Home > > Dertig kilometer in de stad

Dertig kilometer in de stad

Scooter - Foto: Arnoud de Jong

Den Haag heeft gesproken. Geen helmplicht voor de snorfiets. Dus uit angst voor een bloedbad door de grote snelheidsverschillen durft Amsterdam de scooter niet van het fietspad te verbannen. Jammer dan voor de fietsers en hun leed veroorzaakt door de veel snellere scooters en hun uitlaatgassen.

Er zit niets anders op dan de maximumsnelheid op 30 te zetten in heel Amsterdam. Teken op amsterdam30km.petities.nl ook dit verzoek. Parijs ging ons al voor.

De meeste Amsterdammers zitten toch bijna nooit (binnen de ring) in een auto, maar fietsen er wel. De scooterrijders worden ook bediend want ze kunnen zonder helm de rijbaan op. Veel automobilisten rijden professioneel Amsterdam in, die passen zich wel aan, ze zullen er niet minder om verdienen. Uiteindelijk zal het op de bevoorrading van de stad geen invloed hebben, op je bestemming kom je wel. Maar met minder vervuiling, een vergroting van de wegcapaciteit door de kortere remweg, minder geluidsoverlast, minder doden en gewonden.

Alleen het GVB moet de dienstregeling voor bussen en trams aanpassen. Maar dat sprookje heeft toch al weinig gelovigen.

Dit artikel verscheen vorige week eveneens in Het Laatste Woord van het Parool.


26 reacties op "Dertig kilometer in de stad"

Herbert
-1-  Herbert:
Er wordt zo vaak gezegd dat er zoveel verschillen zijn tussen snorscooters en auto's. Het grootste deel van de scooters is opgevoerd dus die rijden echt niet langzamer dan een auto.
Op verreweg de meeste straten in Amsterdam mag je 30 km/h rijden en in straten waar je 50 mag rijden kan het vaak niet.
Overigens kan de gemeente geen maximumsnelheid aan trams opleggen. De wet voorziet daar niet in.
Herbert
-2-  Herbert:
Kijk eens, een meerderheid in de Gemeenteraad: http://www.telegraaf.nl/binnenland/23527..
JohnN
-3-  JohnN:
Ik ben het erg eens met Herbert dat de snelheidsverschillen tussen motorische tweewielers en auto's in de stad nauwelijks een doorslaggevende rol in het beleid spelen (zouden moeten spelen). De doodenkele keer dat ik per auto de stad doorkruis zit ik door de drukte constant ver beneden de 50 km/u, ook op de routes waar theoretisch 50 is toegestaan. Ik moet voortdurend opletten op de bromscooters die mij telkens rechts proberen in te halen. Het gevreesde ''bloedbad'' is dan ook enkel en alleen die kamikaze tweewielers aan zichzelf te verwijten. De fietsers op vrije fietsstroken daarentegen lopen ongewild voortdurend gevaar door het snelheidsverschil met de (inderdaad heel vaak opgevoerde) jakkeraars op hun bromscooters. Dus: op fietsstroken uitsluitend spierkracht en (begrensd tot 25 km/u) elektrische fietsen. De motorische rest allemaal op de hoofdrijbaan. Duidelijk en klaar.
De 30 km/u algemene regel binnen de ring staat daar m.i. volkomen los van. Handhaven??
Milena Tsareva
-4-  Milena Tsareva:
Gewoon 50 km/u houden waar het nu 50 is en veel strenger handhaven -uiteraard ook op (snor-/brom-)fietsers die steeds massaler rode lichten negeren-. Ik zie de noodzaak van een algemene verlaging tot 30 km/u binnen de ring totaal niet. Met name het openbare busvervoer zal ernstige hinder ondervinden van een max. snelheid van 30 km/u en de OV-Chip kilometerprijs zal nog drastischer stijgen dan nu al het geval is. De gemiddelde snelheid van de OV-bussen zou namelijk flink omlaag gaan bij een verlaging van de max. snelheid en het GVB (en andere vervoerders) zullen echt niet gaan toeleggen op hun opbrengst per voertuig per uur.
Suffie
-5-  Suffie:
Ik weet een leuk spelletje: ontdekt de denkfout.

