Home > > De zo mooie Diamantbuurt

De zo mooie Diamantbuurt

Vanochtend op de voorpagina van De Volkskrant: Marokkaanse jeugd pest echtpaar weg.
Plaats van onheil: de Diamantbuurt in Amsterdam.
Hemelsbreed zo’n 400 meter bij mij vandaan.

Het is niet het eerste artikel over het echtpaar. Al een aantal keren eerder gaf de krant aan het echtpaar Bert en Marja via journalist Willem Beusekamp de mogelijkheid hun frustraties te uiten. Het echtpaar werd al langer door de buurtjongeren geterroriseerd, maar kon niets bewijzen. Ruiten werden ingegooid, spullen werden meermalen uit het huis gejat en er werd vaak gedreigd.

Politie was op de hoogte en ook de lokale politiek ging er serieus op in. Job van Amerongen (deelraadlid PvdA) besloot op onderzoek uit te gaan en verstopte zich een nacht in een portiek. De ervaring overtrof zijn stoutste verwachtingen.
De jongeren, in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, pisten het portiek van het echtpaar onder zodra de politie niet meer te zien was. Van Amerongen stelde dat de jongeren zich ver verheven voelden boven de politie en geen spoor van angst of ontzag kenden.

Hoewel de identiteit van de daders bij de politie bekend is, kan er voorlopig niets aan de terreur worden gedaan. Job Cohen spreekt in De Volkskrant van een nederlaag: ‘Ik vind het heel slecht dat het echtpaar weg moet. Ik voeg eraantoe dat we precies weten wie daar op straat rondhangt, maar strafbare feiten moet je in ons rechtssysteem wel bewijzen’.

En wat nu?
Inmiddels is de angst onder de andere buurtbewoners groot en winnen de terroristjes aan terrein.
Ook waar ik woon, verzamelen steeds meer groepjes zich.

Gisteren hielden de twee meisjes voor mij ineens hun pas in.
Ze bleven voor de hoek van de straat stilstaan en overlegden kort. Daarna liepen ze zo onzichtbaar en zo snel mogelijk door.
Toen pas zag ik het groepje hangjongeren staan.
Ze sisten naar de meisjes. De meisjes klemden hun tassen tegen hun lichaam aan en versnelden hun pas.
Een paar jochies liep achter de meisjes aan.

Ik besloot de overkant van de straat te kiezen en onopvallend de andere kant op te kijken.
Triest.

68 reacties op "De zo mooie Diamantbuurt"

Verbal Jam
-1-  Verbal Jam:
Waar zijn de tijden dat oom agent je nog meesleurde naar het bureau voor een pedagogische donderpreek?
Alper Cugun
-2-  Alper Cugun:
Als gebrek aan bewijs het probleem is —wat ik me wel kan voorstellen, mensen zomaar oppakken is ook niet alles— dan heb ik de oplossing: plak de hele stad vol met videocamera’s.
Dit soort dingen daargelaten, zou ik mijn privacy al op willen geven als het ervoor zorgt dat mijn fiets nooit meer gestolen wordt.
Tada! Bewijs. Oppakken en hard aanpakken.

Dit komt er natuurlijk nooit doorheen. Er zijn altijd een paar mensen die zeuren over hun privacy enzo. Meestal wonen die mensen niet in dat soort buurten.
Geeft niet. Binnen vijf jaar heeft een kritieke massa van mensen minstens één apparaat bij zich dat films/foto’s kan maken en altijd online is. Dan heb je hetzelfde effect.
Thomas
-3-  Thomas:
Het probleem zit niet in de bewijslast. De namen zijn bekend en het bewijs is met een avondje posten in een portiek te verkrijgen. Oppakken, opsluiten en klaar is Kees.
Helaas. De strafmaat zal er voor zorgen dat het tuig weer snel op straat staat en met extra status (want dat is een strafblad) aan het terroriseren slaat. ‘t Is weinig fraai om te zeggen maar de enige oplossing is wellicht een gesprek aan te gaan in de taal die ze verstaan: de taal van intimidatie en geweld.
Want deze jongens lachen om de wet, om de politie, om Cohen, om de Volkskrant, om hun ouders, om hun buurtgenoten, om welwillende mensen in het algemeen.
Ik ben geen politievriendje, en geweld staat me tegen, maar ik denk dat een afranseling deze jongens en de stad erg goed zou doen.
Sterkte voor de buurt en de voor de moedige maar toch verjaagde Bert en Marja in het bijzonder!
Margriet
-4-  Margriet:
inderdaad een “pedagogische” schop onder het achterwerk zou best ’s kunnen helpen.
@Alper Cugun
sorry? gezeur over privacy? wacht maar tot je het helemaal niet meer hebt, dan kom je er niet met “als je niks te verbergen hebt”
Lodewijk
-5-  Lodewijk:
do 21 okt 2004 – Diamantbuurt: treiterterreur

Vanochtend in de Volkskrant het verbijsterende en frustrerende verhaal van het weggepeste echtpaar uit de Diamantbuurt. Falen van de overheid, die niet in staat is de eigen inwoners te beschermen.

