Home > > Vergeet-me-nietje Guido

Vergeet-me-nietje Guido

Om jezelf als bestuurder van de stad Amsterdam onsterfelijk te maken kan je het beste iets tastbaars nalaten. Dat heeft deelraadwethouder Guido Frankfurther goed begrepen. Hij zag hoe Wibaut, De Miranda en Jan Schaeffer het deden. Geëerd met respectievelijk (oa) een straat, een zwembad en een brug, blijven hun namen nog langs in ons geheugen gegrift. Dat wil Guido ook wel.

Zijn plan om twee straten in de Jordaan open te graven tot gracht eindigde in een van de rumoerigste inspraakavonden van de laatste jaren. Gedesillusioneerd broedde Guido op een nieuw idee. Hij keek in wat oude boeken, bezocht eens het Amsterdams Historisch Museum en ziet op oude prenten twee torens schitteren als bakens van de stad. Zou het niet geweldig zijn als die torens herrijzen en daarmee mijn eeuwige roem bevestigd is, dagdroomde Guido. En zo komt het dat hij vorige week met het voorstel kwam om de in 1829 gesloopte Haringpakkerstoren en de Jan Roodenpoortstoren te herbouwen.
Al schouderophalend las ik het nieuws. Het idee was misschien zo gek nog niet als de torens onlosmakelijk met Amsterdam waren verbonden. Nog nooit heb ik iemand met weemoed over de torens horen praten. Latent wist ik van het bestaan af, maar om het neerhalen van de torens als een gemis te ervaren. Nou, nee, dat gevoel is er niet.

Als Frankfurther zich wil inzetten voor de stadsgezichten van Amsterdam dan zijn er in de binnenstad nog voldoende bestaande vervallen hoekjes op te poetsen. We denken aan het nooit afgemaakte project om wat aan de schreeuwende reclameborden op het Damrak te doen, langzaam aftakelende monumenten, onoverzichtelijke straten en kruispunten die snakken naar een opknapbeurt...

De inspraakavond over de Anjeliersgracht had in ieder geval tot gevolg dat niemand nu de woorden ‘gracht’ en ‘opgraven’ in een zin durft te noemen. Het plan van de torens sterft vast aan een stille dood. En Guido, ach Guido. We herinneren hem als de wethouder die zo graag wilde, maar steeds net de verkeerde plannen had. Onsterfelijk weet hij zich te maken, maar dan in de verkeerde zin van het woord.

24 reacties op "Vergeet-me-nietje Guido"

