Home > > Kunnen we de ruimte delen achter het Centraal Station?

Kunnen we de ruimte delen achter het Centraal Station?

IJ-zijde

Op de De Ruijterkade moeten voetgangers en fietsers vanaf oktober ter hoogte van de pontjes de ruimte met elkaar gaan delen. Voetgangers, scooters en fietsers gaan elkaar kruisen. Nu worden die stromen nog gescheiden door aparte voet- en fietspaden en geregeld met verkeerslichten en zebrapaden. Hoe doen we dat met de rondracende scooters, dolende toeristen met hun selfiesticks, whatsappende bakfietsers? Elke drie minuten komt er een bomvolle pont aan. De experts zijn erover verdeeld. Maar, wat is het alternatief?

De bedenkers gaan uit van de ‘shared space’-gedachte. Fietsers, scooters en voetgangers zijn bij elkaar op bezoek. Iedereen is gelijkwaardig. Het gebied krijgt geen verkeerslichten of voorrangsregels en wordt zo ingericht dat verkeersdeelnemers alerter en daardoor voorzichtig zijn; snelheid omlaag en aandacht omhoog. Met deze aanpak zijn goede ervaringen opgedaan in Engeland, Denemarken, Italie en Duitsland.

Gedragsbeïnvloeding is een vertrekpunt bij shared space. De ruimte vraagt om meer bewustzijn van de gebruikers over de beschikbare ruimte, de te kiezen routes en de aanwezige medegebruikers. De gebruiker ervaart een hoger risico en compenseert dit door zelf minder risico te nemen bij het doorkruisen van de ruimte. 

De ervaringsdeskundigen en toekomstige gebruikers van de IJzijde zien het totaal niet zitten; 88% van de AT5 kijkers vindt het een slechte plek voor zo’n experiment. Ook experts zijn verdeeld over de effectiviteit en over waar het principe het best tot zijn recht komt. Dat belooft weinig goeds.

Een eerste voorwaarde is dat er voldoende ruimte is om te delen. Elke dag komen er 25.000 Amsterdammers, bezoekers en toeristen op dat stukje shared space. Verkeerskundigen van de gemeente hebben vast en zeker stevig gerekend aan alle plannen rond het Centraal Station en zich er van verzekerd dat die ruimte voldoende is.

Shared space is voor mensen met een functiebeperking geen goede oplossing is. Blinden en slechtzienden zien niet wat andere gebruikers gaan doen, kunnen niet communiceren en anticiperen. De inrichting van de ruimte biedt daarvoor te weinig aanknopingspunten. Ook mensen die slecht ter been zijn, slechthorenden en doven missen de duidelijke structuur van een voetpad, fietspad en zebrapad. Die structuur ontbreekt bij shared space. De gemeente moet voor deze groepen daarom aparte voorzieningen treffen.

De lastige vraag is hoe je voorkomt dat hier alleen nog maar het recht van de sterkste gaat gelden. De kruispunten bij het ODE-eiland, de Haarlemmerstraat en de Prins Hendrikkade laten zien dat geen ruimte delen ook geen alternatief is. De grootste schreeuwer neemt daar simpelweg alle ruimte. Voorrang of niet.

Wat is het alternatief? Amsterdam wordt steeds voller. Om Amsterdam in balans te houden zullen we moeten leren om de ruimte met elkaar, en onze gasten, te delen. Dat mag allemaal best met wat meer respect voor elkaar.

Zijn de zorgen van de Amsterdammers terecht? Of is het: onbekend maakt onbemind? Ongetwijfeld zal de gemeente de invoering monitoren en met experts en gebruikers evalueren. Als het werkt dat zijn er kansrijke toepassingen voor het Rokin, de Zeedijk, het Damrak en andere straten die wel wat meer ‘leefbaarheid’ kunnen gebruiken; autoluw, met voldoende ruimte voor voetgangers en fietsers en waar je je bij elkaar op bezoek voelt. Geef het plan een kans. Al is het om ervan te leren.


25 reacties op "Kunnen we de ruimte delen achter het Centraal Station?"

ReindeR Rustema
De experts hebben gelijk als ze bedenkingen hebben bij dit project. De voorbeelden die genoemd worden van plekken waar het geslaagd is lijken totaal niet op deze.