In een interview noemde ik de Diamantbuurt eerder een testcase – voorlopig zijn we voor die test gezakt. En ik dus ook.

Wat staat ons nu te doen? Nadenken: hoe kan een situatie als deze ontstaan? Hoeveel potentiële Diamantbuurten zijn er eigenlijk in Amsterdam?

Werken aan concrete oplossingen voor de buurt:
1. De leiders van de groep kwaadwillenden aanpakken. Moeilijk, maar niet onmogelijk. Stenengooiers strafrechtelijk vervolgen en als dat niet kan het ze lastig maken zich te blijven misdragen. Fietsen ze zonder licht? Bekeuring. Klopt het brommerrijbewijs niet? Bekeuring. Terugpesten dus.
2. Als daarbij een samenscholingsverbod helpt, moeten we overwegen dat (tijdelijk) in te stellen.
3. De meelopers moeten stoppen met meelopen. Naar school, stageplek of aan het werk. Moet kunnen met intensieve begeleiding. Die jongens moeten een perspectief krijgen op een normale en positieve toekomst in plaats van meelopen met crimineeltjes. Met wethouder Aboutaleb en relevante instanties een plan maken om te interveniëren.
4.Reactiesnelheid van de overheid moet omhoog. Beter gebruik maken van de informatie die er is. Juist ook in de andere “diamantbuurten” van de stad. Mensen moeten gestimuleerd worden aangifte te doen als ze onacceptabel gedrag zien of horen, en de politie moet zorgen voor snelle reactie en aanwezigheid in de buurt.
5. De ouders van de terroriserende jongens moeten worden aangesproken op het gedrag van hun zoontjes, en voor zover mogelijk, daarvoor aansprakelijk gesteld worden.

Vandaag over een week, op donderdag 28 oktober, is er een raadscommissievergadering over Algemene Zaken en Veiligheid, met burgemeester Cohen. Ik zal de komende dagen verder zoeken naar antwoorden om dan concrete voorstellen te kunnen doen.
Alper Cugun
-6-  Alper Cugun:
@Margriet, zoals ik al zei, ik wil mijn privacy op straat —hoezo privacy op straat? de straat is toch van iedereen— best opgeven als dat betekent dat mijn fiets niet meer gestolen wordt.