hansb
-1-  hansb:
ambities, altijd weer die ambities.
en hij is zo vlot. met z’n kuifje.
ach, zo’n jongen toch…
Lawyerzwelgje
-2-  Lawyerzwelgje:
Wel verstandig van hem. D’66 heeft geen punten meer, geen aansprekende voor de stad tenminste. Zelfs het doordrammen van de gekozen burgemeester gaat hier sowieso geen noemenswaardige vernieuwing opleveren, en ook de overige staatsrechtelijke vernieuwing heeft op de republiek weinig tot geen vat. Dus boort Guido alvast nieuwe bronnen aan en bouwt nieuwe luchtkastelen op de middeleeuwse fundamenten. Binnen de grachtengordel waart aen waarachtig visionair!
Rene
-3-  Rene:
Als Guido dan zo nodig iets wil herbouwen, laat het dan het Paleis voor Volksvlijt zijn. Dat lijkt me een stuk nuttiger.
caroline
-4-  caroline:
ach guttemetut
Kunnen we Guido geen burgemeester maken van de Efteling, het Land van Ooit of een functie geven bij Madurodam?
Wel sneu als je zo graag wil maar het lukt je steeds maar niet. Ik denk inderdaad dat D66 zich suf piekert hoe nu toch van betekenis te zijn voor Amsterdam. Maar ach, is het Guido niet dat zal er vast wel weer een ander typetje staan te trappelen die het fakkeltje wil overnemen. Misschien wil die weer een laantje, pleintje, hofje met zijn/haar naam in Amsterdam eraan gekoppeld.
Dr.D
-5-  Dr.D:
Het Paleis voor Volksvlijt ja!
Daar was Wim T. nog mee bezig.
Hoor je niets meer van…
http://www.qint.nl/amsterdamlog/2002/06/..
absint
-6-  absint:
die dus gewoon haringpakkerstoren en jan roodenpoortstoren gaan heten
Verbal Jam
-7-  Verbal Jam:
Ik ben het ermee eens dat er genoeg dingen zijn om op te knappen in Amsterdam. Toch zie ik niet waarom zo’n idee meteen afgeschoten zou moeten worden. Er wordt zoveel gebouwd in Amsterdam, dus waarom wel rariteiten als de Rembrandttoren en geen historische torens?
Wanneer ik eens kijk op de site van amsterdam.nl staat daar een leuke tekening van alle historische torens.
Daarbij valt op dat ze als collectief qua hoogte een op- en aflopend patroon hebben.
Zie hier: http://www.amsterdam.nl/asp/get.asp?ItmI..
Ik zou er geen bezwaar tegen hebben.
Fokke Baarda
-8-  Fokke Baarda:
Herbouw van de Haringpakkerstoren geen Guido Frankfurther-initiatief. Toen de toren indertijd wegens geldgebrek afgebroken werd is hij eerst nauwkeurig opgemeten om toekomstige herbouw mogelijk te maken. Twee keer eerder werd het plan voor herbouw ter hand genomen, maar strandde op politieke onwil; de financiering was rond. Ook nu betreft het een particulier initiatief, dat echter opgepakt is door Stadsherstel en vermoedelijk uiterst serieus genomen moet worden. Dit maal lijkt de politieke weerstand kleiner dan de laatste keer. Frankfurther speelt daar een bescheiden rol in.

Mijn indruk: ik zie met lede ogen aan hoe in Amsterdam, maar zeker ook in andere steden, kerken met hun torens en andere markante silhouetbepalende gebouwen zijn verdwenen. Ik kan me goed voorstellen dat Stadsherstel voelt voor de herbouw op deze rommelige plek ? ooit havenfront, nu een racebaan langs de stations'vijver', tegenover die bizarre metalen kantoortoren en het monsterlijke Ibis. Niet slecht; samen met de opgeknapte Droogbak zou dit een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van mijn buurt betekenen.
lisa
-9-  lisa:
@Fokke helemaal mee eens. Is toch een mooi kado van Stadsherstel aan Amsterdam. Mooie plek, mooi stukje stad, mooie markering. Ik ga er voor! Nu alleen nog de entree van het Station verplaatsen. Hup, uit het station en dan daadwerkelijk langs en over een “Mooie Loper”
benno
-10-  benno:
Het werd #$%$*^# tijd dat Stadsherstel eens kado's uit ging delen aan mensen in de binnenstad, Fokke.
Gelukkig zijn er de laatste tijd genoeg “markante silhouetbepalende gebouwen” bijgekomen. Denk aan de Rembrandttoren. Die kun je ook vanuit het centrum zien. Accepteer de vooruitgang en ga anders lekker naar het museum.
Marcel
-11-  Marcel:
Zo, wat een felheid bij benno, alsof het om een levensbedreigende situatie gaat. Jou reactie vraagt natuurlijk om een tegengeluid.

Beste benno, ik weet niet wat jij verstaat onder 'vooruitgang', maar de Rembrandttoren kent erg veel critici, juist onder mensen die van het moderne houden. Dat komt omdat het eigenlijk maar een saai en suf ding is. Een grote gemiste kans. Een slap aftreksel van de trotse wolkenkrabbers die je bijvoorbeeld in New York ziet, als je het mij vraagt. De Rembrandttoren heeft geen uitstraling.

