Home > > De permanente strijd tegen de bladblazer

De permanente strijd tegen de bladblazer

Bladblazer
Op 8 november van het vorig jaar vroeg ik de gemeente Amsterdam per e-mail waarom men claimt een duurzaam beleid te voeren én de gemeentelijke milieudiensten laat werken met gemotoriseerde bladblazers: die apparaten staan algemeen bekend om hun geluidsvervuiling (de medewerkers dragen gehoorbescherming, een bewoner aan wiens raam het ding wordt gebruikt zou dat niet nodig hebben), milieuvervuiling (de meeste bladblazers gebruiken benzine, niet de meest milieuvriendelijke brandstof) en zijn bovendien slecht voor de gezondheid van de gebruikers.
 
Niet alleen het lawaai (daarom zijn die gehoorbeschermers nodig) maar met name het gewicht en de repeterende beweging die ermee moet worden gemaakt zijn zaken waardoor medewerkers zich melden bij de Arbodienst. Bovendien: als ik een meneer (het zijn nooit vrouwen, is u dat wel eens opgevallen?) bezig zie met een bladblazer krijg ik vanzelf het thema-liedje van de film 'Ghostbusters' in mijn hoofd. Dat wil toch niemand?
 
Op 3 december (inderdaad bijna een maand later) werd ik gebeld door een ambtenaar van Rijkswaterstaat die uiteindelijk aan het kortste strootje had getrokken nadat via vele omzwervingen mijn vraag in zijn inbox was beland. Geen enkele ambtenaar die mijn mail voor hem had gelezen durfde mij blijkbaar te woord te staan.

De ambtenaar vertelde mij stamelend dat ik volgens hem mijn vraag beter kon doorsturen aan de Dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam en gaf mij een webadres dat al enige tijd niet meer bleek te bestaan. Toch wist ik de dienst diezelfde dag nog te bereiken en al op 8 december (voor gemeente-ambtenaren is na vijf dagen reageren echt supersnel!) ontving ik antwoord van hun 'Strategisch adviseur'. Interessant beroep lijkt mij dat. Zij deelde mij mee mijn vraag te hebben doorgestuurd naar Stadsdeel Zuid omdat blijkbaar elk stadsdeel afzonderlijk een eigen beleid voert qua duurzaamheid. De informatie op de website van de gemeente Amsterdam ('De gemeente voert centraal een duurzaam beleid') is dus niet correct.

Op 19 december ontving ik het volgende antwoord van de Management assistente Beheerbedrijf Openbare Ruimte Rayon Noord Stadsdeel Zuid (hoe groot is haar visitekaartje als ook nog haar naam, een telefoonnummer, een e-mail adres en een website vermeld moeten worden?):
 
Naar aanleiding van uw onderstaande bericht willen wij u graag informeren dat de gemeente Amsterdam ernaar streeft duurzame hulpmiddelen in te zetten. Ook in de uitvoering wordt dit, indien mogelijk, toegepast.
Ons wagenpark wordt steeds meer uitgebreid met elektrische voertuigen, ook bij het gereedschap wordt hiernaar gekeken.
Op dit moment gebruiken wij nog bladblazers, omdat de gemeente Amsterdam is gehouden aan de Arbeidsomstandighedenwetgeving om de fysieke belasting van werknemers zoveel mogelijk te beperken.
De oplossing zoals Ymere is overeengekomen zal de gemeente Amsterdam niet gaan toepassen. De reden hiervoor is dat handmatig werken wel milieuvriendelijk is, maar lichamelijk belastend door de repeterende beweging die worden gemaakt. Op langere termijn veroorzaakt dit gewrichtsklachten.
De gemeente Amsterdam gebruikt biobrandstof voor de bladblazers. In Rotterdam is een proef met elektrische bladblazers gaande, lichter in gebruik en minder gehorig.
Amsterdam volgt deze pilot op de voet.
De geluidoverlast die bladblazers veroorzaken in de openbare ruimte hebben geen constante factor. Slechts in de bladperiode worden de bladblazers ingezet. De overlast beperkt zich tot een beperkte tijdsduur per dag en straat.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan vernemen wij die graag.
 
Natuurlijk vroeg ik onmiddellijk waarom de repeterende beweging die met een bladblazer wordt gemaakt níet slecht is voor de gewrichten maar die met een bezem wél. Helaas heeft de mevrouw in kwestie tot heden (12 januari 2014) nog geen tijd gehad om die vraag te beantwoorden. Zij zal het druk hebben met het schrijven van een nieuw gemeentelijk beleidsplan inzake duurzaamheid. Maar dan eentje zonder leugens daarin.
 
Samenvattend: hoewel zelfs woningcorporatie Ymere inziet dat bezems goedkoper en duurzamer zijn dan bladblazers, loopt de gemeente Amsterdam ietwat achter: men is bezig met eventueel te overwegen of eventueel ooit in de verre toekomst misschien elektrische bladblazers gebruikt kunnen gaan worden. De repeterende beweging die met een bezem wordt gemaakt is slecht en de repeterende beweging die met een bladblazer wordt gebruikt niet.
 