Scooters en fietsen rijden op één wegdeel. Er is een snelheidsverschil dat gevaar oplevert. Er gelden snelheidsbeperkende maatregelen voor één van deze partijen. Deze kunnen helaas niet worden gehandhaafd, waardoor de gevaarlijke situatie niet kan worden opgeheven.

En dus moeten scooters en auto's op één wegdeel gaan rijden. Er is een snelheidsverschil dat gevaar oplevert. Men wil snelheidsbeperkende maatregelen voor één van deze partijen...
ReindeR Rustema
@Milena Tsareva. Je zou eens wat rekensommetjes moeten maken. Neem bijvoorbeeld de langst mogelijke afstand die je in Amsterdam binnen de ring kan afleggen. Laten we dat even afronden op 10 kilometer. Stel dat je die afstand met 50km/u aflegt. In de praktijk onmogelijk, maar goed. Je zou die 10km dan met 50km/u in 0,2 uur afleggen, 12 minuten. En doe diezelfde 10 km met 30km/u, dat is 0,33 uur, 20 minuten. Dat is maar 8 minuten verschil! Dat is bijna niets. Zeker als je bedenkt dat je in de praktijk niet met 50 de stad kan doorkruisen. Zelfs 30 lukt niet, zie
ReindeR Rustema
@Milena Tsareva En over dat handhaven. Meestal als automobilisten 50 rijden binnen de ring dan is dat voor een paar seconden. Even over de Rozengracht, het Weteringcircuit of iets dergelijks op een rustig moment. Wel veel overlast en onveiligheid, maar met een nauwelijks hogere gemiddelde snelheid. Maar al die automobilisten samen die het wel steeds even proberen vertaalt zich dan in permanent eentje in elke straat die zich ervoor leent. Heel irritant en onnodig.

Als 30 het maximum is dan kan je niet meer optrekken naar 50 omdat de meerderheid gewoon max 30 pruttelt. Inhalen kan niet, dus de snelheidsduivels (jochies uit Nieuw-West die met hun VW Golf de stad in gaan e.d.), worden fysiek vertraagd. Geen handhaving nodig!
ReindeR Rustema
Zie https://twitter.com/fietsprofessor/statu.. voor een kaartje ingekleurd met gemiddelde snelheden in de stad. Bijna nergens boven de 30.
ReindeR Rustema
-9-  ReindeR Rustema:
@Milena Tsareva en over 30km/u max voor bussen en trams. Ga eens in de stoel achter de chauffeur zitten en hou de snelheidsmeter de hele rit in de gaten. Op een ritje in de stad gaat die heel af en toe tussen de 30 en 40, maar op een rit van 10 minuten is dat bij elkaar minder dan een minuut. Dat heeft praktisch geen consequenties voor de dienstregeling. Dus mijn laatste zin over de GVB-dienstregeling was niet nodig, overdreven. Dat was voordat ik op de snelheidsmeter ging letten in tram en bus.
JohnN
-10-  JohnN:
En toch beste Reijnder geloof ik niet dat je de hinder en risico's die kamikazetweewielers voor iedereen opleveren oplost, door alle auto's beneden de 30 km/u te duwen. Ik ga je petitie niet tekenen, niet omdat ik graag 50 km/u binnen de ring wil rijden, maar omdat bij die 30 maatregel in de dagelijkse praktijk alles bij hetzelfde zal blijven. Hooguit een klein aantal automobilisten die een vette prent krijgen bij een incidentele laser-actie. Heel willekeurig, want voor handhaven is er nooit structureel geld en menskracht. Opgevoerde scooters in de shredder, dat zou een oplossing zijn, maar ook dat zie ik (helaas) niet gebeuren.
O. Schmidt
-11-  O. Schmidt:
We kunnen zo langzamerhand concluderen dat scooters én niet gewenst zijn op het fietspad én niet gewenst zijn op de rijbaan. Dan heb ik een hele simpele oplossing: uitbreiding van de milieuzone voor vrachtvervoer naar scooters.
Milena Tsareva
-12-  Milena Tsareva:
@ReindeR Rustema
Heb je ook al nagedacht over de denkfout waar Suffie het over heeft? Onze sterke arm der wet is blijkbaar niet bij machte de kern van het probleem aan te pakken (= max. snelheid snorscooters op het fietspad handhaven), dus men verschuift dat probleem derhalve gewoon naar de rijbaan en wil de hele stad langzamer laten rijden. De omgekeerde wereld!
ReindeR Rustema
-13-  ReindeR Rustema:
@Milena Tsareva

Scooters op de rijbaan gaan ook ongelukken maken. Maar daar zijn geen fietsers bij betrokken en onder de automobilisten zullen ook geen slachtoffers vallen. Ze hebben alleen zichzelf ermee.