En dat kan ik niet zeggen van de Haringpakkerstoren. Een toren die naar alle waarschijnlijkheid is ontworpen door door een van de beste architecten die Amsterdam ooit heeft gehad, Hendrick de Keyser. De toren was zeer gedetailleerd en gracieus uitgevoerd, net als zijn andere torens, zoals bijv. de Zuidertoren. Het terugbrengen van het prachtige ontwerp van iemand die zijn vak perfect verstond is een geweldige aanwinst voor de stad en niet alleen vanwege de versterking van het historische stadsbeeld. Ook krijgt het restauratie-ambacht er een zetje door. Leerling-restaurateurs krijgen stageplaatsen en kunnen hun vaardigheden later elders toepassen voor het behoud van Neerlands erfgoed.
Wat is nu eigenlijk je probleem, Benno? Geld kan het niet zijn, want dat is van particulieren afkomstig. Er zitten geen publieke middelen. Dus jij en alle andere critici hebben wat dat betreft geen punt te maken. Dat Stadsherstel volgens jou beter kado's zou kunnen gaan uitdelen, vind ik van een kinderlijk niveau. Ik zal er maar niet op in gaan. Het terugbouwen van de toren werd in 1829, bij de sloop, overigens al voorzien! Men nam toen bewust de maten op met het oog op herbouw. Later is men tot de conclusie gekomen dat de sloop (wegens vermeend geldgebrek voor onderhoud van de bouwvallige toren) inderdaad onnodig was geweest. Een vergissing. Twee maal eerder zijn pogingen tot herbouw gestuit op triviale problemen, maar nu komt het er toch echt van.

En, voor alle negatievelingen, ik wil er ook even op wijzen dat de wereldberoemde Campanile op het San Marco-plein in Venetië in 1902 is herbouwd na te zijn ingestort. Stel je Venetië eens voor zonder die toren, dat kan toch niet? Die toren hoort daar, zoals de Haringpakkerstoren bij Amsterdam hoort. Ongeveer dan.

Nee, we kunnen beter de bewezen kwaliteiten van deze toren terugbrengen in de stad, dan flauwe en geforceerde pogingen doen om modern te zijn die deze kwaliteiten juist aantasten. Ik hou van kwaliteit en dat kan in nieuwbouw en herbouw zitten. U begrijpt waar ik in dit geval voor ga...

De toren herboren!
h,aalbers
-12-  h,aalbers:
de herbouw van deze twee torens lijkt mij een geweldig goed idèè.
boris
-13-  boris:
@h.aalbers: 2 torens? volgens mij gaat het slechts over 1 toren. Maar ik sluit me aan bij de positievelingen. Een goed idee, geweldig initiatief.
Walther Schoonenberg
-14-  Walther Schoonenberg:
Meer lezen over de Haringpakkerstoren?
Klik naar http://www.amsterdamsebinne...
Adriaan Deurloo
-15-  Adriaan Deurloo:
De beslissing in 1829 om de Harinpakkerstoren te slopen was in die tijd de juiste: de stad had geld hard nodig om de armen te ondersteunen en het slopen kostte minder dan het jaarlijks onderhoud. Maar ze deden het met pijn in het hart. Vandaar dat de stadsbouwmeester het geheel moest opmeten voor een eventuele, latere herbouw. Dat die tijd nu eindelijk gekomen lijkt dankzij Stadsherstel, kan mij alleen maar heel gelukkig maken. Amsterdam was in het verleden een torenstad. De hele architectuur van de stad is overheersend verticaal. Als moderne archtecten de hoogte in bouwen komen er alleen maar lucifersdoosjes op hun kant. Denk je eens in wanneer het Dexia-gebouw aan het IJ als (moderne)toren was vormgegeven: wat een leuk perspectief had dat kunnen geven vanaf bijvoorbeeld de St Antoniesluis samen met de Montelbaanstoren! Nu men deze fantasie mist (de Rembrandttoren is de enige uitzondering!), kunnen we alleen maar dankbaar zijn voor de herbouw van onze oude torens.
Marcel
-16-  Marcel:
Adriaan, jij bent duidelijk wat beter in de materie thuis, dat geef ik grif toe. En niet alleen vergeleken met mij. Wat een hoop ongefundeerde meningen over dit onderwerp. Er is erg veel 'geschreeuw'.

