Home > > Een verkeersluw Centrum: geen halve maatregelen

Een verkeersluw Centrum: geen halve maatregelen

Al jaren is er de wens om Amsterdam Centrum verkeersluw te maken. En daarmee wordt verkeers-auto-luw bedoeld al mag er inmiddels ook wel aan voetgangersluw en fietsersluw gedacht worden. Veel plannen zijn gelanceerd. Een hoop maatregelen genomen. Met enig effect maar ook met veel ongewenste bijeffecten, veelal van het waterbed-type, waarbij minder verkeer op de ene plek meer verkeer op een andere plek opleverde.

Ik ga dit niet allemaal opsommen, bewoners en anderen die regelmatig in de binnenstad verblijven weten het wel. De meest effectieve "maatregel" is vermoedelijk het zeer hoge parkeertarief en de daarbij behorende P+R mogelijkheden geweest. Juist de vele pogingen om het "resterende" verkeer te temmen leveren de meeste problemen op. En dan gaat het niet alleen om de maatregel zelf maar ook om de handhaving, het vergeten kind van de rekening. 

Geen gefröbel meer

Vandaar mijn voorstel. Laten we ophouden met het gefröbel van eenrichtingsverkeer, palen en borden per straat of buurt; met parkeermeters en slagbomen. Aan de S100/S112 maken we in/uitritten met een slagboom of een "vangsysteem". Bij de rode en groene inritten kunnen toegelaten geregistreerde auto's ongehinderd passeren. Bij de rode kunnen dagbezoekers gescand worden en zij moeten ook langs een rode uitrit de stad verlaten en afrekenen voor de daar doorgebrachte tijd. Bij entree wordt een standaardbedrag afgeschreven, bijvoorbeeld € 50,- bij het verlaten van de zone wordt het niet gebruikte deel teruggestort of wordt een eventueel tekort nog afgeboekt.

Vol is vol 

De toegang kan worden afgesloten als een bepaald maximum aan auto's is bereikt. Vol is vol. Bovendien kunnen op deze wijze tijdvakken voor en aantallen van touringcars, vrachtvoertuigen en taxi's makkelijk worden gehandhaafd. 

Het af te rekenen bedrag is inclusief parkeergeld, waarbij bij parkeergarages of speciale dure plekken rond de binnenstad scanners staan voor als men daar gebruik van maakt.

De bereikbaarheid in Amsterdam vraagt om hele maatregelen, geen halve, en is echt wel wat waard.


21 reacties op "Een verkeersluw Centrum: geen halve maatregelen"

