Home > > Denken als een generaal?

Denken als een generaal?

Ik was geschokt door de rapportage op AT5 over de lachgasdealersBurgemeester Halsema liet eerder weten te gaan onderzoeken welke juridische mogelijkheden er zijn om tegen de verkoop van lachgas op te treden. Maar dat gaat volgens de lachgasbaas nooit lukken. Hij zegt er altijd mee door te gaan: 'Al moet ik duizend keer Moszkowicz in dienst nemen'. Wie is er nog de baas in Amsterdam?

Lastige dossiers als de aanpak van lachgas, huurwoningen, bezorgscooters, Airbnb, ­zuipschuiten op het water, hinder van verbouwingen en overlast van geparkeerde fietsen, slepen jaren voort voor ze eindelijk op de politieke agenda staan en worden aangepakt. Nieuwe problemen komen steeds weer op andere plekken in de stad boven. Steevast is stap één alle signalen negeren of bagatelliseren. Daarna komt de fase van steeds een beetje meer gedogen tot het water iedereen aan de lippen staat en we moord en brand roepen. Maatregelen komen als mosterd na de maaltijd.

Tergend langzaam

Het maken van nieuwe regels en verordeningen gaat tergend langzaam in Amsterdam. Er zijn vele raadsvergaderingen, conceptvoorstellen, zienswijzen, uitvoeringsprogramma’s en bureaucratische stappen ­nodig om een voor heel Amsterdam geldende aanpak te realiseren. Het is een ongelijke strijd met een onberekenbare vijand. In het leger noemen ze dat een asymmetrisch conflict. 
Zo'n conflict vergt een andere aanpak. Een asymmetrisch conflict win je nooit met de bekende nette symmetrische maatregelen. Niet in het bedrijfs­leven, ook niet bij de overheid. Dan is die onberekenbare ­vijand je steeds net te snel af, net als onze lachgasdealers, zuipschuitkapiteins en bierfietsexploitanten. Ze lijken ongrijpbaar. De handhaving kan niks doen.

Terreurorganisaties

Er is veel te leren van militaire leiders die wereldwijd tegenover terreurorganisaties staan. Het succes van militaire operaties wordt bepaald door de ­wijze waarop het leger weet te anticiperen op acties van de bij het conflict betrokken partijen. Optreden bij asymmetrische conflicten kent onzekerheid en onvoorspelbaarheid. Je moet snel en effectief met meerdere interventies tegelijk reageren om effect te bereiken. Interventies zijn gericht op het ontkrachten van de vijand, maar ook op de ontwikkeling van de kracht van de lokale bevolking. Dit allemaal binnen reactietijden van uren tot enkele dagen. Dat is nog eens andere koek dan de maanden- of jarenlange ambtelijke procedures.

Snel beslissen

Asymmetrische problemen komen ineens uit onverdachte hoek op de ­radar. De lachgasdealers, de Segwaygroepen en de bezorgscooters. Je kunt je er nauwelijks op voorbereiden. Snel herkennen, snel een positie bepalen, snel beslissen en snel acteren is het antwoord bij asymmetrie. Uiteraard op basis van een duidelijk defensiestrategie; die kaders biedt voor de de tactische en operationele besluitvorming. Organisaties die hun besluitvormingscirkel sneller, en frequenter, doorlopen behouden hun voorsprong op de vijand.

A-teams

Beleidsmakers kunnen bij het leger veel leren over omgaan met vijanden uit onverwachte hoek en over de noodzaak om snel, en met effect, te interveniëren. Amsterdam heeft, naast gedegen strategische beleidsprocessen voor de lange termijn, A-teams nodig voor snel tactisch beleid om problemen uit onverdachte, asymmetrische hoek doelgericht aan te pakken.

Het is tijd voor een paar stevige lessen over militair leiderschap aan de Nederlandse Defensie Academie. Nodig oud gedienden als Dick Berlijn of Pieter Cobelens maar eens uit voor een mooie masterclass voor de troepen op de Stopera.


36 reacties op "Denken als een generaal?"

