Home > > Crowd management op de Wallen: hoe gaat dat eigenlijk?

Crowd management op de Wallen: hoe gaat dat eigenlijk?

Zeedijk drukte

Terwijl het echte toeristenseizoen nog moest beginnen, was het in het voorjaar ongelooflijk druk op de Wallen. Te druk vinden veel buurtbewoners. Soms staan de toeristen zo op elkaar gepakt dat ze vrezen voor de veiligheid. Buurtbewoners pleiten voor extra maatregelen, zoals matrixborden om bezoekers de andere kant op te sturen als het té vol wordt.

De bewoners hebben niks tegen de toeristen, maar ze maken zich wel zorgen over het feit dat er soms letterlijk geen doorkomen meer aan is. Bewoner Edwin Schölvink in het Parool: "Het is nu nog relatief rustig. Maar als het echt druk is kom je er nauwelijks meer doorheen."

Crowd monitoring

Om de stad veilig en bereikbaar te houden voor bewoners en bezoekers, ontwikkelt de gemeente Amsterdam een crowd monitoring systeem Amsterdam. Met slimme camera’s en wifi- sensoren wordt gemeten hoe druk het is op straat. Het monitoringsysteem analyseert en presenteert de meetgegevens over voetgangersdrukte en ondersteunt de gemeente en handhaving daarmee om de juiste besluiten te nemen voor het beheersen van de mensenmassa in de binnenstad.
Voormalig wethouder Verkeer en Vervoer, Pieter Litjens zei eind 2017: “Amsterdam telt dagelijks zo’n 1,2 miljoen fietsritjes en wandelingen en ongeveer 400.000 autoritten per dag. In de kerstperiode zijn veel mensen vrij en is het vooral in de binnenstad flink drukker. Populaire plekken als de Wallen en de Kalverstraat trekken veel bezoekers. Hier monitoren we extra tijdens de kerstperiode. Op deze manier kunnen we de drukte bijsturen en in goede banen leiden om de kerstsfeer te behouden.”

Hoe gaat het op de Wallen werken?

De Wallen is een druk bezocht gebied met een beperkte beschikbare ruimte waar veel bezoekers in de weekenden en met name in de avonduren komen. Om deze voetgangersstromen zo geordend mogelijk te laten verlopen, wordt er op drukke momenten crowdmanagement toegepast op de Wallen. Wij spraken hierover met Daniel van Motman. Hij is expert verkeersmanagement bij de gemeente Amsterdam.

Daniel van Motman: “Crowdmanagement is het anticiperen op verwachte drukte, bezoekersgedrag en mogelijke risico’s. Instroom, verblijf en de uitstroom zijn hierbij belangrijke pijlers. Aan de hand van deze inzichten worden maatregelen bedacht zoals het inrichten van looproutes waarbij bijvoorbeeld kruisende stromen zoveel mogelijk worden voorkomen. Ook het tijdig informeren van bezoekers en hen adviseren over gewenste looproutes bevordert de doorstroming. Hiervoor worden hosts ingezet tijdens drukke momenten. Speciale aandacht is er voor twee drukke stegen: de Stoofsteeg en de Oudekennissteeg. Deze twee stegen zijn nauw in verhouding tot de rest van de buurt en fungeren als flessenhals bij een piek aan voetgangers”.

Wat doe je als het te druk wordt?

Bij drukke momenten in de weekenden zorgen hosts voor de doorstroming van bezoekers op de Wallen en met name in de Stoofsteeg en de Oudekennissteeg. Bij pieken adviseren zij het publiek een andere looproute te nemen en/of doseren zij tijdelijk de instroom van een steeg. Bij overcrowding, zodra de situatie onveilig dreigt te worden, heeft de politie de regie om bepaalde locaties tijdelijk af te sluiten.

Daniel van Motman: “Om inzicht te krijgen in de drukte werken wij met monitoringsystemen die ons helpen aan data over drukte – waar en wanneer was het druk, waar zitten de pieken, hoe lang zijn die pieken en hoe druk was het precies? Op strategisch niveau kan er nagedacht worden over de indeling van de openbare ruimte bijv. waar moeten afvalbakken staan, kan er meer ruimte gecreëerd worden. Op tactisch niveau levert de data bruikbare informatie voor het opstellen van scenario’s over hoe het publiek te laten in-en uitstromen. Daarnaast voeden wij met deze data ons simulatiemodel voor voetgangersstromen op de Wallen. Bij werkzaamheden in het gebied wordt de data gebruikt om inzichtelijk te krijgen waar mogelijke knelpunten zich kunnen gaan vormen. Nu al wordt de data gebruikt voor operationele regie het vooruitkijken naar en plannen van maatregelen”.

Leren van Sail en Koningsdag

Daniel van Motman: “In dit vakgebied blijf je leren. Vanuit Sail en Koningsdagen hebben wij onze vraagbehoefte aangescherpt ten aanzien van voetgangersdata. Wat wil je precies weten en hoe kun je dat meten? Maar ook het scala van maatregelen is uitgebreid van statische verwijzing naar dynamische verwijzing en de inzet van hosts. Het is en blijft maatwerk waarbij we continue aandacht hebben voor verbetering van de leefbaarheid in de buurt”.

Het crowdmanagement concentreert zich op de Stoof-en Oudekennissteeg en de Oudezijds Achterburgwal. De maatregelen richten zich met name op momenten waarbij de gemeente pieken in het aantal bezoekers verwacht. De maatregelen zorgen voor een betere doorstroming in het gebied en het voorkomen van onveilige situaties bij overcrowding.

Daniel van Motman: “Het concentreren op deze pieken moet bijdragen aan de leefbaarheid van het gebied voor buurtbewoners en ondernemers. We verzamelen de ervaringen en bevindingen van de hosts en politie en daarnaast onze monitoringsdata om deze vervolgens wekelijks te analyseren en twee keer per maand te bespreken met de stakeholders op de Wallen”.

Hoe zit het met onze privacy?

Om voetgangers drukte in goede banen te kunnen leiden is het belangrijk inzicht te hebben in de loopstromen, looproutes, verblijftijden en wachtgebieden. De gemeente verzamelt deze gegevens met sensoren. De gemeente zorgt voor een veilige en zorgvuldige verwerking van deze gegevens. Dit gebeurt zo dat de gegevens niet – direct of indirect – naar individuele passanten herleidbaar zijn. Daniel van Motman: “De meetsystemen waaronder wifi –sensoren die wij gebruiken voldoen aan alle privacyregels. Dit is getoetst en akkoord bevonden door de Commissie Privacy Amsterdam (CPA). Vanuit de gemeente is onze doelstelling om in het gebied te zorgen voor veiligheid, bereikbaarheid en comfort. Wij zijn niet geïnteresseerd in het individu, we zijn geïnteresseerd in de massa”.

Voor meer informatie zie: www.amsterdam.nl/crowdmanagement.

trefwoorden.

Reageer op "Crowd management op de Wallen: hoe gaat dat eigenlijk?"

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.