Home > > Kiezen voor het buurtbelang

Kiezen voor het buurtbelang

BBB

De stichting Bewoners- en Buurtbelangen Binnenstad (BBB) is opgericht en ingeschreven bij het verkiezingsbureau voor de verkiezingen van de bestuurscommissie op 19 maart aanstaande. Hun motto: voor je buurt spreken! En, daar voel ik steeds meer voor.

Vier jaar geleden keek ik uit naar een nieuwe wind die door het centrum zou waaien met de samenwerking tussen GroenLinks, D66 en Partij van de Arbeid. Er is veel beloofd: schonere lucht, meer leefbaarheid, veiligheid, minder geluid, beter openbaar vervoer en een vitale binnenstad waar het leuk is voor bezoekers, ondernemers en bewoners.

De gemeentelijke verkiezingen komen er aan. Het is tijd om de balans op te maken: wat heeft het stadsbestuur nu echt opgeleverd? Mijn sombere conclusie is dat dit regenteske stadsdeelbestuur onze buurt onbewoonbaar heeft verklaard. Na vier jaar ben ik teleurgesteld.

Vermaak
Er zijn veel meer toeristen dan ooit, met ook meer problemen dan ooit. De plannen van het stadsdeelbestuur betekenen nog meer horeca, nog meer vermaak en nog minder ruimte voor plezierig wonen en werken.

Terecht maken buurtbewoners zich zorgen om het SoHo-Hotel, het sluipverkeer in de Lastage-buurt, de parkeergarage onder de Vijzelgracht en de plannen voor de Weteringbuurt en het Leidse Plein. Die leiden tot een slechtere luchtkwaliteit, leefbaarheid en veiligheid. De definitieve komst van elke dag honderden touringcars voor de deur van 80 bewoners op de Prins Hendrikkade was triest. Dat belooft wat voor de bewoners op het Spui, de Nieuwezijds Voorburgwal en het Rokin die nu aan de beurt zijn.
 
Recht van de sterkste
In de binnenstad lijkt nog steeds het recht van de sterkste te gelden. Niemand snapt meer iets van de prioriteiten bij de handhaving.
Op stralende zomerse dagen mag je je biertje niet staand drinken op het terras, terwijl honderd meter verderop vrouwen worden uitgebuit. Mijn bakkerswinkeltje moest een reclamebordje van de stoep halen. Intussen wordt honderd meter verderop massaal crimineel geld wit gewassen. Samen met buurtbewoners even van de zon genieten? Vergeet het maar, verder op op de Wallen spelen voetbalhooligans kat en muis met de ME.
De veiligheid is niet verbeterd. De criminaliteit in onze buurt, op de Wallen, is niet afgenomen en mensen voelen zich er niet veiliger. ’s Avonds wordt weer vrolijk op straat, voor onze deur, gedeald.
 
Inspraak
Bewoners zijn monddood gemaakt door de juristen van het stadsdeel. Bij alle bestemmingsplannen zijn 9 van 10 zienswijzen van bewoners simpelweg ongegrond verklaard. Het Hotelbeleid is vaag en intussen zijn er al weer 30 nieuwe hotelconcepten en –uitbreidingen goedgekeurd. En, er is niets meer tegen te doen. Wie wil er straks nog investeren in project 1012?

Ik word ook moe van het steeds maar moeten horen ‘u moet niet zoveel klagen, anders had u niet in het centrum moeten gaan wonen’. Die NIMBY-roepers willen meestal zelf niet hier IMBY wonen. Steeds meer jonge gezinnen en startende ondernemers wonen in onze buurt. De grote waarde van die betrokken bewoners voor een vitale binnenstad wordt in de verkiezingsprogramma’s niet onderkend. Laat die bewoners meepraten.
 
Voor je buurt spreken
Mijn stem is waardeloos als er in de bestuurscommissies straks weer leden zitten die zich vooral laten leiden door hun grote politieke broers en zussen in de gemeenteraad en het wenkend perspectief van een raadszetel in 2018.

Er zijn goede buurtinitiatieven in het centrum, van zowel ondernemers als bewoners, die het verdienen om hun stem te laten horen, ook na de verkiezingen in maart 2014. De buurtbelangen kunnen onbetaalde vrijwilligers in bewoners-, buurt- en ondernemersorganisaties in Amsterdam prima zelf behartigen. Die snappen zelf overigens goed welke duvelse dilemma’s in dit stadsdeel spelen. Daar zijn geen politieke partijen voor nodig.