Arnoud
-1-  Arnoud:
Onbegrijpelijk dat er niet een soort raamwetgeving of -verordening is om dergelijk parasitair ondernemerschap aan banden te leggen. Heel goed artikel over een onderwerp waar ikzelf ook steeds vragen bij heb.
Milena Tsareva
-2-  Milena Tsareva:
Misschien is Amsterdam eens toe aan een wat rechtsere burgemeester. En dan het liefst eentje zonder kinderen die "uit verveling" rondlopen met alarmpistolen, brandblussers leegspuiten op woonboten en vluchten voor de politie.
Arnoud
-3-  Arnoud:
Milena, kennelijk heeft de rechtse burgemeester Van Aartsen dusdanig weinig gepresteerd, dat je hem nu al bent vergeten. ;-)
Milena Tsareva
-4-  Milena Tsareva:
Hahaha! :-) Echt, ik had hem verwacht binnen de 10 minuten, Arnoud. Maar eh, je bedoelt dit toch hopelijk niet serieus? Natuurlijk ben ik hem niet vergeten. Hoe lang heeft Van Aartsen hier als tussenpaus gezeten, een half jaar? Die moest hier voor de vorm even op de zaak passen en hij had toevallig nog even tijd ook. Opdracht: een beetje met die hamer zwaaien en tikken in de gemeenteraad en daar een beetje geleerd bij over de leesbril heen kijken. Is gelukt, want hij heeft blijkbaar een onuitwisbare indruk op je gemaakt. Kom op zeg!
R. Bosgraaf
-5-  R. Bosgraaf:
Misschien heb ik het verkeerd begrepen, maar waren vrije ondernemerschap en het inperken van overheidsinvloed niet ooit een rechts stokpaardje?
Arnoud
-6-  Arnoud:
@Milena: Van Aartsen heeft inderdaad in onuitwisbare indruk op me gemaakt. Als leugenaar. Maar dat was al veel eerder. http://verbaljam.nl/archive/2005-05-31/d..
En als je inderdaad zo begaafd bent in het voorspellen van reacties dat je erop gaat zitten wachten, had je net zo goed in je eigen eerdere reactie Van Aartsen al kunnen noemen. Maar het is natuurlijk moeilijk om toe te geven dat je hem even over het hoofd had gezien. Geeft niet hoor, kan de beste overkomen, zeker bij zo'n klein mannetje als Jozias.
Milena Tsareva
-7-  Milena Tsareva:
O, neem me niet kwalijk Arnoud, ik wist niet dat Van Aartsen een beetje gevoelig bij je lag. Ik opperde als generaal voor de door de heer Ploos van Amstel zo gewenste A-teams een 'wat rechtsere burgemeester' en dacht nog: er zal op dit overwegend rode forum vast wel iemand direct in de fik vliegen en triomfantelijk met Van Aartsen op de proppen komen. Maar ik had uitgerekend jou daartoe eigenlijk niet gerekend vanwege je normaal gesproken vrij hoge relativeringsvermogen, realiteitszin, frisse kijk op de zaken en intelligentie. Hoe je verder ook over Van Aartsen denkt: je wilt hem toch niet met droge ogen als "burgemeester van Amsterdam" kwalificeren omdat Amsterdam even een oppas nodig had? Daarvoor heeft hij echt te kort op die stoel gezeten.
JohnN
-8-  JohnN:
Moeten generaals Amsterdam redden?
Generaals leven juist bij het conflict. Hun actie houdt altijd het leggen van de kiem voor een volgend in.
Milena Tsareva
-9-  Milena Tsareva:
Ik vind dit item op AT5 over de lachgasproblematiek, een woord dat ook zomaar genomineerd zou kunnen worden als woord van het jaar, wel goed bij dit artikel passen: https://www.youtube.com/watch?v=6syqOaqm..

Hierin wordt ook de falende handhaving door de politie maar weer eens duidelijk naar voren gebracht door bewoners die anoniem hun verhaal doen, bang als ze zijn voor represailles van lachgasverkopers en hun klandizie. Ik heb vaker op dit forum geschreven (weliswaar vooral op het gebied van verkeer) dat de politie nogal selectief is in de waarneming, de wet niet of nauwelijks handhaaft zoals het zou moeten en het daarnaast zelf niet zo nauw neemt met de wet, die buiten prioriteitssituaties toch ook voor henzelf zou moeten gelden. Volgens enkelen op dit forum zeurde ik maar wat en was dit helemaal niet zo. De door mij bedoelde mentaliteit en willekeur bij de politie (het bewandelen van de makkelijkste weg / het wegkijken van problemen / ik zou het voor hetzelfde geld gewoon plichtsverzuim en eedbreuk kunnen noemen) wordt prachtig geïllustreerd door de woorden van één van de bewoners van 3:34 tot 3:56 in de videolink: "Je belt de politie en dan is het verhaal dat er eigenlijk te weinig mankracht is. Maar als je een avond en een nacht uit je raam kijkt, dan zie je toch regelmatig politie langskomen. Onder hun neus, achter hun rug wordt in de gracht gepist, er wordt in het openbaar gedronken. Waar je mensen dus zo een boete voor zou kunnen geven, maar er worden GEEN boetes voor uitgedeeld."

