Home > > De rabbijn slaat keihard terug

De rabbijn slaat keihard terug

Rabbijn Jacobs - foto: Y. Jacobs

Rabbijn Jacobs twitterde deze week: “Twee mannen vonden het gisteravond nodig om op intimiderende wijze meermaals voorbij te rijden (op de Zuidas) en mij en mijn gezin uit te schelden voor KankerJoden en F alle joden. Graag kom ik met hen in contact. Wie helpt mij zoeken? Nummerbord van hun auto was 16-JT-BZ.”

Ik las het bij stadszender AT5. Opmerkelijk is dat hij een scheldwoord dat ikzelf niet makkelijk uit mijn toetsenbord zou krijgen wél vermeldt, maar het woord Fuck niet. Maar goed, dat is een persoonlijk keuze. Iets religieus misschien.

Toppunt van sneue achterlijkheid

Veilig vanuit je auto gaan zitten schelden is sowieso triest, maar dan ook nog een paar keer extra langsrijden om de scheldpartij te kunnen herhalen is wel het toppunt van sneue achterlijkheid. Ze hadden beter even kunnen stoppen, dat is veel efficiënter bij dit soort communicatie. Kan overigens link worden, ingeval de rabbijn Krav Maga beheerst.

Ik hoop dat ze snel worden gepakt en een flinke taakstraf krijgen (meer zal er niet inzitten). Maar dan wel graag langdurig wc’s schoonmaken in een synagoge, het Joods Historisch Museum of het Anne Frankhuis. Wellicht leidt dat tot een ’stukje inzicht’. Of overvraag ik nu?

Nadruk op etniciteit

Opmerkelijk is overigens dat in de huidige tijd zo de nadruk ligt op verschillen in etniciteit. Dat zal wel komen door de invloed van de Blonde Onderbuikspreker. Ik herinner me dat in mijn eigen jeugd etnische achtergrond en/of huidskleur veel minder een rol speelden. Een paar Indische jongens en meisjes in de klas, nou ja, so what? 
Misschien kwam dat ook doordat er toen veel minder bevolkingsgroepen waren die je een vreselijke ziekte kon toewensen. Ook waren de mensen nog bang dat als je het woord ‘kanker’ hardop uitsprak, je als het ware het onheil over je afriep.

Doorgesnoven

Maar ja, de Zuidas… Het is natuurlijk óók niet ondenkbaar dat hier enkele doorgesnoven advocatenjongetjes aan het schelden zijn geweest. Alleen duidt het kenteken van de gebruikte auto daar niet op. Dat is van een haveloos Opeltje uit 2002. Mogen we dat kenteken hier eigenlijk vermelden van de nieuwe AVG? Als de heren een verzoek tot verwijdering indienen en een kopie van hun paspoort meesturen (verplicht) doen we dat natuurlijk meteen. En bellen we Rabbi Jacob. Die laat niet met zich fucken sollen. Die doet aangifte en wil ‘met ze in gesprek’. De rabbijn is een optimist.

ouder:
Tulpen
nieuwer:
Hyacinten

dertien reacties op "De rabbijn slaat keihard terug"