JohnN
-2-  JohnN:
Al jarenlang verschijnen er hier discussiebijdragen over het verkeer in Amsterdam stadshart. Vooral Walther Ploos van Amstel en ReindeR Rustema zijn hiermee erg actief. Toch krijgen deze impulsen nog maar weinig respons. Zou het zijn omdat we langzamerhand murw werden? De link van Bart naar het filmpje uit 1969 zegt alles: het zat een halve eeuw geleden al in de knoop - en het is nog steeds zo. Niet dat er helemaal niets gebeurd is, jawel, maar de kleine verbeteringen worden altijd weer ingehaald door toename van het verkeer en de recente explosies van toerisme en festivals. Zo blijft de emmer eeuwig overlopen.
Arnoud
-3-  Arnoud:
@John: Als ik het mij goed herinner, is in 1992 (correct me if I’m wrong) bij referendum door de Amsterdammers aangegeven dat ze een ‘autoluwe’ binnenstad wilden. Hier was dus meteen een uitgelezen kans om de binnenstad schoner en leefbaarder te maken. Wat was de interpretatie van het stadsbestuur? Wij voeren duur betaald parkeren in om de auto’s uit het centrum te weren. Het heeft alleen de stadskas wat opgeleverd, maar de Amsterdammers nul komma nul. Ik sta sceptisch tegenover de huidige plannen. Eerst zien dan geloven.
JohnN
-4-  JohnN:
@Arnoud: Het enige wat nu rond gaat is opnieuw drastische verhoging van het uurtarief. Ik deel je slotzinnen.
Roderik Oranje
-5-  Roderik Oranje:
De bereikbaarheid in Amsterdam vraagt om hele maatregelen, geen halve, schrijft Beekman. Maar het is maar wat je onder bereikbaarheid verstaat en voor wie die bereikbaarheid moet gelden. Nu rijd ik zelf geen auto, maar het komt me voor dat veel inwoners van het centrum mét een auto liefst dicht bij huis parkeren en dat ondernemers in het centrum niet blij zullen zijn als zij voor hun klanten en leveranciers zo ongeveer alleen te voet bereikbaar zijn. Geen wonder dat het bij zo veel tegengestelde belangen bijna onmogelijk is een voor de meeste mensen aanvaardbare oplossing te vinden voor de verkeersproblemen in Amsterdam.
JohnN
-6-  JohnN:
@Roderik: Als het aan een grote meerderheid van de mensen ligt zouden ze het liefst met de auto tot in de hal van het betreffende winkelpand etc. rijden. Als de ondernemers als maatstaf de wens van de (potentiële) klanten willen hanteren komt er nooit een ''voor de meeste mensen aanvaardbare oplossing''.
Roderik Oranje
-7-  Roderik Oranje:
@John: Oké, je hebt dus niet veel op met ondernemers. Maar waarom rep je dan niet over inwoners van Amsterdam die hun auto liefst voor de deur parkeren? Of zijn die er volgens jou niet? Ik heb sterk de indruk dat jij de discussie niet geheel eerlijk voert.
Milena Tsareva
-8-  Milena Tsareva:
Nogal rigoureus en het zal niet van vandaag op morgen gerealiseerd kunnen worden, maar als het werken en schaamteloos grootschalig recreëren goeddeels uit het centrum weggehaald kan worden, zouden veel problemen op dit gebied misschien opgelost kunnen worden. Het centrum zou als hoofdfunctie dus weer 'wonen en leven' moeten krijgen. Als men binnen de s100 (centrumring) alle grotere bedrijfspanden (waarin overdag bijv. gemiddeld meer dan 20 personen tegelijkertijd werkzaam zijn), grote winkels en grootschalige horeca (ja, ook de grotere hotels) een woonbestemming zou geven, de betreffende bedrijven / grote winkels / grootschalige horeca een mooi plekje buiten de centrumring (of misschien deels zelfs buiten de A10) zou aanbieden en de massale pleziervaart in grote vervuilende boten zou gaan weren, zouden volgens mij alleen voornamelijk de bewoners, hun