Home > > Alle dagen feest

Alle dagen feest

Eat sleep rave repeat

Ik woon nu 13 jaar in Amsterdam. En in 13 jaar verandert een stad. Dat kan niet anders. Sommige dingen worden beter (zo woon ik nu in Noord), en sommige dingen worden slechter (zo woon ik nu in Noord).
Noord is echt lovely. Voorheen woonde ik in Nieuw-West, wat zijn eigen charmes heeft. Maar hier, hier is het anders. Dorps en kapot hip tegelijk. Dat Noord booming is, daar doe ik mijn voordeel mee. Ik heb hier een mooi huis, ik ga graag koffie drinken bij die leuke tent  (nee ik zeg niet waar), en ik kan hier de stadsboerin uithangen. Dan heb je nog hartstikke veel groen, en kan je hier lekker eten, dansen, naar de film en cultureel doen.
Alleen heb ik wel een probleem met Noord. Een donderend, dreunend probleem. En dat zijn de feesten.

De NDSM biedt regelmatig plaats aan dansfeesten. Misschien omdat men denkt dat het een locatie is die weinig overlast veroorzaakt voor de Noorderlingen. Ik woon een paar kilometer van de NDSM, en dat is dus niet genoeg. De afgelopen tijd stond de wind verkeerd, en heb ik tot 12 uur per etmaal thuis weg zitten dreunen.
Dansmuziek draait om de dikke bas die je kunt voelen. En zelfs in mijn appartement was hij te voelen, een paar zaterdagen geleden. Ik belde de politie om mijn frustratie te delen.
De politie zei : "Doen we niks aan, ze hebben een vergunning, de gemeente is verantwoordelijk".
Ik belde de gemeente, maar het was weekend en dan neemt niemand er de telefoon op.
Daar zit je dan. De volgende dag was er weer een dansfeest. Ik kon de MC in mijn huiskamer horen roepen: "Put your hands up!".

Wonen in Amsterdam, daar hoort herrie bij, en viezigheid, drukte, mensenmassa's, en ja, feestgedruis. Maar ik denk dat er wel een grens bereikt is nu, aan wat je de inwoners aan kunt doen.  Het deed me bij vlagen denken aan de martelmethoden van het Amerikaanse leger: gevangenen urenlang bestoken met keiharde muziek die niet aansluit bij hun persoonlijke voorkeuren. Waarom staat de muziek zo hard? De feestgangers moeten oordoppen dragen, en tot in Broek in Waterland is het te horen.
Van mij mag er elke dag een feest zijn, want YOLO/feestgeneratie/brood en spelen. Maar een tikkie zachter, dat zou een wereld van verschil maken.


zestien reacties op "Alle dagen feest"