JohnN
-1-  JohnN:
Frustratie Arnoud. Daar hadden de Amsterdamse joden nog geen last van na WO2, hooguit van onverschilligheid ten opzichte van de holocaust verhalen. Nadat Israël als staat werd uitgeroepen en zich intussen heeft ontwikkeld tot een buitenwettelijke 51e deelstaat van de USA, die zelfs niet naar de UN luistert, is de frustratie gegroeid. Die zal alleen maar erger worden met het koloniseren en afstraffen wat maar doorgaat en doorgaat in een salamitactiek proces. Frustratie en kortzichtigheid. Het is triest dat de in Nederland levende joden daarvan onverdiend slachtoffer worden. Dat speciale bescherming van de joodse instituten en instellingen nu weer noodzaak is, zo lang na het verslaan van de nazi's. Een ongewild en onverdiend gevolg van de politiek en de wijze waarop militair wordt geacteerd door een regering in een ander land, waarop mensen als rabbi Jacobs geen enkele invloed hebben. Meegevoel met hem en ook een klein beetje met die arme sloebers in hun aftandse opeltje, want ze hebben blijkbaar nog niet gekozen voor een carrière in de mocro maffia. Er valt nog veel wijsheid te winnen, denk ik. Softy die ik ben...
Milena Tsareva
-2-  Milena Tsareva:
Ik heb moeite met de vergelijking tussen Marokkaanse jongelingen (van nu) en Indische jongens en meisjes (van toen). Die is wel aardig krom, moet ik zeggen... waarbij de tijdsbepalingen eigenlijk niet eens ter zake doen, vandaar ook dat ik ze tussen haakjes heb gezet.
JohnN
-3-  JohnN:
@Milena: op dat punt had ik ook wat moeite met het oordeel van de auteur. Een belangrijk verschilpunt is dat de aantallen Indo-kinderen die toen op de lagere scholen binnenkwamen veel kleiner waren, bovendien kwamen ze erg gespreid door het land. Ze werden gewoon al vrij snel in de grote pot gemixt. Problemen ontstaan altijd door aantallen en de concentraties ervan. De door G.W. benoemde ''tsunami's''.
Er is overigens wel een aspect met de ''spijtoptanten'' uit Indonesië van destijds wat ik me herinner. De families kregen voorrang bij de woningtoewijzing terwijl de woningnood schrikbarend was. Bovendien kregen ze een minimale huisraad en garderobe van de regering, terwijl de jeugdlonen in die tijd zo mager waren dat jonggehuwden er jaren over deden om behoorlijk meubilair bij elkaar te sparen. Dat zette al kwaad bloed. Hier zie ik een parallel met de huidige asylgezinnen met verblijfsvergunning - maar zo raken we nog verder van de kern van het onderwerp.
Arnoud
-4-  Arnoud:
Ik heb mijn eigen stuk nog eens twintig keer overgelezen, maar waar staat die vergelijking tussen Marokkaanse en Indische jongeren?
JohnN
-5-  JohnN:
@Arnoud: de vergelijking staat er niet, maar ik begreep dat Milena die er uit haalde. Niet helemaal onbegrijpelijk want waarom haal je die Indische kinderen er dan überhaupt bij? Voor zover ik weet was er destijds geen enkele link tussen hen en jodenhaat.
Milena Tsareva
-6-  Milena Tsareva:
Arnoud, je maakt die vergelijking wel degelijk:

"Opmerkelijk is overigens dat in de huidige tijd zo de nadruk ligt op verschillen in etniciteit. Dat zal wel komen door de invloed van de Blonde Onderbuikspreker. Ik herinner me dat in mijn eigen jeugd etnische achtergrond en/of huidskleur veel minder een rol speelden. Een paar Indische jongens en meisjes in de klas, nou ja, so what?"

Met het noemen van "verschillen in etniciteit" in combinatie met "de Blonde Onderbuikspreker" kan het niet anders dan over Marokkanen gaan (en daar gaat het bij het onderwerp van dit artikel per slot van rekening ook helaas wéér over*). En dat vergelijk je dan met Indische jongens en meisjes in de klas uit jouw jeugd. Hoe verzin je het? Het gaat in de huidige tijd niet om "etnische achtergrond en/of huidskleur" in het algemeen. Het gaat om totaal onaangepaste, losgeslagen en doorgedraaide generaties van een bepaalde etniciteit waar de samenleving veel last van ondervindt en de overheid geen vat meer op heeft.

