluwe durven te vergelijken met de uitdijende groep conservatieve moslims in de grote steden,
door PvdA-senator Erik Jurgens die vindt dat de holocaust ontkennen niet strafbaar moet zijn wanneer die 'mening' niet aanzet tot rassenhaat,
inderdaad ook
door Geert Wilders die zijn legitieme strijd tegen de radicale islam buitengewoon ineffectief voert en daarmee helaas het tegenoverstelde bewerkstelligt van wat hij zelf wil bereiken,
maar ontrust is er toch vooral
door de gruwelijke moord, de slachtpartij door Mohammed Bouyeri zelf!

De eventuele herdenking van een juist zo nuchtere, markante, humoristische intellectueel (waarvan Balkenende nu vraagt: 'waar zijn ze gebleven?') als Van Gogh lijkt me nu net niet iets dat substantieel bijdraagt aan de onrust.
-5-  :
@Masaccio: zeg eens eerlijk: voordat Van Gogh vermoord werd, sloot jij hem toen ook zo in je hart? Of vond je hem, zoals eigenlijk iedereen, hem destijds een vieze papzak van een querulant?

Ik snap het standpunt van De Jong wel.

Een ander nadeel van 'het Islamdebat' is dat we het altijd óver 'de Islam' hebben - maar nooit een gesprek mét onze Islamtische buren. Dát zou échte demcoratie in actie zijn: dat wij, niet-moslims, door onze eigen persoonlijke nieuwsgierigheid moslims zelf vragen kunnen stellen over hun wereldvisie. net zoals dat over meerdere eeuwen met het grrristendom gebeurde, zal de Islam zich dan moeten aanpassen aan het kritisch-rationalisme van de Verlichting, die bestaat uit de vrijheid om vragen te stellen. Die vrijheid overigens, is niet Westers, niet Nederlands, maar universeel: de boedhistische keizer Ashoka en de Islamitische keizer Akbar stonden daar ook voor de volle 100% achter. Maar wanneer heeft ú voor het laatst een belangstellende vraag gesteld aan uw moslima-buurvrouw?
-6-  :
Ook jij raakt daar een kernpunt Daniel. De mensen die het debat beheersen, of beter gezegd: mensen die in hun dagelijks werk te maken hebben met deze problematiek zijn vaak helemaal niet geïnteresseerd in islam (of christendom). Ik denk dat velen het geloof, net als ik, zelfs verwerpelijk vinden of op een laag pitje hebben staan en het liever een beetje buiten de deur houden. Als beleidsmaker geef je er dan, denk ik, automatisch minder prioriteit aan. In die zin zou contact met de buren wel goed zijn en misschien ook echt democratisch.

Thee drinken met een koekje is zo gek dus nog niet. Dat is contact met de buren! We zijn dus op de goede weg?
f.bol
-7-  f.bol:
En die “Verlichtings-slag” die gemaakt moet worden moet wel worden aangejaagd, van binnenuit en van buitenaf, anders gaat hij niet of te laat plaatsvinden, opdat we over 10 jaar ook kunnen spreken van een “handjevol” zoals op de Veluwe. Jawel.
En, Arnoud, de vergelijking blijft onzinnig. De christenunie tegen homo's ? De CU drong wel bij Verdonk aan op versoepeling van de uitzettingen naar Iran vanwege de christenen en ja, de homo's.
En ja, we moeten in gesprek met onze buren en dat werkt ook. Maar voor het behoud van vrijheden en waardigheid van allen die zich in Nederland bevinden zal de verstikkende invloed die de Imams nu vaak hebben en de dominee/pastoor vroeger had aan banden moeten worden gelegd. Van binnenuit en van buitenaf. Zie de strijd rondom de Westermoskee waarbij het van levensbelang is wie die gaat winnen.
Verdere “verlichting” kan alleen door debat en door het leggen van publieke taken daar waar zij horen: de overheid. Ik blijf het gewauwel vanuit de overheid over een grotere rol van de moskee dan ook ten principale abject vinden en een teruggang naar de verzuiling. Daarin blijft de PvdA toch vaak verdacht. Zie Fatima Elatik en Erik Jurgens en ja, soms ook Job Cohen. En eigenlijk ben ik wel voor die herdenking, zonder de Amsterdam-Den Haag strijd die er jaarlijks over losbarst.
-8-  :
Welk doel moet die herdenkinkg dan hebben? Er op wijzen dat die Mohammed Bouyeri gestoord is? Daar is iedereen het wel over eens. Wat dan wel? Dat geloof gevaarlijk kan zijn? Misschien is dat de opvatting van jou en mij. Maar het is ook weer niet ons recht om dat aan anderen op te dringen, omgekeerd natuurlijk evenmin. In die zin is Cohen misschien wel heel eerlijk, hij laat iedereen in zijn waarde. Al mag je dat ook niet meer zeggen, want dan ben je een halfzacht ei.
Arnoud de Jong
Masaccio komt met een lijstje waarin criminele activiteiten worden gerelateerd aan etniciteit. Dat is nu juist het probleem bij het hele zogenaamde Islamdebat.
Waarom maakt hij geen lijstjes met de criminele afrekeningen in Amsterdam? Waarom is er geen Hells Angels debat? Waarom geen grootschalig debat over vrouwenhandel? De hooligans, met hun aanslag op het ADO-honk?
Maar dat zijn allemaal merendeels 'blanke' vormen van maatschappelijk ongewenst gedrag (understatement) en blijkbaar veel minder bedreigend voor Masaccio.
Voor iemand die zich Masaccio noemt (de uitvinder van het perspectief) een behoorlijk platte redenering...
f.bol
-10-  f.bol:
@Jeff: nee, de herdenking zou wat mij betreft niet tot doel moeten hebben om gevaar van geloof of gestoordheid van de dader aan te tonen, dat is min allemaal veel te tijdgebonden en hysterisch.

