Home > > Westerpark uit balans

Westerpark uit balans

Westerpark festival

De Westergasfabriek BV en stadsdeel West vieren in april het 15-jarig bestaan van Cultuurpark Westergasfabriek. Bij de bewoners is de feeststemming nog niet aanwezig. Het ooit zo ontworpen cultuurpark is in rap tempo een horeca-, festival- en evenementenpark geworden. En het gemeentebestuur stelt dat het aantal evenementen fors omhoog kan.

Nieuw evenementenbeleid nodig 
In 2016 gaf burgemeester Van der Laan aan dat de grens van het aantal evenementen was bereikt. De overlast, zeker voor de directe omgeving, was uit de hand gelopen. De stad moest weer in balans komen. Per Amsterdams park zou het aantal evenementen worden bepaald in een locatieprofiel. Nu liggen de locatieprofielen bij de gemeenteraad. Het nieuwe evenementenbeleid blijkt een paard van Troje. Met het Westerpark als extreme verliezer: het park gaat van 54 naar 123 evenementdagen.

123 plus plus plus 
En dat is niet alles: er is ruimte voor meer dan 123 evenementdagen. Voor evenementen tot 500 bezoekers geldt namelijk geen maximum in het locatieprofiel. En drie dagen Awakenings? Dat is geen evenement volgens het locatieprofiel. De vele feesttenten die de Westergasfabriek in de openbare ruimte plaatst, tellen namelijk niet mee als evenement in de openbare ruimte. En naast alle buitenevenementen zijn er de vele binnenevenementen van de Westergasfabriek.

Meer dan muziek 
'Het streven is in de periode van april tot en met september om minimaal twee weekenden geen evenementen in de openbare ruimte te hebben.' Dat wordt door de gemeente gezien als grote geste. Tijdens de hele lente en zomer zijn er dus welgeteld twee van de 27 weekenden zonder buitenevenementen in het Westerpark. En dat is geen garantie, maar een 'streven'. 

Het evenementenbeleid gaat voornamelijk over geluidsoverlast. Raadsleden verdiepen zich in dB A’s en dB C’s. Overlast die samenhangt met evenementen wordt niet besproken: vrachtverkeer dat continu tussen de parkbezoekers en spelende kinderen rijdt, de ontoegankelijkheid van het park, evenementen die moeten opgebouwd en afgebrokenparkmeubilair dat wordt kapotgereden, de parkeeroverlast, het gebrek aan toezicht en handhaving, de groepen die luidruchtig weggaan, pis en kots in de portieken en toeterende taxi's.

De discussie hierover ontbreekt. De buurt snapt dat we in een stad wonen, maar welke overlast hoort erbij en welke overlast is niet nodig? Moet de sponsor van de Fashion Week een hele week met auto's rondrijden in het park? Geven we evenementen voorrang en vinden we het normaal om buurtkinderen op Koningsdag door de politie weg te sturen? Is het nodig dat een restaurant een evenementenvergunning krijgt voor zes dagen (60 uur) flinke beats? En wat is het maximum aan overlast? 

Waarom zoveel extra evenementen?
De grote vraag is waarom het Westerpark zoveel evenementen is toebedeeld. In de stukken wordt het nergens beargumenteerd door het college. Tijdens een expertmeeting bleek dat er maatwerk was geleverd voor het Westerpark. Waar bestond dat maatwerk uit? Extra goed luisteren naar de festivalorganisatoren en de Westergasfabriek BV? Naar de nieuwe eigenaar Duncan Stutterheim? In ieder geval werd er 0,0 geluisterd naar de bewoners, want die wilden minder en niet meer evenementen. Deze bewoners dan meer dan het dubbele aantal geven – zonder enige toelichting waarom dat wel kan – is bestuursonwaardig.

Stad in balans
Welke politieke partijen durven echt te kiezen voor een stad in balans? Is een park een fijne plek voor ontspannen, hardlopen, je hond uitlaten en een wijntje op een terras? Of mag de Westergasfabriek BV ongebreideld blijven groeien en veranderen in een permanent evenemententerrein? De bewoners van het Westerpark zijn benieuwd naar de keuze van de gemeenteraad.

Foto: Rene Passet


twee reacties op "Westerpark uit balans"

Winnie Brocker
-1-  Winnie Brocker:
Ook ik maak me zorgen, vandaar mijn ingezonden brief, 3 februari j.l. geplaatst in het Parool, waarin het tussen haakjes geplaatste deel uit geknipt bleek te zijn.


Missie Duncan Stutterheim: de stad beschikbaar houden voor alle Amsterdammers.

In 1e instantie schrok ik. Duncan Stutterheim, mede-oprichter van Dancebedrijf ID&T neemt de Westergasfabriek over. Nog meer evenementen, feesten en (nachtelijke) reuring in het Westerpark?

Ik lees echter in de media dat het zijn missie is de stad beschikbaar te houden voor alle Amsterdammers.
( Hij noemt daarbij speciaal middenklassegezinnen. Ook lees ik dat hij en zijn vrouw graag in het Westerpark komen, meestal met hun kinderen).

Waar hebben deze middenklassegezinnen bij uitstek behoefte aan? Aan een mooi park, waar hun kinderen kunnen spelen, waar ze zelf kunnen genieten van het groen en de frisse lucht. En aan (nacht)rust in onze drukke stad, ook voor de middenklassegezinnen die in de omgeving van het Westerpark wonen.

Dus Duncan, wil je de stad echt beschikbaar houden voor alle Amsterdammers, je weet wat je te doen staat: laat het Westerpark een park zijn, met natuurlijk enige horeca, de fijne bioscoop het Ketelhuis, enkele culturele instellingen, en zo nu en dan een evenement.
JohnN
-2-  JohnN:
Met de titel is alles al gezegd.
Een klein reepje groen ingeklemd tussen spoorlijnen en de drukke ader Haarlemmerweg. Alle weekends festivals: weg ermee! Richting Westpoort, ben je al de auto-overlast ook meteen kwijt. De huidige voorstellen zijn gewoon waanzin.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.