Het is beter om het heel strict te regelen, maar dan wel zo dat alle belanghebben dat kunnen doen wat ze graag willen doen. De fietser om te beginnen, wil doorfietsen. De voetganger heeft dan wel een heel erg korte remweg maar wil zich veilig voelen. Niet de kans dat een stuk ijzer je van achteren of opzij raakt.

Daarom mijn voorstel, een groene golf voor fietsers en voetgangerslichten die heel frequent op groen springen. De fietsers en voetgangers worden van elkaar gescheiden door een ijzeren kettinkje tussen paaltjes.

Om fietsers te overtuigen zich te conformeren aan de Groene Golf moeten ze ver voor de voetgangersoversteek al langzamer of sneller gaan fietsen om exact wanneer de voetgangers niet oversteken bij de oversteek voorbij te fietsen als peleton. Dat doe je door al ter hoogte van het KvK gebouw en bij het Muziekgebouw groene LEDjes te laten oplichten om de zoveel meter. Het hele peleton moet dan dezelfde snelheid aanhouden. Laat dat een beetje hoog zijn zodat de minderheid van langzame fietsers wel rood krijgt, maar de snelle forensen lekker door kunnen fietsen.

De voetganger met haast weet ook precies wat er gaat gebeuren. Als je rood hebt dan schuift er een ondoordringbaar peleton voorbij, oversteken is geen optie. Die zie je van verre al aankomen. Ook door het terugtellertje in het voetgangerslicht. Kom je van de pont afrennen en zie je dat het peleton op je weg zal vinden dan ren je enkele tientallen meters naar rechts, naar de oversteek waar het peleton dan net voorbij is gekomen.

De petitie http://groenegolfvoorfietsers.petities.n.. voor het grootschalig toepassen van de groene golf heb ik ingetrokken omdat het bijzonder moeilijk is als trams en hulpdiensten het kunnen verstoren. Maar op deze plek zijn de condities ideaal.

Wie weet zal het shared space-concept geen gewonden opleveren en min of meer functioneren. Maar dat betekent niet dat het fijn is. Je voelt je als voetganger nog steeds niet veilig, net zoals je ook in de 9 Straatjes de hele tijd op de stoep moet proberen te blijven. Als fietser zal het ook even irritant zijn als het kruisen met de voetgangersstromen die uit de Kalverstraat komen.

Tijd voor een nieuwe petitie: http://groenegolfachtercs.petities.nl
Eric
-2-  Eric:
Shared space op een doorgaande (fiets)route is een slecht idee.
JohnN
-3-  JohnN:
De voetganger is niet in trek aan de noordzijde van CS. Jarenlang heb ik me al onprettig gevoeld vanaf zodra de ponten de kade beginnen te naderen tot het moment dat ik onbeschadigd het CS bereikte. Steeds heb ik me weer laten sussen door de stellige mededelingen dat het - zodra het megaproject van de overkapping, platform- en elkaar kruisende tunnelbouw (NZ tunnel & autotunnel), eenmaal klaar zou zijn.
Shared-space is een wereldvreemd idee. De vergelijking met gebieden in Londen en Berlijn gaat zo al mank omdat de gedisciplineerdheid die Britten en Duitsers nog altijd opbrengen hemelsbreed verschilt van de anarchie van Amsterdam.
Een kleine verbetering van enige tijd geleden was het groen en rood schilderen van uitloop en wachtvakken bij de pontaanlegplekken. Toch blijft de aandrang van de wachtenden zo sterk dat het verlaten van de pont gevolgd wordt door een route vergelijkbaar met de kippenloop die de renners wordt gegund op de Alpe d'Huez. Je kunt pas richting CS lopen op de plek waar je aan de fietsbaan aanbelandt.
Brommers en scooters op de pont moeten afstappen en mogen hun motoren pas starten op het moment dat de klep is neergelaten. Daarop wordt al nooit gehandhaafd, zodat allen de borden negeren en gewoon lekker gassend de pont oprijden, meteen naar voren gaan en daar nog voor de pont aanlegt de wachtenden achter de klep alweer trakteren op hun uitlaatgaswalm. Hoezo rookverbod?
Alsjeblieft geen tolerant gebied tussen de ponten en het CS ! Daar kan bijdehand Amsterdam niet mee omgaan. Overigens: waarom kunnen auto's nu door een tunnel zoevend achter het CS doorrijden en is er niet meteen een fietstunneltje naast gelegd zodat al die kamikazefietsers en scooteraars van de Haarlemmerbuurt richting Oosterdok niet in conflict komen met de mensen van en naar de ponten? Op dit vele miljoenenproject had dit toch niet zo veel verschil gemaakt? Is die autotunnel vooral gemaakt om de parkeeergarages te vullen?
ReindeR Rustema
Ik heb mijn nieuwe petitie voor een Groene Golf ook nog maar even op Dichtbij.nl verdedigd.
http://www.dichtbij.nl/amsterdam/regiona..
Herbert
-5-  Herbert:
Ik ben een groot voorstander van shared space. Het verhoogt namelijk de veiligheid en legt de verantwoordelijkheid bij de verkeersdeelnemer. Shared space is een Nederlandse uitvinding (Oosterwolde), zie ook http://shared-space.org/