De herdenking zou in algemene zin als doel moeten hebben te herinneren aan het belang van vrije meningsuiting, vrije pers als één van de steunpilaren van de democratie. Want daaraan wordt behoorlijk gemorreld de laatste tijd.
En volgens mij is in de recente Nederlandse geschiedenis niet eerder iemand om het leven gebracht vanwege provocerende opinies. Dat is wel een herdenking waard, dacht ik zo.
Brulaap!
-11-  Brulaap!:
@f.bol

En Fortuyn dan? Die is zeker doodgeschoten omdat Volkert het met hem eens was.
-12-  :
@Brulaap: Ja, toch?
Liz
-13-  Liz:
Zeg Daniel, spreek voor jezelf. Misschien vond jij het een vieze papzak van een querulant, maar ik niet. Ook heel stoer van je om iemand die vermoord is achteraf nog uit te schelden. Had dat dan gedaan toen hij nog leefde, in zijn gezicht! Ik hem persoonlijk altijd bewonderd, vond hem een geweldig regisseur en een van de weinigen die tegen de allesoverheersende “het westen heeft overal schuld aan”- allochtonenknuffelarij op een niets en niemand, ook zichzelf niet ontziende manier te lijf ging. Het rijtje dat wordt opgesomd door Masaccio los je niet op door alleen thee te gaan drinken met mensen die je achter je rug om uitlachen en de moord op Theo altijd goedpraten.
f.bol
-14-  f.bol:
@ Brulaap: de moord op Fortuyn was een politieke moord en ja, ook voor de eerste keer, als je de gebroeders de Witt e.d. niet meetelt tenminste.
Toch anders dan iemand vermoorden die regisseur/opiniemaker/columnist is. Zonder politieke macht of uitzicht erop.
-15-  :
@Liz: je hebt gelijk als je wilt zeggen dat mijn boodschap niet helder overkomt. Wat mij tegenstaat is dat na de dood van Theo van Gogh ineens iedereen die man vereert als een volksheld, terwijl hij tot op zijn dood door het absolute meerendeel van de Nederlandse bevolking verafschuwd werd. Pure hypocrisie noem ik dat, en dáár ging het me om.
Masaccio
-16-  Masaccio:
@ Daniel:
Ja, ik vond Van Gogh al meer dan een decennium leuk. Al in de tijd van De krant op Zondag (als je nog weet wat dat is) las ik hem. Net zoals velen neem ik aan. Waar haal je in godsnaam vandaan dat Van Gogh 'door het absolute merendeel van de Nederlandse bevolking verafschuwd werd'? Hij zal vast na z'n dood meer vrienden gehad hebben dan daarvoor, maar je moet nu niet iedereen hypocriet gaan vinden. Bovendien: reageer eens op de inhoud.

@ Arnoud:
Mijn lijstje bevat zo'n 15 redenen die voor onrust kunnen zorgen. Slechts vier daarvan gaan over criminaliteit. En alleen die pik je eruit. Doe je je onnozel voor of snap je echt niet dat niemand bang is voor Hell's Angels of afrekeningen in het criminele vastgoedmilieu (tenzij je een brommer hebt of een paar huizen te veel) en dat ik die groepen dus niet noem omdat ze weinig of geen onrust veroorzaken. Vrouwenhandel, heel erg ja, een soort 21e eeuwse slavenhandel, maar niet direct bedreigend voor inwoners van Nederland en daarom geen reden voor onrust (hoe egoistisch ook).
Voetbalsupporters, zelfde liedje: als je je niet te veel met het aanmoedigen van 11 tegen 11 ballentrappende suv-rijdende jongetjes bezig houdt, heb je niets van ze te vrezen.
Daarom, en niet omdat het hier over 'blanken' gaat, komen deze vormen van criminaliteit niet in m'n lijstje voor. Net als het milieu, ook heel belangrijk, maar het heeft even niks met deze discussie van doen.

Proficiat Arnoud, je weet dat Masaccio de 'uitvinder' van het perspectief is. Weet je wellicht ook een inhoudelijk antwoord te geven op mijn eerste reactie?
De racisme-kaart uitspelen, da's pas plat. En gevaarlijk bovendien want het slaat een discussie dood.

