Home > > Amsterdammers moeten een auto mogen hebben, toch?

Amsterdammers moeten een auto mogen hebben, toch?

De gemoederen op Twitter waren deze week verhit. De voor- en tegenstanders van autobezit in de stad vlogen elkaar weer eens in de haren. De een roept dat we het makkelijk zonder auto af moeten kunnen, zelfs als je werkt. Weer een ander vindt dat de wijkagent en vroedvrouw voor hun eigen deur moeten kunnen parkeren en klaagt over parkeertarieven, eindeloos rondjes rijden en fietshufters.

En, er zijn mensen die Amsterdam terug naar de Gouden Eeuw willen brengen. Al het giftige blik moet van hun van de straat. Anton Pieck met paard en wagen. Het is allemaal veel, heel veel moeten dus. Intussen is parkeren de gans met de gouden eieren voor de gemeente geworden.

Buurtparkeren
Tijdens een bijeenkomst over buurtparkeren in de binnenstad kwamen bijna 700 reacties van bewoners over het scherm. Parkeren in de stad is een nachtmerrie. Zelfs Jeanine van Pinxteren van Groen Links gaf even toe dat parkeren in de binnenstad voor bewoners een probleem is dat dit een oplossing verdient. Op Groen Links na willen alle partijen aan een oplossing voor parkeren voor buurtbewoners werken.

In de Lastagebuurt mogen bewoners en ondernemers zich nu uitspreken over het 's avonds afsluiten van de buurt. Bewoners rond de Nieuwmarkt hebben een plan voor 'Nieuwmarkt Insula' waarbij alleen nog maar bestemmingsverkeer de buurt in mag. De auto houdt de gemoederen bezig.

Roken?
De discussies lopen hoog op. Het hebben van een auto in de binnenstad is het nieuwe roken. Je bent of voor of tegen. Een beetje voor of een beetje mag niet. Er zijn fundamentele, haast existentiële, verschillen van mening over autobezit en -gebruik. De voor- en tegenstanders tolereren geen andere visie dan hun eigen visie. Daar kom je samen dus niet uit.

Cijfers over de heilige koe
Er wordt gegoocheld met halve waarheden. Het autobezit zou snel dalen en we zouden steeds minder met de auto rijden zeggen de auto-ontkenners. De auto-aanhangers roepen om het hardst dat autobezit onze welvaart mogelijk maakt.

Het klopt allemaal een beetje. Er is inderdaad een trendje naar minder autobezit en minder gebruik van de auto in Amsterdam. De economische crisis steunt de auto-ontkenners. De gemeente onderzoekt het regelmatig; 43 procent van de Amsterdamse huishoudens had in 2013 geen auto. In 2008 was dit 40 procent. In de binnenstad heeft 59 procent van huishoudens geen auto; 41% dus nog wel. Het totaal aantal auto’s in bezit van Amsterdammers, en daarmee de behoefte aan parkeren, is gelijk gebleven door de groei van het aantal bewoners.

De auto wordt minder gebruikt voor verplaatsingen. Het aandeel van de auto is gedaald van 27 procent in 2008 naar 22 procent in 2013. Maar, deze trend is er ook landelijk door de economische crisis en werkeloosheid, zeggen de auto-aanhangers. Vooral hoger geschoolden, en werkenden, hebben behoefte aan automobiliteit.

Landelijk doet het Kennisinstituut Mobiliteit (KiM) onderzoek. Automobiliteit groeit in Nederland nog steeds, vooral onder ouderen (!). KiM stelt dat de positieve status van het autobezit, ook onder jongvolwassenen, niet verandert. Het KiM verwacht daarom niet dat de afname van de automobiliteit onder het groeiend aantal jongvolwassenen (en hun gezinnen) in de stad zich verder zal voortzetten. Er is gewoon nog geen trendbreuk, hoe graag de auto-ontkenners ons dat ook willen doen geloven. We kunnen echt nog niet zonder de auto.