Dit moet echt enorm frustrerend zijn voor de mensen die daar wonen.
JohnN
-10-  JohnN:
Er valt weinig te lachen om de lachgasproblematiek.
JohnN
-11-  JohnN:
Er komt steeds weer iets bij: eerst was het massaal zuipen op straat, toen werd het dealen op straat terwijl we daar toch de coffyshops voor hadden opgetuigd en nu is het weer het lachgas in de straatverkoop. Tot voor kort wilde ik mij in mijn eigen gedrag niet laten onderdrukken door de asociale ontwikkelingen waarop de overheid kennelijk geen grip kan krijgen (of wil krijgen?) en ik liep door de buurt, of het nu overdag was of 's nachts. Ik had een vriend die bij de Oude Kerk woonde. Sinds een jaar blijf ik uit de buurt weg en ik haat mezelf dat de weerzin mijn gedrag nu bepaalt. Het tuig heeft gewonnen... Halsema? Engel?
R. Bosgraaf
-12-  R. Bosgraaf:
Een generaal of een rechtsere burgemeester, allemaal leuk, maar hun eerste stap zal dan toch wel moeten bestaan uit het uitroepen van de onafhankelijke republiek Amsterdam. Vrijwel alles wat je kunt bedenken om overlast of overlastgevende bedrijven te beperken of te bestrijden wordt bijna automatisch weerlegd door hogere regelgeving, bestaande rechtsprincipes en Europese verdragen. Het is dan ook niet gek dat overheidsjuristen soms (vergeefs) maanden lang bezig zijn met het uitvogelen hoe je die beperkingen kan omzeilen. Dat is ook precies waarom zo'n lachgasverkoper iedereen in zijn of haar gezicht uitlacht. Al die verworven vrijheden die Nederland kent en in verdragen zijn vastgelegd, inclusief de Vrijheid van ondernemerschap maken dat je vrijwel niets kunt verbieden zonder rechtszaken en schadeclaims tegemoet te zien.
Milena Tsareva
-13-  Milena Tsareva:
Ik vind het dan toch best bijzonder dat ik wel gewoon een bekeuring krijg als ik 4 km/u te hard langs een camera op de Nieuwe Leeuwarderweg rijd, maar dat dronken toeristen die staan te pissen in de gracht, er lachend en lallend mee weg komen vanwege zogenaamde "hogere regelgeving". Te belachelijk voor woorden. Maar als die "hogere regelgeving" dan toch zo allesbepalend blijkt te zijn, dan wil ik daar volgens het gelijkheidsbeginsel (en dan komen we weer uit bij de Vrouwe Justitia met haar weegschaal en de ambtseed) ook graag van profiteren bij een lichte verkeersovertreding. Stop dan met alle handhaving en roep geen republiek, maar een anarchie uit.
R. Bosgraaf
-14-  R. Bosgraaf:
Sorry, Milena. Ik reageerde op het stuk van Walter.
Milena Tsareva
-15-  Milena Tsareva:
@14 Ik heb het stuk nog eens nagelezen, maar Walther heeft het nergens over een rechtsere burgemeester. Je reageert dus blijkbaar ook op reactie 2, waarin daarvan wel gerept werd... en die reactie was van mij. En dan reageer ik weer op jou. Sorry, R.Bosgraaf, maar zo gaat dat op een forum.
R. Bosgraaf
-16-  R. Bosgraaf:
Als ik de gebruiken op een forum als leidraad neem mag ik er van uitgaan dat je in reactie 2 inhoudelijk inspringt op het artikel van Walter en niet vooruit loopt op -alweer- een discussie over handhaving. Dat zijn namelijk twee verschillende dingen. Wat dronken toeristen, hardrijders en 'hogere regelgeving' met elkaar te maken hebben ontgaat me volkomen. Wat 'hogere regelgeving' met de stroperigheid van besluitvorming en bestuurlijke aanpak te maken heeft, snap ik dan weer wel...