Terug naar het motto van BBB: voor je buurt spreken! Dat wil ik graag doen, maar dan niet steeds achteraf en te laat. Ik ben benieuwd hoe BBB gaat scoren bij de komende verkiezingen…


negentien reacties op "Kiezen voor het buurtbelang"

Roderik Oranje
-1-  Roderik Oranje:
Tja, meneer Ploos van Amstel, dit lijkt me een klassiek staaltje bewonersgezeur. Alsof alleen de belangen van sommige bewoners van de binnenstad ertoe doen. Amsterdam 'leeft' bij de gratie van toeristen. Vraag het eens aan de mensen die van hen afhankelijk zijn én in de binnenstad wonen.
Arie van Staveren
Meneer Oranje: u bent toevallig toch geen familie van Boudewijn Orange? Alle gekheid op een stokje.

Het gaat hier niet om buurtgezeur. Het gaat veel dieper, nl het volkomen negeren door de stadsbestuurders van bewoners die inspraak willen wat er met hùn buurt gebeurt. Zij worden gauw afgedaan als nimby's en "u verwart democratie met gelijkkrijgen". De gemeente maakt een farce van burgerparticipatie. In 1981 deed op verzoek van B&W de Universiteit van Amsterdam een onderzoek wat er nodig was voor een succesvolle burgerparticipatie. Een van de aanbevelingen van de UvA: bewoners vertegenwoordiger moeten vanaf het begin zitting hebben in een projectgroep betr. grootschalige infra-structurele projecten. Het hoeft geen betoog dat die aanbeveling nooit is overgenomen.

De gemeente beslist dat er bv een garage onder de Singelgracht moet komen. Ondanks jarenlange pogingen van burgers om mee te kunnen/mogen praten, gaat de gemeente onverstoord door. Dat bewoners 5 jaar lang in een bouwpunt wonen; bouwrisico's vrezen (N/Z lijn); etc etc. deert de gemeente niet. De communicatie vanuit de gemeente faalt volledig. Probeert u maar eens alle voor bewoners relevante informatie op de website van de gemeente te vinden #www.amsterdam.nl/west. Ok, ik ben een nimby - dus bevooroordeeld en dus niet ter zake doende?- maar nog meer ben ik een deliberatieve democraat.

Deze en andere garages moeten er komen om de openbare ruimte te verbeteren (blik van straat en mooie groene straten met ruimte voor voetgangers, fietsen etc), zegt de gemeente. Ok, begin dan eerst te kijken waar en hoe die ruimte verbeterd moet worden. Doe dat dan in overleg/co-productie met de bewoners. Als de conclusie is dat om wensen van bewoners en gemeente te realiseren er een parkeergarage onder een gracht moet komen (waarom niet langs de A10 Ring?) dan is dat een acceptabele procedure. Maar nee, de gemeente beslist eerst dat er een garage moet komen; negeert de bewoners en gaan nu pas een plan maken waar/hoe de openbare ruimte moet verbeteren; met een schijn van burgerparticipatie. Met burgers die zo'n garage helemaal niet willen.

Lees maar eens het artikel (Wat vond een buitenstaander van die avond?) van Frits Abrahams van het NRC die een "Voorlichtings"avond van de gemeente bijwoonde #http://cms.singelgracht-garage.webnode.nl/news/artikel-nrc-handelsblad-jullie-ouwehoeren-maar-/.

