Home > > Niet fokken met de Koning

Niet fokken met de Koning

Fuck

Amsterdam is weer eens heftig in beroering. Nu eens niet door een voetbalwedstrijd of vanwege krakersrellen, maar vanwege activist Abulkasim Al-Jaberi, die in november vorig jaar tijdens een betoging werd opgepakt vanwege het roepen van 'Fuck de koning, fuck de koningin, fuck het koningshuis!' Al-Jaberi had hiervoor op 27 mei voor de politierechter moeten verschijnen, de dagvaarding werd echter door het Openbaar Ministerie wegens 'heroverweging' ingetrokken.

Majesteitsschennis
Heel veel mensen vinden iets van deze zaak. Sommigen vinden het schandalig, anderen vinden dat zo'n uitspraak bij deze tijd past. Het OM, in de persoon van Officier Willem Nijkerk, vindt de uitlatingen strafbaar, Al-Jaberi zelf vindt zijn vervolging een racistisch complot. Feit is wel dat de uitroep 'Fuck de Koning' ondertussen een gevleugelde uitdrukking is geworden.

Wat me opvalt, is dat het merendeel van de mensen die ik spreek niet zo wakker ligt van de beroering. Persoonlijk heb ik wel mijn bedenkingen. Niet vanwege de tere zieltjes van onze koning of koningin, Lex is zijn hele leven lang voorbereid op een koningschap in een land waarin de vanzelfsprekendheid van de Monarchie ter discussie staat, het zou flauw zijn om nu ineens gekwetst te gaan doen omdat één of andere roeptoeter het gemunt heeft op een kinderfeestje. Net als Burgemeester van der Laan ben ook ik van mening dat het artikel voor majesteitsschennis in het Wetboek Van Strafrecht vermoedelijk z'n langste tijd wel heeft gehad.

Democratisch recht
Mijn bedenkingen gelden het beroep op de Vrijheid van Meningsuiting die activisten en anderen te pas en te onpas uit de kast halen als ze op bepaalde uitspraken worden aangesproken. Soms is dat terecht: de vrijheid van meningsuiting is de ultieme pijler voor de democratie, het recht om kritiek te hebben op machtshebbers en overheid, zonder daarvoor vervolgd of gestraft te worden. Daardoor is het mogelijk om meningen en inzichten binnen de maatschappij te delen en met open vizier oppositie te voeren. Of het roepen van 'Fuck de koning' een zinvolle bijdrage aan het democratisch systeem is durf ik echter te betwijfelen. Eigenlijk vind ik het zelfs flauw, en misschien wel oneigenlijk om je achter een democratisch recht te verschuilen als je in je verongelijktheid eens iets doms roept waardoor anderen gekrenkt of gekwetst zouden kunnen worden.

Waar ik me dan ook zorgen over maak is het gebruik van de Vrijheid van Meningsuiting als legitimatie om letterlijk alles te mogen zeggen wat je maar wilt. Niet in de vorm van de puberwijsheid dat je iemand voor rotte vis kunt uitmaken zolang je er maar 'ik vind' voor zegt, maar de mening van velen dat dit grondrecht zo veelomvattend is dat deze op geen enkele wijze middels het strafrecht of op andere wijze zou mogen worden beperkt, ongeacht of dit nu kwetsend of beledigend is of niet.

Ongewenste effecten
Alles zeggen wat je maar wilt, zonder ooit door maar één wettelijk voorschrift te worden beperkt! Het lijkt een Utopie voor iedere activist, maar het is de geest uit de fles. Juist in een tijd waarin we bepaalde uitingen jegens groeperingen of bepaalde individuen proberen in te dammen omdat ze haatzaaiend of discriminerend zijn, kon het wegvallen van wettelijke beperkingen op de Vrijheid van Meningsuiting wel eens ongewenste effecten hebben. Het betekent namelijk dat je in vrijheid mag zeggen dat we minder Marokkanen willen, dat de Holocaust niet heeft plaatsgevonden, dat homo's vies zijn, dat agenten nazi's zijn en dat vrouwen die niet op je fluitje reageren hoeren zijn. Is dat de vrijheid die we willen?

