Home > > Onduidelijkheid bij huurverhoging

Onduidelijkheid bij huurverhoging

Logo Ymere

Woningcorporatie Ymere heeft per 1 juli aanstaande de huren verhoogd ('Aangepast' heet dat in Newspeak). 'Arme' mensen (mensen met een bruto jaarinkomen van minder dan 34.229 euro) betalen voortaan 2,5% meer dan zij nu doen. Tenzij zij nu aan huur tussen 576 en 618 euro per maand betalen. Dan is de huurverhoging 2%. Is de huur hoger dan 618 euro per maand dan stijgt voor die groep de huur met 1%. Of minder.

Meer kosten voor hogere inkomensgroepen
Voor mensen die een hoger inkomen hebben dan 43.786 euro per jaar maakt Ymere blijkbaar meer kosten want zij betalen voortaan 5% bovenop hun huidig huurbedrag 'vanwege gestegen servicekosten en zo'. Ik begrijp er helemaal niets meer van. En ik zit nota bene in de bewonerscommissie.

Wettelijke verplichting
Uiteraard heeft Ymere geen overleg met ons gepleegd. Een wettelijke verplichting in dit soort zaken maar om een of andere reden denken grote organisaties dat de wet alleen voor gewone burgers zoals u en ik geldt en niet voor mensen die volgens onderzoek ook wel 'putten' worden genoemd. Dat zijn mensen voor wie graaien belangrijker is dan andere mensen helpen. Die andere mensen zijn 'bronnen': mensen die delen wat zij te veel hebben en alleen dat houden wat zij zelf nodig hebben. Ik denk dat de meesten zich daar ergens tussen in bevinden.

Meer lezen over de verschillen tussen 'bronnen' en 'putten'?


vier reacties op "Onduidelijkheid bij huurverhoging"

Rebekka van Voornveld
Beste meneer Weijnschenk,

Graag geef ik een reactie vanuit Ymere. Ymere heeft in 2015 voor een inkomensafhankelijke huurverhoging gekozen. Betaalbaarheid is een belangrijk thema voor Ymere en wij willen de huurders met een laag inkomen graag tegemoet komen.

Een groot deel van de huurders met een inkomen onder de € 34.229 krijgt dit jaar geen huurverhoging, of een lagere huurverhoging dan mag van het Rijk. Ook een deel van de huurders met een middeninkomen of een hoger inkomen krijgt een lagere huurverhoging, als de huurprijs hoog is in verhouding tot het inkomen. Daarnaast heeft een deel van onze huurders inderdaad een huurverhoging van 5 procent gehad. Het liefst ontzien we natuurlijk al onze huurders, maar door de verhuurdersheffing is dit helaas niet mogelijk. Die verhuurdersheffing drukt financieel zwaar op Ymere.

Ymere heeft veel bewonerscommissies. Huurbeleid kunnen we niet met afzonderlijke bewonerscommissies bespreken. We hebben ons voorstel voor de inkomensafhankelijke huurverhoging natuurlijk wel uitgebreid besproken met de Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY). Zij hebben een positief advies over dit voorstel gegeven.

Voor meer informatie over de huurverhoging verwijs ik u graag door naar onze website.
JohnN
-2-  JohnN:
Geachte Mevrouw van Voornveld,
Helaas werkt uw 'link' niet, maar ik neem aan dat u voorlichtster of woordvoorder van Ymere bent. Grote organisaties hebben zulke functionarissen in dienst om hun beleid naar buiten toe te verkopen.
Als ik onder de letters van uw tekst lees voel ik dat u zich beklaagt slachtoffer te zijn van deze geslachtsloze VVD-PvdA regering. In ruil voor de blokkade tegen de zorgpremies naar draagkracht mag u nu een beetje nivelleren op woonkosten om de begroting niet al te scheef te laten hellen. Natuurlijk bent u niet in staat om dit naar werkelijke huurderssituaties te doen. Uitgegaan wordt van BRUTO jaarinkomens. Doordat ieders persoonlijke inkomen uiteenloopt omdat de één veel hogere lasten draagt dan de ander kan het NETTO inkomen van iemand die 5% huurverhoging voor zijn kiezen krijgt wel eens flink onder het bedrag zijn dat voor de huurder die door u ontzien is wordt gehanteerd. U had zich fel kunnen verzetten tegen de plicht die Den Haag u wilde opleggen als pseudo-belastinggaarder door terecht te stellen dat het gereedschap om dit rechtvaardig te doen ontbreekt. Maar zulk verweer heeft natuurlijk meer gewicht als een wooncorporatie aantoont dat zij er alles aan doet om haar overhead strak in te tomen. Quote: "De verhuurdersheffing drukt financieel zwaar op Ymere" wordt daar des te overtuigender mee.
Om de werking van het beleid nog eens duidelijk aan de kaak te stellen: Van partners die al jarenlang duurzaam gescheiden leven worden de bruto inkomens fiscaal bij elkaar opgeteld. Alsof het 1 huishouden zou zijn. Mensen die al te maken kregen met dalende besteedbare inkomens in de voorafgaande jaren worden nu ook nog slachtoffer van 5% huurverhoging.
Een woningcorporatie KAN gewoon geen inkomenspolitiek uitvoeren omdat haar het aan gereedschap ontbreekt kan het gebeuren dat zij een bot zwaard hanteert.
Ryan
-3-  Ryan:
Hmmm ik meen toch gelezen dat ondanks de verhuurdersheffing de corporaties er nog nooit zo warmpjes bij hebben gezeten. De huursverhoging lijkt een middel om meer geld binnen te harken en een dwangmiddel om naar een andere woning te gaan. Mag ik er zelf voor kiezen om geen hypotheekschuld aan te gaan?
Terrence
-4-  Terrence:
Dank voor jullie opmerkingen en aanvullingen! Van Ymere toch erg dapper om hier te reageren. Waarvoor de complimenten.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.