Esther
-1-  Esther:
Goed dat je het aan de orde stelt. Vandaag ook een stuk in het Parool over de vergunningsnorm: http://bit.ly/1rkWuPe Het is bizar hoe weinig de stadsdelen denken aan hun inwoners. Afgelopen zondag was er in West een festival tot 23:00 uur. Dat betekent dat mijn kind - die de volgende dag gewoon naar school moet - niet kan slapen. Alleen omdat er BUITEN knalhard gefeest moet kunnen worden in een dichtbevolkte stad. Vervolgens heeft hetzelfde stadsdeel ook 'Fresh in de les'-beleid. Kan het krommer?
Maaike
-2-  Maaike:
Dank je Esther. Het loopt echt de spuigaten uit, maar ik denk dat de gemeente goed garen spint bij al die festivals: vergunningen, parkeergelden etc.
Suffie
-3-  Suffie:
Ik ga even niet in op individuele meningen en situaties, dat zou niet eerlijk zijn en misschien zelfs flauw. Maar het valt me wel op hoe enorm Amsterdammers protesteren tegen regelzucht en bureaucratie, maar onmiddellijk beginnen over handhaving en vergunningen als ze zelf ergens last van hebben...
Arnoud
-4-  Arnoud :
@Suffie: Dat zijn twee generalisaties die nooit tot een degelijk argument kunnen leiden. ;-)
JohnN
-5-  JohnN:
Sinds de opening van het nieuwe onderkomen van het filmmuseum EYE heeft Noord meer status gekregen. Dat is een van de positieve punten. Verder is vanuit allerlei particuliere kleinschalige initiatieven het voormalig NDSM gebied een heel andere attractie geworden, ook positief. Maar het kan ook doorschieten en dat is wat Maaike waarschijnlijk bedoelt. Grote festivals worden bezocht door mensen die niet met elkaar (kunnen) communiceren, de enige vorm is lichaamstaal. De muziekdecibellen zijn niet te overschreeuwen. Zijn de feestgangers op lichaamstaal overgegaan vanwege onvermogen om elkaar te verstaan? Of zijn de muziekinstallaties steeds harder afgesteld om boven de herrie van de bezoekers uit te komen? Het is als het verhaal van de kip en het ei. Maar we zitten er maar mooi mee, de enige die zich boven alles uit nog verstaanbaar kan maken is de dj/speaker/presentator en die reikt dus tot de overkant van het IJ. Voor mij mag het tij wel eens keren gelukkig dat er ook jongeren zijn van wie het wel een streepje minder mag.
felivosje
-6-  felivosje:
Ook in Amsterdam Oud-West hebben we geregeld tot diep in de nacht last van festivals. Leuk hoor, zo'n feestje aan de Sloterplas, maar voor de bewoners in de Kinkerbuurt minder leuk want die bassline is niet gemaakt om lekker op te slapen. Die dreunt , nét ff sneller dan je hartslag, via de grond, twee buurten verder en en trap omhoog zó je bed door. Daar helpen geen oordopjes tegen. Ik zou zeggen: flikker op met je festival! Amsterdam schijnt één groot feest te moeten zijn, maar dan blijkbaar niet voor de Amsterdammers zelf.
Suffie
-7-  Suffie:
Ik denk dat je de generalisatie als stijlfiguur niet moet onderschatten, Arnoud. Er zijn namelijk hele volksstammen die er op internet hun bestaansrecht aan ontlenen... ;-)

Toch is het zo dat met name in de binnenstad ernstig wordt gefoeterd over de regelzucht met betrekking tot horeca en uitgaansleven, terwijl elders de gemeente tot de orde wordt geroepen vanwege het niet voldoende handhaven van de regelgeving omtrent diezelfde ondernemersgroep. De vraag of het nimby-gedrag is of dat er sprake is van twee gescheiden stromen laat ik even in het midden, maar voor degene die de regelgeving maakt of handhaaft moet het ongetwijfeld tegenstrijdig overkomen. Zelf hou ik het er maar even op dat ambtenaren te weinig rekening houden met tegenstrijdige belangen van betrokken partijen. Oftewel, wie het hardst trekt krijgt de meeste drop.
Herbert
-8-  Herbert:
Probleem is dat de Wet Geluidshinder (wgh) maar 1 definitie kent van geluidswaarde, namelijk dB(A). Die norm gaat over midden- en hoge tonen ( 500 tot 8000 Hz) of de intensiviteit van het geluid, hard of zacht.
Lage tonen, < 500 Hz worden in dit model, want dat is het, niet mee gemeten maar gewogen. Dat is mooi voor een model maar in de praktijk niet altijd te gebruiken.
Lage tonen worden wel meegenomen in het dB(B)-model. Probleem met lage tonen is dat je ze vaak niet hoort, zeker als je wat ouder bent, maar wel voelt. Vergelijk het met trillingen van een dijk in een veenweidegebied door zwaar verkeer die je wel voelt maar niet hoort.

