Home > > Lijn 46 met opheffen bedreigd

Lijn 46 met opheffen bedreigd

Nou zeg! In december 2004 was ik blij verrast met de komst van lijn 46, een rechtstreekse busverbinding van Amsterdam Sloterdijk naar Amsterdam Centraal station via de Haarlemmerweg. Eindelijk een positieve actie van het GVB. Als het ROA het voor het zeggen krijgt, is het eind mei gedaan met de vreugde. Dat wil lijn 46 met ingang van 28 mei opheffen. Daarmee verdwijnt voor bewoners en bezoekers van Westerpark een directe verbinding met station Sloterdijk.

Het was even wennen, maar een jaar na indienstname zit zeker in de spits de bus vol en geen van de reizigers wil de bus missen. Voor bewoners van Westerpark die in de omgeving van station Sloterdijk werken of daar de ringlijn willen nemen, betekent dat als lijn 46 verdwenen is als van ouds eerst bus 18 naar het Centraal station moet worden genomen om daar over te stappen op de trein. Een fikse omweg, zowel wat reistijd als gemaakte kilometers betreft.
Een stadsdeel dat zo dicht bij een belangrijk vervoersknooppunt en bedrijvenpark ligt en niet rechtstreeks bereikbaar is per openbaar vervoer. Onacceptabel. Dat vinden ook Groen Links, PvdA, Buurt & Westerpark, D'66 en VVD van de stadsdeelraad. Zij dienden op 1 november een gezamenlijke motie in om bij het GVB, ROA en het college van B&W te pleiten voor het voortbestaan van lijn 46. Of de lijn echt behouden blijft is nog niet bekend. Bij de klantenservice van het GVB weet men niet eens dat 46 mogelijk gaat verdwijnen.

Lijn 46 zou ook een aangename verbinding kunnen zijn voor de bezoekers van het Westerpark, bioscoop het Ketelhuis, de drink- en eettentjes en de evenementen op het Westergasfabriekterrein. Ware het niet dat de bus niet 's avonds en niet in het weekend rijdt. Niet opheffen maar uitbreiden dus! Laat bus 46 ook 's avonds en in het weekend rijden en dan in plaats van elk half uur vier keer per uur. En nog een tip voor het GVB en stadsdeel: maak bekend dat lijn 46 bestaat!

Met de verkiezingen op komst zou ik wel willen weten welke partij komt echt op voor Westerpark en gaat zich echt hard maken voor het voortbestaan voor lijn 46?

vijftien reacties op "Lijn 46 met opheffen bedreigd"

Sigi
-1-  Sigi:
Wat is de reden voor opheffen?
-2-  :
Geen idee, dat heb ik nog niet kunnen achterhalen. Ik vermoed bezuinigingen?
Jochem Floor
-3-  Jochem Floor:
Lijn 46 opheffen?

ROA opheffen, zul je bedoelen.
Als ze (ooit) democratisch worden, gaan we wel weer naar ze luisteren.
f.bol
-4-  f.bol:
Stadsdeel centrum opheffen, zul je bedoelen. Sorry, off-topic maar meestal ben ik serieus
Joghem
-5-  Joghem:
Misschien een idee om lijn 46 uittebreiden en door de van Hallstraat heen te laten rijden richting CS. Dan kan lijn 18 vanaf Haarlemmerplein rechstreeks richting Bos en Lommerweg rijden.
Eric
-6-  Eric:
Misschien lijn 10 verlengen tot Station Sloterdijk? Het OV op/rond de Haarlemmerweg is ver achtergebleven bij de nieuwbouw (kantoren en woningen) en ook niet aangepast aan het “nieuwe” station Sloterdijk. Met bus 46 is er eindelijk een rechtstreekse verbinding, maar daar is men nog lang niet aan gewend.
René
-7-  René:
Met ingang van 28 mei verdwijnt in elk geval lijn 18 uit de Staatsliedenbuurt, vanwege werkzaamheden eigenlijk nu al, lijn 21 gaat dan het gedeelte vanaf de Admiraal de Ruyterweg naar het CS overnemen. Mocht lijn 46 opgeheven worden, dan kan men met lijn 21 naar de Haarlemmerweg/Adm.de Ruyterweg en daar overstappen op lijn 12 of lijn 15 naar Sloterdijk, deze komt weer op de de Ruyterweg te rijden en gaat vaker rijden.
Rolf Steenwinkel (PvdA-Westerpark)
-8-  Rolf Steenwinkel (PvdA-Westerpark):
Als lid van de Stadsdeelraad Westerpark kan ik melden dat de opheffing van lijn 46 heeft niks te maken met bezuinigingen. Door een lobby vanuit het Stadsdeel was het enige geleden gelukt de verbinding tussen de Staatsliedenbuurt en Station Sloterdijk in het Programma van Eisen van het GVB te krijgen. Het ROA heeft voorgesteld dit soort zaken er weer uit te halen. De gemeente heeft dat laten gebeuren, zonder een evaluatie van deze nieuwe lijn uit te overen en zonder overleg te hebben met het stadsdeel Westerpark. Toen de stadsdeelraad hiervan hoorden, is er meteen protest aangetekend bij de gemeenteraad. Helaas hebben de raadsleden aan onze protesten geen gehoor gegeven.
-9-  :
@ Rolf Steenwinkel Kan ik uit je toelichting opmaken dat lijn 46 definitief gaat verdwijnen of gaat de stadsdeelraad - of wellicht PvdA Westerpark - hier nog op enige manier tegen in protest?
Michele Zijlstra
-10-  Michele Zijlstra:
Persoonlijk vindt ik dat de Ringlijn 50 doorgetrokken moet worden naar het CS! Voor nu is deze bus volgens mij heel nuttig!