Wat aanpakken betreft, ik denk niet dat je deze gasten snel te hard aanpakt. Volgens mij zijn ze echt op geen enkele manier bang voor de politie, geef ze maar een reden om het wel te worden.
Dr.D
-7-  Dr.D:
Hier in de Staats zitten de jongeren. De meisjes halen wiet omdat zij in de coffeeshop wel worden bediend.
Zonder problemen. Bij het passeren van Dr.D weten zij,
‘die man is moeilijk,man!’
Julius
-8-  Julius:
Weet niet of jullie wel eens goed om je heen kijken, bijv. bij de Munt en het Rokin, want het barst in het centrum al van de verstopte camera’s. Niemand die ik daar nog over hoor klagen, en denk maar niet dat ze er zomaar zitten of dat niemand ze bestuurt.
Verbal Jam
-9-  Verbal Jam:
Ik heb het vermoeden dat de kern van het probleem uiteindelijk zit bij de werkwijze van justitie. Herinneren we ons nog de uitzending van Zembla waarin uit de doeken werd gedaan hoe strafbare feiten een bepaalde ‘score’ moesten halen om überhaupt in behandeling te worden genomen? Dit soort ‘kleine’ criminaliteit komt waarschijnlijk stelselmatig in het aflegbakje terecht.
Is er daarnaast al iets gedaan aan de administratieve druk waar de gewone diender mee te maken krijgt? En waar zijn onze fiere stadswachten als je ze nodig hebt?
Ik hoor dat de ‘ouders van die jongens’ erop moeten worden aangesproken. Dat zal dan tijd worden. Misschien is het dan ook nuttig om daarbij de term ‘ondertoezichtstelling’ eens te laten vallen (en goed uit te leggen). Wanneer die ouders zelf hun kinderen niet in de hand kunnen houden moet de overheid ze daar dan maar een handje bij gaan helpen. Camera’s zijn helemaal niet nodig als je als overheid eens begint je eigen regels te handhaven. In elke straat.
Harry Rijpkema
-10-  Harry Rijpkema:
Iedereen en alles in het ganse land heeft een mening over wat er gebeurt is in de Diamantbuurt. Wat denken de bewoners in de Diamantbuurt er zelf van?
In een enquete gaf 89.5 % aan dat ze zich in de buurt op hun gemak voelde. Wat is er aan de hand dat dit gezin zoveel moest ondergaan?
Dit gezin woont net tegenover een hangplek. ’s avonds en soms ’s nachts maken ze, zoals bij pubers niet abnormaal is, veel lawaai. Ook willen ze wel eens voorbijgangers of buren pesten. De meeste bewoners reageren daar gelaten op en weten dat wanneer je ze negeert of gewoon vriendelijk groet er niets gebeurt. Bij Bert en Marja is dat anders gegaan. Ze bellen steeds de politie en reageren angstig of vijandig op de jongeren. Dat roept natuurlijk van die kant ook pesterige reacties op.
Een belangrijke rol hierin speelde stadsdeelraadslid Van Amerongen. Die is al zo’n drie jaar bezig om de problemen aan de orde te stellen. Hij wil maatregelen zoals camera’s, samenscholingsverboden en zitbanken verwijderen. Dat gaat het stadsdeel- en gemeentebestuur te ver, want uit de politiecijfers en de diverse onderzoeken die er al geweest zijn, blijkt dat de Diamantbuurt niet echt problematisch is. Er zijn in 2003 267 delicten geregistreerd tegenover 2217 in het Museumkwartier. De verwachting is dat het criminaliteitrscijfer dit jaar sterk daalt. Er zijn het afgelopen jaar diverse maatregelen genomen om de jongerenoverlast en criminaliteit tegen te gaan en de trajecten voor probleemjongeren tonen een goed resultaat. De criminaliteit onder die jongeren is in een jaar tijd met 78 % afgenoemen. De buurtbewoners ervaren dan ook dat het in het algemeen rustiger is geworden.
Van Amerongen wist via bewonersbrieven enkele bewoners mee te krijgen in zijn lobby bij de pers. Dat leidde tot de vele berichten, met name in de volkskrant waar het Bert en Marja zeer uitgebreid hun belevenissen etaleerden. Mede door de wijze waarop de Volkskrant dat op een rechts-populistische en anti Marokkaanse wijze bracht is er heel veel kwaad bloed gezet bij de Marokkaanse jeugd. Alle Marokkaanse jongeren kenden de mediahype en het uitgebreide verhaal van Bert en Marja en de pesterijen namen natuurlijk toe. De politie heeft naar aanleiding van die berichten een grondig onderzoek gedaan en daaruit is naar voren gekomen dat er van terreur geen sprake is. Wel zijn er incidenten en enkele bewoners ondervinden ernstige overlast.
Door de acties van Amerongen en vooral de wijze van de Volkskrant met journalist Willem Beusekamp is de zaak geescaleerd en is het gekomen tot het incident waarbij drie stenen door de ramen gingen, waarschijnlijk ’s avonds laat. De buren merkten het niet eens. Toevallig waren er werkzaamheden op het Smaragdplein en lagen er stenen. Er is maar een opgefokte jongen nodig om op een onbewaakt ogenblik een paar stenen te pakken, de ruiten ingooien en wegwezen.
De volgende dagen besteedde de pers weer heel veel aandacht aan dit incident. Van Amerongen kon weer zeggen zie je wel!
Wij als Vereniging Oud Zuid behandelen ook klachten van bewoners, maar zijn daarin discreet. Je ziet in dit geval weer hoe kwetsbaar bewoners zijn als je dit zo aan de grote klok gaat hangen. In de persberichten spreken we in het algemeen en niet over individuele gevallen. Wij hebben resultaten in andere gevallen bereikt door doortastend op te treden de daders aan te spreken en de politie, Streetcornerwork en jeugdwerk in te schakelen.
Vorig jaar, toen de zaak in de Van Woustraat uit de hand was gelopen, hebben wij ook brieven geschreven naar de burgemeester en de hoofcommissaris. Het is ook in de stadsdeelraad behandeld. Wij dienden een motie in waarin het Dagelijks bestuur werd vezocht met politie en justitie te bewerkstelligen dat de harde kern er uit gehaald wordt en naar Den Engh of Glen Mills gestuurd. Merkwaardig genoeg stemde de VVD-fractie tegen.
Met extra politieinzet zijn er maatregelen genomen en er is een integraal traject opgezet om de probleemjeugd integraal aan te pakken. De probleemjeugd is goed in kaart gebracht en ze zijn in een traject van controle, scholing en werk gezet. 32 van de 40 jongeren die in dat traject zijn gezet hebben het met goed resultaat afgerond en de criminaliteit is onder de jongeren met 78 % gedaald.
De media en wat er achteraan holt blijft als een papagaaiencricuit roepen dat de politiek, politie en justitie niets doet. Niets is minder waar.
Deze mediahype heeft juist een goede ontwikkeling op een schadelijke wijze doorkruist. Van Amerongen heeft al aangegeven dat hij de volgende raadsperiode niet meer terugkomt.
Wij treuren daar niet over.