Tegelijk denk ik dat de scooters vaak wel fysiek gedwongen worden om langzamer te rijden als ze tussen die auto's die maximaal dertig rijden gaan slalommen. Vaak is er gewoon geen ruimte en zullen ze zich klem rijden tussen de auto die ze in willen halen en een rij geparkeerde auto's of de tram aan de andere kant. Een auto kan je ook niet makkelijk opzij intimideren met wat geclaxoneer, dus zullen ze gaan bumperkleven. Om daarop te handhaven heb je geen lasergun nodig.

Ja, er zal bloed vloeien. Ook zullen auto's meer blikschade oplopen en een enkele automobilist zal een dodelijk slachtoffer maken als een scooter op topsnelheid een botsing veroorzaakt. Zoals nu ook al, maar dan nog meer. Darwin Award voor elke scooteraar. Ik hoop alleen dat er dan geen slachtoffers onder de voetgangers en fietsers worden veroorzaakt door een doorschietende scooter.

De luidruchtige, zogenaamd brave scooterrijders die zich beklagen dat ze niet tussen de snelle auto's durven en daarom op het fietspad willen blijven kunnen dan wel veilig tussen de langzame auto's rijden. Desnoods met helm op als ze dat veiliger vinden. Fietsers kunnen zich weer veilig voelen op het fietspad.
Suffie
-14-  Suffie:
Reinder, wat ik je hier feitelijk hoor zeggen: laat de scooteraars gerust sterven, zolang de fietsers maar veilig kunnen fietsen. Mag ik vragen of we allebei wel vanuit het zelfde universum met elkaar communiceren?
ReindeR Rustema
-15-  ReindeR Rustema:
@Suffie, ja ik zeg inderdaad dat de meeste scooteraars veel levensgevaarlijke keuzes maken. Ik wil niet dat daardoor het fietsen en wandelen in de stad ontmoedigd wordt. Tot nu toe hadden de scooteraars een sterk punt, hoewel in de praktijk hypothetisch: het snelheidsverschil tussen auto en snorfiets is te groot om die twee samen op de rijbaan te laten rijden. Dat argument vervalt als de rijbaan 30km als maximum heeft en alle scooters daar naartoe moeten. Het fietspad wordt daardoor veiliger.

Er zijn scooterrijders die heel veel risico's nemen. In plaats van dat dit alleen maar fietsers tegen de vlakte werkt met veel (net) niet-dodelijk leed, moeten ze nu de consequenties ervan aandurven. Je kan op je scooter niet meer veilig op het fietspad keihard rijden, op de rijbaan wordt het plots riskant. Ook bij 30km/u tussen de auto's. Domweg door het gewichtsverschil tussen scooter en auto.

Maar natuurlijk wens ik ze niet het graf in, ik wens dat ze onder andere omstandigheden tot betere keuzes komen. Als de omgeving gevaarlijker wordt voor ze, dan zullen ze minder risico's nemen. Veel effectiever dan wat voor handhaving dan ook! Het schaalt 24/7. Elke gedragswetenschapper zal kunnen bevestigen dat het meeste gedrag het resultaat van de omgeving is. Want geef toe, op de fietspaden is het nu comfortabel en veilig racen voor de scooters.

Zelfs de gevaarlijkst denkbare situatie op een fietspad, een fietser die plots uitwijkt terwijl de scooteraar inhaalt, is niet levensbedreigend voor de scooteraar. Alleen mogelijk wat schade aan de scooter en misschien wat blauwe plekken. In de meeste gevallen kan je je gewoon snel uit de voeten maken en laat je de fietser bloedend en in de kreukels achter op het asfalt. Je bent ongrijpbaar en er zijn geen getuigen die het nummerbord hebben kunnen memoriseren.