Blijft staan dat ik die Rembrandttoren een triest ding vind. Vergelijk deze eind 20e-eeuwse (!) toren eens met wat ze in Amerika aan het begin van de 20e eeuw bouwden. Dan komen we er bekaaid van af. Hoezo vernieuwend? Misschien voor Amsterdamse begrippen. Maar wat zegt dat? We zijn hier qua hoogbouw niks gewend.

Een Haringpakkerstoren voor mij, alstublieft! Laat de uitjes maar zitten.
Dr.D
-17-  Dr.D:
Wat ze in Amerika bouwden stort wel eens in...
Jan P.
-18-  Jan P.:
Zwaar onder de maat, Dr. D. Een reactie die om verwijdering vraagt.
Dr.D
-19-  Dr.D:
Net als vergelijking met.
Voor Uw duidelijkheid:
-Vergelijk deze eind 20e-eeuwse (!) toren eens met wat ze in Amerika aan het begin van de 20e eeuw bouwden. Dan komen we er bekaaid van af-

En vragen om verwijdering is Uwe zieligheid zelve...
Jan P.
-20-  Jan P.:
Dr D. voor de kwaliteit van de discussievoering zou ik u willen verzoeken iets minder uit de hoogte te doen. Bent u er weleens op gewezen dat u een erg hooghartige trant van schrijven heeft? Iemand suffie noemen (mij, bij een ander artikel), laat zien dat u een ander niet voor vol neemt. Niet zo netjes.

Ik heb het bewust over 'schrijven' en niet over 'discussiëren' in uw geval. Bij volgende bijdragen neer argumenten en minder op de man. Ik dank u zeer!
Benno
-21-  Benno:
Erik I luv u
WK
-22-  WK:
Zo zie je maar.
Het is inmiddels drie jaar later.
Met de bouw is nog niet gestart.
Frankfurther is vergeten, maar met D'66 gaat het wel weer een beetje.

Nu nog plannen maken om die Wagons-Lits en Ibis-wanprodukten af te breken ...
Vincent
-23-  Vincent:
Frankfurther is inderdaad praktisch van het toneel verdwenen. Wordt nog wel eens betiteld als Guido de Grachtengraver. Maar Guido zelf wil niet vergeten worden. Manouvreert zich in allerlei adviseursbaantjes. Momenteel adviseur voor Rederij Kooij. Gek eigenlijk want de beste man was huisarts. Je zou toch denken, schoenmaker blijf bij je leest. Maar dat pluche in Amsterdam zit zo lekker zacht! Tja die toren, nou die gaat er volgens mij helemaal niet komen. Toch vreemd dat het stadsdeel Centrum Bestuur een kado van Stadsherstel zomaar ergens ver weg in een diepe kast stopt. Ondankbaar.
Walther Schoonenberg
-24-  Walther Schoonenberg:
Beste Vincent, geen nieuws betekent niet altijd dat er niets gebeurd. Ik kan je verzekeren dat het plan om de in 1829 gesloopte Haringpakkerstoren - waarvan stadsbouwmeester Van der Hart opmetingstekeningen heeft gemaakt met het oog op eventuele latere herbouw - zeker niet in een diepe kast is gestopt. Integendeel! Er wordt zowel door Stadsherstel als het stadsdeel Centrum hard aan gewerkt. Sommige dingen kosten nu eenmaal een bepaalde tijd om voor elkaar te krijgen en in Amsterdam duurt zoiets altijd jaren. Stadsherstel had zich daarin verkeken. Diverse instanties moeten zich erover uitspreken. De bouwplannen moeten voldoen aan allerlei eisen. Er zijn bestemmingsplanwijzigingen nodig. Maar ik verwacht dat in 2010 de eerste paal de grond ingaat.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.