Concluderend: Bladblazers zijn slecht voor mens, dier en milieu en totaal overbodig. Waarom is er nog geen Meldpunt Bladblazeroverlast?

negentien reacties op "De permanente strijd tegen de bladblazer"

Arnoud
-1-  Arnoud:
Ik vind het ronduit onbeschoft wat er op dit gebied allemaal wordt toegelaten. In het verleden heb ik er zelf ook al in menig stukje tegen gefulmineerd. Want het zijn niet alleen de gemotoriseerde bladblazers, ook de heggenscharen en grasmaaiers leveren hun bijdrage aan de overlast. Moet je eens proberen met je brommertje zoveel decibellen te produceren, dan word je direct van de weg gehaald.
Dat de geluidsoverlast geen 'constante factor' zijn doet niet ter zake. Zodra het weer een beetje opklaart en iedereen op zijn balkonnetje gaat zitten, gaan ook de hoveniers de paden op en de lanen in, met als gevolg een hele ochtend regelrechte teringherrie.
Ook het argument van de repeterende beweging is pure flauwekul. Gewoon het bezemen afwisselen met iets anders. Schoffelen en harken is toch ook een repeterende beweging. Daar is (gelukkig nog) geen apparaat voor. Ademhalen is trouwens ook een repeterende beweging. Mogen ze dus ook wel mee uitkijken.
Terrence
-2-  Terrence:
En vuurwerk moet worden verboden vanwege de herrie maar is maar een paar dagen met jaar. Pizzabrommers, nachtelijke dronkemansgebral en bladblazers zijn er veel vaker. Maar ja, dat is wat anders...;-)
JohnN
-3-  JohnN:
Ik weet niet wat mij het meest ergert: de terreur van de ongedempt motorische gereedschappen die in de laatste decennia de openbare ruimte terroriseren, of dat er nog steeds ambtenaren "Management Assistent Beheerbedrijf Openbare Ruimte Rayon Noord Stadsdeel Zuid" ergens op een kantoor nestelen, alle bezuinigingsrondes ten spijt. Het wil maar niet lukken met die 'kleinere efficiëntere overheid'.
@Arnoud: Helaas, ook voor schoffelen is er al een motorisch aangedreven ding op de markt, dat door vele "hoveniers" gebruikt wordt... Die zit er dus nog aan te komen in Amsterdam en steden elders waar een speciale ambtenaar zit die nog niet is toegekomen aan een 'pilot' voor het voorkomen van 'arbeidsproblemen door repeterende bewegingen' in situaties waar niet sprake is van een 'constante factor'. Kafka is overal...
Sophie
-4-  Sophie:
Volgens de e-mail van de management assistente zou het gebruik zich beperken tot de 'bladperiode'. Deze is echter reeds voorbij en nog steeds komen er twee (!) keer per dag bladblazers de straat schoonblazen. Vele malen heb ik ze langs zien komen terwijl er hooguit een verdwaald papiertje de weg op werd geblazen, waar deze vervolgens weer, omdat het karretje soms pas een half uur later komt, van wegwaait. Ik werk voornamelijk van huis en wordt er werkelijk gek van. Dit is gewoon werkverschaffing.
Herbert
-5-  Herbert:
Ach biobrandstof. Het toverwoord. Laten we het er maar op houden dat er 15% ethanol is bijgemengd in de benzine. Voor E85 heb je echt een aangepaste motor nodig en dat maakt dat ding 10 x zo duur.
De CO2-uitstoot is minder maar dat komt dat bij het raffinageproces van benzine meer energie wordt gebruikt dan bij ethanol. Maar bij het gebruik maakt het geen bal uit, hooguit ietsjes omdat ethanol wat schoner verbrandt.

Vanmorgen zag ik weer zo'n ploegje, 2 met een bladblazer en 2 met een bezem. En een veegwagen.
Ik kan me voorstellen dat een bladblazer iets minder belastend is omdat de blaasbuis waarschijnlijk lichter is dan een bezem.
JohnN
-6-  JohnN:
Biobrandstof is een grote fopspeen die ervoor moet zorgen dat aan de ouderwetse verbrandingsmotor nog tientallen jaren geld verdiend kan worden. En zoals Herbert schrijft wordt het CO2 uitstoot probleem er niet mee opgelost.
Om alle mensen (en de dieren + de dieren die de mensen opeten) te voeden wordt de aarde al agrarisch overvraagd. Als we ons energievraagstuk denken op te lossen door grootschalig biomassa te verbouwen zal onze ondergang alleen nog verder in de versnelling gaan.
Zou het daarom zijn dat er zoveel mensen staan te trappelen om naar Mars te worden afgeschoten?
Terrence
-7-  Terrence:
Lol @JohnN