Ik heb een tijd in Westerpark gewoond en het OV is daar echt niet goed, zeker de verbinding met het station Sloterdijk is erg slecht. Terwijl van daar heel veel forensen de stad inkomen.

Succes!
Rolf Steenwinkel (PvdA-Westerpark)
-11-  Rolf Steenwinkel (PvdA-Westerpark):
@ Marije de Gram Op politiek niveau is ons niet gelukt. De verantwoordelijk wethouder van het Stadsdeel heeft zijn best gedaan. Wethouder Mark v.d. Horst belooft veel, maar doet weinig. Verder geeft geen van de Raadsleden van de gemeenteraad thuis op dit punt. Als we nog iets zouden willen bereiken zou er een handtekeningenactie moeten worden georganiseerd onder de huidige reizigers. Hoeveel handtekeningen denk je te kunnen ophalen?
Ben
-12-  Ben:
Kom kom, Rolf. Dat is toch al te makkelijk. Ik zou toch echt graag willen weten wat jullie als PvdA dan gedaan hebben. Wie is dan de verantwoordelijk wethouder in Westerpark geweest. Ik heb namelijk helemaal niets over dit punt vernomen vanuit het stadsdeel. Nee Rolf, ik denk dat Westerpark een beetje heeft zitten slapen. Tja dan nu plots bewoners een handtekeningenactie laten organiseren gaat me net iets te ver. Ik weet het, het zijn verkiezingen maar....
Laat even weten wanneer de PvdA en wat de PvdA nu precies heeft gedaan.
Jochem Floor
-13-  Jochem Floor:
Niet helemaal juist, Ben.
In stadsdeel Oud-West heeft de voltallige deelraad het dagelijks bestuur aangespoord te ijveren voor terugkomst en behoud van tramlijn 6 over de Overtoom naar de VU, en de wethouder heeft dit ook gedaan.

Ook Oud-West wordt nu echter geconfronteerd met het besluit om die lijn op te heffen. En de realiteit is dan ook dat de stadsdelen daartegen op dit moment weinig in te brengen hebben. Vooral nu VVD-wethouder Van der Horst simpelweg geen tegengas geeft.
Bram (GrL Wp)
-14-  Bram (GrL Wp):
@Ben/Marije: Verantwoordelijk wethouder in Westerpark is Dirk de Jager en die voert morgenochtend actie.

“Om stil te staan bij dit treurige feit organiseert GroenLinks Westerpark op vrijdag 3 maart aanstaande een rouwdienst voor buslijn 46. Om 11.00 uur zal bij de halte Van Hallstraat- Haarlemmerweg een korte afscheidsceremonie plaatsvinden. Na deze ceremonie zal een kleine rouwstoet zich per fiets naar het GVB hoofdkantoor (Arlandaweg 100) begeven om plechtig afscheid te nemen van lijn 46. Deze afscheidsplechtigheid is openbaar en iedereen is dus welkom. Liever geen bloemen.”
-15-  :
@ Bram: Goed te lezen dat GroenLinks zich echt bekommert om deze verbinding. Succes morgen!

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.