Corrigeer me als ik het bij het verkeerde eind heb: de kern van jouw betoog is dat zo'n herdenking te veel onrust veroorzaakt en daarom achterwege gelaten moet worden.
Mijn punt, met m'n lijssie, is dat er genoeg oorzaken voor onrust zijn en dat de eventuele onrust die zo'n herdenking veroorzaakt daarbij in het niet valt.
Je vond het niet nodig daarop te reageren. Omdat je me al haastig in het vakje racist geplaatst had misschien?
yanny scutt
-17-  yanny scutt:
Arnoud, ik ben het eens met de argumentatie van Masaccio. Het is van de gekke dat er nu mensen zijn die denken dat Theo van Gogh geen verlies is voor de maatschappij want hij was te dik en rookte ook nog..

Hij stelde echt veel meer dan dat voor, hoor!

Jij stelt dat er een 'Islamdebat' aan de gang is. Oh ja? Dan heb ik dat debat nog niet gehoord! In elk geval kan ik nog steeds niet met mijn Moslimburen spreken omdat zij in de ,meeste gevallen, geen nederlands spreken..

Maar er moet ook geen 'Islamdebat' zijn. Een 'Immigratiedebat' lijkt mij veel meer op z'n plaats! Yo!

En een beetje snel graag, want al VOOR dat Theo en Pim werden omgelegd waren de spanningen in wijken van grotere en kleinere steden om te SNIJDEN! En nog steeds...Groet ;Yanny
yanny scutt
-18-  yanny scutt:
Nog even terugkomend op het Islamdebat. Ik zou wel eens willen dat het niet meer ging over wat mensen GELOVEN maar om wat zij DOEN (ook als niet iedereen hetzelfde gelooft)
Groet; Yanny
Brulaap!
-19-  Brulaap!:
@f.bol

ik geef meteen toe dat de moord op Fortuyn politiek was, maar dat betekent niet dat hij niet vermoord is omdat hij van mening verschilde met een aantal mensen, waaronder Volkert.
Arnoud de Jong
@Masaccio:
Op je eigen verzoek zal ik je corrigeren, want je hebt 't inderdaad bij het verkeerde eind. Ik ben tegen de herdenking omdat 't nu juist weer discussies oproept die niet verder komen dan het wij/zij denken.
Mijn uitgangspunt is dat als we nu eens ophouden met dat zogenaamde islamdebat en alleen de zaken aanpakken waar we last van hebben, ongeacht wie nou precies die last veroorzaakt, er een hoop minder gedoe ontstaat.
Ik beschuldig je niet van racisme, dat heb je verkeerd begrepen. Ik probeer alleen aan te tonen dat criminaliteit die wordt gepleegd door allochtonen kennelijk een stuk bedreigender overkomt. En aan jouw reactie te zien is dat ook zo. Je slaagt er zelfs in om zware criminaliteit als liquidaties in de publieke ruimte (midden tussen het publiek) minder bedreigend te vinden dan een tasjesrover.
Hooligans zijn ook niet bedreigend voor je. Zeker nooit in de buurt van een stadion gewoond.

Maar goed, laat ik ingaan op de punten die ik volgens jou heb overgeslagen.

Marokkaanse razzia in Oost: door de media opgeklopt. Betrouwbare bronnen bij de politie hebben mij verteld dat het minder heftig en omvangrijk was dan in de pers werd voorgesteld. Onrust komt dus vooral door de media. Het incident is op zich niet goed te praten, maar als je al termen als 'razzia' in de mond gaat nemen draag je zelf bij aan de onrust.

Holocaustontkenning. Wordt in Nederland hooguit gedaan door bepaalde gestoorde individuen, niet door de Islamitische gemeenschap. Of moeten we nu ineens ook de Iraanse president erbij gaan betrekken?

Kransenvoetballertjes: de jongelui zijn inmiddels voorgelicht. Tegenwoordig mogen ze op schoolreisje naar Auschwitz. Blijven we daar nog decennia over zeuren?

Stille tocht na dood tasjesrover. Heel irritant inderdaad als mensen niet doorhebben waar het nu eigenlijk om gaat. Zo vond ik het opzichtige eerbetoon van de Hells Angels bij de begrafenis van Sam Klepper óók zo irritant.
Maar had die stille tocht met de Islam te maken? Dacht het niet.

Wanstaltige moskee: kwestie van smaak of dat wanstaltig is, maar ik zie het probleem niet zo. Van mij hoeft 't ook niet, maar religieuzen hebben nu eenmaal de neiging om absurd grote gebouwen neer te zetten. Vooral katholieken houden van enorme basilieken. Op de plaats van de moskee waarop je doelt was vroeger een grote, lelijke en smerige garage. Dus wat nou onrust? Ze hebben hooguit onderling ruzie.

De 'zwarte spoken die door Amsterdam West rondwaren' kan ik niet plaatsen. Ik mocht het niet in de racistische context trekken, dus nou weet ik even niet wat je bedoelt. Ik woon in Amsterdam West en ik zie niks. Misschien kun je dat dus nader uitleggen.

Dat Geert Wilders een hoop onrust veroorzaakt ben ik met je eens. Laten we die man dus verder negeren.

