Home > > Stad in balans? Vergeet de Wallen niet!

Stad in balans? Vergeet de Wallen niet!

Een van de peilers van het hernieuwde Amsterdamse coaliteit-akkoord is ‘Stad In Balans’. Burgemeester van der Laan was tijdens het debat hierover duidelijk: het bad loopt over, dan kun je dweilen wat je wilt, maar de kraan moet een beetje dicht. De voornemens voor Stad In Balans zijn: een duidelijk hotelbeleid, het handhaven op illegale hotelverhuur, het vaker ophalen van vuilnis, meer toeristenbelasting, het weren van touringcars uit het centrum, meer openbaar vervoer en een nieuw museum buiten het centrum.

Echter, wat ontbreekt in de plannen voor Stad In Balans is bijzondere aandacht voor de kwetsbare Wallen. Het drukte-tij lijkt daar niet te keren. De kraan moet daar meer dan een beetje dicht. Onduidelijk is wat er gaat gebeuren met de beloofde aanpak van de overlast van bezoekers ’s avonds en ’s nachts. Ruimere openingstijden van winkels en horeca gaan in elk geval niet helpen (om 11 uur 's avonds stopt de handhaving).

Veiligheid
Er wordt stevig bezuinigd op de handhaving en politiebureau Beursstraat sluit dit jaar. De veiligheid op de Wallen neemt af. De Wallenbuurt trekt steeds meer bezoekers. Die mensenmassa trekt ook criminelen aan; zakkenrollers, drugsdealers en oplichters. Er is overlast van luidruchtige groepen, hooligans en illegale hotels. 

De criminaliteit stijgt helaas. Jaarlijks zijn er nu al 7.000 aanhoudingen. Onbegrijpelijk is daarom het besluit van de Nationale Politie om het politiebureau Beursstraat op te heffen. Straks kunnen bewoners, ondernemers en bezoekers niet meer bij een politiebureau in de buurt terecht. 

De politie mag de buurt niet uit. Aan de Nieuwmarkt ligt nog een politiepost. Het pand biedt nu nog onderdak aan ondersteunende diensten zoals de politie te paard, motorpolitie en, bij ongeregeldheden, aan de mobiele eenheid. Verder zit er een afdeling van de gemeentelijke Dienst Handhaving. De bestaande politiepost op de Nieuwmarkt kan functioneren als een bureau dat voorziet in directe handhaving op de Wallen met een vast team met wijkagenten, surveillanten en gemeentelijke handhavers die wijkgericht werken. Met betrokken mensen die weten wat er in de buurt speelt. 

Hotelbeleid
Het hotelbeleid wordt een overnachtingsbeleid waarbij integraal wordt gekeken naar hotels, shortstay, bed and breakfasts en vakantieverhuur. Met 'nee, tenzij' kiest de gemeente voor minder nieuwe hotels in het centrum en legt zij de lat hoger bij kwaliteit van nieuwe plannen. Onder meer sociaal ondernemerschap, duurzaamheid en de mening van de buurt tellen straks mee. Met 'tenzij' kan Amsterdam blijven investeren in nieuwe, bijzondere hotels in de regio. Hiermee blijft de regio aantrekkelijk voor de beter bemiddelde en zakelijke bezoekers en wordt de verdere groei van illegale hotels en goedkope hostels de wind uit de zeilen genomen. 
Er moet een veel krachtiger beleid komen om ervoor te zorgen dat illegale hotelverhuur de Wallen niet verder uitholt. Een directe hotline voor melden van overlast en een gerichte cyberaanpak met 'big data' ondersteunen. Jammer is dat minister Henk Kamp een vergunningstelsel voor bed-and-breakfast en vakantieverhuur blokkeert waarmee handhaving, en innen van belasting, veel simpeler kan.

Mobiliteit
Een integraal verkeerscirculatieplan voor de oude binnenstad moet er snel komen met een aanpak van de 4.000 taxi’s die ‘s nachts door de buurt cirkelen, aandacht voor parkeervoorzieningen voor buurtbewoners en veel meer ruimte voor voetgangers en fietsparkeren.

Project De Entree gaat veel betekenen voor de drukte. De tijdelijke verhuizing van de rondvaart- en touringcarsector (voor de bouw van fietsparkeerkelders voor het Centraal Station) betekent de komende 5 jaar 2 tot 3 miljoenen extra toeristen die vanaf de Prins Hendirkkade rond gaan dolen op de overvolle Wallen, als we die toeristen niet wijzen op andere routes naar de binnenstad en de musea. Ze hebben eigenlijk geen idee waar ze heen moeten.

