Home > > Minister Melanie van Milieuvervuiling

Minister Melanie van Milieuvervuiling

Misschien komt het minister Melanie Schultz van Haegen goed uit. Alle aandacht gaat nu naar collega Henk Kamp en de arme PvdA frontman Diederik Samsom, die samen geroosterd worden boven laaiend vuur van de anders altijd zo ijskouwe 'Grunningers'. Die willen voorkomen dat hun de grond straks helemaal onder de voeten wegzakt. En hun rumoer zal nog maandenlang blijven aanhouden, want ojee: ook onder de voeten van Jeroen Dijsselbloem trilt en zakt voortdurend de financiële bodem van het hele land.

De A10 in tijden van tachtig - Foto: Arnoud de Jong

Op wat kleiner schaal is 't ongenoegen onder een deel van de bewoners en werkers van Amsterdam zeker niet minder. Ook zij voelen zich door 'Den Haag' genegeerd en onbegrepen. Net als de Rotterdammers ter weerskanten van de A13, zijn de Amsterdammers langs de Ring A10-West niet te benijden. Dagelijks dendert er een enorme verkeersstroom op korte afstand langs hun woning of werkplek. De stad heeft grote moeite om de Europese normen voor schone lucht en toelaatbare lawaaibelasting in de bebouwde omgeving te halen. Het streven van Amsterdam is in conflict met de sterke drang van de verkeersminister om op zoveel mogelijk trajecten een hogere snelheid voor de personenauto te faciliteren.

Tussen S102 en S106 moest alle verkeer 80 km/u rijden om de gezondheid van de omwonenden te ontzien. Maar de minister vond dat ''de auto's zoveel schoner en stiller zijn geworden en dat een hogere maximum snelheid de doorstroming bevordert''. Zij zocht één enkel meetpunt uit en bevond dat het vuil in de betreffende Amsterdamse straat binnen de norm bleef, dus mocht het best wat harder. Met gezwinde spoed werden de bordjes verhangen. De argumentatie van de minister lijkt een beetje op: ''ik zie bij mij steeds minder hondenpoep op de stoep liggen, dus de honden mogen voortaan overal weer vrij schijten''.

De betrokkenen, gesteund door partijen groener dan die van de minister, lieten het er niet bij zitten. Onafhankelijk TNO werd ingeschakeld en vastgesteld werd dat op een groot aantal meetpunten de vervuilingsnorm ver wordt overschreden. Op grond hiervan oordeelde de rechter deze week dat de minister zeer onzorgvuldig heeft gehandeld, ze moet de maatregel terugdraaien. Als Melanie nu fair was geweest en iets in de trant van: ''foutje bedankt'' had gezegd zou ze nog wat respect hebben behouden. Immers feilloos is niemand en het getuigt van karakter als je het oordeel van de onafhankelijke rechter over je daden aanvaardt. Niet Melanie, die reageert als: ''nou dat zullen we nog wel eens zien!'' en kondigt aan binnen zes weken de rechterlijke uitspraak van tafel te zullen vegen.

Waarom is de minister zo halsstarrig? Is die ene discutabele minuut tijdwinst haar zo heilig? Het gaat allang niet meer om gezonder ademlucht van burgers, het is het prestige en de persoonlijke positie in de pikorde die tellen. Onder invloed van de vvd-autolobby is er door haar ministerie een aanzienlijk deel van het wegenbouw budget besteed aan verlenging van in- en uitvoegstroken en het plaatsen van een woud van borden, om op steeds meer trajecten harder te kunnen rijden. Toegeven dat dit geld slecht is besteed doet te veel pijn. Alleen oproer zal haar op andere gedachten brengen, vrees ik.


veertien reacties op "Minister Melanie van Milieuvervuiling"

Robert Follon
-1-  Robert Follon:
Wat een zuur stuk zeg (weg met Samsom, weg met Kamp, weg met Dijsselbloem!).