Om Theo van Gogh als 'intellectueel' te bestempelen vind ik wat ver gaan. Snuggere jongen, prima filmmaker. That's it, wat mij betreft. O ja, én inmiddels door populistisch Nederland toegeëigend als martelaar.
alex
-21-  alex:
MAAK 2 NOVEMBER KABAAL!

Na de moord op Pim Fortuyn verkondigden vele linksen dat het weliswaar erg was wat de man was overkomen, maar aan de andere kant moesten we niet vergeten dat het hier om een racist/fascist ging. Dezelfde redenatie werd gevolgd na de moord op Theo van Gogh. Wat een drama, maar ach, de man was 'islamofoob'.

Arnoud behoort tot dit deel van het 'linkse kamp', er gemakshalve vanuit gaande dat Arnoud zichzelf als links profileert. In wezen vergoelijkt hij de moord op Theo, want het was maar een “een vieze papzak van een querulant”, om met de woorden van Arnoud te spreken. Hij is kennelijk te laf om Theo een islamofoob te noemen. Een herdenking onwaardig, leidt enkel maar tot nieuwe ophef.

In een aanvulling bagatelliseert hij wezenlijke maatschappelijke problemen, zoals straatcriminaliteit onder allochtone jongeren en de ontkenning van de holocaust door een groot deel van de van origine Arabische jongeren in onze samenleving. Dit probleem is zo groot op de middelbare scholen dat er speciale lesuren voor zijn ingeroosterd. Zelfs bij de Anne Frank stichting gingen nog niet zo lang geleden de alarmbellen rinkelen.

Niet bij Arnoud, die rept vanwege zijn overheersend politiek correcte sentimenten - waardoor hij zich als atheïst meent op te moeten werpen als verdediger van de islam - bij voorkeur nog altijd van “bepaalde gestoorde individuen”. Dat het merendeel van de Turkse gemeenschap in ons land vanwege extreem nationalistische gevoelens de Armeense genocide ontkent, zal hij ook wel terug weten te brengen tot een futiliteit.

Het was goed dat we op de avond van de moord op Theo openlijk onze afschuw op de Dam hebben geuit over de verwerpelijke fascistische daad van een godsdienstwaanzinnige, een daad die niet op zich stond maar een uiting was van een wijd verspreide haat van religieuzen versus ongelovigen, de westerse samenleving.

Deze extremisten behoren weliswaar tot een minderheid binnen hun gemeenschap, maar het gedachtegoed breidt zich uit als vrije mensen zich stil houden. Zwijgen is toestemmen. Dat sindsdien vrijwel niemand meer de spot durft te drijven met de islam, en wel met andere religies, spreekt boekdelen.

Om dit soort redenen is het dringend gewenst dat we 2 november op luidruchtige wijze onze stemmen verheffen tegen religieuze (Bouyeri en diens achterban) én politieke (Van der Graaf en diens achterban) indoctrinatie en intolerantie en tegelijkertijd een vurig pleidooi houden voor het recht op de door onze voorouders langdurig bevochten vrije meningsuiting. Laat die dag om 20.00 uur duizend pannen, potten en columns snoeihard klinken!
Masaccio
-22-  Masaccio:
@ Arnoud: je hoeft me dus niet te corrigeren want je herhaalt dat je vindt dat zo'n herdenking te veel onrust veroorzaakt en over die conclusie vroeg ik je eventuele correctie.

Ik heb je kennelijk niet ervan kunnen overtuigen dat vele andere oorzaken aan de onrust ten grondslag liggen. Je blijft afwijkend antwoorden: Hell's Angels die in een stoet door de stad trekken erbij halen... dat is ook weerzinwekkend en voor mijn part mogen ze tijdens zo'n stoet allemaal opgepakt worden. Maar het heeft niets van doen met de onrust die jij beschrijft. Onrust over islamieten, daar heb je het over.
Dus dwaal niet af.
En de beschrijving zwart spook snap je heus wel: de totaal bedekte vrouwen (?), inclusief gezicht, die in Amsterdam West, en tegenwoordig ook soms in Centrum rondlopen. En nee, dat heeft niks met racsisme te maken (je probeert het stiekem toch weer he, deugniet!)
Sinds wanneer is het aantrekken van een kledingstuk rasgebonden? Ik dacht dat het slechts te maken had met een verknipte geest en dus kan het niet racistisch zijn daar iets over te zeggen.
Racisme is het iemand haten vanwege zijn huidskleur. In het geval van de zwarte spoken (waarbij zwart op het kledingstuk slaat) kan ik niet eens een huidskleur ontwaren! En ik denk dat er diverse huidskleuren onder schuil gaan: verknipte geesten zijn niet slechts aan één ras voorbehouden.

Dat Van Gogh door populistisch Nederland is toegeëigend als martelaar, daar kan ie zelf natuurlijk niks aan doen he. Hij weigerde zelfs, ongeveer een jaar voor zijn dood) een of andere Pim-prijs in ontvangst te nemen omdat hij zijn neus ophaalde voor dat LPF-gespuis.