Harry Rijpkema
duo-raadslid Vereniging Oud Zuid (VOZ)
hans
-11-  hans:
doei bert jammer dat je weg moet maar jah was gezellig hoor jou als buurman
Ton
-12-  Ton:
Het is de plek waar ik ben opgegroeid, mijn vader woont daar nog steeds.
De nu zo beruchte hangplek is zolang ik mij kan heugen al de hangplek van de jeugd. Ik vermoed zelfs al vanaf 1924. De nozems van weleer hingen er met brommers, meest kreidlers, rond het badhuis. Vrouwen die langs liepen werden bevloten en als de dames zich met hen inlieten in het openbaar betast. Mensen liepen toen al liever langs de overkant. Het wildlassen werd op het smaragtplein gedaan, in de bosjes van het perk voor de school. Stom genoeg hebben ze die perken weggehaalt. Dit was ook de plek waar alle honden uit de buurt werden uitgelaten. Op het smaragdplein hadden de beneden woningen vroeger gaas voor de ramen! Waar is dat gaas eigenlijk gebleven, blijkbaar was het niet meer nodig.
Ik vroeg aan mijn vader of hij niet behoefte had om te reageren op de plubliciteit. Neen dat heeft hij niet. Hij vind die ophef komplete onzin. Hij maakt regelmatig een praatje met de jongen en deze groeten hem altijd met respekt en bij zijn achternaam! Zijn oude auto staat al geruime tijd stil, omdat hij het niet meer zo prettig vind om te rijden. De auto gebeurt niets mee!
En echt hij woont ook aan het badhuis! De interpretatie dat andere buurtbewoners hun mond niet zouden durfen open te doen is dus veel genuanceerder dan de huidige publiciteit zou mogen doen laten geloven.
Aldus mijn vader is het gewoon hoe je de jongens zelf benadert!
Julius
-13-  Julius:
Goed en we worden hier fijn weggecensureerd? Wat een k*tsite.
Marleen Zachte
-14-  Marleen Zachte:
Julius wat bedoel je met weggecensureerd? Volgens mij is er geen enkele reactie hier verwijderd.
Julius
-15-  Julius:
Ze weten hier dondersgoed wat ze hebben verwijderd. Waarom is me alleen nogal onduidelijk. Bang voor de waarheid soms? (so what’s new?)
Thomas Schlijper
-16-  Thomas Schlijper:
Julius, alleen kwetsende, grievende, racistische teksten worden verwijderd, maar die zijn niet eens aangetroffen. Wellicht is er iets mis gegaan met plaatsen, zou je je reactie opnieuw willen geven?
Thomas Schlijper
-17-  Thomas Schlijper:
Julius, er lijkt iets mis met het pivot-systeem, een reactie die ik vanmiddag zelf geplaatst heb is ook opeens verdwenen.
Julius
-18-  Julius:
OK, ik geloof je. Overigens vind ik de door mij gebruikte term “kutsite” grievender dan hetgeen van mij ‘verwijderd’ is. Haal dan op zijn minst ook dat even weg ;-)
En geen brandjes meer stichten in mijn portiek, graag, voor diegenen die zich aangesproken voelen.
bob
-19-  bob:
gewoon aanpakken die rotjochies,
desnoods met gepast geweld…....
jantje smit
-20-  jantje smit:
hey wat ik niet begrijp jullie proberen alltijd 1 kant van het verhaal te bekijken dus van de “slachtoffers” maar ik woon zelf in dat buurt en als ik het van mijn kant bekijk dan zitten die bert en marya ook fout met hun rasictische opmerkingen en valse aangiftes van dat er fietsen worden gehandeld en foto’s maken van die jongeren en snel naar binnen rennen en dat is toevallig ook prive schending en ohjah jullie zeggen ook van gewoon opakken en opsluiten jah dat kunnen jullie nederlanders wel goed he en BOB laat ik jouw eens wat vertellen effe aanpakken met geweld doe jij het maar met je grote bek desnoods met geweld kijken of een jongetje van 12 je niet huilend weg gaat schoppen en mijn mening ik vindt jullie nederlanders zulke lafe mensen volk als je die kutjochies ziet loop je heel zielg langs en in de media of op internet praten jullie net alsof jullie wat zijn, met jullie praat ik over het algemeen bedankt voor het lezen sukkels
Julius
-21-  Julius:
Ach gut, hoor hem. Gaan we dreigen mannetje? Durf je wel, de portieken van onschuldige mensen in de fik steken omdat je met je ongelooflijke stel hersenen (if you have any) meent ‘racisme’ te hebben gedetecteerd?