Het klinkt wat tegenstrijdig maar juist bij kruispunten die er gevaarlijk uitzien gebeuren de minste ongelukken.
Verkeersregels, scheiden van verkeersstromen nemen je een deel van je verantwoordelijkheden uit handen.
Mooi voorbeeld was het zebrapad over het fietspad bij het Victoria hotel. Gelijk waren daar veel meer ongelukken dan daarvoor en terecht dat dat zebrapad ook is weggehaald.

En we hebben veel meer shared spaces dan we denken. Denk aan grote parkeerterreinen, de grachtengordel, de stadskant van het CS, e.d.
JohnN
-6-  JohnN:
@Herbert: Vaak lijken we hetzelfde aan te kijken tegen allerlei situaties. Maar dit keer zijn we het grondig oneens. Ik heb van dichtbij meegemaakt hoe in kleine Friese dorpen waar bij ingrepen aan de infrastructuur het shared-space ideaal werd omarmd. Het werkt niet, alleen maar belemmerend, wekt irritaties op en lokt veel meer ongewenst gedrag uit. Waarom? Omdat er totaal niet gehandhaafd wordt. Er is nauwelijks politiecapaciteit. Die is er in Amsterdam wel, maar wordt met prioriteit voor heel andere zaken ingezet.
Doorgaande fietsers/scooterstromen verstaan zich niet met shared-space. Het werkt alleen als je een duidelijke "knip" in de route aanbrengt. Gunstig voorbeeld daarvan is de Gentse binnenstad. Niet vergelijkbaar met de De Ruyterkade.
Daar krijgen we hetzelfde probleem als in de Friese dorpen waar de planners een welhaast religieuze aanhang van dat shared-space evangelie vormden. Als een dorpskern in de route van een doorgaande weg ligt kun je niet zonder duidelijke regulering. Alleen in slaperige dorpjes waar een rondweg het doorgaande verkeer afleidt werkt het (Jirnsum), in levendige toeristische dorpen zonder enkele omleidingsmogelijkheid werkt het verstikkend (Akkrum).
Op de oversteek voor het Victoriahotel is er minder doorgaand verkeer sinds de opening van de tunnel, maar de tijd zal nog moeten leren of het daar inderdaad veiliger is geworden...
Herbert
-7-  Herbert:
@John, ik vergelijk de situatie van de noordzijde van het CS absoluut niet met kleine Friese dorpjes. Ik gaf alleen maar aan waar het eerste shared space concept is toegepast.
En het zal ook niet overal werken. Regels en gescheiden verkeersstromen zal je altijd wel nodig hebben, je gaat geen zebrapad maken op een autosnelweg.
En ik ben het helemaal met je eens dat het shared space idee niet werkt bij doorgaande routes. Daarvoor is het domweg niet geschikt.