En hij was toch wel iets meer dan een snuggere jongen en prima filmmaker. Ben je zijn niets en niemand ontziende columns vergeten? Hij was een totaal ongebonden figuur die tegen alles en iedereen durfde te zeggen waar het op stond. Heeft zijn eigen producties gefinancierd, niet afhankelijk van subsidies. Zo onafhankelijk zijn er niet veel in Nederland. De meeste BN'ers (politici, opniemakers, etc) zijn altijd bang om ergens krediet te verspelen. Het bijzondere aan Van Gogh was onder andere, dat hij daar lak aan had.
Brulaap!
-23-  Brulaap!:
@alex: “een uiting van een wijd verspreide haat van religieuzen versus ongelovigen”

Ik denk dat je dringend jouw conceptie van religieuzen dient aan te passen. Theoretisch is het enige wat religieuzen voor ongelovigen over kunnen hebben medelijden. Ik denk niet dat deze haat waar jij over praat werkelijk zo wijd verspreid is als jij gelooft (zie je, echte ongelovigen bestaan niet, zelfs jij gelooft dingen). Bovendien moet ik de eerste moslim nog tegenkomen die mij uitscheldt voor blank zwijn. Het probleem is inderdaad fanatisme, niet geloof. Fanatisme maskeert slechts de onzekerheid over de eigen grondstellingen. Geloof gaat voorbij aan die onzekerheid, accepteert die en laat anderen in hun waarde. Geloof en vrijheid van meningsuiting sluiten elkaar nooit uit, mits er echt geloofd wordt en niet slechts nagepraat.
Brulaap!
-24-  Brulaap!:
@Masaccio:

van Gogh ongebonden noemen is onzin. Zijn hele identiteit hangt af van het wijzen naar anderen. Dat is geen ongebondenheid, dat is het door afstand nemen verbloemen van gebondenheid.
Liz
-25-  Liz:
“Bovendien moet ik de eerste moslim nog tegenkomen die mij uitscheldt voor blank zwijn” (Brulaap)
Nou, het moge duidelijk zijn dat jij geen vrouw, homo of jood bent!
Hoe vaak ik al niet voor hoer ben uitgescholden of op onbeschofte manier berispt vanwege korte broek of rok...en dat allemaal gewoon in Amsterdam hoor!
Jij neemt het gewoon op voor mensen die jouw zus, moeder of vrouw een hoer vinden.
Jolien
-26-  Jolien:
@ brulaap:
je identiteit wordt niet gevormd door je mening. eerder andersom.
Ayaan; die uit het collectief wist te ontsnappen, kan zich ongebonden noemen. ze werd 'opgeeist' door de liberalen, feministen, enz...maar besluit zich nergens aan te sluiten. dat is ongebondenheid, voor je mening uit te komen zonder je ergens aan vast te hoeven houden.
Jolien
-27-  Jolien:
Het lijkt me een goed idee om de dood van Van Gogh weer te herdenken. toevallig dacht ik vandaag nog aan hem en ik kan me nog steeds niet voorstellen hoe zoiets gruwelijks heeft kunnen gebeuren en dat mensen zich er zo snel bij neer lijken te leggen. (waarschijnlijk te bang voor het onbekende terwijl de geschiedenis zich alleen maar lijkt te herhalen). ik weet dat het mij troost zou geven te weten dat er nog steeds mensen zijn die het verschrikkelijk vinden zo'n waardig mens en schrijver te verliezen.

Daniel Schut; je weet niet waar je het over hebt; “Of vond je hem, zoals eigenlijk iedereen, hem destijds een vieze papzak van een querulant?”. ik heb Theo altijd bewonderd voor zijn sterke mening. denk je nou echt dat mensen hun mening laten beinvloeden door zijn dood? ik zou eerder zeggen dat de meningen zijn versterkt.

maar dit gaat weer over iets heel anders wat niks te maken heeft met de herdenking van Van Gogh. De enige reden voor een herdenking, Jeff Pinkster, is om niet te vergeten wat een bijzondere man en schrijver Theo was.
Brulaap!
-28-  Brulaap!:
@Liz

mooie gedachtesprong van je: omdat ik niet uitgescholden ben en jij wel vind ik mensen okee die mijn moeder een hoer vinden.

dat terzijde.

en ik neem het inderdaad op voor mensen die andere mensen uitschelden. Dat doe jij ook door achter van gogh te staan.
Brulaap!
-29-  Brulaap!:
@Jolien

voor je mening uitkomen zonder ergens aan vast te zitten is inderdaad ongebondenheid. Dat ben ik volledig met je eens. Helaas is dit per definitie onmogelijk, omdat een mening altijd een mening over iets anders is en je daardoor altijd afhankelijk blijft van het bestaan van dat andere. Het punt wat ik probeerde te maken is dat dit in het geval van schelden en beschuldigen veel sterker gebeurt dan in het geval van mensen in hun waarde laten. Als jij voortdurend zegt: “zij zijn slecht, zij zijn slecht!” dan is dat een manier om jezelf goed te praten, die volledig losstaat van zelfkritiek. Ik vind dat vrijheid van meningsuiting slechts kan bestaan bij bate van een dergelijke zelfkritiek, omdat je pas een gedegen mening kunt hebben door jezelf ook te kennen en niet vrij te waren van kritiek. Theo van Gogh deed dit niet in zeer grote mate en ik beschouw hem dan ook niet als een groot voorbeeld van vrijheid van meningsuiting.
Brulaap!
-30-  Brulaap!:
Nog een laatste toevoeging:

