Home > > Kappen

Kappen

Januari 2004 schreef Stadsdeelwethouder Werner Toonk op Amsterdam Centraal over de herprofilering van de Bilderdijkstraat / 1e Const. Huygensstraat: "(..) Alle adviezen leken in die beginfase negatief, maar na diverse onderzoeken en een positief raadsbesluit om al enkele jaren voor de herprofilering de groeiplaatsomstandigheden van de bomen te verbeteren, lijkt het nu toch te gaan lukken."

Januari 2005, in het Amsterdams Stadsblad: "Bomen sneuvelen voor veiliger profiel Bilderdijkstraat".

Hoe kan dat nou?


veertien reacties op "Kappen"

Ap
-1-  Ap:
En dan niet begrijpen waarom politici niet vertrouwd worden. Waarom kan het bestaande fietspad niet duidelijker gemarkeerd worden? Als de politie dan nog wat doet aan de dubbelparkeerders, wat is dan het probleem?
odette
-2-  odette:
”...Lijkt het nu toch te gaan lukken”. Het venijn zit ‘m in het woordje “lijkt”. Ach jammer, het is toch niet gelukt. Zucht. Wat is dat toch met dat gemak waarmee kostbare bomen uit de grond worden gerukt voor een stukje stoep, straat of weet ik wat voor plaveisel?
absint
-3-  absint:
egh, egh, driewerf egh.
Werner
-4-  Werner:
Dat die bomen toch om moeten is een ontzettende tegenvaller. Voor de bewoners, voor bomenliefhebbers, maar zeker ook voor mij als verantwoordelijk bestuurder.

Toen ik in april 2002 aantrad en vlak daarna de vraag voorgelegd kreeg wat ik met de bomen in de Bilderdijkstraat wilde bij de komende herprofilering, heb ik een hele duidelijke keus gemaakt: beschouw de bomen maar als keiharde randvoorwaarden, net zo hard als de gevels van de huizen die ook niet verplaatst kunnen worden.

Belangrijke reden daarvoor waren de 2600 handtekeningen die kort daarvoor door bewoners waren ingediend voor het behoud van de bomen. Van de zomer op het terras bij Alverna heb ik met veel genoegen naar de bomen zitten kijken en vol trots aan onze zoon vertelt dat die konden blijven staan, mede dankzij de inspanningen van zijn vader.

Ondertussen pakt het toch anders uit. De raad heeft vorig jaar een profiel vastgesteld dat uitgaat van een vrijliggende trambaan, een smalle rijweg, smalle schuin omhooglopende parkeervakken, de rij met bestaande bomen en vervolgens een vrijliggend fietspad en een smal trottoir. Van meet af aan wisten we dat bij dit profiel een (beperkt) aantal bomen waarschijnlijk om zou moeten.

Nu blijkt echter uit diverse onderzoeken dat als we dit profiel realiseren er zo’n tweederde van het totale aantal bomen om moeten. Omdat ze op de verkeerde plaats staan, omdat er sprake is van stamrot, of omdat de wortels veel te hoog liggen om een (noodzakelijk) hoogteverschil tussen fiets- en voetpad te kunnen maken. Ook als we wachten tot 2009 zijn er nog geen garanties dat de bomen kunnen blijven.

Kijkend naar ervaringen uit het verleden dan weten we bovendien dat er tijdens zo’n herprofilering ook vaak nog bomen sneuvelen, omdat er toch vrij ingrijpende werkzaamheden met zware voertuigen uitgevoerd worden. En als er dan toch zo’n tweederde van de bomen om moeten, dan is het naar mijn idee beter om ze allemaal te vervangen door nieuwe bomen, zodat ook het trottoir breder kan en we kunnen voldoen aan de minimale maten van de rijweg, trambaan en parkeervakken.

Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Oud-West heeft op mijn voostel in december daarom het besluit genomen om de Stadsdeelraad te vragen om een nieuw besluit te nemen om de straat toch anders in te richten, met nieuwe bomen. Voor mij was dat een van de moeilijkste besluiten van deze bestuursperiode, te meer daar ik weet dat heel veel mensen erg begaan zijn met de huidige bomen.