Project 1012
Een zorgpunt is Project 1012 waarbij bondgenoten (zoals particuliere investeerders en VVE’s) geen rol hebben bij de vorming van 1012Inc. Eigendom van onroerend goed is belangrijk, maar goed beheer is nog veel belangrijker voor balans in de buurt. Wie beter dan betrokken ondernemers en bewoners uit de buurt kunnen dit beheer in hun directe omgeving doen? Er komen steeds meer panden in handen van liefdeloze investeerders, die de panden vervolgens vullen met kaasmusea, wafelbakkers, illegale hotels en souvenirshops. Zonder die bondgenoten wordt het nooit 'back to normal'.

Toekomst van de Wallen
Het is ernstig dat de Amsterdamse binnenstadseconomie zich steeds meer op de buitenlandse bezoeker richt. Dat leidt nu al tot een grote verschraling van het winkel- en horecaaanbod. Als de 'normale' bezoeker zich niet meer thuis voelt tussen de drommen toeristen, zal die de stad steeds meer mijden. 
Er is een visieontwikkeling nodig op de bestemming van de oude binnenstad. Zorg ervoor dat Amsterdam ook aantrekkelijk blijft voor iedereen. Er moet een bestemmingsplan nieuwe stijl komen waarbij het stadsbestuur goede knoppen krijgt om aan te draaien zodat tijdig bijsturing mogelijk is. Het stadsbestuur moet sturen op een leefbare samenleving, ook op de Wallen. Met de huidige plannen komen we er niet meer uit.

De stad is geen pretpark. Amsterdam moet af van het imago een 'ongein'-stad te zijn. Het gedrag van een zekere groep bezoekers zet veel kwaad bloed bij bewoners en ondernemers. Hoe vaak moet ik nog horen dat ik dan maar niet in de binnenstad had moeten gaan wonen? Werk aan het tegengaan van ongewenste gedragingen in de stad. Benoem gedragingen die we hier niet willen en maak daar ook werk van. Zorg dat de overheid zichtbaar aanwezig is in de Wallen waar dat nodig is en hou voeling met de bewoners en ondernemers op de Wallen. Het pact van VVAB en Vereniging Amsterdam City is een stap vooruit in de aanpak van de binnenstad samen met ondernemers en bewoners. 

Grote winst is dat nu alle coalitiepartijen de ambities van Stad In Balans onderschrijven. Voor succes is samenhang van maatregelen, die andere delen van de stad en regio aantrekkelijker moeten maken, nodig. Daarbij mogen we niet vergeten de kwetsbare oude binnenstad te koesteren.

Opmerking:

Met dank aan Bert Nap voor waardevolle aanvullingen.


drie reacties op "Stad in balans? Vergeet de Wallen niet!"

Milena Tsareva
-1-  Milena Tsareva:
Onze Lodewijck, geeft die eigenlijk nog wel sjoege als hij aangesproken wordt op wat hij heeft aangericht met zijn project 2012?
Milena Tsareva
-2-  Milena Tsareva:
Sorry, moet natuurlijk zijn: project 1012.
JohnN
-3-  JohnN:
@Milena: Ga eens een kijkje nemen in het Rembrandthuis. Daar is momenteel een expositie van Rembrandt en enkele tijdgenoten onder de titel: De Naakte Waarheid. In de 16e/17e eeuw waren de burgers van Amsterdam aardig preuts in vergelijking met nu. Niettemin waren de wallen, zeedijk, de schans en de gelderse kade toen gedoogd voor prostitutie. Alleen werden die vrouwen toen niet uitgestald. De schilders konden zelfs geen modellen krijgen voor naaktstudies en werkten nog met replica's van Griekse en Romeinse beelden. Of ze moesten hun eigen partners overhalen om voor hen en hun collega's model te staan. Er liggen diverse oude boekwerken over het Amsterdamse ''hoerendom'' in vitrines uitgestald. In het midden van de zeventiende eeuw werd het onder kunstenaars gebruik om meisjes en vrouwen van de wallen gelegenheid te geven op eerzame wijze wat bij te verdienen. In navolging van Parijs.
Misschien moeten onze bestuurderen eens te rade gaan bij hun vroegere voorgangers. Misschien was het destijds wel beter geregeld toen er geen naakt achter de ramen geshowd werd. Dan ben je ook al die slenterende toeristen kwijt zonder kostbare subsidies aan noodlijdende ondernemers.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.