Het is een lang verhaal geworden maar bedoeld om enige nuance aan te brengen in uw "bewonersgezeur".
Arie van Staveren
Correctie op mijn zojuist geplaatste commentaar: ik bedoel uiteraard Boudewijn Oranje (sorry voor de typo).
Arnoud
-4-  Arnoud :
Ik sluit mij aan bij het commentaar van Arie van Staveren. De reactie van meneer Oranje getuigt juist van een klassiek staaltje van kokervisie. Het feit dat iemand in de binnenstad woont betekent nog niet dat z'n belangen aan alle kanten ondergeschikt gemaakt mogen worden aan het heilige toerisme. We hebben hier al eerder melding gemaakt van de bijna hysterische uitbreiding van het aantal hotels en ook in andere media is daar de afgelopen weken nog over bericht. Er moet worden gestreefd naar een goede balans tussen wonen, werken en toerisme. De stad behoort niet toe aan de toeristenindustrie, de stad behoort toe aan ons allemaal, dus ook aan de binnenstadbewoners en zij hebben er recht op fatsoenlijk gehoord te worden.
Roderik Oranje
-5-  Roderik Oranje:
De reacties spreken voor zich, dunkt mij. Mensen zijn ergens tegen, met meer of minder recht, krijgen geen gelijk omdat volksvertegenwoordigers en/of rechters hen geen gelijk geven en roepen vervolgens dat hun democratische rechten (ook wel burgerparticipatie genoemd) zijn geschonden. Die burgerparticipatie is keurig bij wet geregeld. Wat niet is geregeld, is dat volksvertegenwoordigers en rechters mensen die ergens tegen zijn, automatisch gelijk geven. En dat is maar goed ook.
JohnN
-6-  JohnN:
Het gaat altijd om een balans. Als de balans verstoord is krijg je ontevredenen, hoe meer ontevredenheid hoe duidelijker is het signaal van de onbalans. NIMBY geroep heeft nog nooit een constructieve bijdrage aan balansherstel bijgedragen.
Arnoud
-7-  Arnoud:
Toch hartverwarmend om te lezen dat Roderik Oranje zo'n onwrikbaar vertrouwen heeft in de onfeilbaarheid van onze volksvertegenwoordigers, die natuurlijk altijd een eerlijke afweging maken tussen het economisch belang, het partijbelang en het belang van de individuele burger.
Roderik Oranje
-8-  Roderik Oranje:
Nee, natuurlijk zijn die niet onfeilbaar, net zomin als buurtbewoners die ergens tegen zijn, dat zijn. Maar zij zijn wel gekozen om de belangen van die buurtbewoners tegen die van anderen af te wegen. En dan is er altijd nog de rechter die 'onbehoorlijk bestuur' kan corrigeren. Zo simpel is het. Maar van het geklaag van mensen die hun zin niet hebben gekregen, heb ik echt schoon genoeg.
Roderik Oranje
-9-  Roderik Oranje:
Nog twee opmerkingen naar aanleiding van het stuk van Walther Ploos van Amstel.
Volgens Het Parool is het Wijkcentrum d'Oude Stadt de uitvalsbasis van BBB. Interesssant, dat dit door de overheid gefinancierde wijkcentrum ten minste nauw verbonden lijkt te zijn met een politieke partij.
En dan de klaagzang wat er allemaal zo mis is in het centrum. Ik citeer: 'De veiligheid is niet verbeterd. De criminaliteit in onze buurt, op de Wallen, is niet afgenomen en mensen voelen zich er niet veiliger. ’s Avonds wordt weer vrolijk op straat, voor onze deur, gedeald.'
Wat een kletskoek. De Wallen zijn de laatste twintig jaar ongelooflijk veel veiliger geworden. Wie het tegendeel beweert, is niet goed wijs.
Arnoud
-10-  Arnoud:
@Roderik Oranje: Het is niet bepaald een elegante manier van discussiëren om iedereen die er andere inzichten op nahoudt dan jij te betitelen als 'niet goed wijs'.
Roderik Oranje
-11-  Roderik Oranje:
Tja, als 'niet goed wijs' (dus: niet bij je verstand) hier al als onbetamelijk wordt beschouwd, begrijp ik dat ik in de wereld van de selectieve lange tenen ben beland.
Arnoud
-12-  Arnoud :
@Roderick: Zeg dan maar eens tegen je baas dat hij niet goed bij zijn verstand is en kijk wat er gebeurt. Als je geluk hebt behoort hij ook tot het langetenenvolk en zorgt hij ervoor dat er enig inzicht bij je doorbreekt.
Theo
-13-  Theo:
Heren, heren...uw punt is duidelijk. :-)