bezoekers en de "betere" toerist nog iets te zoeken hebben in het centrum. Binnen de stadsring zou men alleen nog kleinere retail voor de eerste levensbehoeften, max. middelgrote (400 tot 1.000 m2) supermarkten en kleinere horeca kunnen toestaan. Pleziervaart (ook de commerciële variant) zou zich bijvoorbeeld alleen nog in elektrisch aangedreven (fluister)vaartuigen met een capaciteit van max. 20 personen moeten kunnen bewegen. Dit alles zou de stad ook een stuk onaantrekkelijker maken voor parasitaire pretparkbedrijven als Tours & Tickets. Voor de grote musea die met de stad meegegroeid en niet meer weg te denken zijn en intituten als bijv. Artis en de Hortus Botanicus, zou een uitzondering gemaakt kunnen worden, maar daarvoor zou bijv. alleen nog toegang verleend kunnen worden in combinatie met verplicht openbaar vervoer en alleen nog parkeren voor invaliden toegestaan en gefaciliteerd kunnen worden. Ik geef maar een gooi.
Arnoud
-9-  Arnoud:
@Roderick: Veel bedrijven hebben denk ik een beetje koudwatervrees. Het zal wat aanpassingen en gewenning vergen, maar het zal op den duur toch onvermijdelijk zijn. Zelfs in ‘autoland’ Duitsland zijn er autovrije binnensteden. München bijvoorbeeld. Het heeft een groot bedrijf als Apple er niet van weerhouden om er een Apple Store te vestigen. Het is gewoon een kwestie van politieke wil.
JohnN
-10-  JohnN:
Wat ondernemersbelang betreft geloof ik niet dat dit tot nu toe onvoldoende in het vaandel zou staan. Zolang er nog straten zijn waar er op elke 10 meter een fastfood verkooppunt cq horeca vestiging de rooilijn opvullen heb ik de indruk dat het de ondernemers eerder te makkelijk werd gemaakt. Dit wat betreft de zorgen van Roderik over mijn oog voor hun belang. Wat betreft het parkeren voor de deur van binnenstadbewoners ben ik voor een zeer restrictief vergunningenbeleid. Een geen jaarkaart voor een pretprijsje. Overigens ken ik zeer veel jonge mensen die zuid van het IJ binnen de ring wonen en helemaal geen auto hebben. Dus die oude langparkeerders in de grachtengordel sterven wel uit. Nu het toch een beetje in het persoonlijke vlak getrokken wordt wil ik dit wel kwijt: hoogstzelden dring ik de stad binnen door de IJtunnel, 9 van de 10 keer parkeer ik buitenkant Noord en rijd ik op mijn fiets naar de pont (vandaar is het ook al geen pretje meer, maar dat is een ander onderwerp)
Roderik Oranje
-11-  Roderik Oranje:
@Arnoud: Ik had het niet alleen over ondernemers, die met wensen van hun leveranciers en klanten te maken hebben, maar ook over bewoners, die ongaarne ver van huis parkeren. Maar we zullen wel zien of die de nieuwe collegepartijen bij de volgende verkiezingen zullen afstraffen.
ReindeR Rustema
-12-  ReindeR Rustema:
Ik herinner me een vergadering van één van de politieke partijen waar ik lid van ben. D66 ging het Amsterdamse verkiezingsprogramma vaststellen. Raadslid Jan-Bert Vroege had een aantal heel erg redelijke amendementen die de auto in het centrum ietsjes verder zouden terugdringen. Immers, als raadslid had hij jarenlang het dossier gehad en dan krijg je allerlei inzichten vanzelf. Heel gematigd en realistisch was bijvoorbeeld zijn voorstel om ten gunste van voetgangers de zonnige kant van de grote grachten op termijn, bij een eventuele herinrichting, autovrij te maken (of was het slechts langsparkeren?). Toen ik het las vond ik het slim en tactisch, om zo gegarandeerd wat binnen te halen. Tot mijn verbazing haalde zijn voorstellen het niet. Steeds dezelfde handen omhoog.