En ja, de overheid blijft het proberen met goedmakertjes. Feit is dat er een fraai beleidsplan ligt maar de gemeente zich niet genoodzaakt voelt zichzelf aan dat plan te houden. Komt op mij over als mijn tienerzoon die zegt: 'Ja maar, papa, ik was toch van plán mijn kamer op te ruimen?' Intentie is niet voldoende...
Sophie
-8-  Sophie:
Is er een plek om foto's of video's te uploaden die de totale zinloosheid van de bladblazerij laten zien? Straten zonder vuil, zonder blaadjes en bladblazers die hun bladblazer van pure ellende op een plas water richten. Dag na dag. 2 bladblazers, 2 straatvegers en een karretje. Wat is er in Amsterdam aan de hand?
Arnoud
-9-  Arnoud:
@Sophie: Ja hoor. Foto's kun je sturen naar ons redactieadres: amsterdamcs apenstaart googlegroups.com
Video's zet je op YouTube, daarna vertel je ons in een mail waar hij staat en dan kunnen we hem in de videorubriek opnemen.
groen blaadje
Wat een goed bericht.
Zelf heb ik ook een enorme hekel aan bladblazers en hun overlast.
Het meldpunt bladblazen en de overlast hiervan is in de maak :)
Martijn
-11-  Martijn:
Wat een zuurpruimen zijn jullie. We leven in een schoon en goed geregeld land. Misschien kunnen jullie in andere grote steden in het buitenland gaan kijken waar het veel slechter is geregeld. Wel eens in het geweldige Brussel geweest? Heb je gezien hoe vies het daar is?
Jullie hebben waarschijnlijk geen werk want anders zou je geen tijd hebben om over dit soort zaken te klagen. Gelukkig wordt jullie uitkering, huur -en zorgtoeslag op tijd uitbetaald. Ik ga weer aan het werk om belasting te betalen. Stelletje linkse zeikerds!
Arnoud
-12-  Arnoud :
Ik vind mensen die zeer vérgaande conclusies verbinden aan meningen van anderen altijd bijzonder vermakelijk. Wie bezwaar heeft tegen de geluidshinder van bladblazers is links, werkloos en heeft een uitkering.
Terrence
-13-  Terrence:
Maar Martijn heeft helemaal gelijk, Arnoud! Dat hij het risico neemt om ontslagen te worden door onder werktijd naar onzinnige artikelen op internet te zoeken en daar zijn goed onderbouwde mening op te geven terwijl hij weet dat het niet meer is dan tijdverspilling strekt hem tot eer! Dat hij zich in de schulden heeft gestoken (o, sorry, een hypotheekschuld is natuurlijk helemaal geen schuld) en daarvoor Hypotheekrente aftrek ontvangt is niet meer dan terecht want alleen zo kan hij zien dat hij hard heeft gestudeerd en nog tot zijn 63ste bezig zal zijn zijn studieschuld af te lossen. Go, Martijn!
Mark Broeckx
-14-  Mark Broeckx:
Hier in België is het van hetzelfde laken een pak. Wat een herrie, wat een stank! Ironisch stel ik me de vraag: hoe hebben onze (voor)ouders kunnen overleven met zoveel bladeren om zich heen? Ze moeten zich toch constant bedreigd gevoeld hebben door al die in-slechte blaren rondom hun? Welaan... het tij is gekeerd, de strijd tegen het slechte blad is beslecht... de mens werd eindelijk bevrijd van dit akelig blad! Jawel! Gaat allen heen een feest, feest, feest! Of toch maar niet? De mens is een lawaaierig wezen.
Jeroen m
-15-  Jeroen m:
Vreselijk die bladblazers. Als ze besig sijn in je wijk dan zit je de hele ochtend in de herrie.
Ik draai zelf nachtdiensten en moet dus overdag slapen, dat lukt dus niet.
En hoeveel overlast kan je van bladeren hebben dat ze het elke week op maandagmorgen doen..
Richard Lek
-16-  Richard Lek:
Bladblazen is tevens nutteloos, als niet lang erna een storm langskomt en alle blaadjes weer overal liggen, water naar de zee dragen
Ralf
-17-  Ralf:
Bijna 2018, nog steeds geen oplossing voor deze waanzinnige overlast. Ik snap ook niet waarom die mongol in dat wagentje 8 keer hetzelfde rondje achter mijn raam moet rijden. 1 of 2 keer lijkt me meer dan genoeg.
Saskia
-18-  Saskia:
Het feit dat we bladblazerij "met z'n allen" zonder enig noemenswaardig protest tolereren (dank aan iedereen hier die er wél tegen ageert) is werkelijk absurd. De geluidsoverlast in verhouding tot de paar blaadjes die worden verplaatst, maakt dat blad-b(e)lazerij echt MOET stoppen.
Ik neem het mezelf dan ook ook hoogst kwalijk dat ik zonder er ooit iets aan te doen, alleen maar over zit te klagen. Gelukkig stuurde mijn net zo hard klagende buurvrouw me de link naar deze site.
Wat als de mensen die hier reageren nou eens ieder 10 mensen in hun straat mobiliseren om een klachten-mail te sturen aan de gemeente?! Zo'n 70 a 80 mails zijn door de gemeente al iets moeilijker te negeren.
Brenda
-19-  Brenda:
Kunnen we niet gewoon een petitie starten?

Er staat er nu al een twee uur hier te blazen met zijn motor, het is gekmakend, wat een idiotie.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.