Sorry, zo gaat dat in het leven.
Milena Tsareva
-17-  Milena Tsareva:
@16 Natuurlijk, laten we lekker muurtjes blijven zetten om deelproblemen en deze als "verschillende problemen" blijven isoleren en benoemen. Hogere regelgeving, lagere wetgeving, rechterlijke macht, uitvoerende macht... ze hebben ALLES met elkaar te maken en zouden onderdelen moeten zijn van de oplossing van een groot probleem waar Nederland en met name Amsterdam mee worstelt. Maar daar is geen sprake van. Het één wordt momenteel namelijk als excuus voor het falen van het ander gebruikt door ze als 'verschillende problemen' te zien. Zo blijven we lekker aanmodderen met z'n allen en zien we de maatschappij onder onze ogen verloederen. Een generaal, die alle problemen in één keer zou kunnen overzien en durven aanpakken... misschien is dat zo'n gek idee nog niet.
R. Bosgraaf
-18-  R. Bosgraaf:
Mijn zoon doet dat ook altijd: alles op één hoop gooien en roepen dat het een klotezooi is. De realiteit is helaas, hard, ingewikkeld en nooit zoals wij het willen..
Milena Tsareva
-19-  Milena Tsareva:
@18 R.Bosgraaf: Leg de Wallenbewoners dan meteen even uit wie "wij" zijn in je laatste zin: 1) de lallende toeristen die denken (of nee: zeker weten) dat ze in een groot pretpark zijn waar ze alles mogen of 2) de bewoners van deze wijk. De eerste "wij" hebben namelijk wel een realiteit waarin ze hebben wat ze willen; de tweede "wij" niet. En volgens mij hebben de tweede "wij" toch echt meer recht van spreken, maar wordt er niet naar ze geluisterd en gebeurt er niets. Onder de ogen van surveillerende agenten wordt nota bene straffeloos in de grachten gekotst en gepist.
Arnoud
-20-  Arnoud:
Ik denk dat we er zo langzamerhand niet meer aan ontkomen om de Wallen gewoon af te sluiten voor bezoekers en een ticketsysteem met timeslots in te voeren, eigenlijk net als bij het Stedelijk Museum. Dan wordt de handhaving denk ik ook een stuk simpeler en wie zich misdraagt wordt op z’n minst buiten het gebied gezet.
Nu lopen we misschien het risico dat dit tegen een of andere juridische regel ingaat, maar daar moeten we het dan maar op aan laten komen. Laat degenen die zich hierdoor beknot voelen maar gaan procederen.
Maar ik denk niet dat het gebeurt, immers, een heleboel publieke ruimtes worden tegenwoordig afgesloten ten behoeve van commerciële evenementen, zoals festivals. Nu ik erover nadenk vind ik dit een briljant idee van mezelf. En als het al bedacht is: waarom is het dan nog niet uitgevoerd?
JohnN
-21-  JohnN:
Ik ben niet meer van de jongste. Ik weet van de Reeperbahn in Hamburg in de jaren zestig. Met een muur en smalle doorgang afgesloten. Daar stond politie: leeftijdscontrole en dronkenschapcontrole. Ik weet niet hoe het nu is, maar blijkbaar werkte het destijds prima voor het bewaren van orde.
Milena Tsareva
-22-  Milena Tsareva:
Ook dit komt weer in het straatje van wat ik o.a. in reactie 17 bedoelde: https://nos.nl/artikel/2299267-drugscrim..

De willekeur, onmacht en incompetentie bij de politie liggen er metersdik bovenop, maar gek genoeg zijn er toch nog mensen die zoiets willen ontkennen of verdedigen.
Milena Tsareva
-23-  Milena Tsareva:
Hebben er trouwens al mensen de nieuwe film van Baantjer ('het begin') gezien? Onderhoudende film, die wel iets zegt over de dubieuze rol die de Amsterdamse politie ten tijde van de kroning van Beatrix in het Wallengebied speelde. In een wat meer hedendaags decor met modernere rekwisieten zou de film zomaar weer eens heel actueel kunnen zijn.
R. Bosgraaf
-24-  R. Bosgraaf:
Gek genoeg zijn er vermoedelijk ook mensen die zich ernstig afvragen waarom hier ongeveer iedere topic die gaat over Amsterdamse overlastdossiers steevast wordt omgebogen naar gejeremieer over de politie, zelfs als de start over iets heel anders gaat. Zo sla je wel de discussie dood, want de schrijver dezes stipt hier namelijk een punt aan dat absoluut meer aandacht verdient, namelijk de juridische en bestuurlijke onmacht van de gemeente Amsterdam om overlastgevende 'legale' ondermijning aan te pakken omdat bepaalde gaten in de wet zich wat minder makkelijk dicht laten smeren dan een boorgaatje in de muur. Ik denk even niet alleen aan lachgasverkopers die ons vierkant uitlachen, maar ook AirBnB's, Uber, Nutella, bierfietsen, huisjesmelkers en noem de hele bliksemse boel maar op.

