Home > > Echte Vrinden

Echte Vrinden

<%image(20050827-2005-08-27-0004.jpg|140|140|vrinden)%>
Soms – het komt niet zo heel vaak voor – kan ik ineens enorm de pest krijgen aan iemand die ik maar een paar zinnen heb horen uitspreken. Dit overkwam me bij de man van de Vrinden van het Vondelpark, die in de nieuwsuitzending van AT5 van maandag of dinsdag aan het woord was. Het ging over het kort geding dat de Vrinden hadden aangespannen tegen de organisatoren van de Uitmarkt over de kinderuitmarkt die dit weekend in het Vondelpark zou plaatsvinden. Ik weet niet meer precies wat hij zei, ik kon alleen maar naar de toon van zijn stem luisteren en naar zijn pak kijken. Bal. Bekakt.
Ik hoorde hem – dacht ik – nog wel zeggen dat het evenement best wel in het Beatrixpark zou kunnen of op het Leidseplein, maar niet in het Vondelpark. Een en ander stimuleerde me om te gaan kijken op de site van de Vrinden van het Vondelpark. De vereniging blijkt uit een stel onvervalste zeurpieten te bestaan. Dan zijn het weer de stuntelende of snelle skaters die hen irriteren, de ‘pionnenslalom’ bij Vertigo is ze een doorn in het oog, dan is het weer de bevoorrading van de horeca in het park. Een boomklimcursus in het park is ‘schadelijk en riskant’ en wordt ‘tegen hun zin geprolongeerd’. Popmuziek is versterkte teringherrie en plat vermaak en – ik citeer – ‘Wij horen liever de wind in de boomtoppen ruisen of wat vogels zingen’. Ja hallo! dat hoor ik ook graag, het park ligt echter midden in de stad en heeft behalve boomruisfunctie ook een koninginnedagfunctie en dit weekend een kinderuitmarktfunctie. Multifunctioneel als het ware, en soms hoor je de bomen dan maar wat minder ruisen.

Nog een citaat: ‘Volgens de Vrinden van het Vondelpark en een ruime meerderheid van de Amsterdammers is het park zelf namelijk de beste attractie en is alle opsmuk eromheen vaak ingegeven door commercie of egotripperij.’ Een ruime meerderheid van de Amsterdammers? Hoe komen ze erbij? Bent u hierover ondervraagd? Ik niet in ieder geval, en zoals altijd bij een enquête gaat het ook om de vraag die er gesteld wordt. Als de vraag zou zijn: ‘Bent u voor een oase van rust in de drukke stad?’, dan zeggen misschien heel veel mensen ‘Ja!’ Als dat echter tot gevolg heeft dat er een park komt waar alleen nog maar braaf mag worden gewandeld, dan is die meerderheid misschien snel verdwenen.

Het park is van alle Amsterdammers, ook van hen die van plat vermaak houden, van teringherrie en van kinderen die de kinderuitmarkt willen bezoeken. Het Vondelpark is ook van ‘provincialen’, waar de Vrinden op hun site wat denigrerend over schrijven.
Vrinden van het Vondelpark. Ik wens niemand zulke vrinden toe.

23 reacties op "Echte Vrinden"

