Home > > Een Amsterdam zonder haven? Liever niet!

Een Amsterdam zonder haven? Liever niet!

De bomen groeiden tot in de hemel in Nederland Distributieland. Meer Maasvlaktes, meer Betuwelijnen, nieuwe sluizen bij IJmuiden en veel meer kademuren. De Rotterdamse Haven voorspelt nu dat er een einde komt aan die vanzelfsprekende groei, ook voor de Amsterdam Haven. Betekent dat een Amsterdam zonder haven? Liever niet! Het haven en logistiek cluster telt bijna 180.000 arbeidsplaatsen.

Scenario’s
De Rotterdamse haven heeft drie scenario's uitgewerkt. Het eerste gaat uit van ongewijzigd beleid en een tweede rekent op technologische doorbraken. Deze twee scenario's laten een onheilspellende daling van handelsvolumes, de bevolking en onze welvaart zien.

Een derde scenario combineert technologische vooruitgang met een duurzame gedragsverandering van de wereldbevolking. Dit scenario is het enige dat geen forse neergang van de overslag voorspelt, maar wel een grote verschuiving in de aard van de goederenstromen.

Het volume kan na 2040 zelfs in elkaar klappen. De grondstoffen zijn dan op, de oliebronnen raken uitgeput, de voedselprijzen zullen exploderen en de wereldbevolking krimpt. Het resultaat is dat er veel minder kolen en olie binnen komen. Dat zijn net de grote groeiers in de Amsterdamse energiehaven. Betekent dit straks verlaten kades, een lege sluis bij IJmuiden en lege snelwegen?

Logistiek en handel
De Amsterdamse haven moet zich wel aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. De haven is belangrijk voor de economie, niet alleen vanwege het directe werk in de haven zelf, maar ook vanwege de zakelijke dienstverlening die eraan is verbonden. Het haven en logistiek cluster telt in de metropoolregio bijna 180.000 arbeidsplaatsen. Die komen onder druk te staan als we niks doen.

De concurrentiepositie van Amsterdam, samen met Rotterdam, is onbetwist. De OECD bracht vorig jaar nog een lovend rapport over de kansen voor beide havens. De combinatie van de luchthaven Schiphol, de haven en verbindingen met het achterland maken de Amsterdamse Metropoolregio een goede toegangspoort voor Europa. Dat is een goede uitgangspositie.

Duurzaam beleid
Voorlopig, tot 2040, blijft de haven groeien. Er is wel een omslag nodig naar een duurzame economie met meer hernieuwbare energie, minder en efficiënter gebruik van grondstoffen en gesloten kringlopen van grondstoffen. Amsterdam moet bijvoorbeeld een aantrekkelijke locatie voor biochemie en de circulaire economie, waarbij uit oude producten de grondstoffen worden hergewonnen, worden.

De Amsterdam Economic Board zet hierop in met slimme regie van wereldwijde goederenstromen, het binnenhalen van goederenstromen met meer toegevoegde waarde en het samen met zakelijke dienstverleners ontwikkelen van nieuwe diensten. De Metropoolregio moet een ‘full service hub' worden.

Amsterdam is nu al succesvol in het verbinden van de haven met Europese hoofdkantoren dankzij onder meer een rijke cultuurhistorie en vooral een stad waar het leuk, en gezond, is om te wonen en te werken in een cultuur van openheid en dynamiek.

Samenwerking
Samenwerking tussen de havens in de Rijn-Schelde-Delta is een voorwaarde. Er moet een Nationale HavenStrategie voor de Nederlandse zeehavens komen met als kern één ‘Gateway Holland’ bestaand uit een samenhangend netwerk van zeehavens met gezamenlijke achterlandverbindingen en achterlandterminals. Dat betekent een strategische alliantie, zo niet een fusie, van de Rotterdamse en Amsterdamse havens. Daarvoor moeten we niet te bang zijn.

Gemeenteraad
De bomen groeien niet meer tot in de hemel. En, wat er nog groeit is fundamenteel anders. Het raakt alle Amsterdammers. Van ons wordt ook een duurzame gedragsverandering gevraagd, anders is er straks niks meer te delen.

De nieuwe gemeenteraad heeft de grootste vinger in de pap bij het geprivatiseerde havenbedrijf. De opdracht aan het havenbedrijf is simpel: meer duurzaamheid, meer slimmigheid en heel veel meer samenwerking. Nu hoop ik maar dat de raadsleden na de verkiezingen van hun stokpaardjes af kunnen blijven en het havenbedrijf de ruimte, en vooral de tijd, gunnen om samen met de Rotterdamse collega’s de noodzakelijke omslag door te maken. Dit is niet in grote stappen snel thuis...