De huidige situatie werkt ook niet, mensen steken toch over. Dus wat dan?
Allereerst zou je de snelheid van de scooters en fietsen moeten omlaag brengen. Dat lukt je alleen met fysieke middelen. Die zouden ook een onderdeel daarvan moeten zijn.
JohnN
-8-  JohnN:
@Herbert: U stelt dat de verantwoordelijkheid gelegd wordt bij de gebruikers van het gebied. Dat is nu juist de crux. M.i. is het te idealistisch om te veronderstellen dat de overgrote meerderheid zich bewust met respect voor de anderen zal gedragen. Als het al nauwelijks lukken wil dat het doorgaande fiets en scooterverkeer zich een beetje inhoudt als er net een pont heeft aangelegd, hoe zal het dan op het voorgenomen gebied gaan, zonder duidelijke regels? Men zal zijn eigen "rechten" afdwingen, en de zwakste partij, voetgangers en licht gehandicapten, zullen inleveren moeten. De De Ruyterkade is de slechts denkbare plaats om met shared space te gaan experimenteren.
ReindeR Rustema
@Herbert Maar wat vind je dan van mijn voorstel? Dat gaat ervan uit dat fietsers niet willen stoppen en dat voetgangers oversteken zodra ze een gaatje zien. Ik wil met een groene golf ervoor zorgen dat er peletons met snelle fietsers over de voetgangersoversteekplaatsen fietsen. Die zie je als groep aankomen stormen als voetganger. Dus dan steek je niet over, want vlak erna kan je in alle rust oversteken. Simpel toch?

De snelheid van de scooters (zolang ze nog niet naar de tunnel worden verbannen) wordt dan ook gereguleerd. Rijden ze te snel, dan stuiten ze op een gordijn overstekende voetgangers. Ze moeten zorgen dat ze bij het peleton fietsers blijven, dan hoeven ze niet te stoppen en hebben ze ook groen.

Voetgangers hoeven geen fietsers te vrezen bij het oversteken want die zijn er dan niet. Op een enkele slome fietser na die het peleton niet kan/wil bijhouden. Ja, die moet stoppen voor de overstekende voetgangers.

Het geniale is dat de fietsers, brommers, canta's etc. die bij de pont willen zijn kunnen afslaan van het fietspad richting pont als de voetgangers aan het oversteken zijn. Zij volgen dan niet de groene golf, maar rijden achter het peleton. Zo heb je ook niet meer de rotzooi van fietsers die afslaan en de rechtdoorfietsende fietsers in de weg zit.
ReindeR Rustema
@Walther Ik lees net het document even terug waar je naar linkte in het zinnetje "Met deze aanpak zijn goede ervaringen opgedaan in Engeland, Denemarken, Italie en Duitsland." en vind op pagina 31 alleen al:
- "waar de snelheid laag is en het verblijfsaccent hoog"
- "er moet een aanleiding zijn"
- "keuze vanuit de gewenste ruimtelijke kwaliteit"
- "locatie moet een sociale functie hebben, om elkaar te ontmoeten, met aanleidingen om snelheid te minderen"
- "draagvlak en participatie zijn essentieel" (p. 32)

Niets doet mij denken aan de kade achter CS. Ik wil daar altijd snel langsfietsen van oost naar west omdat het in het centrum te druk is. Of ik wil vanuit het station naar een pontje rennen of andersom. Snelheid juist. Dit is de laatste plaats waar ik een aanleiding zie voor een shared space, geen aanleidingen om snelheid te minderen. Er staat geen monumentale bezienswaardigheid voor mij als forens.

Heel veel forensen zoals ik wurmen zich langs elkaar. Hoe meer je dat reguleert hoe fijner. Ik heb ook jaren actie gevoerd voor een sticker op de roltrappen van de NS om mensen rechts stil te laten staan zodat je er links langs kan lopen. Roltrappen zijn oorspronkelijk nooit bedoeld om stil op te staan namelijk. http://www.hetblauweboekje.nl/2010/02/18.. Die stickers zijn er nu (hoewel het nog te weinig helpt). En dan willen we een paar meter verderop van een dergelijke lokatie nu minder verkeersregels?

Draagvlak en participatie ontbreekt ook volledig. Behalve mensen die nieuwsgierig zijn of het hier zou kunnen werken zie ik weinig draagvlak of participatie. Op een andere lokatie zou ik het wel zien zitten, ben niet tegen het concept.

Maar ik vermoed dat het 'm zit in dat bepaalde architecten/vormgevers/city marketeers iets toeristisch willen bereiken met het mooie uitzicht vanaf de kade over het IJ. Door er een shared space van te maken wordt het een toeristische bestemming. Die forensen zijn dan leuke couleur locale die zich aanpassen aan ronddwalende toeristen. Terwijl ik juist omfiets achter het station om ze voor het station niet lastig te vallen!