Autoloze 6 maanden
Ik heb zelf net 6 maanden geoefend zonder auto. Ik koos voor een mix van openbaar vervoer, taxi’s en huurauto’s. Dat beviel goed, op wat overvolle en vertraagde treinen na, en ik was onder aan de streep nauwelijks duurder. Heerlijk om me geen zorgen te hoeven maken over de auto op straat en niet meer te hoeven zoeken naar een parkeerplaats. Reistijd werd productieve werktijd.

Inmiddels heb ik weer een nieuwe, hybride, bolide. Geen auto, betekent dat je als ondernemer namelijk je parkeervergunning kwijt raakt. Daar wil ik even nog niet over nadenken. Maar, zelfs met die vergunning kan ik mijn auto nergens kwijt, dus huur ik voor 350 euro per maand ook nog een parkeerplek in de buurt... Wel de lusten, dan ook de lasten

Beter autobezit
Amsterdam zonder auto’s is ondenkbaar. Tenzij we de stad definitief overdragen aan de groeiende groep grijze pensionado’s die van Amsterdam een openluchtmuseum willen maken. Amsterdam is een levende stad, met inspirerende mensen, inspirerende mensen die ook buiten Amsterdam kunnen werken. Daarbij hoort voor veel Amsterdamse gezinnen gewoon die auto. Er is vaak geen alternatief.

Na de gemeenteraadsverkiezingen komt er vast en zeker weer een lange en brede maatschappelijke discussie over autobezit, openbaar vervoer, parkeren en parkeertarieven. 

De auto als gast
Als autobezitter, en gebruiker, vind ik dat er ruimte moet zijn voor mijn auto in de stad. Dat hoeft niet voor mijn deur te zijn, maar in de buurt, veilig en redelijk betaalbaar en liefst inpandig. Parkeren in Amsterdam mag van mij best wat meer kosten, maar dan wel met meer kwaliteit. De ruimte in de steeds vollere stad is gewoon schaars. Ruimte moet je willen delen.
Zorg dat het noodzakelijke autoverkeer ongestoord, veilig en snel naar zijn bestemming komt via voorkeurroutes en met verkeersmanagement.
De auto moet te gast, en niet de baas, zijn in woonwijken en de binnenstad. Ik ben wel voor 30 km per uur.
Bezoekers parkeren het liefst aan de rand van stad en gaan met openbaar vervoer de stad in.
Stimuleer Amsterdammers om schoner, en liefst compacter, te rijden. Autodelen biedt ook steeds meer mogelijkheden. We kunnen ons wagenpark veel beter benutten. Beloon dit.
Tenslotte, verleid de Amsterdammers om nog meer te wandelen, te fietsen en het openbaar vervoer te gebruiken. Je geniet dan echt veel meer van de stad!

Verslaafd aan parkeerinkomsten
Of is de Gemeente Amsterdam inmiddels zo verslaafd aan de parkeerinkomsten dat bewoners op de tweede plaats staan? Amsterdam is grootverdiener met 162 miljoen euro aan parkeerbelasting. Meer ruimte voor bewoners betekent minder ruimte voor gasten, toch? Dan gaat het dus nooit wat worden met die plannen voor buurtparkeren...


veertien reacties op "Amsterdammers moeten een auto mogen hebben, toch?"

Herbert
-1-  Herbert:
Je schrijft:"In de binnenstad heeft 41 procent van huishoudens geen auto; 59% dus wel. " Volgens het factsheet is het precies andersom!

Maar goed, auto's in de binnenstad.
Je stelt dat parkeren de gans met de gouden eieren is. Qua inkomsten klopt dat maar qua uitgaven niet. Vooral de ondergrondse parkeergarages zijn schepen van bijleg. Als je daar het profijtbeginsel op toe zou passen dan zou je per uur zo'n 30 euro moeten betalen. Het geld van het parkeren moet ook naar mobiliteit gaan is afgesproken.