Maar hier klagen we over de straatbezems terwijl ons bestuur probeert de vervuilers weg te houden...
R. Bosgraaf
-25-  R. Bosgraaf:
Overigens moet ik hartelijk lachen om het aanhalen van Baantjer als illustratie van ons huidige probleem... Een zwaar geromantiseerde film, nota bene grotendeels bedacht door twee Amsterdamse rechercheurs over een situatie van 40 jaar geleden.

Iets met bias??
Bram
-26-  Bram:
@R.Bosgraaf; Het punt is dat er vele punten zijn maar het punt is , wie ziet er op toe dat al die punten worden nageleefd. In mijn ogen en ik denk van velen is er niemand die op al die punten toeziet. Met andere woorden, je kan het bedenken maar bedenk dank dan ook hoe je het gaat handhaven. Juist daar gaat het mis als je niet kan handhaven bedenk dan niets, scheelt een hoop geld. Geld wat kan besteed worden aan het paradepaardje van GroenLinks, uitgeprocedeerde asiel/geluk zoekers ipv aan diegene die het echt nodig hebben.
Milena Tsareva
-27-  Milena Tsareva:
@25 Die film van Baantjer als illustratie van ons huidige probleem vind ik persoonlijk zo gek anders niet. In die tijd werd ook selectief weggekeken van bepaalde zaken die overlast gaven. Onder- en bovenwereld waren sterk met elkaar verweven en veel agenten en rechercheurs runden zo hun eigen bedrijfjes in hun wijken. En dat zou nu niet zo zijn? https://www.nhnieuws.nl/nieuws/251393/am..

@26 Juist! De discussie moet niet gaan over een deel of delen van het grote geheel. Het geheel is meer dan de som der delen. Het totaalplaatje klopt gewoon niet meer. Er zijn teveel puzzelstukjes die niet meer in de puzzel passen. De ernstige overlast in de stad wordt niet aangepakt door oom agent. En dan interesseert het me niet dat R.Bosgraaf stelt dat "vrijwel alles wat je kunt bedenken om overlast of overlastgevende bedrijven te beperken of te bestrijden bijna automatisch wordt weerlegd door hogere regelgeving, bestaande rechtsprincipes en Europese verdragen". Aan de andere kant wordt er namelijk wel driftig gehandhaafd door parkeerbeheer en de agenten met hun lasergun. Stop daar dan ook mee en ga eerst eens zorgen dat het totaalplaatje weer gaat kloppen. Zo kan ik bijvoorbeeld geen bus meer pakken op het busplatform achter het CS zonder high te worden van de wietlucht van de vele blowende toeristen daar. Ik vraag me trouwens af hoeveel THC de pauzerende buschauffeurs daar ongewild in hun systeem krijgen als ze tijdens een pauze van en naar hun bus door de wietwolken hebben gelopen. En ik vraag me daarbij ook af of dat wel verantwoord is. Er mag daar helemaal geen softdrugs gebruikt worden, maar er is geen agent of BOA die zich ermee bemoeit. Pak eens door... op alle fronten zou ik zeggen!
Walther Ploos van Amstel
-28-  Walther Ploos van Amstel:
Inmiddels heeft ook de Gouverneur van Amsterdam gereageerd.
Militaire tips voor de stad? Laten we praten https://www.topics.nl/militaire-tips-voo.. via @Topics_NL
Milena Tsareva
-29-  Milena Tsareva:
Generaal-majoor Matthijssen heeft er zin in! Het volgende citaat van hem vind ik vooral interessant: "Leidinggeven gaat volgens de doctrine 'mission command'. Daarbij geeft de hogere leidinggevende aan wat hij/zij wil bereiken, maar niet hoe. De uitvoering is aan de lagere leidinggevenden en hun eenheden. Dit biedt hun de ruimte om hun creativiteit, initiatief en expertise te benutten." Het moet volgens de heer Matthijssen dus wel degelijk mogelijk zijn hogere regelgeving, bestaande rechtsprincipes en Europese verdragen te omzeilen en ernstige overlast alsnog te bestrijden met creativiteit, initiatief en expertise. Bij de lagere leidinggevenden en hun eenheden van de politie Amsterdam bespeur ik in plaats hiervan helaas overwegend apathie.
Bram
-30-  Bram:
Een stap in de goede richting https://www.parool.nl/amsterdam/halsema-..
Maar ik vrees dat het weinig dus blijft alles bij het oude, onder de noemer van gedogen.
Bram
-31-  Bram:
dat het weinig uithaalt bedoel ik dus, slip op het toetsenbord.
R. Bosgraaf
-32-  R. Bosgraaf:
@Milena: mooi en creatief staaltje van naar jezelf toe interpreteren, maar dat patroon had ik al herkend.