Ik denk dat Walther met zijn stukje vooral wil overbrengen dat wat hém betreft een grens is bereikt, dat toeristische belangen en de vrijheid van criminelen al voldoende worden gewaarborgd, die van burgers en ondernemers echter niet. Ik ben daarin geen ervaringsdeskundige, dus geef hem het voordeel van de twijfel. In de binnenstad voel ik mij niet onveilig of belemmerd, maar zouden wij als 24/7 belanghebbenden wellicht anders piepen?
Walther
-14-  Walther:
De harde cijfers over veiligheid in 2013.....
http://www.parool.nl/parool/nl/7/MISDAAD..
J. Berger
-15-  J. Berger:
Beste Roderik,
Amsterdam leeft bij de gratie van toeristen?! Wat betekent dit dan voor jou? Is het zo goed of moeten er nog meer toeristen naar de binnenstad? Waar ligt voor jou de grens aan het toerisme?
Je kan wel gaan schreeuwen, maar breng dan ook iets concreets in de discussie en sla niet alleen om je heen, want dan ben je net zo'n klager als waar je anderen van beschuldigd!
En om nog even terug te komen op het "klagen", ik ben zo'n notoire "klager", zo wordt ik in ieder geval gezien door het DB en de uitvoerend ambtenaren (en jou). Volgens jou moet ik mijn mond gewoon dichthouden en moet ik maar akkoord gaan met alle politieke afspraken die gemaakt worden?
BBB wil als sprekersplatform gaan fungeren voor de betrokken burger, waardoor er (hopelijk) minder achteraf "geklaagd(?)" hoeft te worden, omdat de burgers beter en eerder geïnformeerd gaan worden over nieuwe plannen die een directe invloed hebben op hun leefomgeving.
Wat is er dan mis met dit initiatief?
Peter Drimmelen
-16-  Peter Drimmelen:
Beste Roderik,
Amsterdam leeft bij de gratie van toeristen?

Beste J. Berger,

Ja Amsterdam leeft bij de gratie van toeristen en/of mensen van verre. Amsterdam had nooit bestaan, als dat niet zo was geweest.

"En om nog even terug te komen op het "klagen", ik ben zo'n notoire "klager", zo wordt ik in ieder geval gezien door het DB en de uitvoerend ambtenaren (en jou)."

J. Berger bovenstaande is niet netjes. U lijkt zich aanzien als een ongeleid projectiel.

Roeptoertje. Gedraag je.
Peter Drimmelen
-17-  Peter Drimmelen:
J. Berger bovenstaande is niet netjes. U lijkt zich aanzien als een ongeleid projectiel.
U laat zich aanzien als een ongeleid projectiel.
Laat laat, zich aanzien als een roeptoetertje sjit.
Roep roeptoeter, roep roep toeter, roep roep toeter. Toe toe ik roep en toeter wat. Ik ben toeter.
J. Berger
-18-  J. Berger:
Beste Peter Drimmelen,
Hahaha, dank voor de ode.... Altijd fijn als er mensen gedichten schrijven (goed of slecht)!
Ik ben een ongeleid projectiel??? Volgens mij vraag ik "redelijk" netje aan dhr. Roderik Oranje om meer inzicht te geven in zijn standpunt en niet alleen maar negatief te reageren, want daar irriteert hij zich blijkbaar ook aan. Dus wat dat aan gaat zitten we op één lijn.
Het gaat niet om zwart/wit denken, je bent niet voor of tegen toeristen... Maar waar ligt de balans tussen het wonen, werken en recreëren?

Ik roep toeter gewoon lekker verder en doet u dat vooral ook!
Lenz
-19-  Lenz:
@Roderik Oranje: Interessant standpunt, dat "Amsterdam 'leeft' bij de gratie van toeristen".
Het lijkt mij eerder dat Amsterdam 'stikt' in de toeristen. Als het gemeentebestuur deze gans met de gouden eieren zo blijft vetmesten zal zij binnenkort bezwijken aan een toeristen-infarct.

En ja, het zijn de binnenstadsbewoners die daarover 'zeuren'. Zij hebben er namelijk dagelijks mee te maken. Net zoals autobezitters zeuren over de parkeerdruk, fietsers over de autobezitters en toeristen over taxichauffeurs: iedereen zeurt over dat waar hij/zij last van heeft. Zoals ik graag zeur over mensen die zeuren in internetfora zonder zich eerst in de materie te verdiepen.

Burgerparticipatie is een mooi gegeven en heel handig om de burgers het gevoel te geven dat hun mening meeweegt, maar zo werkt onze democratie helaas niet. Het zijn de ondernemers en hun belangenverenigingen die tijd en geld kunnen investeren in het lobbyen voor hun belangen. Zij worden daardoor veel beter 'gehoord' op de Stopera dan de gemiddelde bewoner die zich deze 'luxe' niet kan permitteren.

En ik heb de stellige indruk dat het leeuwendeel van "de mensen die van [het toerisme] afhankelijk zijn" waarschijnlijk níet in de binnenstad woont.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.