Jolien stelt dat de meningen binnen de maatschappij door de dood van van Gogh versterkt zijn. Dat wijst er maar weer op dat mensen niet vrij zijn in hun meningsvorming, wat op zijn beurt ten grondslag ligt aan de vrijheid van meningsuiting. Kierkegaard stelde: “mensen eisen vrijheid van meningsuiting omdat ze hun eigen vrijheid om te denken negeren.” Mensen (van Gogh incluis) laten zich met andere woorden te snel meeslepen om zelf een mening te vormen. Ik zie van Gogh daarom als een van de vele reactionairen die er in Nederland rondlopen en hebben rondgelopen. Wat dat betreft is zijn gedachtegoed geen steek beter dan dat van de fanaticus.
f.bol
-31-  f.bol:
Maar ja, je herdenkt zijn gedachtegoed ook niet, maar de moord op hem. En dat niet doen omdat dat maar weer misverstanden en onrust kan veroorzaken vind ik flauwekul.
Brulaap!
-32-  Brulaap!:
@f.bol

dat ben ik met je eens, maar zijn gedachtegoed (in een rare vorm van vrijheid van meningsuiting) wordt door mensen hier in de discussie wel voortdurend aangegrepen als excuus voor het herdenken van hem. Blijkbaar zien ze hem nog steeds niet als mens.
Arnoud de Jong
@Alex:
Jouw betoog is nou precies een illustratie van waarom ik geen herdenking wil: om van dat soort lulkoek als van jou gevrijwaard te blijven! Wie ben jij om je de persoon van Van Gogh als het ware toe te eigenen? Je denkt bijkans dat je in naam van Theo spreekt!
En dat voor iemand die nog niet eens in staat is om goed te lezen, laat staan mijn argumenten te begrijpen. Ik heb namelijk helemaal nergens beweerd dat Van Gogh 'een vieze papzak van een querulant' was. Je komt bovendien alleen maar met ronduit beledigende verdachtmakingen dat 'links' de moord op Theo stiekem wel prima vond.
Typisch het Fortuynistisch jargon, met veel geblaat over 'politieke correctheid' bij de 'linksen'. En flink generaliseren maar! Sleep alles er maar bij. Van genocide-ontkenning tot fascisme. Het is allemaal de schuld van je allochtone buurman! De poging tot nuance is aan jou niet besteed, dus ga op 2 november maar lekker brallen op de Dam. De poppenkast is daar traditie.
Arnoud de Jong
@Masaccio:
Het voorbeeld van de Hell's Angels was nu juist om te laten zien dat men zich over de onzinnigheid van de ene groep meer druk maakt dan over die van de andere. Dat is geen kwestie van 'erbij slepen', maar van dingen in perspectief plaatsen.
Dank voor de uitleg over de 'zwarte spoken'. Ik snapte het echt niet, ik zie niet zo snel spoken. Ik ben met je eens dat het irritant is, maar ik zal me er alleen over opwinden wanneer ik er persoonlijk direct hinder van ondervind.
Over de capaciteiten van Van Gogh zijn we het wel eens, hoewel ik zijn columns doorgaans knap waardeloos vond. Ik houd nu eenmaal van subtielere manieren om je ongenoegen te verpakken.
alex
-35-  alex:
“De poging tot nuance is aan jou niet besteed”, schrijft Arnoud op belerende wijze. Heb jij je laatste reactie als eens goed nagelezen? De nuance is ver te zoeken in je scheldpartij. Schrijf ik ergens dat het allemaal de schuld is van de allochtone buurman? Wat laat jij je kennen.

Je hebt gelijk dat ik je de woorden “vieze papzak” en 'querelant" ten onrechte toedicht, die waren namelijk van Daniel. Mijn oprechte excuses.

Maar zelf lees je ook lang niet altijd even secuur, aangezien ik niet 'links' maar 'een deel van het linkse kamp' ervan verdenk stiekem sympathie te koesteren voor de moordenaars van Pim en Theo. Ik ken er genoeg in eigen kring, meer dan me lief is.

Verder eigen ik mij niet de moord op Theo toe, hoe kom je er bij? Ik constateer dat jij al dan niet bewust blind bent voor de maatschappelijke commotie die de moord teweeg heeft gebracht binnen de samenleving. Ben je soms ook tegen de jaarlijkse herdenking van Kerwin Duinmeijer, de jongen die in 10083 door een fascist werd neergestoken? Ook van die herdenking zie je natuurlijk de maatschappelijke waarde niet van in.
Arnoud de Jong
Alex, als ik de nuance zoek in mijn stuk en de aanvullende reacties, maak je me uit voor laf en iemand die Theo van Gogh een vieze papzak en een querulant vindt. Ik behoor tot het linkse kamp dat Theo een racist/fascist vind, daarmee suggererend dat hij het volgens mij wel aan zichzelf te wijten heeft. Allemaal verdachtmakingen om mij in een bepaalde hoek te zetten.
De hele toon van je reactie is bovendien neerbuigend. En dan ga je mij uitmaken voor belerend en ongenuanceerd? Als je dat allemaal als een scheldpartij ervaart zou ik zeggen: koekje van eigen deeg.
alex
-37-  alex:
@Arnoud: Ik citeer: “Ik ben dus tegen een openbare herdenking. Dat kunnen wij gewoon niet aan. Het houdt de onrust levend. En voor Theo hoeft het niet.”