Een voorstel voor een snorfietsban in Amsterdam kreeg ik er wel, zonder problemen, door! Kijk maar in het verkiezingsprogramma.

Ik keek om me heen en ik zag grijs haar (mannen vooral) gemengd met wat groepjes politiek ambitieuze jongelui (minderheid). Ja, geen wonder dat ze die vieze stinkscooters graag weg willen. Daar hebben ze alleen maar last van als ze fietser of voetganger zijn. Ze rijden er zelf niet op. Ze vinden het ook maar niks als hun (klein)kinderen in de verleiding komen op zo'n rotding te gaan rijden (hoorde ik tijdens een eerdere borrel). Maar ze willen hun Volvo stationcar wel aan de gracht blijven parkeren, daar hebben ze ooit een parkeervergunning voor bemachtigd en dat bevalt prima.

Jongelui en autobestrijders, wordt massaal lid van alle relevante politeke partijen en kom bij belangrijke stemmingen (liefst georganiseerd) opdagen. Met een paar dozijn stemmen kan je al het verschil uitmaken. Het kost je een paar tientjes lidmaatschap, maar dat is op zich ook best amusant (mailtjes, tijdschriften, stemrecht).
JohnN
-13-  JohnN:
@RRR: Ooit werd BNN in een klap een grote publieke omroep. Hoe ging dat ook alweer?
ReindeR Rustema
Volgens Wikipedia met "een grote ledenwerfactie (We zitten in de SHIT dus word lid)." Dat is ook wat ik mij ervan kan herinneren.
JohnN
-15-  JohnN:
Ja en met een truc waarbij de aspirant-leden (scholieren, studenten) eigenlijk gratis lid werden door het inzetten van een of andere bestaande premie. Het heeft boven verwachting gewerkt, in ieder geval hebben er een heel stel mensen een leuke baan aan overgehouden.
JohnN
-16-  JohnN:
Misschien moeten politieke partijen ook eens zoeken naar zo'n truc om het aantal leden wat op te krikken. Het is verontrustend dat ons land en onze steden steeds meer bestuurd worden door een ieniemienie percentage politiek actieve minderheid.
Victor Beekman
-17-  Victor Beekman:
Ik zie nu pas dat er enige discussie onder mijn topic heeft plaatsgevonden. Helaas niet over het onderwerp, maar over gedoe in het verleden. Ach, het is niet ongebruikelijk.
Arnoud
-18-  Arnoud:
@Victor: Dat komt doordat -zoals in de eerste reactie ook wordt gezegd- dit al veel langer een hot topic is op deze site. Overigens is het aan te bevelen om je als auteur een beetje met de discussie te bemoeien, zeker als je denkt dat hij afdrijft in een ongewenste richting. De eerste reactie wil nog wel eens bepalende zijn voor de algehele koers, is mijn ervaring.
JohnN
-19-  JohnN:
@Victor: Uw denigrerende bijdrage aan de discussie na een volle maand (hooghartig?) zwijgen doet u geen goed. U heeft niets te klagen, m.i. wordt onder dit onderwerp al jarenlang heel zinnig van gedachten gewisseld, dat geldt ook voor de algemene situatie op deze site die behoorlijk gemodereerd wordt - het moet u bekend zijn dat het er daar op veel andere plekken heel anders aan toegaat.
Milena bijvoorbeeld draagt heel zinnige suggesties aan, maar daar gaat u geheel niet op in. Als uw gedrag kenmerkend is voor de houding van de mensen die op verkeersgebied plannen maken, lijkt mij de toekomst voor Amsterdam niet beter te worden. Hardhorende plannenmakers kweken hun eigen boze oppositie. Kennelijk zit u slechts te wachten op reacties die uw plannen juichend omarmen. Anders kan uk uw gedrag niet duiden.
Ik weet niet of u dit leest (misschien na de vakantie?) toch wil ik deze duidelijke mening nog wel aan u kwijt: Ik ben er geen voorstander van om alle afritten van de Ring af te sluiten met een (digitale) slagboom en een all-in identificatie en automatisch transactie systeem op te tuigen om toegang zowel als parkeren af te boeken (te ontmoedigen). U stelt voor Amsterdam tot een ''tolweg zone' in te richten. De gevolgen zijn alleen proefodervindelijk in te schatten. Het systeem is te ingrijpend en technisch te kostbaar om het alleen maar voor een ''pilot'' te doen. Niet doen dus. Liever goede parkeervoorzieningen buiten de Ring en koppeling met een goed en efficiënt openbaar vervoer. Belonen: korting daarop. Op die manier is al veel personenautoverkeer buiten het stadshart te houden. In andere steden, bv Den Haag vangt met daar al een flink percentage van het toeristische autoverkeer af. Binnenstadbewoners zouden hier ook in kunnen passen, in plaats van kostbare vergunningplekken toe te wijzen. Een goede eerste stap. Dan oordelen hoe verder: The proof of the pudding is in the eating.
Victor Beekman
-20-  Victor Beekman:
Even wat geschiedenis, vooral voor @JohnN: Ik heb dit stuk via Walter ingediend waarna het denk ik twee maanden geduurd heeft voor het geplaatste werd, zonder dat dat aan mij gemeld werd. Reacties worden niet automatisch aan de auteur gemeld, en ook het gebruikelijke vinkje om je te abonneren op reacties op een topic ontbreekt. Daarnaast mist het kaartje dat er bij hoorde. Dan zou duidelijker blijken dat ik het niet over de A!0 heb maar over de stadhoudersring.
Verkeer in de binnenstad mag dan een hot topic zijn, de ideeën daarover gaan allemaal uit van het ontmoedigen door een hele stapel maatregelen en verboden die allerlei onbedoelde neveneffecten hebben en ook het nodige kosten. Milena wil het stedelijk karakter vernielen door de binnenstad tot woonbuurt te maken. Ik probeerde een fundamenteel andere oplossing in discussie te brengen, maar men heeft kennelijk geen zin dat voorstel serieus te bekijken. In plaats daarvan worden eigen voorstellen weer naar voren geschoven.
Arnoud
-21-  Arnoud:
@Victor Beekman: We kregen je bijdrage op 3 mei, inderdaad via Walther. Daarna hebben we hem even over het hoofd gezien, omdat Walther meestal zijn stukken zelf in het systeem plaatst. Vergissing, excuus.
Hij is uiteindelijk geplaatst op 24 mei. Dus na drie weken, niet 2 maanden.
We hadden geen mail adres van je, anders had ik je op de hoogte kunnen brengen. Er zat ook geen kaartje bij.
Een aantal dingen is dus niet helemaal gelopen zoals het had gekund. Meestal krijgen we de artikelen rechtstreeks binnen.
Er is geen reden voor de ietwat verongelijkte toon: Amsterdam Centraal is niet de instantie die gaat over dit soort plannen en voorstellen. Het is een vrij discussieplatform en iedereen kan erover zeggen wat hij/zij wil. Daar kunnen dus eigen inzichten tegenover worden gezet. Dat is nu eenmaal de essentie van een discussie, die gaat niet altijd de kant uit die je zelf wilt.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.