Voor degenen die nieuwsgierig zijn of het werkt zeg ik: test het eerst eens. Simuleer het door op een groot leeg haventerrein containers neer te zetten die de bestemmingen simuleren. Dan vraag je honderden vrijwilligers om daar exact te doen wat ze eerder wel eens op de De Ruijterkade deden: pont halen, trein halen, voorbij fietsen, hond uitlaten, joggen, benen strekken tijdens lunch, als toerist van het uitzicht genieten. Met een drone erboven de patronen filmen en op ooghoogte ook de interacties filmen tussen de acteurs.

Bij het uitbrengen van een grote film wordt de montage getest in een preview. Software wordt voor de echte release aan developers te testen gegeven als beta-release. Een nieuwe auto wordt herhaaldelijk tegen een muur gebotst voor het op de markt komt. Waarom zouden we zoiets fundamenteels met echte mensen testen? Waarna we eindeloos campagne moeten voeren om het terug te draaien? Wat waarschijnlijk dan niet gelijk lukt, eerst komen er een dozijn halfhartige aanpassingen met steeds een half jaar bureuacratische vertraging ertussen.
JohnN
-11-  JohnN:
Uit de uiteenzetting van Reinder: "Maar ik vermoed dat het 'm zit in dat bepaalde architecten/vormgevers/city marketeers iets toeristisch willen bereiken met het mooie uitzicht vanaf de kade over het IJ. Door er een shared space van te maken wordt het een toeristische bestemming."

Ronald Offerman maakte ons in een bijdrage van een poosje geleden al attent op het mooie uitzicht vanaf het nieuwe busplatform aan de IJzijde. Dat ligt een etage hoger dan de De Ruyterkade,

Op kadeniveau is er nauwelijks vrij uitzicht door pontsteigers, fietsenstalling en een stallingspont ter weerszijden. Die nieuwe toeristische functie die in de achterhoofden van de shared space gelovigen zit vergt nog eens gigantische investeringen voor noodzakelijke aanpassingen langs de kade. Die zijn echter niet nodig, aan de behoefte om rustig van het IJ te genieten is er al voldaan met het enorme terras voor het Muziekgebouw. Reizen, verplaatsen is de functie van de De Ruyterkade, altijd geweest en nog steeds.
Herbert
-12-  Herbert:
@Reinder,
In je eerste alinea beschrijf je feitelijk de huidige toestand en daar willen we nu juist vanaf.

Een Groene Golf is ook niet de oplossing. Een GG is geen veiligheidsmaatregel maar een maatregel om de capaciteit van een wegvak te verhogen en een rustiger verkeersbeeld te krijgen, zoals dat zo mooi heet. De voorwaarde daarvoor is dat er een homogene snelheid is en die krijg je domweg niet met scooters die 50 km/h rijden en fietsers die 15 km/h rijden.

En overigens, een developer die zijn eigen software test dient stokslagen te krijgen.
Testen is een vak, niet iets wat je er bij doet.
wk
-13-  wk:
Shared space? Het is hier geen Oosterwolde!
Ik zou zeggen: een separaat fietspad met een HEK er langs. Om de plotsklaps overstekende voetgangers te beschermen tegen de scooters. En andersom.
Daar hoef je geen groene golf voor in te stellen - wanneer bij de Oostertoegang het licht op groen gaat - dan is die golf bij de ponten al lang uitgesmeerd.
(Wie zou er trouwens daar voor een rood licht stoppen?)
Houd maar rekening met clubjes toeristen die het stationsgebouw uit stappen - direct de voetgangerszone in -althans: dat denken ze.
Een goedkope oplossing: De zebra's liggen er nog.
We hebben immers ervaring genoeg met "shared space": Hoe veilig is het op het Koningsplen / Thorbeckeplein-zijkant Rembrandtplein / Leidseplein of Spui?
Op die plaatsen is er gekozen voor een nog net zichtbaar fietspad en nóg belanden er voetgangers voor fietswielen.
De laatste keer dat ik op de fiets door een plots uitwijkende voetganger tegen een verkeersbord aan gegooid werd was op de Zeedijk. Óók zo'n shared space.
Milena Tsareva
-14-  Milena Tsareva:
Shared space is hier een bijzonder slecht idee. Het voorstel van de heer Rustema lijkt me niet verkeerd.
ReindeR Rustema
-15-  ReindeR Rustema:
@JohnN Het plan is om die stallingsteiger en die stallingpont weer op te ruimen als er genoeg ruimte onder het station is gemaakt. In teksten over het stationseiland heb ik ook gelezen dat het de bedoeling is langs het IJ te flaneren met een prachtig uitzicht.
ReindeR Rustema
-16-  ReindeR Rustema:
@Herbert Ik weet niet waar het vandaan komt dat een Groene Golf niet kan doen waarvoor ik 'm in gedachten heb. Het gaat mij om een rustiger verkeersbeeld. Die scooters zullen zich ook aan de snelheid van de Groene Golf moeten conformeren omdat ze voor het rood licht staan te wachten als ze sneller gaan. De voetgangers die dan groen krijgen trekken als een gordijn over het fietspad, daar kan je als scooter echt niet doorheen jakkeren. Dat gebeurt nu ook praktisch niet.

