Home > > Vrachtverkeer: niet alleen schoner, vooral slimmer

Vrachtverkeer: niet alleen schoner, vooral slimmer

Elektrisch rijden

Amsterdammers hebben weinig op met al die vrachtwagens in de stad. Ze zijn vies, ze staan in de weg en zijn levensgevaarlijk. Er zijn zelfs Amsterdammers die willen dat alle grote vrachtwagens verbannen worden uit de stad. Ze snappen niet dat dat ertoe leidt dat we in plaats van elke dag 30.000 bestelbusjes, elke dag 100.000 bestelbusjes in de stad krijgen. Zonder transport staat alles stil in Amsterdam. Wat moet er dan wel gebeuren?

Amsterdamse rochelroute

De luchtkwaliteit in Amsterdam is niet gezond. In de lucht zitten veel verschillende stoffen, zowel kleine deeltjes als gassen. Onder meer stoffen die vrijkomen bij verbranding in dieselmotoren zijn schadelijk voor onze gezondheid. Er zijn daarom Europese normen waaraan de luchtkwaliteit moet voldoen.

Met name de concentraties fijnstof en stikstofdioxide overschrijden de Europese normen regelmatig. Milieudefensie heeft mijn Amsterdamse straat het predicaat ‘rochelroute’ gegeven. Maar, ook Rotterdam en de Brabantse steden doen stevig mee. Onder de Europese normen is de lucht overigens nog steeds niet gezond. Daarover zijn vriend en vijand het wel eens. Veel Amsterdammers maken zich terecht zorgen over hun gezondheid. De luchtkwaliteit moet beter, maar daarvoor is ook een aanpak van houtkachels, (mee)roken en Schiphol en aandacht voor schone lucht in je eigen huis nodig.

Rol stadslogistiek bij schone lucht

In de Amsterdamse regio komt 35 procent van de stikstofdioxide-uitstoot en (nog maar) 10 procent van het fijnstof van wegverkeer. Het aandeel van goederenvervoer daarin is 20 tot 25 procent. Met de milieuzones zijn de zware Euro 5 en Euro 6 vrachtwagens die de stad nu nog in rijden al redelijk schoon. Maar, het kan nog schoner met elektrische voertuigen of voertuigen die op waterstof rijden. Je mag gerust stellen dat stadslogistiek al een stevige bijdrage heeft geleverd aan een een schonere lucht in Amsterdam.

Met 80 procent aandeel in stadslogistiek is het nog wel nodig dat ook de bestelauto schoner wordt. Een strengere milieuzone voor bestelauto’s versnelt de verschoning van de bijna 1 miljoen bestelauto’s in Nederland. De huidige milieunorm voor bestelauto's in Amsterdam stelt niets voor. Sommige steden kiezen zelfs voor een volledige ‘zero emissie’ stadslogistiek in 2025. Dat zijn krachtige stappen.

Slimmer en minder: zero impact

Moeten we niet af van het hardnekkige luchtkwaliteit-mantra nu stadslogistiek al zover is gekomen? Wat waren ook al weer het doel en het middel bij stadslogistieke maatregelen? Moet het niet gaan over economische, vitale en gezonde binnensteden en woonwijken? Is klimaatverandering niet meer urgent? We moeten weg uit de tunnelvisie waarin beleid nu zit.

De aandacht voor stadslogistiek moet de komende jaren gaan over de andere aspecten van ‘zero emissie’ stadslogistiek: CO2 en geluid. De wegtransportsector moet een factor 6 winnen in CO2-productiviteit om aan de Parijse klimaatdoelen te voldoen. Met een derde van de CO2-uitstoot in stadslogistiek is in het wegtransport nog veel te halen.

Daarnaast draait het bij de stadslogistiek om veel meer dan enkel schoon vervoer. Het moet gaan om slimmer en vooral minder vervoer; minder en flexibel gebruik van de openbare ruimte voor laden en lossen, meer verkeersveiligheid, minder schade aan de kwetsbare infarstructuur, kleinere elektrische voertuigen, een betere doorstroming in het verkeer, het belonen van goede stadslogistiek met privileges en een slimme bevoorrading van (juist ook in de nieuwe) woonwijken.
Dit moeten de stadslogistieke thema’s zijn bij de coalitie-onderhandelingen; kies voor ‘zero impact’ stadslogistiek.


drie reacties op "Vrachtverkeer: niet alleen schoner, vooral slimmer"

Arnoud
-1-  Arnoud:
Grote vrachtwagens zijn m.i. niet geschikt voor de binnenstad. Ze zijn een belemmering voor het overige verkeer en een groot gevaar voor zwakkere verkeersdeelnemers. De vrachttram was een doodgeboren kind, maar is volgens mij nog niet voldoende onderzocht. Lag het GVB soms dwars?
Vervoer over het water kan ook veel beter ingezet worden, vooral waar het grote volumes betreft. Daarnaast moet er misschien nog beter gekeken worden naar time-slots waarbinnen winkelbevoorrading plaatsvindt.
En is het misschien een optie om bedrijfstakken die afhankelijk zijn van intensieve bevoorrading uit het centrum te weren als het maar enigszins mogelijk is?
Toon
-2-  Toon:
Goed idee Arnoud, dus alle supermarkten dicht in het centrum en bewoners isoleren. Nog meer plek voor Nutellawinkels en toeristen!

"En is het misschien een optie om bedrijfstakken die afhankelijk zijn van intensieve bevoorrading uit het centrum te weren als het maar enigszins mogelijk is? "
Arnoud
-3-  Arnoud :
'Als het maar enigszins mogelijk is ', staat er daarom ook. Voor supermarkten geldt dat uiteraard niet, net als bij veel andere bedrijven ten dienste van de bevolking in de binnenstad. Maar dat neemt niet weg dat in het algemeen kritisch gekeken kan worden of het zo noodzakelijk is dat een bedrijf zich vestigt in het centrum. Alle beetjes helpen.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.