@Bram: dit is wel wat Walter bedoelt in zijn stuk, het ontwarren van juridische spaghetti. Hier lijkt het gelukt te zijn. En ja, nú is het de beurt van de handhavers! Daar héb je je samenhang.
Milena Tsareva
-33-  Milena Tsareva:
@32 R.Bosgraaf:

- "...naar jezelf toe interpreteren, maar dat patroon had ik al herkend."
Het kan ook niet anders dan dat dit heel herkenbaar voor je is.

- "...nú is het de beurt van de handhavers!"
Oké, dus nú (let op het accent en het uitroepteken) gaat het gebeuren! Dat zal een stof geven zeg, als die bezems eindelijk gaan vegen. Laat ik je dit vertellen: ik kan het gewoon niet afwachten! En dan gaan ze daarna gelijk doorpakken en publieke ruimtes zoals het busstation achter het CS wietwalmvrij maken? Dat ik dit nog eens mag meemaken zeg, niet te geloven. Of zal ik het toch eerst maar eens gaan aanzien voor ik ga staan te juichen? Want... volgens mij gaat er helemaal NIETS gebeuren.
Bram
-34-  Bram:
Milena ze zijn al 50 jaar de problemen aan het aanpakken, misschien iets langer of korter maar het heeft ons nog niets gebracht. Ik denk ineens aan project 1012 van onze vriend Lodewijk Ascher heeft een paar euro,s gekost maar heeft ons niets gebracht. Ik neem nog een ballonnetje, wil jij ook een teug? De meest simpele weg om de problemen op te lossen, neem genoeg gekwalificeerd personeel aan en ga handhaven en hou het vol. ( ik droom verder)
Milena Tsareva
-35-  Milena Tsareva:
@34 Bram: ik ben het met je eens. Ik snap enerzijds ook wel dat het juridisch ongetwijfeld lastig zal zijn om de "juridische spaghetti" (door wie is die eigenlijk gecreëerd?) te ontwarren en dat direct handhaven op bijv. lachgasverkoop en -gebruik een schier onmogelijke opgave is. Wat ik NIET snap is dat ze alles maar op z'n beloop laten en de andere kant op kijken. Eerder (zie reactie 9) had ik het over openlijk alcoholgebruik en ongegeneerd pissen in de grachten op de Wallen onder de ogen van de politie. Het lijkt me toch juridisch goed mogelijk om daar een bonnetje voor uit te schrijven. Bewoners constateren echter dat ook daarvan weggekeken wordt. Verander dat eens en ga dat consequent bekeuren. En Deniz Üresin kunnen ze het met zijn lachgasbedrijfje Ufogas ook knap lastig maken door hem en zijn onderdanen als een schaduw te gaan volgen. Elk papiertje, elk peukje, elk ballonnetje dat op de grond gegooid wordt, daar kan gewoon een boete voor gegeven worden. De bak(snor)fietsen waar ze op rijden, daar zal vast het e.e.a. aan mankeren. Geen fietsbel, een lampje stuk, verkeerde plaats op de weg, geen richting aangeven, een rood lichtje hier en daar: volg ze en bestraf alles waar je maar kan. Laat merken dat je in hun kielzog zit, maak het ze moeilijk, zorg dat je als overheid weer de baas wordt op straat en dat het weer leefbaar wordt. Maar het lijkt verdorie wel of de WIL er niet is.
Milena Tsareva
-36-  Milena Tsareva:
Ook in Zuidoost vindt men dat de politie wel een tandje mag bijzetten en niet alleen met groot machtsvertoon moet komen opdraven als het al te laat is.

https://www.at5.nl/artikelen/196575/zorg.. : "Als de politie nou wat vaker komt kijken. Als er geschoten wordt, dan staan ze er ineens met twaalf wagens. Als ze nou eens vooraf een kijkje komen nemen dan kunnen ze het misschien voorkomen."

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.