Over de rubriek Zakendoen:

In de rubriek Zakendoen worden bedrijven besproken die opvallen. Nieuwe bedrijven, originele of sympathieke bedrijven, maar ook bedrijven waarvan we ons afvragen waar ze in hemelsnaam mee bezig zijn. Tips? Stuur ze naar amsterdamcs [at] googlegroups.com.


drie reacties op "Een Amsterdam zonder haven? Liever niet!"

JohnN
-1-  JohnN:
"Nationale Haven Strategie" en een "strategische alliantie" voor een "Gateway Holland".
Ronkende woorden maar toch ook weer benepen nationalistisch. Moeten we dan als ultieme efficiency en vooruitgang benoemen een strategie waarin we nog steeds blijven doen alsof Antwerpen niet bestaat?
Drie havens binnen een ring van enkele honderden km van elkaar met hetzelfde achterland vragen voor de toekomst om specialisatie en evaluatie: "wie wat waar". En nu zouden er twee moeten samengaan, en blijven we vervolgens doen alsof Antwerpen niet meedoet.
Rotterdam pleegt al decennia te doen alsof het de enige haven in de regio is die ertoe doet. Amsterdam zou er verstandig aan doen als het overweegt toe te treden tot een "Alliantie" als voorwaarde te stellen dat ook Antwerpen daarvan deel uitmaakt.
IJmuiden wikt en weegt over een grotere sluis dan de huidige Noordersluis. In Antwerpen ligt die er al: de grootste sluis ter wereld! De allergrootste containerschepen moeten dus daarheen en niet naar nog te bouwen overslagcentra op de tweede Maasvlakte en zeker niet achter een nog te bouwen megazeesluis in IJmuiden.
Taakverdeling en toekomstvisie en Europees denken betekent in dit soort grote zaken, stoppen met weggooien van concurrentiegeld, meer geld dat ten goede komt aan de kleinschaliger verdienmodellen.
Arnoud
-2-  Arnoud:
@John: ik zou er niet gek van opkijken als de EU zo'n 'alliantie' niet gaat goedkeuren. Er moet immers geconcurreerd worden.
JohnN
-3-  JohnN:
@Arnoud: Die EU zou dan haar eigen toekomst ontwikkeling in de weg zitten. De Duitse maak-industrie heeft er tot nu toe voor gezorgd dat Rotterdam van alles gedaan kreeg in Den Haag vanwege de potentiële groei prognoses. Mogelijk krijgen we met de tweede Maasvlakte (waarvoor de geldverslindende Betuwelijn is gebouwd) al het lid op de neus. Ze keken alweer begerig naar het Moerdijkgebied, maar dat schijnt nu toch weer in de la gestopt te zijn (verstandig want je kunt niet straffeloos maar blijven gokken op bomen die naar de hemel groeien).
Als de goederenstroom richting het Rijnland opdroogt zit Rotterdam en daarmee Nederland meteen in de problemen. Als de Duitsers dan ook nog besluiten om hun drie grote zeehavens Emden, Bremen, Hamburg de voorkeur te geven voor de nieuw soortige goederenstromen is de ellende niet te overzien.
Concurrentie is goed maar binnen zulke grote perspectieven is taakverdeling in samenwerking een betere richting naar een efficiënte economie. Onze megaproject investeringen zijn immers gelimiteerd door de al bestaande staatsschuld. We moeten ook nog rekening houden met de stijging van de zeespiegel...
Voor België en Nederland zou als eerste stap het heel verstandig zijn de mega-containerschepen in Antwerpen af te handelen. Rotterdam moet zich dan nog meer op de petrochemie richten als nu al het geval is. En Amsterdam moet nieuwe dingen bedenken, in aanvulling op het PTA dat niet hoeft te concurreren met de Maasvlakte, noch de Schelde Noord.
Recycling industrie? Goed idee misschien, maar dan hoogwaardig, wat gefaciliteerd kan worden met medium-sized schepen. Maar den wel eerst een oplossing vinden voor het restmateriaal. Want goud winnen uit rotzooi is al gauw lonend, maar aan het eind van de lijn blijft er altijd iets over dat niemand gebruiken kan, en vaak is dat nog uiterst giftig ook, zoals slakken van verbrandingsovens.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.