Masaccio
-1-  Masaccio:
Wat is er zo verschrikelijk aan braaf wandelen? Juist in een drukke stad is het toch fijn om op een rustige plaats middenin die stad even de stadse geluiden te ontvluchten? Ik snap die zeurpieten wel: zij proberen het smerigste, drukste, minst amsterdamse park enigszins te beschermen. Je wekt in dit stuk de stuggestie dat de vrienden van het Vondelpark ook iets tegen de 'koninginnedagfunctie' hebben. Dit is onjuist.
Verder staat de stigmatiserende toon die je tegen mensen in pak aanslaat me niet aan. Het is dom, en dat geef je zelf ook aan: je keek naar zijn pak en luisterde niet meer. Het ware beter als je zou luisteren in plaats van op uiterlijk af te gaan. Niet luisteren is het slechtst denkbare begin voor een discussie.
Masaccio
-2-  Masaccio:
Excuus: verschiKKelijk
-3-  :
Ik heb deze Vrind van het Vondelpark ook horen spreken op de buis. Met die man valt niet te praten want hij kraamde echt alleen maar onzin uit. Hij had geen goede argumenten, slechts dat het daar niet mocht komen. Op de vraag van de interviewer of hij wist hoe de kindermarkt er uit zou gaan zien, hoeveel standjes, waar en hoe geplaatst, zei hij, “nee dat weet ik niet”. Zeuren dus op voorhand! Ik mag leien dat hij met zijn kakkineuze kleinkinderen eens leuk gaat wandelen in Aerdenhout en omgeving, misschien moet hij er ook maar gaan wonen. Kan ie af en toe een fijn braderietje of fancy-fairtje mee pikken in een rustige ambiance.
Ook ik ben op rust, reinheid en regelmaat gesteld hoor, maar deze man slaat echt alles. Of zou het een publiciteitsstunt geweest zijn.....? Want het leek wel een beetje op kindertheater, zo goed als die man zijn rol met verve vervulde!
Wessel
-4-  Wessel:
Dat de Voorzitter van de Vrienden van het Vondelpark kakkineus is heeft niets met de inhoud van zijn verhaal te maken. Het getuigt dan ook van een zwaktebod om hem hierop aan te vallen.
Dr.D
-5-  Dr.D:
Het Vondelpark blijft de achtertuin voor mensen zonder balkon...
En daar schaam ik mij niet voor...
-6-  :
@Wessel: Hij zag er niet alleen kakkineus uit, zijn inhoud was ook kakkineus. Vond ik.
Arnoud de Jong
De Vereniging heeft duidelijk een imagoprobleem, dat blijkt wel. ;-)
Overigens heb ik zo'n vermoeden dat in deze vereniging twee belangen door elkaar lopen: de belangen van bewoners die rond het park wonen en die van het park zelf.
Als bewoner van een (doorgaans duur pand) aan het Vondelpark wil je natuurlijk het liefst een zo'n rustig mogelijk park.
Het is de taak van het Stadsdeel erop toe te zien dat het park niet ontaardt in een soort evenemententerrein als het Malieveld in Den Haag. Wanneer dat Stadsdeel z'n werk dus goed doet is de Vereniging feitelijk overbodig.
Voorts heeft het park een natuurwaarde en een recratiewaarde. Recreatie die de natuur in het park (er staan inderdaad nogal wat zeldzame en bijzondere bomen) schade berokkent zou dus taboe moeten zijn. Onder degenen die het park schade doen vallen niet de skaters en de fietsers. De Vereniging heeft wél een punt wanneer het gaat om gemotoriseerd verkeer. Regelmatig rijdt er gemotoriseerd (werk)verkeer door het park, zie je er bromfietsers en zelfs de politie patrouilleert dikwijls met een auto. Dat laatste is al helemáál niet nodig en werkverkeer moet tot een minimum worden beperkt.
Het is verder onzuiver wanneer omwonenden onder het mom van 'Vrienden van het Vondelpark' protesteren tegen culturele activiteiten in het park. Dan moeten ze als omwonenden bezwaar maken tegen geluidsoverlast e.d., maar niet doen of het park daardoor schade lijdt.
Trouwens: een boomklimcursus, hoe verzin je het! Is de poema al in het park gesignaleerd dan?
Thomas s
-8-  Thomas s:
@ Arnoud: ik begreep uit het Parool dat de Vereniging van Vrienden van het Vondelpark juist NIET louter uit bewoners van rond het park bestaat en dat de vereniging dus niet van het Not In My Back Yard effect beschuldigd moet worden. Het zou dus kunnen dat hun motieven wel zuiver zijn en de leden het park een warm hart toedragen.
f. bol
-9-  f. bol:
Jaja, die vrinden. Je kunt ze gewoon op één lijn zetten met de klaagcomité's , zoals de vaak éénlingen die Noordermarkt, Amstelveld, Westermarkt en Bloemenmarkt trachten te regeren. Altijd alle inspraakbijeenkomsten bezoeken, hele dagen uittrekken om iedere conceptvergunning op fouten na te pluizen, en óveral tegen zijn. Want Amsterdam moet schoon, heel, veilig, leeg en decibelvrij.Volgens mij wil een uiterst ruime meerderheid van de Amsterdammers ( onderzoek van O&S wees een keer 93 % uit! ) een levendige stad. Maar zij hebben/nemen niet de tijd om overal over te klagen, of liever om te roepen dat ze ergens vóór zijn. Dus trekken ze aan het kortste eind. Want, let op, volgend jaar is die Kinderuitmarkt er niet meer in het Vondelpark. Want het stadsdeel wil geen gezeur en zo winnen de zeikerds meestal. Want ze hebben niet alleen een huis, maar ook het aanpalende plein/park/stuk gracht gekocht. Vinden zij dan. Andere Amsterdammers, en zeker “provincialen” of toeristen hebben er volgens hen dus geen recht op. Daar komt het beladen woord “vertrutting” vandaan. Ik noem het liever verdorping.
Arnoud de Jong
@Thomas:
Ik geef toe dat de zin op twee manieren gelezen kan worden. Ik bedoelde: indien omwonenden protesteren onder het mom van Vrienden... etc. Ik weet niet of het alleen omwonenden zijn en dat lijkt me ook moeilijk na te gaan. Een vereniging zal z'n ledenlijst ter controle niet openstellen voor het Parool, denk ik.
Hans Frederiks
-11-  Hans Frederiks:
f.bol verwoordt het nog een keer helemaal: het Vondelpark is van iedereen. Ik hoop en neem eigenlijk aan dat die kinderuitmarkt er volgend jaar wel weer is. Die was - ik was er zaterdag - heel kleinschalig en beperkt aan kraampjes, en gezellig en druk bij het theater. Het park is heel geschikt voor dit soort gebeurtenissen.
Thomas s
-12-  Thomas s:
Ach ja, wellicht moeten die vrienden van het vondelpark een ander park zoeken om vriendjes mee te worden; de meeste amsterdamse parken zijn een stuk rustiger.
Harmen
-13-  Harmen:
Oh! De boomklimcursus gemist :(
-14-  :
wessel heeft gelijk dat het een beetje onhandig is de man op zijn toon aan te vallen als zijn boodschap al zo makkelijk te doorprikken is. Die mensen langs de Van Eeghenstraat (want daar gaat het meestens om, gok ik zo) willen het liefste de rust die je in Drenthe kan vinden en geloven dat het Vondelpark hun achtertuin is. Surprise! dat is het niet. Het vervult een cruciale rol voor heel het land. Daar hoort lawaai bij, van de kinderuitmarkt, van koninginnedag, van luidruchtige concerten in het openluchttheater (waar ze ook weleens over klagen) et cetera. Niet zeuren maar verhuizen, en geef het hart van Amsterdam terug aan de Leuke Mensen!
Dirk Brink
-15-  Dirk Brink:
We wonen in Amsterdam naast, boven, beneden en op elkaar. Dus rekening met elkaar houden is meer dan nodig. Ik zie in deze discussie alleen maar meningen van “alles moet kunnen” en “niks mag” Lekker genuanceerd allemaal.
Ik denk dat de vrienden van het Vondelpark de taak hebben om steeds aan de bel te trekken om te voorkomen dat het één grote commerciële vuilnisbelt wordt, die voor niemand meer leuk is.
f.bol
-16-  f.bol:
Dat is een drogredenatie. Vrijwel nergens ter wereld hebben mensen in een hoofdstad zoveel lucht, licht en ruimte om zich heen als in Amsterdam. Vrijwel nergens zijn zulke hoog-kwalitatieve voorzieningen. Dat moeten we uiteraard zo houden. Aan de andere kant wordt Amsterdam almaar stiller, mede door bovengenoemde actiegroepjes. En dat is niet goed. Want Amsterdam heeft een levensbelang bij toerisme, werken in de stad en economische activiteit in de breedste zin, dus ook evenementen, waar er echt nog niet zoveel van zijn vergeleken met andere grote steden. Er zijn er ook een heel stel vertrokken door steeds meer verkrampte regelgeving als gevolg van de klaagcomité's. Maar je raakt precies het punt: de Vrinden vinden kennelijk dat een kinderuitmarkt bijdraagt aan de vorming van “één grote commerciële vuilnisbelt” , en daar verschil ik radicaal met hen van mening. En die vuilnisbelt moet er niet komen, maar we zijn absoluut te ver de andere ( verdorpings- ) kant opgeschoten.
Wessel
-17-  Wessel:
@Merel Roze