Daarnaast is de vraag legitiem om grote festivals nog wel in stadsparken te houden. Appelsap bijvoorbeeld was eerst een buurtfeestje, nu een landelijk festival met 15.000 bezoekers. Dat heeft niets meer met Oost te maken. Houd dat festival nu maar lekker bij de ArenA, daar is dat gebied o.a. voor bedoeld.
Arnoud
-9-  Arnoud:
Extra probleem bij basgeluiden is, dat men ze vanwege de lengte van de golf vaak pas op grotere afstand goed gaat horen. Daardoor klinken ze ver weg veel indringender dan vlak bij het podium. Daar komt bij dat hierdoor op grote afstand alleen de bastonen hoorbaar blijven, terwijl de rest van de muziek zo ver niet draagt. Resultaat: een zwaar ritmisch gedreun dat de meeste mensen als zeer hinderlijk ervaren. Buurtbewoners zijn met andere dingen bezig en daarbij is dat gedreun dus vaak uitermate storend.
De instantie die de vergunning verleent moet dus niet rekenen met decibellen, maar gewoon z'n gezonde verstand gebruiken: een groot dance festival geeft altijd geluidsoverlast als je zelf niet op dat festival bent en dus moet je een locatie kiezen waar niemand er hinder van heeft. Dat zijn dus géén woonbuurten en géén natuurgebieden.
Geluid Amsterdam
Ik kan me goed voorstellen hoe vervelend dat is. Ik ben zelf van mening dat de gemeente hier veel te gemakkelijk in is. Ook in Noord wonen mensen, het is niet zo dat het in Noord een grote leegte is. Hopelijk wordt er in de toekomst meer rekening mee gehouden en wordt de gemeente zich bewust van het feit dat Noord net als ieder ander stadsdeel van Amsterdam aardig wat inwoners heeft! Daarnaast denk ik inderdaad dat een festival net zo leuk kan zijn als het volume een tandje lager staat, zolang de kwaliteit van het geluid goed is, moet dat niks uitmaken!
Rienus
-11-  Rienus:
Er is juriprudentie hoe om te gaan met lage tonen bij muziekfestivals: In een uitspraak is ook rekening gehouden met het geluid van muziek met lage bastonen. Dit geluid wordt weergegeven in de eenheid dB(C). Deze specifieke beoordeling stuit niet op bezwaren bij de rechter. Dit lijkt mij juist. Een akoestisch onderzoek voor een niet-vergunningplichtige inrichting moet worden uitgevoerd overeenkomstig de Handleiding meten- en rekenen industrielawaai.1 Op grond daarvan moet de geluidbelasting in dB(A) worden vastgesteld. Situaties die niet ‘door de beschreven methoden kunnen worden ondervangen, dienen op basis van deskundigheid te worden behandeld’. Deze bepaling biedt in mijn ogen voldoende basis om specifiek met bastonen rekening te houden. Specifieke aandacht voor basgeluid kan wellicht de klachtenregen daarover wat doen verminderen.
Gemeente Amsterdam zou er goed aan doen met dB(C) te gaan werken. Hiermee wordt de overlast van bassen veel beter gereguleerd.
wk
-12-  wk:
Dat je op een grotere afstand meer last hebt van lage tonen dan van hoge tonen dan van lage - dat wordt veroorzaakt door buiging. Vergelijk maar met wat je hoort achter een geluidscherm langs de snelweg.
Hoge tonen (korte golflengte, 10000 Hz geeft 34 mm ) hoor je een stuk minder door schaduwwerking achter een gebouw.
Lage tonen (lange golflengte, 20 Hz geeft 17 m) spoelen om een hindernis heen.
Geluidsabsorptiecoëfficienten zijn voor hoge tonen vaak ook groter dan voor lage.
Zou de vergunningverlener daarvan op de hoogte zijn en er bij de handhaving rekening mee houden?
Herbert
-13-  Herbert:
@Rienus, op grond waarvan is die uitspraak gedaan? De gemeente moet een omgevingsvergunning afgeven en daar staan alleen de waarden in dB(A) in. Dus op grond van dB(C) kan de gemeente domweg niet ingrijpen omdat die niet inde wet staat.
Rob van der Horst
-14-  Rob van der Horst:
Jammer dat ik dit artikel niet eerder tegenkwam. Ik stuitte er op in mijn zoektocht naar informatie over geluidsoverlast van nachtelijke muziek in Amsterdam Noord waar ik sinds een paar jaar woon. Ik heb zeer grote overlast van het van muziek afkomstige 'laagfrequent geluid' in de vorm van bastonen. Ik heb al eerder geklaagd bij het stadsdeel maar die kunnen daar niets mee. Zij zijn nauwelijks bekend met deze vorm van overlast en wuiven alles weg. Ik zou graag in contact komen met mensen die ook deze overlast ondervinden om ervaringen te delen en mogelijk gezamenlijk actie te ondernemen. Ik ben te bereiken op vanderhorst.rob55@gmail.com.
Hieronder mijn tekst van een klacht over toenemende geluidsoverlast naar het stadsdeel die ik onlangs nog stuurde. Hier is nooit een reactie op gekomen. Een paar weken na de melding kreeg ik een mail terug dat de klacht wegens administratieve redenen was afgeboekt.