Met developers had ik die groep mensen in gedachten die een beta-versie van het nieuwe besturingssysteem krijgen. Zij testen het dan. Natuurlijk laat je als ontwikkelaar wel een boel gestandaardiseerde, geautomatiseerde testen lost op software die je zelf schrijft, maar het is aan anderen (al dan niet ingehuurd) om het echt te testen inderdaad.
ReindeR Rustema
-17-  ReindeR Rustema:
@ wk. Probleem van een hek is dat fietsers en scooters daar weer eenzijdige ongelukken mee krijgen. Ze zwabberen en knallen tegen een hek of paaltjes aan. Een hoge stoeprand waar toeristen eventueel gehurkt op kunnen zitten, maar waar je makkelijk even overheen stapt, dat is waarschijnlijk beter. Maar van de kant van de fietsers moet die 'genadig' zijn. Niet te scherp, zoals op de Marnixstraat.
Herbert
-18-  Herbert:
@Reinder, ik heb het idee dat jij er van uitgaat dat mensen altijd rationeel handelen. Dat is niet zo.
Scooterjeugd vindt niets leuker dan even fel op te trekken en een eind verder op het laatste moment hard te remmen.
Ik kan het weten, ik deed dat vroeger ook. Het mooiste was ook nog met veel lawaai zodat je de schrik van de buurt werd. En we reden nog wel een slagje harder. Een Mobylette brommer met een 49,9 cc motor opvoeren tot 80 km/h was echt geen rocket-science.

Probleem was wel de politie. Als je gepakt werd werden alle onderdelen die niet deugden van je brommer er afgesloopt en kon je dan als voetganger een paar dagen later je brommer naar huis duwen. Om er vervolgens weer foute onderdelen op te zetten.
wk
-19-  wk:
@Herbert: Dat argument 'vroeger had je politie' - dat vervalt. Politie die nú handhavend optreedt - die hebben we niet (meer). Regulering kan het beste gebeuren door fysieke maatregelen. Dat hek dus.
Houd rekening met een flinke stroom aan toeristen die de neus buiten het stationsgebouw steekt en niet in de gaten heeft dat ze zich op een doorgaande route voor fietsers en scooters bevinden.
JohnN
-20-  JohnN:
Zomaar opeens een ideetje: ononderbroken hekwerk met alleen een enkele ruime doorgang voor fietsers en scooters die de pont op en afgaan - bijvoorbeeld recht tegenover de oostelijke pontsteiger van de 2 ponten naar de Buiksloterweg. De fietsers en scooteraars van en voor het IJplein en NDSM terrein kunnen zich daar gemakkelijk op aanpassen. Iedereen die zich bevindt buiten het hek verblijft in een voetgangszone (waar je je tweewieler dus gewoon aan de hand meevoert).
En dan recht tegenover de Centrale onderdoorgang van het CS een brede overweg: zebra met automatische (spoor)bomen die gewoon periodiek voor de voetgangers opengaan? Prorail kan helpen.
Dan heb je geen groene golf nodig: het rijverkeer krijgt gewoon per twee minuten alleen op die ene plek wisselend licht.
Veiligheid voor voetgangers van en naar het station en op de kade moet voorop staan.
Fietsers en scooteraars halen hun mogelijk korte oponthoud makkelijk weer in. Wel moeten ze voor hun rijbaan een flinke breedte krijgen, groter dan de gangbare fietsstroken, dan is de angst voor eenzijdige ongelukken door het in aanraking komen met het hek ook verwaarloosbaar.
@Reinder: Geen "zitblokken" afscheiding dat lokt juist gevaar van conflict/ongelukken uit! Denk aan kinderen, rolkoffers, etc.
ReindeR Rustema
-21-  ReindeR Rustema:
@Herbert Nee hoor, mensen handelen niet rationeel. Kijk alleen maar eens naar al die automobilisten die Amsterdam inrijden. Maar ik denk wel dat je met een goede analyse en wat creativiteit het gros van de mensen als schapen van richting kan laten veranderen. Het enkele schaap dat van de kudde afdwaalt is geen reden om niet wat eenvoudige en slimme maatregelen te nemen voor de kudde.