Zo beëindig jij je column. Ik beschouw dit als een provocatie. Besef je dan zelf niet hoeveel zielen je hiermee krenkt? (zie de reacties op je column) Wie ben jij om uit te kunnen maken dat 'wij' een herdenking niet aan kunnen? Wie ben jij om uit te kunnen maken dat voor Theo een herdenking niet hoeft? Voel jij je soms verheven boven de massa, en heb je contact met Theo?

Wie de bal kaatst moet 'm terug verwachten.
f.bol
-38-  f.bol:
Ondanks dat het wat fel wordt, heeft Alex wel een punt: de aanname dat “wij een herdenking niet aankunnen” is zeer subjectief en nogal arrogant eigenlijk. Mag wel in een column.
Zelf denk ik dat de sleutel misschien ligt in het woord “openbare”. Als je daarmee bedoelt dat de overheid voor jou geen herdenking hoeft te organiseren kun je dat gerust vinden en ben ik dat eigenlijk wel met je eens, Arnoud.
Dat betekent wel dat overheid en stadsdeel wèl alle ruimte moeten geven aan hen die willen herdenken. Zo gaat het ook met de Fortuyn-herdenkingen als ik het wel heb.
En de angst voor onrust en onbegrip blijft mijns inziens onterecht. Mocht extreem-wie-dan-ook zich zo'n herdenking gaan toeëigenen bloedt deze vanzelf dood, om maar even in het jargon te blijven.
En nogmaals: het gaat hier niet om de kwaliteit van het werk van van Gogh of zijn gedachtegoed.
Het gaat erom dat hij vermoord is, met welke motieven hij vermoord is en over het gegeven dat een aantal mensen dit openlijk en een ander aantal mensen dit heimelijk wel best vond, want hij creëerde maar onrust.
Tegen een herdenking zijn vanwege eventuele onrust is dus het slechtst mogelijke motief en daar blijf ik bij.
Arnoud de Jong
@f.bol
Dat 'wij' het niet aankunnen blijkt ook wel weer uit deze discussie. Dat is geen arrogantie maar een constatering mijnerzijds. Er is op zich niets tegen een herdenking van de moord op Van Gogh, maar hij wordt aangegrepen om weer allerlei sentimenten op te kloppen tegen een bevolkingsgroep die daar part noch deel aan heeft. Hij wordt aangegrepen om ongenoegen te ventileren over bepaalde extremistische en/of criminele activiteiten van bepaalde individuen die wellicht vanwege hun veronderstelde godsdienst of etniciteit tot die groep behoren. Dat ongenoegen kan zeer terecht zijn, maar het heeft niets met de moord op Van Gogh te maken. Dus wat willen we: puur de moord op Van Gogh herdenken of de gelegenheid gebruiken om voor de zoveelste keer van leer te trekken tegen allerlei misstanden die in één moeite door aan de Islam of bepaalde bevolkingsgroepen toegerekend worden?
Wanneer ik zélf de moord op Van Gogh herdenk, dan herdenk ik het verlies van een mens, niet alle misstanden die heel andere achtergronden hebben.
Het frappante is bovendien dat mensen die pogingen doen om het samenleven in onze stad draaglijker te maken, worden afgeschilderd als watjes die kopjes thee gaan drinken, moslims knuffelen en de boel bij elkaar willen houden. Het ene polariserende standpunt na het andere passeert de revue, in plaats van te proberen met elkaar tot iets constructiefs te komen. Hoe kun je de goedwillenden die willen inburgeren en deel willen uitmaken van deze samenleving nu motiveren als je ze als groep voortdurend vijandig benadert en medeverantwoordelijk maakt voor alle ellende die Islamitische extremisten en criminelen op wereldschaal aanrichten? Voordurend wordt het negatieve signaal afgegeven: wij willen jullie eigenlijk niet.
Daarom constateer ik heel nuchter en wellicht wat provocerend: wij kunnen die herdenking niet aan, want hij wordt niet gebruikt waarvoor een herdenking is bedoeld.
-40-  :
Juist! Dat is volgens mij de essentie, waarom zelf onder woorden brengen als anderen het voor je doen.
Masaccio
-41-  Masaccio:
@ Arnoud: het voorbeeld van de Hell's Angels geeft inderdaad aan dat we ons om de ene groep drukker maken dan om de andere. Maar ging de discussie daarover? Nee.
De discussie die jij hebt aangezwengeld gaat erover dat jij vindt dat een herdenking onrust veroorzaakt en dat ik denk dat er sowieso veel redenen (legitiem of niet, ze zijn er nu eenmaal) voor onrust zijn en dat zo'n herdenking er wat betreft het bijdragen aan de ontrust bij in het niet valt.
yanny scutt
-42-  yanny scutt:
Arnoud, jij bent hier niet erg goed bezig vind ik. Je hebt geschreven dat Theo gezien zijn zwaarlijvigheid en als kettingroker historisch gezien (dus?) blij mag zijn met de manier waarop zijn leven is geeindigd. Een herdenking is niet nodig..