'Ik ervaar al voorafgaand aan het evenement ADE afgelopen jaar toenemende geluidsoverlast van muziek. Beginnende met overlast in de vroege uren daarna ook op maandag en dinsdagnachten en later ook op zondagnachten. Hoewel zeer verstorend voor de nachtrust en verontrustend viel daar nog mee te leven. Maar sinds verleden week is de overlast elke nacht vanaf een uur één tot in de late ochtend waarneembaar. Gevolg zeer slechte nachtrust en oververmoeidheid. Ik ben in 2014 verhuisd van de Volewijck in Noord, waar de overlast voor mij onhoudbaar werd naar Tuindorp- Oostzaan waar het rustiger leek te zijn tot het reeds vermelde ADE evenement. De overlast lijkt zich als een kankergezwel over heel Amsterdam (Noord) uit te breiden. Heeft de gemeente enigszins zicht op deze wildgroei en wat doet zij hieraan om dit te beperken?
De geluidsoverlast valt voornamelijk in de categorie 'Laag Frequent Geluid', zoals beschreven op de website van 'laagfrequentgeluid.nl/html/informatie/info.html'. Deze vorm van overlast is niet voor iedereen waarneembaar. Een precieze veroorzaker is niet aan te wijzen, er zijn er mogelijk meerdere. Hoofdzakelijk langs de IJ-oevers tot in Zaandam aan toe. Deze zijn allemaal op evenementen sites terug te vinden als: partyflock.nl/party/nowandsoon. Waar het nu om gaat is een nieuwe locatie waar de bovenvermelde overlast vandaan komt of een reeds bestaande locatie met een dagelijks nachtelijk programma. Mijn vraag: Is er bij de Gemeente een locatie bekend die hier aan zou kunnen voldoen? Zo nee, zou de Gemeente bereid zijn dit te gaan uitzoeken?'
a van der Meer
-15-  a van der Meer:
Ik woon in de Pijp en ervaar ook geluidsoverlast van dancefestivals. Meerdere malen per jaar zijn de dreunen van de bassen hoorbaar in huis. Ik heb wel een hele nacht niet geslapen omdat het tot 7.00u 's ochtends doorging. Ik heb ook een aantal malen de politie gebeld en hoor ook 'ze hebben een vergunning''. Ik heb daarna een klacht ingediend bij het stadsdeel. Er volgde een onderzoek en daar zou uit zijn gebleken dat ik de enige was die geklaagd had. Dat klopte niet want de politie zei die nacht dat ze werden platgebeld. De ombudsvrouw vond dat het stadsdeel haar best had gedaan. Vandaag zit ik alweer sinds vanmiddag in het gedreun, zelfs in de
Middelpolder vlakbij Ouderkerk kon ik het horen.
Herbert
-16-  Herbert:
@a van der Meer.
De politie kan in dit geval niet veel doen.
Grofweg gezegd is de politie er voor strafbare feiten en de openbare orde. Ze hebben ook niet de opleiding en de geijkte apparatuur om geluid te meten.
In het geval dat er een vergunning is verstrekt, kunnen ze weinig doen. De afdeling die dat wel kan is de Milieudienst.
Maar dan ben je er nog niet. Het grote probleem is dat alleen dB(A) wordt gemeten, hoge frequenties. dB(C) waar lage frequenties onder vallen worden niet gemeten maar (soms) berekend. In dat geval moet je denken aan industriegeluid bijvoorbeeld.
Probleem met dancefestivals is dat er heel veel van dB(C)-geluid wordt gebruikt gemaakt en dan klopt het rekenmodel niet meer. Het komt er op neer dat de Wet geluidhinder aangepast moet worden.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.