Overigens, wat dat laatste betreft. Uit ervaring weet ik dat de politie zelfs met het nummerbord de scooteraar niet weet te achterhalen. Ik heb eens nadat ik van het asfalt opkrabbelde en de (op een fietspad spookrijdende) scooteraar me aan het uitschelden was een foto van zijn nummerbord weten te maken. https://twitter.com/rrustema/status/5114..
ReindeR Rustema
-16-  ReindeR Rustema:
@ JohnN. Hopelijk heb ik hierboven duidelijk gemaakt dat we erop kunnen rekenen dat de scooteraars hun gedrag wel degelijk zullen aanpassen en dat het wel zin heeft. Niet zozeer door de handhaving, maar omdat ze meer gevaar lopen als ze hetzelfde gedrag volhouden tussen de auto's op de rijbaan. Dat is de beste handhaving, een situatie die ander gedrag uitlokt zonder dat er handhavers bij komen kijken.

Maar ook de handhavers zullen makkelijker kunnen handhaven. Geen laserguns nodig om een snelheidsovertreding te beboeten, maar makkelijk te constateren bumperkleven en ander riskant gedrag. De camera's die nu binnen de ring hangen om overtreding van de 50km/u limiet vast te stellen (bij het spoorviaduct aan het einde van de Wibautstraat toch?) kunnen dan ook de scooters erbij nemen.
JohnN
-17-  JohnN:
Reinder, ik blijf het een onlogische stap vinden om de last die scooterrijders opleveren te willen oplossen door de hele stad te gaan vertragen. We praten hier over een beperkte duidelijk herkenbare groep verkeersdeelnemers. De ''brave'' daarvan zullen geen fietsers intimideren en kunnen dus fijn max. 25 km/u met de fietsers meestromen over de stroken en paden. Dan blijft er de ''niet-braven'' een deel van een minderheid dus. Daarvoor een algemene verkeersregel aanpassen is zoals Milena zegt ''de omgekeerde wereld''.
Gericht op kamikazescooters handhaven lijkt me meer proportioneel. De aso's onder hen rijden voor 99% met opgevoerd materiaal. Even de schrik erin jagen met inbeslagname zou wel eens een gedragsverandering teweeg kunnen brengen die niet zo wreed wordt behaald dan met plassen bloed op de hoofdrijbaan. Overigens zijn opgevoerde scooters net zo vervuilend als diesel-vrachtwagens dus uit oogpunt van milieu horen ze eigenlijk helemaal niet binnen de ring. Daar heeft O.Schmidt een punt.
Herbert
-18-  Herbert:
In beslag nemen is nog niet zo makkelijk. Vroeger mocht ik ook graag brommers opvoeren. En die brommers haalden niet de 50 maar de 90 km/h. Werd je gepakt, dan werden op het politiebureau alle foute onderdelen eraf gehaald en vernietigd. Totdat iemand ging procederen en de uitslag was dat alleen de rechter dat mocht bepalen. Eigendom is een zeer belangrijk recht.

Niet allen snorfietsen zijn zwaar vervuilend, het zijn vooral de tweetakmotoren. Die rijden om mengsmering, benzine plus motorolie voor het smeren en vaak een onvolledige verbranding, Net zoals Trabantjes.
De meeste scooters die nu verkocht worden hebben viertaktmotoren. Rijden op gewone benzine.

Het probleem met de snorscooter is dat ze identiek zijn aan de bromscooter. Het enige verschil is dat er in de uitlaat een demper zit die het vermogen terug brengt. Die demper eruit en je rijdt dan gewoon weer 50. En het verwijderen van die demper is een fluitje van een cent.