Gek, ik vertrouw die bewoners meer op hun oordeel dan jouw wartaal. Het erge is dat het al zo ver gekomen is dat mensen het ‘normaal’ vinden als ze op straat groepen vervelende kids zouden moeten ‘negeren’ of ‘gewoon vriendelijk moeten groeten’ of dat ze er met een boog omheen moeten lopen, dat er DAN niets aan de hand is. Zeg maar gedag tegen je vrijheid, dus.
klaas
-22-  klaas:
opgeblazen julius. Hij zij “ook fout”. dat is heel genuanceerd. Hij dreigde niet ondanks jouw klaarblijke wens om bedreigt te worden :)
Waar heeft hij gedreigt dan man? sukkel.
Julius
-23-  Julius:
Opgeblazen klaas. Meteen maar vervallen in schelden is tekenend voor zowel jouw slag als voor de ‘hangjongeren’ waar jij schijnbaar wel vrede mee hebt. Die jongen is zo dom, net als jij, het enige wat ‘ie kan om aandacht te krijgen is dreigen. Deze ‘jantje smit’ is niet voor niets te laf zijn naam te noemen. Vooral tussen de regels lezen. Feit alleen al dat ‘ie hier iets schrijft betekent dat ‘ie wil zeggen dat ‘ie jullie namen en adressen heeft, en dat ‘ie graag op een hele andere manier het gesprek voortzet. Want dat je dan huilend zou weglopen. Zijn broertje stuurt ‘ie er op uit om je portiek in de fik te steken (dat is toegestaan, zolang het gericht is tegen ‘racisten’). Ik weet niet of je dat al eens hebt meegemaakt, maar een verkoold postvakje gaat toch effe wat verder dan “kunnen jullie daar een keer stil zijn?” of als ze dat weigeren te doen een welgemeend “die kutbuitenlanders verzieken de buurt!”
Klaas
-24-  Klaas:
Julius, zoek hulp jongen, je ziet spoken. Nogmaals hij dreigt niet. Jij insinueert. Je uitdrukking “kutbuitenlanders” maakt dat ik hoop dat jij snel uit de diamantbuurt verdwijnt.
Jouw soort is een groter probleem voor nederland dan hnet terrorisme. je spruitjesfascisme is misselijkmakend en polariserend.
Julius
-25-  Julius:
Steek je kop fijn in het zand, klaasje. We weten allemaal hoe goed dat blijkt te werken. Het wachten is op een gebeurtenis die ook jou wat inzicht verschaft in de realiteit.
klaasje
-26-  klaasje:
zeg dan waar hij dreigt jongen? Trek anders gewoon je woorden in en wees eens onhollands rondborstig in je excuses.
Verbal Jam
-27-  Verbal Jam:
Aangezien Jantje, Julius en Klaas elkaar persoonlijk lijken te kennen is het misschien beter wanneer ze hun discussie rechtstreeks met elkaar voeren in plaats van via de omweg van deze site. Bovenstaande ‘gedachtenwisseling’ neemt nogal hilarische vormen aan, als ik zo vrij mag zijn… ;-)
klaasje
-28-  klaasje:
Ik ken julius niet persoonlijk. Gelukkig mag ik wel stellen.
Julius
-29-  Julius:
Arme klaasje, ga ergens anders paraderen met je xenophobe egoproblemen. Het interesseert werkelijk niemand iets of jij nu meent dat er wel of niet door ene jantje smit tussen de regels ‘gedreigd’ wordt, dat is ook helemaal mijn punt niet. FYI: Elke vorm van kortzichtigheid en domheid is voor mij al bedreigend, die van jou is wat mij betreft zelfs gevaarlijker dan die van een paar vervelende kids die fikkies stoken in mijn portiek. Aansteller.
Walles
-30-  Walles:
Is eigenlijk bekend om welke jongens het gaat, zijn er namen van de jongens en zo ja, welke instanties houden zich met dit probleem bezig?
novecento
-31-  novecento:
wat ik mis in veel commentaren is de rol en houding van al die ouderparen/ verzorgers van het stel straatjochies. Kennelijk is men veel te coulant en knijpt men te vaak en te makkelijk de oogejs toe. Die kids zijn een verlengstuk van meningen /opvattingen in de directe familiesfeer en hun ‘referentie groep’/ peergroup. Zolang dat niet wordt betrokken in alle discussie over gedrag en optreden ‘in het openbaar’ verzandt elke oplossing. Dan kost het alleen maar geld van de belastingbetaler, precies waar zo’n pvda zo in uitblinkt.
Toine
-32-  Toine:
Walles, volgens Cohen weet de politie om wie het gaat (http://www.at5.nl/pages/p141-23.png?r=72..), maar ik geloof hem eerlijk gezegd niet helemaal. Als je weet wie het zijn zou je zeggen dat je het probleem effectief aan kan pakken.