Je voorbeeld van de scooterjeugd gaat niet op in dit geval. Want die scooterjeugd blijft, zoals je beschrijft, in de buurt. Daar kan je indruk maken bij omstanders. Achter het CS is een anonieme ruimte waar je ook nog eens eerder de politie tegen kan komen. De scooteraars die je daar ziet zijn dan ook zelf vooral op weg. De ambitie om er een verblijfsruimte van te maken zou wat dat betreft wel eens verkeerd kunnen uitpakken. Misschien wordt het wel een hangplek voor de echte scootercrimineeltjes die daar dan afspreken? Lekker centraal en de anonimiteit geeft bescherming.
ReindeR Rustema
-22-  ReindeR Rustema:
@JohnN Klinkt ook goed. En kleine moeite om daar dan ook een Groene Golf bij te realiseren. Gewoon een lichtje een eind verderop zetten met een indicatie wanneer je groen krijgt bij de oversteek. Dan hoeven de fietsers niet voor rood te wachten. Kleine moeite, groot plezier.
Snorremans
-23-  Snorremans:
Idee: Leg het fietspad verdiept aan. Minstens 30 centimeter onder het voetgangersdeel, zodat fietsers niet opzij de stoep op kunnen. Leg daarna net voor de 'voetgangersoversteek' een beweegbare drempel/hek die verdwijnt in de grond, zodat de fietsers niet door rood kunnen rijden. Voeg een paar verkeerslichten toe, klaar.
Jordan Evers
-24-  Jordan Evers:
Ik heb het eerste ongeluk al zien gebeuren: mensen staken plots over, een brommer toeterde, maar de mensen reageerden niet, de brommer probeerde ze te ontwijken en ging zelf onderuit. Gelukkig had niemand wat.
En in het stuk erna heb ik meerdere bijna-ongelukken zien gebeuren en ook meegemaakt omdat er geen overzicht is en iedereen maar wat doet; zelfs als er wel verkeerslichten zijn, jakkert iedereen door rood, dus hoe ze op het idee zijn gekomen dat het weghalen van lichten een goed idee is...
Het wachten is nu op het eerste ongeluk waarbij er wel letsel valt. Het zal mij benieuwen hoeveel ongelukken er moeten gebeuren voor het weer terugveranderd wordt naar een normale verkeerssituatie met verkeerslichten en dergelijke.
JohnN
-25-  JohnN:
Het komt tot nu toe op mij over als provisorisch. Wie het station verlaat komt vlak achter de schuifdeuren in een voetgangerszone maar drie stappen richting IJ staat hij/zij onbeschermd op een racebaan voor brommer/scooter jakkeraars. De situatie die ik onlangs aantrof. Niet wenselijk, ook niet de bedoeling dat het nog veel langer zo blijft??

A.s. zondag ga ik kijken of er al iets gebeurt dat erop duidt dat het voor de voetgangers veiliger wordt gemaakt. In dit reactieveld staan suggesties genoeg. Gek dat hierover in al die jaren van infrastructuur vernieuwing langs het IJ nog zo weinig over lijkt nagedacht. Utopisch Ruimte Delen werkt niet in een stad met zoveel anarchisten.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.