Maar ik begrijp dat als de rechter Schultz in het gelijk had gesteld de schrijver zich ook bij het vonnis had neergelegd (dat moet Schultz nl. ook van hem) op straffe van 'oproer'?
Arnoud
-2-  Arnoud:
@Robert Follon: Ik lees nergens dat Samsom, Kamp en Dijsselbloem weg moeten. En waarom is een stuk direct 'zuur' wanneer het kennelijk niet in uw straatje past? Ik vind dat zo langzamerhand een behoorlijk afgekloven opmerking, die te pas en te onpas wordt gebruikt om het gebrek aan werkelijke argumenten te verhullen.
JohnN
-3-  JohnN:
@Robert Follon: Blijkbaar met zuurzoekogen gelezen? Gelukkig kreeg ik langs andere wegen commentaar van mensen die er smakelijk om konden lachen, ik zou anders aan mezelf gaan twijfelen over dit onbegrip. V.w.b. de landelijke politici schets ik juist in welk dilemma zij zitten. Vele kabinetten lang heeft men zich rijk gerekend met de aardgasbaten en net nu we tevergeefs trachten iets aan de begrotingstekorten te repareren wordt de rekening gepresenteerd die er onvermijdelijk aan zat te komen. Het hobbyisme van mevr. Schulz steekt daar schril bij af, dat is blijven steken in het meer, hoger, sneller tijdperk. Het seizoen voor verjubelen is voorbij, voor links en voor rechts.
Ik roep niet om oproer, ik zie het oproer.
Wil OMA-Amsterdam
De nationale politiek is er niet meer voor mensen maar voor politieke belangen hoe ridicuul ook: het gaat hier om minuten VVD-tijdwinst tegen lawaai en gevaarlijke fijnstoffen. Iedereen zonder politieke belangen begrijpt dat de tijdwinst niet lonend is gezien de evidente gezondheidsschade. Misschien moet de gemeente Amsterdam de hulp van Brussel inroepen: zij stellen de normen vast dan hebben ze daar ook de maatregelen (boetes) om het af te dwingen. De gemeente Amsterdam kan nl. aansprakelijk worden gesteld door Brussel voor de normoverschrijdingen en dan kan Amsterdam dat weer verhalen op de minister. Kennelijk moet het dan maar via de portemonnee. Dus meer snuffelpalen plaatsen langs de A10 en smeken om een EU-boete.
Robert Follon
-5-  Robert Follon:
Iets uitgebreider:
Alinea 1 slaat (in goed Amsterdams) als kut op Dirk: deze houdt totaal geen verband met de snelheidslimiet op de A10 west of de A13.

Verder hoeft Schultz de maatregel nu niet terug te draaien: ze moet een nieuw besluit nemen. Dat besluit mag (van de rechter) ook behelzen dat de snelheidslimiet 100 km/u blijft, zolang ze het beter/anders motiveert. Hetzelfde geldt voor de A13. De minister mag gewoon in beroep gaan (zoals ook al is aangekondigd), dus waarom ze geen beroep 'mag' aantekenen is me onduidelijk. Milieudefensie c.s. had bij een andere uitkomst toch ook niet gezegd: "Nou, er is een vonnis, uit respect voor het democratisch proces leggen we ons er maar direct bij neer"? Waarom is normaal hoger beroep instellen dan zo 'fout' als het niet aan jouw zijde gebeurt?

Dan de laatste alinea die nepotisme aan de kant van Schultz moet impliceren. Daarvoor ontbreekt ieder bewijs, iets doen waarmee John Zwart het oneens is maakt iemand nog niet tot machtswellusteling of gefrustreerde nepotist.
Arnoud
-6-  Arnoud:
@Robert Follon: Inderdaad wordt er ook naar mijn idee iets te vroeg gejuicht. Wanneer de minister haar maatregel beter weet te onderbouwen blijft het gewoon 100 km. Toch laadt deze minister op z'n minst de verdenking op zich dat zij meer de oren laat hangen naar de autolobby dan dat zij handelt in het algemeen belang en dat van de volksgezondheid. Nota bene twéé grote steden dringen er krachtig bij de minister op aan om op twee stukjes weg van een paar kilometer (meer is het niet) de snelheid op 80 km te handhaven. Maar nee, met de arrogantie van de macht drukt zij door dat 100 de limiet moet zijn. Waarom? Omdat het autoverkeer dan sneller zou doorstromen. Los van het feit of dit nu wel of niet het geval is, of de luchtkwaliteit er nu wel of niet slechter van wordt: waarom zou je het als minister per se willen als de betreffende steden het niet willen?

Net als die snelheidsverhoging naar 130 op de snelwegen. Het is een complete bordenchaos geworden op het wegennet. Waarom? Alleen omdat de VVD het belangrijk vindt om enkele minuten eerder op de bestemming te kunnen komen.
Laten we wél wezen: iedereen die per se hard wil rijden doet dat toch wel, zelfs veel harder dan 130. De pakkans is gering. Vanmorgen reed ik nog over de A6 en de ene na de andere bolide rijdt met minstens 150 voorbij.
Nee, Melanie is een buitengewoon zwakke minister.
Robert Follon
-7-  Robert Follon:
Arnoud: klopt, 130 overal (zoals in Duitsland of Frankrijk) was beter geweest...
JohnN
-8-  JohnN:
@Robert Follon - Na uw laatste bijdrage kan ik u niet meer serieus nemen.
Een kind weet dat Nederland in Duitsland of Frankrijk een rondedansje kan maken qua oppervlak. Ons land is tegenover die landen gewoon in zijn geheel een verstedelijkt gebied met en kleine randzone er omheen.
Doorstroming, vooral tijdens spitsbelasting, is het meest gebaat bij geharmoniseerde snelheid, dwz op trajecten met veel in- en uitvoegend verkeer 80 km per uur. Daar hebben we op deze site al uitgebreid over gediscussieerd.
Voor de overige trajecten is 120 prima. De fileberichten op de snelwegen hebben vrijwel altijd aanrijdingen als oorzaak. Heel vaak is de linkerstrook geblokkeerd, de strook waar de 130+ rijders het talrijkst zijn.
Robert Follon
-9-  Robert Follon:
@JohnN, dat zal wel. Niemand is verplicht mij serieus te nemen (ik hoop dat voor jou hetzelfde geldt).