* https://www.niw.nl/rabbijn-en-gezin-op-s..
Arnoud
-7-  Arnoud:
Het is maar wat je er uit wilt halen. Ik constateer alleen dat nadruk op etnische verschillen vroeger minder was dan nu. Ik opper twee oorzaken. Meer niet. Het algemene tijdsbeeld is dus volgens mij dat men meer let op de eigen achtergrond en die van anderen. Zie ook de oververhitte discussies over 'wit' versus 'gekleurd'.
Velen hebben ook het gevoel zich veel meer te moeten 'verantwoorden' voor de eigen achtergrond, ze worden nogal eens aangesproken op hun etniciteit.
Verder: dat het in het onderhavige geval gaat om Marokkanen is een vergaande conclusie die Milena zelf trekt (hoewel waarschijnlijk niet onjuist, het is speculatief). In het NIW stond dat het waarschijnlijk ging om Noord-Afrikanen. Niet onderbouwd. Nu wordt mijn stuk dus voor het gemak gemixt met dat van het NIW.
Hierdoor ontstaan verkeerde interpretaties van mijn betoog. Er wordt helemaal niet met Indische jongens vergeleken, ik vertel alleen dat we ons vroeger (jaren zestig) niet zo druk maakten over etniciteit en die paar Indische jongens in de klas als tamelijk vanzelfsprekend ervoeren.
Milena Tsareva
-8-  Milena Tsareva:
@Arnoud: Natuurlijk, "het is maar wat je eruit wilt halen". Van dat lekkere ontwijkgezeik weer: het staat er gewoon. De nadruk op etnische verschillen waar we tegenwoordig mee te maken hebben, is een onontkoombaar gevolg van de -vanuit een diep gewortelde antipathie/haat/onvrede gevoede- structurele onwil van eigenlijk maar één etniciteit om te participeren in onze Nederlandse samenleving: Marokkanen. Dit heeft totáál geen overeenkomsten of zelfs maar lichte raakvlakken met de Indische kinderen in de klas in jouw jeugd. Door ze in deze context te noemen, zou de Indische gemeenschap zich zelfs terecht beledigd kunnen gaan voelen. De oververhitte discussies over 'wit' versus 'gekleurd' komen overigens uit een heel andere hoek en kennen ook een heel andere oorsprong en geschiedenis. Om dat nu hierbij te halen, lijkt me meer een poging een rookgordijn neer te leggen en de discussie onnodig te verbreden en vooral te vertroebelen. En... mag ik het plakken van een speculatief etiket op mijn conclusie dat het (wéér) om Marokkanen gaat, op mijn beurt dan weer naïef noemen? Iedereen -afgezien van een enkele geitenwollen sok- weet donders goed dat het (wéér) Noord-Afrikanen (lees: Marokkanen) waren. Gelukkig schrijf je zelf al dat mijn conclusie waarschijnlijk "niet onjuist" is. Valt weer mee.
Arnoud
-9-  Arnoud:
'Het staat er gewoon.' De tekst verbuigen tot hij past in je eigen gelijk vind ik geen zinvolle manier van discussiëren.
Milena Tsareva
-10-  Milena Tsareva:
Arnoud, ik verbuig de tekst niet. Je zet Indische kinderen uit de jaren '50-'60-'70 naast de Nederlandse Marokkanen van de 21ste eeuw. Zwart op wit, zo klaar als een klontje. Ik ben niet de enige die daar moeite mee heeft. Door JohnN werd ook al gevraagd waarom je die Indische kinderen er dan überhaupt bij haalt? WAAROM in hemelsnaam?
Arnoud
-11-  Arnoud:
Ik geef nog even een vereenvoudigde samenvatting:
1. Vroeger (jaren zestig) werd er veel minder gelet op etniciteit.
2. Er zaten hooguit een paar kinderen in de klas met een andere etniciteit (Indisch) en daar liep men niet over te zeiken. Zij dienen ter illustratie van dit feit.
3. Tegenwoordig lopen mensen wél meer te zeiken over etniciteit. Zowel die van henzelf als die van anderen.
4. De Indische jongens/meisjes worden NIET vergeleken met Marokkanen. Ook niet impliciet. Net zomin als zij worden vergeleken met de doorgesnoven advocatenjongetjes van de Zuidas.