Nederland is het enige land ter wereld die snorfietsen kent. Voor fabrikanten is het helemaal niet interessant om aangepaste motoren te ontwerpen voor de Nederlandse markt als een pijpje van een paar euro ook volstaat.
JohnN
-19-  JohnN:
@Herbert: Onze complete burgerlijke privacy om zeep helpen is blijkbaar heel makkelijk, gezien de ontwikkelingen van de laatste pakweg 5-10 jaar waarin we zijn aangeland in een situatie waar elke virtuele envelop van onze vertrouwelijke post geopend en de inhoud gekopieerd wordt en we alvorens ergens heen te willen vliegen verplicht door een doorkijk apparaat moeten -
Daarentegen is het inbeslagnemen van een scooter die is omgebouwd tot potentieel moordapparaat niet mogelijk? Een verkeersgevaarlijke situatie die al tientallen jaren bestaat! Dan zegt mijn eenvoudig verstand: waar een wil is is een weg. Er zijn kennelijk effectieve lobby's van importeurs en groothandelaren. Heel democratisch wegen die het zwaarst.
Ook ik reed als puber op het brommertje van mijn vader, waaruit ik voorovergebogen zonder tegenwind 40 km/u wist te persen. Mijn vriendje had zelf iets gefabriekt wat hij op zijn gewone fiets had gemonteerd. Daarmee kon hij 80 scheuren, totdat het frame brak. Ja hij heeft het overleefd. Een les geleerd: hou je binnen de regels, intussen een absurde vraag geworden.
Herbert
-20-  Herbert:
Ach John, bij zo'n Duitse buikschuiver liep je geen risico. Hetzelfde frame werd ook gebruikt voor 80 en 125 cc motoren. Voor brommers hing er alleen een andere carburateur onder en de tandwielverhouding was anders. Dat was omdat je daar geen rijbewijs voor nodig had en er was een markt voor. Het opvoeren van die brommers eiste wel technische kennis en sleutelkunde.

Ja en potentieel moordwapen. Dat is een balpen ook.

Het gaat er mij om dat het snelheidsverschil op een fietspad tussen scooter en fiets te groot is. En daarnaast word je ook nog even weggetoeterd als je niet snel genoeg aan de kant gaat.
wk
-21-  wk:
handhaven?
Milena Tsareva
-22-  Milena Tsareva:
@Herbert
"Eigendom is een zeer belangrijk recht."
Enigszins off-topic, maar toch: ik moest wel even onbedaarlijk lachen om deze uitspraak van je. Vandaar dan zeker ook de onwaarschijnlijk "zware" straffen die de Nederlandse rechters opleggen aan lieden die zich (veelvuldig) schuldig maken aan inbraak, diefstal en zakkenrollerij.
ReindeR Rustema
-23-  ReindeR Rustema:
@JohnN en mk Het is makkelijk gezegd, dat handhaven de oplossing is. Alleen het werkt niet. Het is geprobeerd en iets van de helft van de handhaafcapaciteit werd eraan opgeofferd. Zonder resultaat zoals we weten. Je zou op elke straathoek een motoragent klaar moeten zetten om die kamikaze-scooters te kunnen pakken. Eerder heb ik al eens verteld hoe een motoragent me uitlegde hoe ze scooters staande houden die ontvluchten. Dat is een hele klus voor een via de politieradio aangestuurde zwerm motoren, niet te doen op grote schaal. Meer iets voor na een overval.

Het is niet voor het eerst dat brave burgers moeten lijden onder strengere regels omdat een minderheid zich niet gedraagt. Dus niet de omgekeerde wereld, maar staande praktijk. Trouwens, dat de brave scooteraars een minderheid zijn bestrijd ik.

Maar zelfs een brave scooteraar wil je niet op het fietspad. Incidenteel maak ik het mee dat er eentje de hele tijd voor mij op het fietspad pruttelt met mijn fietssnelheid. Ik duik dan een zijstraat in om in een parallelstraat verder te fietsen, de stank is niet te harden. Veilig zo eentje inhalen die rond de 25km/u rijdt is ook niet zo makkelijk als met een andere fietser. Als het me met moeite lukt dan geeft ie extra gas en rij ik er weer achter.

Het milieuzone-argument van O.Schmidt is wat betreft handhaving erg aantrekkelijk.
ReindeR Rustema
-24-  ReindeR Rustema:
@O.Schmidt Voor wat betreft de milieuzone. Dan krijg je ook weer de discussie terug dat de oldtimer-auto's ook uit het centrum geweerd moeten worden. Het lijkt me dat de 30km/u-maatregel eerder te realiseren is dan het juridische wespennest van een milieuzone met hoge normen en voor alle soorten vervoermiddelen. Maar het is ook het proberen waard en is vroeg of laat ook noodzakelijk.
ReindeR Rustema
-25-  ReindeR Rustema:
PS. met hoge normen bedoel ik natuurlijk een hogere drempel, juist lagere emissiewaarden
Herbert
-26-  Herbert:
@Milena Tsareva, dit ging over de verhouding overheid vs burger.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.