Novecento, veel van die ouders hebben te veel kinderen en waarschijnlijk (geld)problemen om echt goed op elk kind te letten. Ik zie bij mij voor de deur vaak kinderen van een jaar of 5 in hun eentje midden op de weg spelen. Niemand erbij. Ja, dan snap ik hoe die kinderen kunnen ontsporen.
Lodewijk Asscher
-33-  Lodewijk Asscher:
beginnen met oplossingen.

http://www.parool.nl/nieuws/2004/OKT/28/..
Jelmer
-34-  Jelmer:
@Lodewijk; nooit beginnen met oplossingen, altijd eerst analyseren wat de oorzaken zijn…
Lodewijk
-35-  Lodewijk:
@Jelmer: dus?
Jelmer
-36-  Jelmer:
@Lodewijk; tKlinkt allemaal nogal kort door de bocht, de oplossing van vliegende brigades… Grote neiging te denken dat de PvdA alle eventueel vervelende jongeren preventief wil laten oppakken. Das een oplossing, maar volgens mij worden we daar ook niet blijer van.
Dus kom maar op met t uitgebreide genuanceerde verhaal… ;-)
Juno Blaauw
-37-  Juno Blaauw:
Ja, wil ook wel weten hoe die brigades precies aan het werk gaan. Ben daarbij ook geinteresseerd in de mate waarin aandacht geschonken wordt aan de rol van de buurtbewoners. Daamee wil ik me niet schuldig maken aan “blaming the messenger”, maar het lijkt mij wel interessant uit te vinden waarom bepaalde bewoners wel en andere in zijn geheel geen last hebben van de jongeren.
sasha
-38-  sasha:
In de afgelopen dagen is de Diamantbuurt aanhoudend in het nieuws geweest. Er wordt beweerd dat er een kloof bestaat tussen Marokkanen en autochtone buurtbewoners.

Nu heeft Michiel Smit, leider van de nazistische partij Nieuw Rechts, besloten om naar de buurt te komen om tegenstellingen verder op te stoken. Het enige resultaat dat hij voor ogen heeft is het creeren van haat en geweld. De meeste Amsterdammers willen een stad waarin zwart en wit vreedzaam met elkaar kunnen leven. Wij laten ons niet tegen elkaar opzetten. Nazi’s zoals Michiel Smit zijn hier niet welkom.

Om dat duidelijk te maken zullen we vanaf 12.00 uur verzamelen op de Jozef Israelskade, bij halte van lijn 4. Er zullen flyers worden uitgedeeld waarin opgeroepen wordt om ons niet tegen elkaar op te laten zetten en waarin uitgelegd wordt wie Michiel Smit is.

Wie is Michiel Smit?
• In februari 2003 werd Smit uit de Leefbaar Rotterdam-fractie gezet. Zijn positie was onhoudbaar geworden wegens zijn racistische uitlatingen en voortdurende contacten met extreemrechtse partijen en personen. Direct daarna richtte Smit NieuwRechts op en begon hij nauw samen te werken met het Vlaams Blok en de Nieuwe Nationale Partij (NNP). Op 26 september 2003 kwam Vlaams Blok-leider Filip De Winter op bezoek in Rotterdam en werd hartelijk ontvangen door Smit.
• Smit is ook al geruime tijd actief op het neo-nazistische Internet-forum “Stormfront Nederland en Vlaanderen”, waar rechts-extremisten van diverse pluimage elkaar treffen. De hakenkruisen, Hitler-portretten, anti-Joodse opmerkingen en verwijzingen naar de gaskamers vliegen de bezoeker om de oren.
• Afgelopen maanden is NieuwRechts zeer actief; men voert acties, publiceert nieuwsbrieven en kranten, en poogt afdelingen in het land op te zetten om in 2006 mee te kunnen doen aan de verkiezingen.

Wat zegt Michiel Smit?
• ‘Er is een ding erger dan een Neger, een blanke Neger!’
• ‘In Nederland is de officiële taal Nederlands, de tweede taal is Fries. De preken van de imams moeten daarom in het Nederlands of in ‘t Fries. Dit raakt direct onze onderwijs- en cultuur-politiek in Rotterdam, Nederland en België (Vlaanderen).’
• ‘Tot op heden mocht je alleen Turks Nationalist zijn, laten we hopen dat het Nationalisme in Nederland weer sterker wordt als beweging tegen de islamisering van onze samenleving. We moeten uit onze schulp komen en hier tegen strijden.’
• ‘Wat mij betreft moeten acties worden opgevoerd. Nu gebeurd er niets, moet eens duidelijk worden gemaakt hoe wij erover denken als blanken. Zou eerder beginnen met stickeractie, demonstratie ofzo. Er is veel sympathie onder Nederlanders hiervoor. Hardere acties zijn voor later.’
Toine
-39-  Toine:
Van AT5.nl: ?? Door de Socialisten, zo’n 150 buurtbewoners en andere anti-fascisten is Smit de toegang tot de Diamantbuurt ontzegd. Na in zijn gezicht te zijn gespuugd en enkele duwen te hebben gekregen is Smit door de politie meegenomen.??