5. Marokkanen worden met opzet niet genoemd, want wij weten niet of de daders Marokkanen waren. Wij weten zelfs niet of het hier Amsterdamse jongeren met een 'migratieachtergrond' betreft.
Milena Tsareva
-12-  Milena Tsareva:
@Arnoud: Vroeger (jaren zestig) werd er veel minder gelet op etniciteit, misschien wel omdat de toen aanwezige etnische groeperingen zich veelal aanpasten en niet in negatieve zin opvielen. Misschien lopen mensen tegenwoordig wél meer te zeiken over etniciteit omdat de nu aanwezige etnische groeperingen (of in elk geval één of enkele daarvan) dat wel doen. Ik blijf je zogenaamde 'illustratie' daarom zo krom als een hoepel vinden. Slaat helemaal nergens op.
JohnN
-13-  JohnN:
Er is veel veranderd. Zelfs als ik de periode van mijn eigen leven overzie. Toen ik in de na-oorlogse jaren op de lagere school ging werd er nog een creoolse Surinamer aan de kinderen getoond (live) om ons duidelijk te maken dat er verschillende soorten mensen op de wereld zijn. Echt waar. Ik herinner me wel dat ik dat een beetje raar vond. Niet die zwarte man, maar dat hij zo'n ronde moest (?) maken langs de scholen, zoals lilliputters op de kermis. Mijn gevoel klopt bleek achteraf: mensen tentoonstellen is vrijwel wereldwijd verboden. De ''andere mensen'' die we wel al kenden waren de Chinezen. Een heel rustige en besloten bevolkingsgroep, waar niemand drukte over maakte (je had er toch geen last van?)
Het werd anders toen de ''spijtoptanten'' uit Indonesië kwamen. Families van gemengd bloed die tussen de bestaande bevolking werden geparachuteerd, met voorrang voor huisvesting. Dat was wel ''last'' en dan wordt het opeens wel van belang dat hun levenswijze heel anders was/is dan de oorspronkelijke bewoners van de wijk. Een herhaling deed zich voor bij de volksverhuizing uit Suriname. Hun aantallen waren veel groter dan van de ''spijtoptanten'' en vaak slecht opgeleid, weinig omhanden. Drugshandel bloeide op, de Bijlmer werd veroverd. We hadden daar ''last'' van. De huidkleur telde daarbij omdat ze zo makkelijk herkenbaar waren. Dit sloeg terug vanwege vooroordeel tegen zwarte mensen die niet behoorden tot de hosselaars, maar juist wel een goede opleiding voltooiden en hun weg in de maatschappij vonden.
Al die grote groepen veroorzaken dezelfde voorspelbare reacties. Of het nu ''gastarbeiders'' zijn die recht op gezinshereniging in het land van arbeid, in plaats van herkomst wordt gegeven, of groepen die vluchten uit landen waar de handvaardigheid vnl wordt aaneleerd in de omgang met AK47 automatische wapens. Als je zo naar de processen kijkt wordt de ogenschijnlijk zo complexe wereld een stuk overzichtelijker. Trump zit met immigratie in de puree omdat er een dichtbevolkt land aan de USA grens ligt waar oneindige chaos en criminaliteit heerst. Europa zit in de immigratie nesten omdat het grenst aan een eeuwig conflictgebied in het Midden-Oosten en een tribaal onrustig overbevolkt Afrika.
Zolang de situatie niet verandert neemt onderlinge frustratie alleen maar toe. We dobberen op zee in een reddingboot met een capaciteit van 65 personen. Rondom ons zinkende schepen waar vele honderden vanaf springen en op onze reddingboot aanzwemmen. Als het iedereen lukt aan boord te komen is de reddingboot allang gezonken. Uit angst en lijfsbehoud slaat iedereen elkaar de hersens in.
Israël is ook zo'n reddingboot waar de agressie uit lijfsbehoud over de top is gegaan.
Wat leek het allemaal eenvoudig toen de juffrouw en de meester ons een vriendelijke zwarte man lieten zien om ons begrip voor de verschillen bij te brengen. Begrip wordt steeds moeilijker nu de mensen veel ''mondiger'' zijn, de groepen groot en agressie de leiders ''leidt''.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.