Home > > Stadslogistiek met minder dan 7,5 ton. Hoe doen we dat?

Stadslogistiek met minder dan 7,5 ton. Hoe doen we dat?

In de autoluwe plannen van het stadsbestuur staat dat de stadslogistiek in de binnenstad met minder zware vrachtwagens moet. Niet alle rioleringen, niet alle bruggen en niet alle kademuren zijn gebouwd voor zwaar vrachtverkeer. Er komen nog strengere eisen voor belading en delen van de binnenstad worden ‘no-go-areas’ voor vrachtwagens. Zware ladingen mogen helemaal de stad niet meer in. 

Met al deze eisen en beperkingen jaagt Amsterdam bouwbedrijven op kosten, zegt Jan Overtoom, van brancheorganisatie Bouwend Nederland, in Parool: ‘Dit is een heel groot issue’. Met name nieuwbouw, funderingsherstel en onderkeldering van huizen in het centrum ondervinden hinder van de strenge regels die zijn ingevoerd om de zwakke bruggen en kades te beschermen. Van de gewichtsbeperkingen gaan vooral de bevoorrading van winkels, horeca en bouwprojecten last van krijgen. Hoe gaan we dat organiseren?

Veel meer kleine vrachtwagens

Zware vrachtwagens zijn goed voor 20 procent van de vrachtbewegingen in de stad. Maar die vrachtwagens zorgen wel voor meer dan 80 procent van al het vervoerd volume en gewicht. Ze zitten ook allemaal goed tot aan de nok vol met afval en leveringen voor de horeca, winkels en bouw. Een volle, zware vrachtwagen die straks de stad niet meer in mag leidt tot 6 tot 10 lichtere vrachtwagens.

Voor de bouw zijn enorme hoeveelheden zand, straatstenen, rioolpijpen en beton nodig. Dat is haast ondeelbare lading. De 7,5 ton zone zou betekenen dat er veel meer bouwvrachtwagens de stad in moeten. Zo’n van 15 tot 20 procent van de bouwkosten zijn transportkosten. Bouwen wordt veel duurder; 10 tot 15 procent. Dat geldt zowel voor woningen als voor infrastructuur. 

De helft van het volume aan bouwstoffen gaat naar onderhoud en aanleg van publieke infrastructuur; volle vrachtwagens zand, beton, stenen en rioolbuizen. Moeten we dan maar stoppen met het onderhoud aan fietspaden, verbeteren van de riolering, de aanleg van openbaar vervoer en fietsparkeerkelders? Zonder transport staat alles in de stad stil. Hoe kunnen ondernemers dat samen met de overheid beter regelen?

Bouwroutes XXL

Natuurlijk mag het zware verkeer niet leiden tot schade aan de stad. De oude binnensteden zijn niet gebouwd voor al die zware vrachtwagens. Maar, de gemeente kan wel kiezen om gericht te investeren in een stevige binnenstedelijke infrastructuur die een beetje meer kan hebben. Op basis van toekomstige bouwplannen kunnen die ‘extra verstevigde’ routes worden gekozen; bouwroutes XXL.

Bij alle voorstellen die nu voorliggen ontbreekt  een onderbouwing van de (maatschappelijke) effecten, kosten en baten van maatregelen en investeringen (of het ontbreken daarvan). Die investeringen betalen zich misschien wel snel terug, omdat er minder vrachtbewegingen nodig zijn. Het is meteen een goede reden voor een discussie over beprijzen van vrachtverkeer in steden. Voor wat hoort, hoort wat…

Slimme stadslogistiek

Met slimme sensoren en monitoring van de infrastructuur kunnen de ‘verstevigde’ voorkeursroutes (ook over water) worden gemaakt die minder schadegevoelig zijn (en veiliger). De communicatie tussen vrachtwagen en infrastructuur voor slimmer onderhoud en beheer van infrastructuur wordt al breed toegepast op snelwegen. Waarom nog niet in de binnensteden?

Aannemers moeten ook slimmer gaan werken met innovatieve bouwlogistieke concepten. Dat heeft Beelen goed begrepen toen hij besloot een Amsterdamse hub van 160 miljoen euro neer te zetten. Jammer genoeg ligt het Amsterdamse vervoer-over-water beleid voor Pampus. Vervoer over water biedt juist kansen voor bouwers.

trefwoorden.

Een reactie op "Stadslogistiek met minder dan 7,5 ton. Hoe doen we dat?"

Milena Tsareva
-1-  Milena Tsareva:
Als er een metro onder dat centrum met kwetsbare gebouwen, zwakke bruggen, kades en rioleringen door kan rijden, moet dit toch allemaal niet zo'n probleem zijn? Wat meneer Ploos van Amstel zegt: verstevig bepaalde hoofdroutes voor zwaar verkeer om een 'overload' aan "klein" vrachtverkeer te voorkomen en bouwen niet onbetaalbaar te maken. Trek open die portemonnee. Dat kon met de NZ-lijn toch ook? Er leek geen bodem in die geldpot te zitten.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.