Wat kunnen anti-fascisten af en toe toch een walgelijke mensen zijn. Ik moet denken aan de man die goedpraatte dat de vrouw van Janmaat invalide was geworden door een actie van anti-fascisten.
Toine
-40-  Toine:
Werkt goed, dat textile…
sasha
-41-  sasha:
De diamantbuurt was blij dat die klootzak de buurt is uitgezet.Toine doet me denken aan Colijn: “Ga maar rustig slapen”.
Toine
-42-  Toine:
De vergelijking ontgaat mij volledig. Maar goed, ik hou niet van mensen die anderen in het gezicht spugen. Dan verlaag je je tot een kwalijk niveau en zet je de mensen die wel bijdragen aan het ontmaskeren van de schijnoplossingen van extreem-rechts, in een kwaad daglicht.
Henk S.
-43-  Henk S.:
Wat een fantastische actie! Ouderwetse solidariteit tussen buurtbewoners tegen zo’n griezel als sie Smit. Goed werk Internationale Socialisten!
Toine
-44-  Toine:
De berichtgeving op tv wees uit dat er vrijwel geen buurtbewoners aanwezig waren, maar vooral mensen van de IS.
Lodewijk Asscher
-45-  Lodewijk Asscher:
@Juno & Jelmer: Die vliegende brigades komen misschien wat kort door de bocht over, en het is ook zeker niet dé oplossing. Ik denk ondertussen wel dat het kan helpen: zie ook http://www.amsterdam.pvda.nl/log.php
Hartelijke groet,
sasha
-46-  sasha:
beste Toine,

Ik was er bij. Met mij nog diverse andere buurtbewoners. Verder was er helemaal niemand te vinden die die griezel in de buurt wilde. Hou eens op de werkelijkheid te verdraaien op een manier die jouw bevalt.
De diamant buurt wil geen racisten die onrust komen zaaie in de toch al zo kwetsbare buurt.
Mischien ben je teleurgestelt en had je liever gehad dat die engert ruzie provoceerde met buurtbwenoers maar dat is hem gewoon niet gelukt. Pech voor jouw, maar WIJ hebben hem de buurt uit gejaagt.
Met het vertek van bert en Maja zijn er twee racisten de buurt uit. Wij zijn daar niet rouwig om.
Juno Blaauw
-47-  Juno Blaauw:
@Lodewijk. Bedankt voor je reactie. Dat maakt het al een stuk duidelijker. Toch mis ik nog iets. Hoe zit het met al de beweringen dat de twee verjaagde buurtbewoners er, op zijn zachtst gezegd, wat negatieve opinies op na hielden wat betreft Marokkaanse jongeren? Wat moeten we daar nou van denken? Dat lijkt mij toch op zijn minst een interessant punt wanneer het gaat om de oplossing van problemen tussen groepen jongeren en buurtbewoners.
Toine
-48-  Toine:
Sasha, kan jij mij aanwijzen waar ik de waarheid verdraaid heb?
gaat je niets aan
-49-  gaat je niets aan:
die niet moeilijk. ik woon daar en zo erg is het niet
nourdin
-50-  nourdin:
om te beginnen ik ben 1 van die ''crimineeltjes'' zoals we worden genoemd in de media.wij zijn geen lieverdjes dat ontken ik ook niet.maar we hebben wel respect voor iedereen doe ons respecteert.maar is toch logisch dat wij reageren als we in de gaten worden gehouden/politie om de 2 minuten/foto's van je worden genomen.en aan de ''slachtoffers'' zou ik zeggen.kom eerst met ons praten in plaats van gelijk naar de politie we zijn heus geen dieren dat we niet openstaan voor een dialoog.en voor de rest.spijt mij pers. als ik mensen heb gekwetst of heb benadeeld.
-51-  :
Hee Nourdin, zou je misschien eens iets meer over jouw ervaringen willen vertellen hier? Ik ben wel benieuwd naar jouw kant van het verhaal.
die ene.
-52-  die ene.:
De politie is gewoon zielig man , ze zijn racisten met hun 'marokkanen' als een iemand iets doet is het gelijk marokkanen & als een nederlander iets is doet is het niet de nederlanders , dan is het ho maar !
leveloze mensen , pfff !
MOHAMED
-53-  MOHAMED:
DAt waren krakers die hem bespuugd haaden en niet de jongeren a kanaker klootzakken
MOHAMED
-54-  MOHAMED:
de politie jaagd de jongens op, ze worden gevolgd en krijgen zomaar boete's thuis
politie vraagt steeds naar legitimatie waardoor de jongens steeds haat krijgen tegen de politie en zo gebeurt er onrust
John Zwart
-55-  John Zwart:
oorzaak en gevolg draaien met toenemende snelheid in een achtervolgingsspiraal rond.
vingers blijken altijd weer van zich af te wijzen.
wat moet er dan gebeuren?
ik weet het ook niet meer.
misschien toch maar ieder in zijn eigen hok?
Theo
-56-  Theo:
Ali, Mohammed en al die anderen: Laat burgers gewoon met rust. Basta.
Zij moeten werken om jullie uitkeringen te betalen. Wees dankbaar dat de PVDA jullie beschermd en geniet er van, over 2 jaar is het feest over en is de PVV de baas.
Pim
-57-  Pim:
Goed gesproken, Theo. Daar heeft dat tuig niet van terug!
-_-
-58-  -_-:
Ik Zou zeggen kom een keer langs in de diamantbuurt gaan we gezellig een kopje MintThee drinken.
Bart
-59-  Bart:
@ Theo, hoe zit het met jouw uitkering? Je denkt toch niet dat anderen die van je afgesnoept hebben, toch? En dat die anderen(lees: niet nederlanders van origine) de oorzaak zijn van het feit dat jij nu een 'loser'bent?
En jij denkt dat de PVV alle sores oplost? Wist je dat meer dan de helft (50%) van de PVV aanhang ook een wwb uitkering heeft?
Fijne club, ga ik me ook bij aansluiten: roept een heleboel, doet geen **** om elkaar (nederlanders en medelanders) te begrijpen, maar zeurt over uitkeringen....
En die 'Beethoven'van de PVV is niet in staat om normaal met de gemeenteraads verkiezingen mee te doen... Laat me niet lachen over jullie angst voor alles wat niet past in een bekrompen nederlands straatje.!
Theo
-60-  Theo:
Mijn antwoord is een quote:

“Eerst negeren ze je, dan lachen ze je uit, dan bestrijden ze je, dan win je.” ~ Gandhi.
sanne
-61-  sanne:
Ai, Gandhi zou zich omdraaien in zijn graf als hij wist voor welk doel zijn woorden werden geciteerd, maar ja:

“De duivel kan de Bijbel aanhalen, als het in zijn kraam te pas komt.”
William Shakespeare
John
-62-  John:
U zou mij inmiddels tegenspreken al zou ik zeggen dat de lucht blauw en het gras groen is nietwaar, madam? Simpelweg om te kunnen tegenspreken.
John
-63-  John:
Excuus, bovenstaand reply hoort in een andere discussie. :)
Bart
-64-  Bart:
@ Theo: a loser never wins!;-), en bovenstaand citaat van Ghandi is hier helemaal misplaatst, waarom kies je er niet een uit 'mei n kampf'? Staat vast nog wel ergens iets in over 1 volk, 1 rijk en heel veel Theo's (of zoiets)/ vrij naar A. Hitl er... (die rare spatie's staan er omdat AC me anders uitsluit van discussie...
Bart
-65-  Bart:
En @ Theo en Pim: Laat Ali en Mohammed er svp buiten (deze discussie). Dat zijn heel gewone mannen-voornamen in Turkije en Marokko, en nog veel meer Arabische landen...
En toevallig ook nog van 2 profeten...
Julie zouden het ook niet leuk vinden (als je gelovig was) om de hele dag b.v. fucking Gabriel, Michael, en Jezus om je oren te krijgen.. Dus Respect, please!
Theo
-66-  Theo:
Sanne, jouw claim op de morele superioriteit van Gandhi is stuitend. Deze man hield ons een ideaal voor waar wij niet aan kunnen voldoen. Zijn geweldloze verzet was succesvol tegen het Britse rijk die de publike opinie tegen zich kreeg, maar in de daarop volgende burgeroorlog stond hij machteloos.

Tot zijn grote teleurstelling moest ook hij toezien hoe de Moslims zijn geliefde India opsplitsten in een Islamitisch Pakistan, na een bloedige burgeroorlog die een miljoen doden en miljoenen Hindoe-vluchtelingen tot gevolg had.

Maar vergelijk mij maar met de duivel, ik had niet anders van je verwacht.
sanne
-67-  sanne:
Och, een claim zou ik het niet willen noemen.
Stuitend is eerder het feit dat jij beweert dat ene Mohammed en ene Ali (wie zijn dat?) en 'al die anderen' een uitkering ontvangen. Iets wat je helemaal nergens op baseert of onderbouwt.
En ja, ik durf te beweren dat Gandhi zijn uitspraak absoluut niet in die hatelijke context zou willen plaatsen, los van jouw geschiedenislesje.

Want Theo:
“Je kan geen hand schudden met een gebalde vuist.”
Ghandi
Theo
-68-  Theo:
Ja, en je kan ook geen hand schudden als je geloof dat verbiedt.

Om jouw en Bart's vraag te beantwoorden; Beide heren hadden zich in de discussie gemengd, sanne. Deze discussie begon in 2004 en ook mijn reaktie is al van heel wat maandjes geleden. Mohamed staat er nog tussen, die van Ali is waarschijnlijk inmiddels gewist.

Aangezien beide voornamen buitengewoon veelvuldig in de administratie van de sociale dienst voorkomen, lijkt het me een veilige aanname dat dit ook geldt voor bovengenoemde heren.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.