Wat is een kakkineuze inhoud?
Lidewij
-18-  Lidewij:
Tjongejonge, ik wist niet dat er in een ruimdenkende stad als Amsterdam nog zoveel vooroordelen bestaan tegen mannen met een pak aan.
-19-  :
ik moest laatst wellachen: ik las in de krant dat de Vrienden het Vondelpark hebben onderzocht na de Kinderuitmarkt en riepen dat het park 'ingeklonken' was. Het stadsdeelraad, EIGENAAR van het park, reageerde direct door te zeggen: “He? Het was er niet drukker dan op een gewone normale drukke dag - hoe komen ze hierbij?”

Dat geeft wel aan hoe graag de vrinden hun kleinzielige gelijk willen halen.
Peter
-20-  Peter:
Aan het hier ook door enkelen gedebiteerde “alles moet kunnen”-principe gaat het Vondelpark simpelweg ten onder.

Gelukkig zijn er 800 Vrienden van het Vondelpark, die zich er druk om maken zodat het park over 100 jaar nog steeds bestaat en geen verlengd Leidseplein geworden is.

Overigens blijkt uit recent onderzoek van de Universiteit van Wageningen dat groene stadsoases van rust, zoals het Vondelpark, vitaal zijn voor de gezondheid van haar bewoners (niet alleen omwonenden). Dus wake up! Het Vondelpark heeft al die opsmuk gewoon niet nodig. Spaar liever dat park. Vondelpark Vrienden bedankt!
luna
-21-  luna:
hallo ik heb een paar vraagjes over het vondelpark voor een werkstuk over het vondelpark
wie is de eigenaar van het vondelpark en waarom is het in zuid gebouwd. Waarom zit er verschil tussen de hekken aan de willemspark kant en de overtoom kant?
alvast bedankt
luna
daniel s
-22-  daniel s:
de 'eiegnaar' is bij mijn weten stadsdeel Oud-ZUid. Zij kunnen je ongetwijfeld verder helpen.
Jaro Renout
-23-  Jaro Renout:
@massaccio: “Juist in een drukke stad is het toch fijn om op een rustige plaats middenin die stad even de stadse geluiden te ontvluchten?”
Absoluut. Gaasperplas. Erasmuspark. Rembrandtpark... Alleen is het Vondelpark daar, gelegen midden in de stad het minst geschikt voor. Het Vondelpark heeft daardoor een andere functie en is meer een sociaal ontmoetingspunt met groen. Net zoals je als Amsterdammer niet onder elk museum door hoeft te fietsen, maar eentje wel, om geografische en historische redenen. Dat heeft te maken met het karakter van een stad en haar eigenwijze bewoners, jammer maar helaas.
Je wekt in jouw bericht de stuggestie dat ons stadspark 'het smerigste, drukste, minst amsterdamse park' is. Mijn mening staat daar, als geboren en getogen Amsterdammer haaks op. Ik ervaar het Vondelpark als het allermokumste stukje groen van de hele wereld. Druk? Ja, dat heb je met mooi weer. Gelukkig. Smerig? Ik ben overal op de wereld geweest en Amsterdam is niet smerig. Ok, Zwitserland is schoner, maar vooral niet leuk. Minst Amsterdams? Heus, ik probeer naar je te luisteren (het begin van alle debat), maar de betekenis van deze strofe ontgaat me.
Wat ik flauw vind is dat je de schrijver aanpakt op z'n typering van de betreffende VondelVrind. Bal. Bekakt. Ok, kort door de bocht en stigmatiserend ofzo, whatever, maar hij wil er denk ik iets mee zeggen dat ik wel herken.
Als ik de afgelopen 45 jaar ergens de tering over in had zag ik krijtstreeppakken en hoorde ik Wassenaarse accenten. Sorry, sommige van mijn beste pakken zijn Vrinden, maar da's er toch ingeslopen. Ik kan het daarentegen weer heel goed vinden met voetbalsupporters en Marokkanen, dus zal ik wel niet helemaal lekker zijn.
Maar het betoog van de schrijver gaat iets verder dan een archetype constatering, dus laten we het gewoon over het Park hebben.
Moest ik ff kwijt, deze strain is al jaren dood.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.