Vervolgens ben je verbaasd (zoniet verbolgen) dat Theo geliefd was bij velen.

Je bent er in geslaagd om hier een pro of anti Theo discussie te ontketenen en ,en passant, de lezers hier even de les te lezen dat onze immigranten toch echt belangrijker zijn.

Dat klopt, want het leven gaat door (en voor!) Het is dus heel noodzakelijk dat onze immigranten eens een been (links rechts, maakt niet uit) vooruit gaan steken en gaan lopen!

Want de 2 mensen die het leven benomen zijn, hebben wel een een heel belangrijk probleem benoemd; het negeren van een gezond immigratie-debat!

Intussen wordt er weer heel veel geld gestoken in allerlei projecten voor immigranten en alweer blijkt, dat het weer veel te vrijblijvend is allemaal! (mensen komen niet opdagen bij gratis aangeboden taalscholingen)

Ik weet wel Arnoud, dat ik een dwarse, vette, kettingrokende, eerlijke Theo veel beter te pruimen vond dan een bevolkingsgroep die niet wil spreken met de buurvrouw..

Ik herdenk Theo in stilte. Heb dan vooral zijn ouders en zussen in gedachten, want die kenden hem het beste.

De 'ketelmuziek' op de Dam op de dag dat Theo werd vermoord moet nu de 'dans' gaan inleiden, lijkt mij. Groet; Yanny
Jolien
-43-  Jolien:
het gaat inderdaad alleen maar over zijn imago en de inhoud van zijn stukjes...terwijl hij echt goed kon schrijven!

“Wanneer ik zélf de moord op Van Gogh herdenk, dan herdenk ik het verlies van een mens, niet alle misstanden die heel andere achtergronden hebben”. Dat doe ik ook en graag met meerdere mensen...

en als je je mening kwijt wilt zorg dan dat je elkaar niet krenkt, want zo zullen we elkaar nooit willen begrijpen.
Arnoud de Jong
En als je je mening kwijt wilt zorg dan dat je elkaar niet krenkt, want zo zullen we elkaar nooit willen begrijpen.

Ja, dát is mooi: zo zou Theo het gewild hebben! :-)
Liz
-45-  Liz:
Krenken mag! Woorden doden namelijk niet.
Pistolen en messen wel.
Daarbij, er wordt alleen maar gehamerd op dat Theo altijd maar aan het kwetsen zou zijn geweest; maar nooit wordt er eens stil gestaan bij zijn prima en sluitende argumenten. Hij streed op een intellectuele manier voor dingen. Durfde te blasfemeren. En is daarvoor vermoord.
Dr.D
-46-  Dr.D:
De AIVD is pas echt eng bezig, voor de moord werd Mohammed Bouyari nog afgetapt en zou men het reilen en zeilen van hem haarscherp in kaart hebben gebracht.
De banden zijn achteraf gewist.(?)
Maar er worden helemaal geen banden gebruikt!
Wel wordt alles digitaal opgeslagen op een z.g. WORM (write once read many)en die is zo foetsie als een fotorolletje.
Ook de toestanden in het Laakkwartier te Den Haag,
een AIVD huis vol afluisterapparatuur en toch kreeg de politie een granaat voor z`n kiezen.
Het is de AIVD die aanstuurt op escalatie en schuwt daarbij geen enkel middel het doel te bereiken.
Namelijk om de afkeer onder de nederlandse bevolking voor de islam handen en voeten te geven.
vinus
-47-  vinus:
uhhh.. krijgt die man niet gewoon een heel mooi, voortdurend en eeuwig gedenkteken in de vorm van een park? Volens mij wordt over een paar jaar toch écht het Theo van Goghpark geopend op Haveneiland-oost (da's op IJburg).
Da's toch heer genoeg?
En iedereen die wil kan daar dan fijn gaan herdenken wanneer ie wil. Mooi, individualisme ten top, en je valt er niemand anders mee lastig!
Jolien
-48-  Jolien:
krenken is gewoonweg kinderachtig, theo gaf zijn mening zolang die gegrond en gefundeerd was. het ging ten minste ergens over...
Guus
-49-  Guus:
@Redactie
Kan de bovenstaande reactie -die van 16 maart 11.24 uur door ene poidrtjkuirjiop- worden verwijderd? Hij is volledig onleesbaar, dus voegt helemaal niets toe aan de discussie. Dank u wel.
Arnoud de Jong
@Guus:
Dank voor de opmerkzaamheid. Reactie is weg.
Guus
-51-  Guus:
@Arnoud de Jong
Geen dank, graag gedaan..!
Jan Stender
-52-  Jan Stender:
Ik vind een gedenkteken nog niet zo,n heel slecht idee
Waarom ook niet?

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.