Ik vind dat we in de binnenstad veel te veel auto's en -verkeer hebben. Vorig jaar winter viel hte mij op hoeveel auto's niet van hun plaats waren gekomen Kon je zien door het pak sneeuw wat op de auto lag.

Ik vind de aanpak zoals in autoland Duitsland goed. De meeste binnensteden zijn autoarm en de meeste verblijfsgebieden autovrij met in dien verstande dat distributie wel mogelijk is tot plm. 11.00 net zoals we dat in de Kalverstraat e.d. doen.
Alleereerst zou ik de toeristenbussen willen weren uit de binnenstad. Als je Amsterdam wilt bezichtigen moet je dat te voet, per fiets of met de rondvaartboot moeten doen en juist niet met de bus. Daarnaast zijn die bussen nogal intimiderend door hun grootte.
Verder vraag ik het me af waarom auto's überhaupt over smalle straten als de Oude Burgwallen, de Zeedijk en de Binnen Bantammerstraat mogen rijden. Maar ook over de Damstraat. Dat is toch geheel onnodig.
Ik heb het dan niet over bestemmingsverkeer. Sommige zaken kan je niet anders vervoeren dan met een bestelauto.

Verhoog ook de prijs van de parkeervergunning. Die is in het duurste gebied ongeveer €1,20 per dag. Dat is een schijntje vergeleken wat een haringstal moet betalen voor zijn plek.
Doe die verhoging niet met een paar procent maar gelijk naar €5,- per dag. Mensen zullen zich dan achter de oren krabben of het hun die kosten wel waard is, zeker als de auto een week stil staat.
Jongeren in de steden hebben het allang door dat de auto vaak een lust is maar vaak ook een last. Van de mensen onder de 35 in de grote steden is het autobezit de laatste 10 jaar behoorlijk afgenomen.
Die hebben in de gaten dat een mix van mobiliteit veel handiger en goedkoper is.
Zo kan ik nog wel even doorgaan maar mijn idee is minder auto's in de binnenstad.
In Utrecht is dat geen punt. De meeste straten in de binnenstad daar zijn al jaren autovrij en dat werd en wordt gesteund door partijen van links tot rechts. Soms is er discussie over details maar over de hoofdlijnen zeker niet.
Met dit plan moet ik niet bij de VVD aankomen. Bijna iedere dag zie ik VVD-raadslid Werner Toonk weer klagen dat de snelheid op de Stadhouderskade zo laag is en dan denk, mens wat doe je jezelf aan!.
Arnoud
-2-  Arnoud:
Ik kan mij goed vinden in het standpunt van Herbert. Realistisch.
Eric
-3-  Eric:
Zoals Herbert al zegt, volgens de factsheet van O&S zou 41% van de huishoudens in het centrum een auto hebben. En 59% dus niet.
Die auto's staan meer stil dan dat ze rijden en ze nemen een hoop schaarse ruimte in beslag. Daarom moeten er maar garages gebouwd worden, zodat er op straat ruimte is voor het verkeer. Voetgangers, fietsers en auto's. Meer ruimte is ook goed voor de verkeersveiligheid, zodat we daar ook nog iets kunnen winnen. Dat kost uiteraard geld, maar dat moet dan maar. Ik heb er (als niet autobezitter) best wel wat belastinggeld(ozb) voor over om ondergronds parkeren mogelijk te maken. Al moet het grootste deel natuurlijk van de autobezitter komen.
Eric
-4-  Eric:
Overigens ook een zeer leesbaar stuk van Goudappel Coffeng
http://www.goudappel.nl/actueel/2014/03/..
en de factsheet van O&S (pdf)
http://www.amsterdam.nl/publish/pages/39..
Walther
-5-  Walther:
Herbert,
Eric,

Veel dank voor jullie aanvulling. Meteen aangepast!
Herbert schetst een goede alternatieven. Minder auto's op straat en parkeren mag best wat meer kosten. Ook voor bewoners.