Laat die Vrijheid van Meningsuiting nou gewoon lekker door de wet beperkt blijven, zoals nu al in artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is geregeld. Laten we ook vooral stoppen dit zwaarwegende grondrecht bij iedere verkeerd vallende oprisping uit de kast te trekken. Laat El-Jaberi ook lekker de maatschappelijke relevantie van zijn rechtzaak ter discussie stellen in plaats van slachtoffertje te spelen. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen!

trefwoorden.

negen reacties op "Niet fokken met de Koning"

JohnN
-1-  JohnN:
Zelden kan ik een opiniestuk zo hartgrondig onderschrijven als deze beschouwing over een opgewonden manneke dat aandacht vraagt (en helaas te veel krijgt).
Natuurlijk moet je niet te pas of te onpas allerlei persoonlijke grofheid tegen wie dan ook roepen onder beroep op de bescherming van "je vrijheid van meningsuiting". Of het nu een majesteit betreft of mijn hoogbejaarde moeder.
Pervers misbruik van het recht op meningsuiting om lekker te beledigen mag van mij op gepaste wijze afgestraft worden, daar heb je geen specifieke wetsartikelen ter bescherming van de majesteit voor nodig. Deze Al-Jabberi was voor zover ik weet nog geen "bekende Nederlander", helaas doet de heisa rondom zijn geroep een gooi in die richting. Hoeveel mensen hebben zijn geschreeuw gehoord? Laten we het probleem dat deze Al vormt niet groter maken dan zijn kleinheid is.
Anders is het met het bekladden van het Paleis op de Dam. Voor kapitalen is er jarenlang aan de gevels gerestraureerd, het puberale bespuiten ervan ter provocatie is voor mij een soort van "majesteitsschennis". Niet alleen om die tekst die door hele volksstammen gezien is (mede door ijverige fotografen die het overal posten) maar vooral vanwege de respectloze beschadiging van een kostbaar museaal pand dat van ons allemaal is.
Theo
-2-  Theo:
Het nadeel van een recht is dat mensen er gebruik van maken.

Het betekent namelijk dat je in vrijheid mag zeggen dat we hier dolgraag nog meer Islamisten willen, dat de Armeense genocide nooit heeft plaatsgevonden, dat reaguurders de bron van al het kwaad zijn, dat Nick en Simon hoogcultuur is en dat Amsterdam de mooiste stad in dit land is.

Is dat de vrijheid die we willen? Jazeker.
JohnN
-3-  JohnN:
@Theo: Vrijheid gaat zover als tot aan de grens waarbij de vrijheid van anderen wordt aangetast. Een simpele vuistregel waarmee in de dagelijkse praktijk redelijk te werken valt.
JohnN
-4-  JohnN:
Gewoon onzin roepen valt dus buiten het kader.
Herbert
-5-  Herbert:
Het probleem van de verdediging van de Vrijheid van Meningsuiting (VVMU) is nu juist dat het om de eigen vrijheid gaat en niet die van de ander, zoals dat hoort.
Wilders geilde als een mager speenvarken toen hij voor de kadi werd gebracht wegens discriminerende uitlatingen. Maar hij is wel voor een verbod als de Internationale Socialisten een zaaltje willen afhuren bij de UvA om eens te keuvelen over Marx. Dat moet verboden worden en gelijk worden er Kamervragen gesteld. Idem als er moslim met een abjecte mening ergens komt preken in Nederland. Is die mening minder abject dan die van Wilders?
Zie ook http://www.frontaalnaakt.nl/archives/fes..
Arnoud
-6-  Arnoud:
Zou Abulkasim Al-Jaberi ook hebben durven roepen 'fuck de profeet''? Of valt dat dan weer niet onder de vrijheid van meningsuiting? Wellicht is het voor hem ook nog een leuk idee eens naar Thailand op vakantie te gaan en daar 'fuck de koning, fuck het koningshuis' in het openbaar naar voren te brengen. Daar hangen ze zo iemand gewoon op. Ook weer overdreven, maar toch.
JohnN
-7-  JohnN:
@Arnoud: fuck de profeet valt in Nederland natuurlijk ook binnen het kader "onzin roepen" en blijft dus onbestraft. Gelukkig leven we niet in Thailand of Rusland waar heel veel meningen niet vrij geuit mogen worden. Daarom mag Al-J dankbaar zijn veilig binnen onze landsgrenzen te vertoeven.
Suffie
-8-  Suffie:
Theo, de uitingen die jij benoemt vallen dan ook onder huidige situatie. Lekker houden zo toch?
Theo
-9-  Theo:
Goedkoop om Wilders er weer aan de geperoxideerde haren bij te slepen. De man wordt jarenlang met de dood bedreigd en wat heeft ie feitelijk gedaan? Gebruik gemaakt van zijn spreekrecht, is daar wat grof in, vanwaar vrijwel niemand hem nog serieus neemt. Lach er om, hij zal je niet onthoofden.

Arnoud slaat de spijker op de kop.

Nederland is in vele opzichten een baken van licht in een duistere wereld van god en gebod. Dat hier nog zoveel pleiters voor te vinden zijn, had ik van Amsterdammers niet verwacht.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.