Als je bedenkt dat het uiteindelijk neerkomt op een keuze tussen een goede verkeersveiligheid of het behoud van (enkele van de) bestaande bomen, dan lijkt mij dat we een logische (maar pijnlijke) keus gemaakt hebben. De definitieve keus wordt uiteindelijk gemaakt door de raad die er in februari over stemt.
caroline
-5-  caroline:
Ahh gut. Moeten we nu meelij hebben met politici die voor hun gevoel moeilijke keuzes moeten maken? Kom op Werner, toon je een waardig man en kijk eens verder dan je eigen bestuursjaren. Ontwikkel een lange termijn visie. Misschien niet zo een ingrijpende herprofilering maar een variant waar de huidige bomen goed tot hun recht komen.
Martin Cleaver
-6-  Martin Cleaver:
Jammer, maar er is volgens mij weinig keuze. Of een racebaan voor voetgangers en fietsers of een bredere stoep (nog breder mag ook!) en een hoogte verschil.
De meeste bomen zouden zo een operatie toch niet overleven en het werk zou veel langer in beslag nemen als men om de berstaande bomen moet werken. Het lijkt me een verstandig keuze om onze klein kinderen mooie bomen in een mooie straat te laten erven in plaats van mooie bomen nu die verbeteringen in de weg staan. Ruimte scheppen voor fietsers en voetgangers en minder voor auto’s is ook een groene beleid, toch?
Groet
Martin
Thomas
-7-  Thomas:
In de Spaarndammerstraat moesten de bomen weg omdat winkelpubliek niet tegen bomen zou kunnen en de bomen te dicht op de huizen zouden staan. Als de bomen op de Bilderdijk dichter tegen de huizen hadden gestaan, was er dan wel ruimte voor een fietspad? Wedden dat ze dan weg moesten om het winkelpubliek niet af te schrikken? Het heeft er alle schijn van dat de vele bewoners die de bomen graag behouden zien, simpelweg besodemieterd worden met drogredenen.
Guus Rombouts
-8-  Guus Rombouts:
Mijn gevoel zegt me dat de maar liefst vijftig keer op de weblog van Werner Toonk voorkomende Martin J.J.Kool en de hierboven reagerende Martin Cleaver één en dezelfde persoon is. Toonk doet zich voor zoals hij zich voortdurend voor doet: De het allerbeste met de bewoners van Oud West en de iepen in de Bilderdijkstraat voor hebbende stadsdeelraadwethouder die zó verdrietig is dat iedereen maar niet wil begrijpen dat hij hèèl vèèl moeite voor het boombehoud heeft gedaan maar helaas kan het niet want dat zou een aanslag op de veiligheid van fietsers zijn. Larie!!! Zowel fietsers, automobilisten, voetgangers en trambestuurders moeten heel goed uit hun doppen kijken terwijl ze aan het verkeer deelnemen, de overheid moet zich niet manifesteren als ‘betutteltrut’. Van vele bij de openbare wijkraadvergadering aanwezig geweest zijnde krijg ik sterk de indruk dat de beslissing al was genomen, de zogenaamde ‘inspreekmogelijkheden’ niet meer waren als een farce. Dat noemen we ‘DEMOCRATIE’? De democratie waarin een rapport niet ter sprake werd gebracht omdat het zogenaamd te laat was binnengekomen voor de twee dagen vervroegd zijnde raadszitting, waar aan andere intepretaties zijn gegeven. Wie na de uitzending van ‘Nova’ van afgelopen zaterdagavond nog steeds niet snapt dat niet fietsersveiligheid, niet winkelstraatprofileringen, maar groenbehoud de allergrootste prioriteit dient te hebben wekt hèèl sterk de indruk dat hij over lijken gaand zijn stadsdeelraadwethouderschap gebruikt als opstap naar een politieke carrière die ik verzeker Toonk en alle andere politici in Oud West absoluut niet de glanzendheid zal krijgen waar ze momenteel natte puberdromen van hebben. Niet de Bilderdijkstraat-bomen maar de dadendrang van Toonk c.s. dient men te kappen..!
Martin Cleaver
-9-  Martin Cleaver:
Wat een paranoia. Ik zou graag die andere Martin ontmoeten, maar die ben ik niet. Ik woon in de Bilderdijkstraat, ben actieve buurtbewoner die ook een actie voerde met succes tegen de Publex vitrines een aantal jaren geleden en die – net als trouwens de Fietsersbond – gelooft dat er jammer genoeg geen alternatief is voor een nieuw profiel.
Groet
Martin
lisa
-10-  lisa:
Fietsersbond? Ik ken bij een aantal herprofileringen de argumenten van de fietsersbond die werkelijk nergens op slaan. Dus als je maar de naam bond ergens voor hebt staan (of achter) dan tellen je argumenten zwaarder dan al die argumenten van directe belanghebbende die in die buurten wonen. Namens wie praat die fietsersbond, wie zijn de leden van die bond. Laat de fietsersbond zich eens druk maken om fatsoenlijke plekken waar je je fiets kunt stallen. Ik ben het helemaal met Guus eens, Werner Toonk zwalkt. Een beetje jopie popie spelen en oefent op stadsdeelniveau om inderdaad straks ineens op te duiken op een ander plekje. Deelraad dichter bij de burger? Nee deelraad als springplank voor amateur politici die vier jaar kunnen oefenen in het zichzelf profileren. Komende verkiezingen boycotten die stadsdelen.
Martin Cleaver
-11-  Martin Cleaver:
Ik ben direct belanghebbende. Ik woon in de Bilderdijkstraat en mijn kinderen moeten hier spelen en fietsen en lopen. Mijn dochter zal binnenkort elke dag naar school moeten fietsen en logisch zou zijn om langs de Bilderdijkstrata te fietsen, maar dat is nu levensgevaarlijk. Jammer dat zoveel mensen hier blijkbaar de leven van bomen stellen boven die van kinderen en anderen :(
Thomas
-12-  Thomas:
Da’s een gemene redenering: bomen de schuld geven van het in gevaar brengen van kinderlevens. In de Spaarndammerstraat werd beweerd dat het verkeer veiliger zou worden als de bomen dichter op de rijweg zouden staan en was dat een van de drogredenen voor de kap. Op de Bilderdijk staan ze lekker dicht op de rijweg en is het weer niet goed.
Guus Rombouts
-13-  Guus Rombouts:
De redenering van Cleaver is niet alleen gemeen maar hij klopt ook niet. Dikke bomen zijn boem = ho, dus mensen rijden in zulke straten niet zo hard. In de Bilderdijkstraat wordt nu al door ongelovelijk hard gereden sprintsnelheden van 70, 80, 90 zijn helaas geen uitzonderingen Als er ‘pupboompjes’ komen staan worden die snelheden nòg hoger. Dikke bomen zijn voor spelende kinderen een hele duidelijke scheidslijn tussen trottoir en autoweg, als er geen bomen of jonge boompjes zullen ze in hun onoplettenheid veel sneller op de autoweg belanden. 1+1=2, dus vader Martin de door u zo gewenst zijnde kindveiligheid kan, God verhoedde het, voor kinderdoden gaan zorgen. De tijd is voorgoed voorbij dat men kinderen in een grote stad toezichtloos op straat kan laten spelen, dat men zijn onbegeleid naar en van school kan laten fietsen. Vermoedelijk kan dat zelfs niet eens meer in het Hellendoorn van stadsdeelraadwethouder Toonk. Afgezien daarvan is dat zogenaamde veilige fietspad ook een utopie met sneller tappende fietsers, steviger de gashandle opendraaiende brommers, de bromautootjes waarvan Thomas zo`n schitterende foto maakte. Het is bitter om te moeten concluderen maar wie zijn kinderen veilig op straat wil laten verkeren moet van de Bilderdijkstraat naar Almere, een Goois dorp of zó met woonerven verhuizen. Het is dus nogal wereldvreemd om de boomkap als dé oplossing te beschouwen. Laat die iepen maar lekker staan, wat is er mooier voor een vader om een kind vanuit haar slaapkamerraam liefde voor het groen, voor alles wat groeit en bloeit, bij te brengen..?
Henk
-14-  Henk:
Het stadsdeel heeft vorige week besloten de kapvergunning in te trekken en de fietspad-tussen-de-bomen-en-troittoir variant uit te voeren. hoe grappig is het om hier boven te lezen dat na 7 jaar(!) de wethouder er uit is gekomen en de deelraad een beslissing neemt die door actievoerende mensen als een van de eerste ideeen is aangevoerd de zogeheten Ceintuurbaan oplossing. hoeveel uur geklets op deelraadniveau, hoeveel uur nodeloos actievoeren moest aan deze beslissing vooraf gaan. die fietspaden zijn inmiddels ongetwijfeld 2 keer zo duur geworden. maar dat geeft niet want deze stadsdeelraad heeft centen zat. Althans dat idee heb ik wanneer ze het budget voor hun eigen nieuwe kantoor met maar liefst 47% kunnen ophogen in de zelfde vergadering.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.