Walther.
JohnN
-6-  JohnN:
Het is geen gerenommeerd onderzoek maar Herbert stelde een jaar geleden vast op eigen waarneming (door de sneeuwval) dat heel veel van de auto's die op vergunning in de binnenstad geparkeerd staan niet of zelden van hun plaats komen. Al valt er op zijn waarnemingsmethode af te dingen lijkt het fenomeen van "stallingparkeren" geloofwaardig. Vervolgens stelt Eric dat de auto's die veel schaarse ruimte in beslag nemen omdat ze weinig of niet rijden in ondergrondse garages moeten verdwijnen. (kapitaalverslindende investeringen volgens Herbert) Ik zou zeggen: daarom dus juist niet. Zonde van de investering, die auto's moeten gewoon weg.
Verschillende mogelijkheden: 1. verdwijnen wegens onnodig 2. vervangen door voordeel voor binnenstadbewoners op autodelen lidmaatschap e.d. 3. goedkoop parkeren aan de ring voor binnenstadbewoners 4. het langparkeertarief (meerdere dagen, weken) zo duur te maken dat het alleen nog voor de happy few in overweging wordt genomen.
Herbert
-7-  Herbert:
Nou John, onderzoek is wat zwaar aangezet. Ik noem het een waarneming.
Ondergronds bouwen is duur en vanwege de slappe grond is het in Amsterdam nog veel duurder.
JohnN
-8-  JohnN:
@Herbert: Wat zie je in de alternatieven die ik aandraag? We zijn het er in elk geval over eens dat de ervaring heeft bewezen dat (nog meer) ondergrondse garages "schepen van bijleg" zullen zijn en Amsterdam kan haar schaarse geld wel beter besteden. Tariefverhogingen werken contraproductief en een 0-balans exploitatie zal daarom nooit worden bereikt. Zelfs onder de Stopera, een plek waar een grote parkeerkelder zinnig leek, levert die geen sluitende rekening op.
Parkeertorens zijn om 2 redenen ook niet wenselijk. Ten eerste geven ze in het oude stadshart een lelijk aanzien, ten tweede zullen ze nooit zoveel goedkoper kunnen zijn dat het loont, vanwege het grotere grondbeslag.
Ik blijf het toch zien in voorzieningen langs de ring met een goede bereikbaarheid naar het centrum en veel strikter zuinigheid met het verstrekken van vergunningen en ontheffingen daar. Amsterdam is vanouds een stad van koetsen en dekschuiten, met die situatie zullen we het moeten doen, in Rotterdam is dat sinds 73 jaar anders...
Herbert
-9-  Herbert:
@John, ik meen ook dat we met elkaar eens zijn. Minder auto's op straat.
Het prijsmechanisme werkt wel degelijk. P+R plus OV aan de stadsranden is vrij populair omdat veel mensen weten dat parkeren in het Centrum duur is en dat je flink moet zoeken.
Als de parkeervergunning fiks duurder wordt, dan gaan mensen zich achter hun oor krabben of die vergunning die prijs wel waard is.
Ook geen vergunning voor leaseauto's. Een auto van de zaak was vroeger voor vertegenwoordiger en anderen die voor hun werk een auto nodig hadden. Nu is een auto van de zaak een secundaire arbeidsvoorwaarde geworden.
59% van de binnenstadshuishoudens heeft geen auto, zijn die dan dom?
Als je in de binnenstad wilt wonen en je wilt er een auto op na houden, dan betaal je er maar voor. Dan betaal je ook maar de kosten van het kadeherstel. Of je schaft je auto af of je stalt je auto in een parkeergarage aan de Ring.
Natuurlijk komen er dan argumenten over een fotograaf met zijn zware spullen, maar dat is toch niet het probleem voor de andere bewoners en bezoekers van de binnenstad? Die zoekt maar een oplossing en die is er ook wel.
Eric
-10-  Eric:
Laat inderdaad de markt z'n werk maar doen, maar pas als er een reële prijs voor straatparkeren wordt gevraagd. Iedereen probeert een stukje openbare ruimte voor eigen gebruik te claimen, waltuinen bij woonboten, terrassen voor woonhuizen en je auto voor je eigen huis. Dan is openbare ruimte niet openbaar meer. De gemeente weet die waarde overigens wel in te schatten met de pachttarieven voor bloemenstallen. Dat zou als voorbeeld voor straatparkeren moeten gelden. Opeens zijn ondergrondse garages dan kostendekkend. Bouw garages waar het zonder al teveel moeite kan. De Rotterdamse Museumparkgarage zou als voorbeeld kunnen dienen. Een park bovenop een parkeergarage.
Verder moeten we maar blij zijn dat de binnenstad zo compact is. In Nieuw West, waar het autobezit ontzettend hoog is, is (kinder)obesitas een bedreiging voor de volksgezondheid.
f.bol
-11-  f.bol:
Voor mensen die de auto weg uit de binnenstad willen hebben heb ik in elk geval meer respect dan voor de lieden uit het burgewallenoverleg die hadden bedacht dat "hun" omgeving alleen maar per auto toegankelijk mag zijn voor henzelf en hun gasten.... En de vertegenwoodigers van het stadsdeel/bestuurscommissariaat maar roepen wat een goede ideeën het zijn. Na vandaag is die steun natuurlijk weer verdwenen en gelukkig maar.
Verder worden allerlei aannames gedaan die als zeer logisch maar ook als onzinnig kunnen worden afgedaan. Ja het is logiosch dat auto's bij zware sneeuwval langer op hun plek blijven staan. Bewijst helemaal niets. 30 euro per uur zou pas kostendekkend zijn voor een parkeergarage? Kun je helemaal niet stellen. Beprijzing helpt? Zeker, als je autobezit/gebruik maar duur genoeg maakt stopt het vanzelf, maar noem dat ajb geen marktwerking. Het is (in mijn bescheiden ogen) ook economisch en sociaal ongewenst.
Het feit dat jongeren steeds minder vaak een auto aanschaffen duidt er al op dat je niet hoeft over te gaan tot heftige ingrepen. Het probleem is al sinds de jaren 90 kleiner aan het worden.
JohnN
-12-  JohnN:
@f.bol: Ja hoor, over 40 jaar zijn alle problemen van vandaag vanzelf opgelost. Eigenlijk hoeven we dus helemaal niets te doen, de tijd maakt alles irrelevant. Als je maar lang genoeg wacht, toch?
Herbert
-13-  Herbert:
@f.bol Toen ik die waarneming deed waren de straten alweer schoon en de auto's stonden nog steeds aan de kant. Dan mag je causaal verband leggen. En het viel me op dat het er zoveel zijn.
Ik heb verder nergens gesteld dat €30,- per uur kostendekkend is. Ik heb wel gesteld dat ondergronds parkeren ontzettend duur is omdat het bouwen zo duur is. Feitelijk dus subsidie voor de parkeerder.
Zou je mij kunnen uitleggen waarom een bewoner in het duurste parkeergebied €1,20 per dag betaalt en een uitbater van een haringstal veel meer?
f.bol
-14-  f.bol:
@Herbert
De uitbater verdient, als het goed is, geld met z'n stal. En jà, dat is nu wèl marktwerking.

En je schreef dit: Als je daar het profijtbeginsel op toe zou passen dan zou je per uur zo'n 30 euro moeten betalen.
Is ook uit de lucht gegrepen naar mijn bescheiden mening.

@Johnn: Zeg ik niet. Wel dat er in de jaren 90 zulke stringente maatregelen zijn genomen , die overigens qua target vermindering automobiliteit ruimschoots gehaald zijn, dat het wel een beetje minder kan met dat terugdringen. Het gaat namelijk idd deels ook vanzelf nu.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.