Home > > Politieke column: Huis vóór de Wijk

Politieke column: Huis vóór de Wijk

Voorzittershamer

In Nieuw-West staat een huis. Nee, er staan er zeven. Zeven Huizen van de Wijk. Zeven heel verschillende huizen, maar met allemaal hetzelfde doel: welzijn en participatie van bewoners ondersteunen. Hun rol wordt steeds belangrijker nu de regering deze taken heeft overgeheveld naar de gemeenten. Alle reden dus voor een verhit debat in de bestuurscommissie van Nieuw-West.

Het stadsdeel heeft een rapport geschreven over de Huizen van de Wijk, dat als kader dient voor hun functioneren de komende jaren. Over dit kaderstuk was de afgelopen maand veel discussie. De exploitanten van de Huizen van de Wijk voelden zich niet gehoord en werden in het rapport geconfronteerd met een scherpere aansturing van hun werk. Zij schreven de bestuurscommissie twee bezorgde brieven met verbeterpunten voor het stuk.

Kritisch waren ook vier fracties in de bestuurscommissie, te weten GroenLinks, BNW81, CDA en mijn eigen partij D66. Het rapport had veel kritiek op de Huizen van de Wijk, maar werkte dat nergens goed uit. Bovendien was niet gewacht op de evaluatie van 2014, die deze maand beschikbaar is. Onduidelijk was verder wat het stadsdeel nu precies beoogde: aangescherpte afspraken voor de subsidies van de huidige exploitanten of aansturen op een nieuwe aanbesteding?

Het gevolg: twee stevige debatten over de Huizen van de Wijk. Bestuurder Achmed Baâdoud wilde het stuk niet uitstellen, want er was weinig tijd. Na nieuwe vragen van de vier kritische fracties in de vergadering van 28 januaribleek dat wel mee te vallen: een besluit in februari was ook vroeg genoeg, want het draaide niét om een nieuwe aanbesteding. Zo werd er na veel discussie en een schorsing uiteindelijk toch besloten tot een maand uitstel.

Dat uitstel is belangrijk, want het stuk kan op veel punten worden verbeterd. Daarbij kunnen de brieven van de exploitanten behulpzaam zijn, net als de input van de fracties. De Huizen van de Wijk zijn te belangrijk om af te raffelen. Deze zeven huizen zijn onmisbaar voor uw zorg en welzijn, voor uw participatie in de wijk. Zo’n huis moet je zorgvuldig opbouwen. Het gaat namelijk niet om stenen, maar om mensen.

Elke maand doet Jeroen Mirck als bestuurscommissielid in een column verslag van zijn ervaring in de lokale politiek van Amsterdam Nieuw-West.


Reageer op "Politieke column: Huis vóór de Wijk"

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.