Maar de Randstad beslaat in haar ruimste definitie 8288,24 km² op heel Nederland (37.354 km²) is dat 22%, dus het is maar welk kind je iets vraagt vermoed ik, gezien het feit 'de kleine randzone' 78% van Nederland betreft.

80 km/u (bij Rotterdam en op de Ring-West) is ingevoerd in 2002 en 2005 met diezelfde doorstroming als motivatie. Uit cijfers van de 'kinderen' van de VID bleek echter dat de filedruk op de trajecten waar 80 ipv 100 km/u was ingevoerd (Den Haag, Amsterdam en Rotterdam) 28,8% is gestegen t.o.v. de situatie daarvoor. Bij Den Haag bleek dit zelfs meer dan 40%. Dit effect bleek ook nog eens permanent.

Met een kind los je geen verkeersproblematiek op en met dogma's (alle auto's slecht: boeh!) evenmin.
Arnoud
-10-  Arnoud:
@Robert Folon: de cruciale vraag daarbij is dan vervolgens: is die filedruk weggevallen toen de snelheid weer is verhoogd naar 100 km per uur?
Zelfs wanneer dit het geval is, is het nog maar de vraag in hoeverre dit te danken is aan de factor snelheid. Immers, in die tijd is er een Westrandweg en een tweede Coentunnel bij gekomen.
Volgens mij is er alleen maar meetbaar of de filedruk is toegenomen of afgenomen, maar niet zozeer hoe dat komt. Daarvoor spelen er teveel andere factoren een rol. Bovendien rijdt niet iedereen precies honderd, maar zie je in de praktijk veel variatie in snelheid.
Tot slot vind ik het niet zo'n sterk argument om iedereen die tegenstander is van de snelheidsverhoging maar weg te zetten als een autohater. De meeste mensen rijden zelf auto, maar vinden het redelijk als ze het milieu kunnen dienen door iets langzamer te rijden.
Arnoud
-12-  Arnoud :
@Robert Dank voor de link. Dat artikel herinner ik me nu weer. Maar de vraag blijft: is de filedruk weer afgenomen sinds de snelheid weer is verhoogd? En is de luchtkwaliteit erop vooruitgegaan? Zoals ik zei: de omstandigheden zijn gewijzigd sinds dat artikel.
JohnN
-13-  JohnN:
Ik wil mij best neerleggen bij een proefondervindelijke conclusie dat doorstroming van een stadsautoweg als de A10-west het best blijkt bij zo'n 85 km/u, maar dat is nog geen 100. Dat de meerderheid van de automobilisten een lagere snelheid rijden dan de maximaal toegelaten snelheid is waarschijnlijk vooral het gevolg van de krankzinnig verhoogde boetes voor kleine snelheidsovertredingen: wie een kleine beurs heeft houdt het zekere voor het onzekere. Van veel autotypen is de afwijking van de snelheidsmeter van +3 tot +5%, dat is al de correctiemarge van het CJIB. Het lijkt me dus prima om te handhaven op de matrixborden waarop 90km kan worden aangegeven, dan hoeft er niet weer zo'n woud aan borden aangeschaft te worden. Als dan iedereen tussen de 85 en 90 rijdt is het beoogde doel bereikt.
Als ik de term "wat dynamischer rijden" lees/'hoor dan word ik als milieubewust mens meteen gealarmeerd. Het brandstofverbruik en daarmee de uitstoot neemt sterk toe bij wisselende snelheden. Ik heb een auto met boordcomputer die elke halve minuut het gemiddeld brandstofverbruik per 100 km uitrekent. Als ik constant 90 rijd op een stadsautoweg is het verbruik optimaal laag, ga ik een beetje "dynamisch" met het gaspedaal om dan springt onmiddellijk de verbruiksmonitor (en daarmee de uitstoot) tot 10% omhoog. Proefondervindelijk vastgesteld. Conclusie: laat op zulke wegen de andere auto's niet veel harder dan het vrachtverkeer (snelheidsbegrenzers op 85) rijden, dan durf ik er een fles wijn op te zetten dat de doorstroming beter is dan met dynamisch 100 km/u rijdende personenauto's. Want wat het uitvoegen vanaf de linkerstrook betreft... daar kan ik ook nog wel wat over zeggen, maar voorlopig laat ik het hier maar even bij.
Walther
-14-  Walther:
Goed stuk... het mag best is scherp worden gezegd.
Mijn eigen straat staat in de top tien van vervuilde straten in Nederland. Amsterdammers leven door een slechte luchtkwaliteit een jaar korter. Ik maak me zorgen.
De optelsom van hard rijden op de ring, het toestanden van snorscooters, geen aanpak van bestelbusjes en touringcars met milieuzones en het niet snel verschonen van de rondvaart sector zijn pijnlijk. En, voor wie de cijfers blijft ontkennen hoeft maar even te kijken naar de 'rochelroutes' van Milieudefensie.
Amsterdam wijst naar de minister en de minister op haar beurt naar Amsterdam. Uiteindelijk blijft de Amsterdammer zitten met de problemen.
http://www.amsterdamcentraal.nl/archief/..

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.