Home > > Politieke column: Macht en geld

Politieke column: Macht en geld

Godfather

De politiek is met reces. Terwijl er in Europa nog over Griekenland wordt gesteggeld, zijn de lokale politici even vrij. Een goed moment om de balans op te maken: waar ging het over in dit eerste jaar van de bestuurscommissie Nieuw-West? Eigenlijk heel simpel: over macht en geld.

Als voormalig deelraadslid verlang ik geregeld terug naar de situatie voor de verkiezingen: we stelden onze eigen begroting op en namen onze eigen beslissingen. In het nieuwe bestuurlijk stelsel gaat dat anders: we zijn verlengd bestuur van de stad en verzorgen de uitvoering van het stedelijk beleid. Tegelijk koppelen we terug naar de stad wat we in de wijk horen, met onze ‘ogen en oren’-functie.

Het moge duidelijk zijn: de macht ligt meer dan ooit in de Stopera. Daarbij komt nog dat de stadsdelen moeten wennen aan hun nieuwe rol, waarbij het niet helpt dat de ambtelijke organisatie is gehusseld en bestuurlijke diensten (ze heten tegenwoordig RVE’s) anders functioneren. Of zoals verantwoordelijk D66-wethouder Abdeluheb Choho het onlangs in een briefverwoordde: het bestuurlijk stelsel moet zich ‘verder uitkristalliseren’ en ‘behoeft bijsturing’.

Het nieuwe stelsel is nog altijd een beetje wennen. Dat merken we vooral als het gaat om geld. Stadsdeel Nieuw-West heeft geen eigen begroting meer, maar een door de stad toegewezen budget. Door alle veranderingen na de verkiezingen duurde het lang voordat ons definitieve budget voor 2015 was ingevuld: de zogenaamde ‘budgetbrief’ ontvingen we pas begin juli. We zitten in een overgangsjaar, luidt het excuus.

De budgetbrief was dermate laat dat hij kruiste met het advies dat wij als bestuurscommissie moesten geven over de ontwerpbegroting van 2016. Niet echt logisch: advies geven over het budget van komend jaar terwijl het huidige budget nog niet eens definitief is.

Maar het kan nog gekker. Het stadsdeel werd geacht de ontwerpbegroting in te dienen bij de stad, maar heeft niet of nauwelijks invloed op de cijfers in de begroting. Die cijfers zijn namelijk door de stedelijke directie Middelen & Control (DMC) ingevuld. Daarom hebben we de stad laten weten slechts kennis te hebben genomen van de begroting en nogmaals benadrukt waar wij ons budget het hardst voor nodig hebben: voor zaken als armoede, veiligheid en participatie.

Onmiskenbaar liggen de macht én het geld nadrukkelijk bij de centrale stad. Toch blijf ik van mening dat de bestuurscommissies een onmisbare schakel vormen: wij kennen de buurten, weten wat er speelt en zijn aanspreekbaar voor bewoners. De machtige stad heeft ons nodig om ervoor te zorgen dat het geld voor prioriteiten als zorg, werk en onderwijs goed wordt besteed. Daar gaan we na het reces mee verder. Voor nu wens ik u allemaal een fijne vakantie!

Elke maand doet Jeroen Mirck als D66-bestuurscommissielid in een column verslag van zijn ervaring in de lokale politiek van Amsterdam Nieuw-West. 


vijf reacties op "Politieke column: Macht en geld"

Herbert
-1-  Herbert:
Waar ik al bang voor was komt nu uit. De bestuurscommissies zijn verworden tot een soort politieke secretariaten. Meer niet. Over een aantal jaren gaan we nog diep spijt krijgen dat we de stadsdeelraden en de DB's hebben opgeheven. Hierdoor is de volksvertegenwoordiging een stuk verder van de burger gaan staan. Dat gaat zich wreken.
Het systeem fungeerde goed, hoewel er ook wel eens wat mis gaat. Maar wijs mij eens een organisatie aan waar niets mis gaat.

Oud wethouder Michael van der Vlis drukte het ooit als volgt uit: "Ik moet een parkeerbesluit nemen over een straat die ik niet ken en waar ik waarschijnlijk ook nooit zal komen."
Jeroen Mirck
Precies wat je zegt, Herbert: het oude stelsel was wellicht niet perfect, maar bood buurten wel écht lokaal bestuur, in plaats van een gemeenteraad op afstand. De bestuurscommissies zijn een halfslachtige tussenvorm, tenzij het college van B&W wérkelijk meer taken durft te mandateren. De komende twee jaar kan dit nieuwe stelsel gekneed worden tot een betere bestuursvorm dan het nu is. Dan zie ik zeker toekomst. Als we inderdaad meer een soort 'politiek secretariaat' blijven, wordt niemand daar beter van. Overigens zal al helemaal niemand beter worden van een stad zonder deelraadspolitiek. Maar dat zal men pas durven toe te geven als het kalf al verdronken is, vrees ik.
Arnoud
-3-  Arnoud:
Ik ben het geheel met jullie eens. Overigens is het niet zo dat 'we' de deelraden hebben afgeschaft, dat heeft het Rijk gedaan, onder aanvoering van de immer rampzalige minister Donner.
Herbert
-4-  Herbert:
Het huidige kabinet heeft ook geen poot uitgestoken om de stadsdelen te behouden. Dat we nog BC's hebben is te danken aan het CDA. Op het platteland zie je veel dorpsraden en die zouden dan ook moeten verdwijnen.
In de Gemeenteraad stonden alleen PvdA en GK achter de stadsdelen in de oude vorm. De rest liet het afweten.

De stadsdelen zijn ook kapot geframed. Met termen als bestuurlijke drukte. En die bestuurlijke drukte was nu juist op het niveau van de Centrale Stad.
Verder werden de stadsdelen gezien als duur terwijl de invoering van dat stelsel nu juist een hoop geld bespaarde.
En aan 1 ding kon je de waarde goed zien: de openbare ruimte.

Een beetje Duitse stad heeft Stadbezirke. Het grote voorbeeld München zelfs 25. En met flink wat gekozen mensen. Stadtteile is wat anders dan onze stadsdelen. Dat is meer een statistisch begrip zoals onze buurtcombinaties.
JohnN
-5-  JohnN:
Wat de afgeschafte Stadsdelen betreft, ze kunnen inderdaad een heel nuttige functie hebben. Maar het is altijd oppassen dat de grote ego's niet boven hun waarde uitgroeien. Een aandachtspunt bij alle politici overigens.
Mij valt wel de grote tegenstrijdigheid in de politiek op: aan de ene kant streeft men naar grote eenheden met gecentraliseerde bevoegdheden (voorbeeld: Nationale Politie) aan de andere kant moet van alles in kleinere kring worden opgeknapt onder het motto: "dichter bij de burger"(voorbeeld zorgdiensten en bijstandsvoorzieningen).

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.