Home > > Klimtoestel

Klimtoestel

De nieuwe glijbaan - Foto Terrence Weijnschenk

Op het binnenplein van flats aan de Van Noordtkade stond een hartstikke leuk speeltoestel: een kunststof klimrek annex glijbaan in de vorm van een spin. Met een hoedje op.
Op een dag - vorige week - waren werklieden bezig het toestel te slopen. Een buurman kon ternauwernood het hoofd ervan behoeden voor een roemloos einde in de vuilvernietiging.
De buurtbewoners waren niet voorgelicht en ook niet ingelicht, maar voelden zich wel opgelicht.

Het antwoord van woningcorporatie De Key luidde: "Wij zijn niet wettelijk verplicht bewoners in te lichten, dus dat doen wij ook niet meer. Bovendien is de gemeente verantwoordelijk."

Het nieuwe toestel zou zodanig worden geplaatst dat toegang tot het terrein zou worden bemoeilijkt. Op de vraag van een buurtbewoonster waarom het nieuwe speeltoestel niet 20 centimeter kon worden verplaatst antwoordde de voorman door een kaart te pakken en te zeggen: 'Ja maar, hier staat het kruisie!'

Het nieuwe speeltoestel...

De buurtbewoonster vertelde de opdrachtgever (Stadsdeel West) dat het later alsnog verplaatsen onnodig veel geld zou kosten. Het antwoord van de gemeente is veelzeggend voor een bureaucratisch geldverslindend orgaan dat weigert te luisteren en na te denken: 'De opdracht om het toestel precies op de aangewezen plek neer te zetten is al gegeven maar u mag een klacht indienen. Als die gegrond wordt verklaard zullen wij alsnog opdracht geven het nieuwe klimrek annex glijbaan te verplaatsen.'

En toch zijn er nog steeds mensen die zich oprecht afvragen waarom elk jaar de gemeentelijke belastingen voor de burgers worden verhoogd.


zeven reacties op "Klimtoestel"

Arnoud
-1-  Arnoud :
Wat zijn dat toch voor mensen die geen liefde en betrokkenheid tonen tot het werk wat ze doen? Dan kunnen we net zo goed computers de beslissingen laten nemen.
Ronald M.Offerman
bij mij voor de deur zijn ze aan het her profileren. De straat gaat dicht, de straat gaat weer open, Banken worden neer gezet en een paar dagen later weer uit gegraven, fiets rekken die half vast staan. Ik denk dat er een diepere bedoeling achter zit die ik niet begrijp en kijk er vol verbazing naar. Maar wat af is is wel mooi.Dat dan weer wel.
JohnN
-3-  JohnN:
Het zetten van een kruisje is van oudsher voorbehouden als bekrachtiging aan degene die niet kan lezen of schrijven. Dat maakt een kruisje rechtsgeldig. Misschien zijn kruisjes op papier daarom wel zo heilig?
Terrence
-4-  Terrence:
@Arnoud: Ooit zaten mensen hun hele leven bij een werkgever. Op gegeven moment ga je de baas en collega's als een soort familie zien en doe je alles om die familie te behoeden van een slechte reputatie. Vandaar dat men eer stelde in het werk en dat zo goed mogelijk wilde doen. Tegenwoordig werkt men op een contract voor die maanden of zelfs in het kader van 'gratis werkervaring' mogen opdoen.

@Ronald: in Dordrecht brak men ooit een stoep open om die een paar dagen later doodleuk dicht te gooien nadat er werkelijk niets was gebeurd. Navraag leerde dat de kabellegger ziek was...

@JohnN: Dat verklaart waarom de dienstdoende voorman zich in zijn kruisje getast voelde toen mijn vriendin hem aansprak op zijn onbeschofte en vooral ook domme gedrag.
Suffie
-5-  Suffie:
Een uitvoerend ambtenaar die in mijn straat afwijkt van zijn opdracht op verzoek van een andere buurtbewoner kan van mij rekenen op een klacht. Dit soort opdrachten vinden vaak plaats in samenhang met andere. Een bankje dertig centimeter verplaatsen kan gevolgen hebben voor degene die daaronder net een kabel heeft neergelegd. Misschien is dat in dit geval helemaal niet zo, maar het is niet aan de kluitgraver op straat om daar een oordeel over te geven.

Voor wat betreft het zelf nadenken. Ambtenaren - in welke vorm dan ook - worden geacht hun werk te doen terwijl het halve volk hijgend over hun schouder meekijkt om er op toe te zien dat ze geen fouten maken of te veel geld verspillen. Logisch dat ze zich strikt aan hun opdracht houden, als ze een vinger de verkeerde kant op wijzen wordt deze er af gehakt...
Terrence
-6-  Terrence:
@Suffie: het niet plegen van enig overleg (niet met andere afdelingen, niet met buurtbewoners) was hier juist de grootste manke.
Suffie
-7-  Suffie:
Met welke andere afdelingen niet?

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.