Home > > In de raad: Tegenstem

In de raad: Tegenstem

Tegen stemmen, kent u die uitdrukking? In de politiek doe je dat niet alleen als je ergens tegen bent, maar soms ook om een statement te maken. Dat kan, dat mag. Wel dreigt dan een valkuil, met name als het om een loze tegenstem gaat. Het wordt dan al gauw plat populisme of een nummertje voor de bühne. De PVV is er erg goed in. Die partij is overal tegen.

Ook serieuze partijen brengen soms een loze tegenstem uit. Neem nou Lutz Jacobi. Als enige PvdA-Kamerlid stemde zij afgelopen maand tegen de JSF. Je weet wel, het vliegtuig dat de PvdA niet wil als het in de oppositie zit, en wél wil als de partij regeert. Alleen Lutz hield voet bij stuk. Nobel maar zinloos. Een politieke zelfmoord zonder effect.

GroenLinks deed dat toch beter: die partij stemde in de Tweede Kamer tegen de begroting voor Ontwikkelingssamenwerking, omdat Nederland voor het eerst sinds veertig jaar onder de norm van 0,7% van het bruto nationaal product zakt. Principieel juist, maar de begroting werd toch aangenomen. Een tegenstem voor de bühne dus.

In Amsterdam Nieuw-West hebben we ook een partij die dol is op loze tegenstemmen. Deze hele bestuursperiode heeft oppositiepartij VVD tégen de jaarlijkse begroting van het stadsdeel gestemd. In de raadsvergadering van eind november gebeurde dat voor het vier jaar op rij. Het kostte wethouder De Wilt een fles wijn, want hij had erom gewed met PvdA-raadslid Jitske Brommet.

Zelfs de immer kritische SP stemde ditmaal voor de stadsdeelbegroting, maar de VVD (die nota bene de voorzitter van de Rekeningcommissie levert) was wederom unaniem tegen. Een prima begroting, waarin veel geld gaat naar veiligheid en economie – thema’s waarvan je toch zou denken dat de VVD ze heel erg belangrijk vindt.

Investeren in leefbaarheid? De VVD is blijkbaar tegen. Inzetten op meer banen en stageplekken? De VVD is blijkbaar tegen. Een solide parkeerbeleid? De VVD is blijkbaar tegen. Extra buurtveiligheidsteams? De VVD is blijkbaar tegen. Mokkend klonk er een tegenstem uit de conservatief-liberale hoek en zette de VVD zich voor het vierde jaar op rij buitenspel. Handig, dan weet u precies wat u aan ze hebt bij de komende verkiezingen.


negen reacties op "In de raad: Tegenstem"

Arnoud
-1-  Arnoud :
Ik ben dan toch wel benieuwd waaróm de VVD tegen stemde. Misschien hadden ze wel vier jaar lang een heel goede reden...
JohnN
-2-  JohnN:
Een kamerlid stemt in principe zonder last of ruggespraak, simpeler gezegd naar eer en geweten. Dat in de praktijk fractiediscipline vrijwel altijd zegeviert, dus het koortje met 1 stem zingt is daar meer mee in tegenspraak dan een dwarsliggend lid. Hier moet ik dus een lans breken voor genoemde mw. Jacobi. Op dit punt weet je dus wat je aan haar hebt, bij de fractie niet: in een onmogelijke coalitie lult elke partij meestal recht wat krom is (vaak met desastreuze gevolgen bij de volgende verkiezingen).
Het met 1 stem zingen in je eigen koortje is nog meer gebruikelijk in gemeenteraden. De VVD zal vast wel in de deelraad van Nieuw West een onderlinge afspraak hebben gemaakt waarom iedereen tegen de begroting moest stemmen. Een taak voor de anderen en de journalistiek om hen stevig aan de tand te voelen over de beweegredenen (die blijkens dit stuk angstvallig geheim gehouden worden?)
Frans Slats
-3-  Frans Slats:
Jeroen Mirck zou na 4 jaar stadsdeelpolitiek en vooral de stemverklaring van de VVD toch beter moeten weten. Maar ja, blijkbaar kan hij slecht luisteren. De VVD heeft nota bene complimenten gegeven voor de inzet op veiligheid en dankzij de VVD zijn de buurtveiliheidsteams expliciet opgenomen als maatregel in 2014 in de tekst. Doordat een groot aantal partijen, waaronder D66 de partij van de auteur van deze column, een wijziging van de begroting aannamen waarin allerlei oncontroleerbare uitgaven werden voorgesteld moesten we sowieso wel tegen stemmen. Wij nemen onze rol als raadslid namelijk nog wel serieus. Zie http://www.vvdnieuwwest.nl voor een uitgebreider verhaal. Jammer deze feitelijk onjuiste column. Over populisme gesproken…

Overigens moest niemand van onze fractie tegenstemmen. We hebben de afgelopen jaren inderdaad consequent tegengestemd. De hoofdreden daarvoor is dat er flink is bezuinigd op het schoonhouden en onderhouden van de openbare ruimte. Dit is funest voor de leefbaarheid in ons stadsdeel en gaat tegen de wensen van onze bewoners in.

Frans Slats
Raadslid VVD Nieuw-West
Jeroen Mirck
Beste Frans Slats, ik heb prima gehoord wat de VVD als argumentatie aandroeg voor haar tegenstem, maar die argumentatie is niet sterk. Het opruimen van straatvuil op zichzelf kan geen reden zijn om een integrale stadsdeelbegroting niet te steunen. Wat ik vooral hoorde: complimenten over de betere begroting dan voorgaande jaren en ook complimenten over thema’s die juist wél door het Dagelijks Bestuur worden aangepakt. Blijkbaar is de VVD vele malen tevredener over de begroting dan de voorgaande drie jaren. Daarom is het des te teleurstellender dat er koste wat kost toch tegengestemd moest worden.

Tegen een begroting stemmen is een zwaar middel, dat misstaat na al die complimenten. Daarom noem ik het VVD-stemgedrag wat het is: populistisch en voor de bühne. Een constructieve oppositiepartij zou over zijn schaduw heen zijn gesprongen en had – met kritische kanttekeningen en amendementen, prima! – gewoon voor de stadsdeelbegroting kunnen stemmen. Simpelweg omdat het een deugdelijke begroting is voor stadsdeel Nieuw-West. In plaats daarvan komt de VVD nu over als een mokkende kleuter die niet helemaal zijn zin heeft gekregen en daarom maar doodleuk overal tegen is. Daar bereik je niks mee.
Arnoud
-5-  Arnoud:
Kijk, nu wordt het leuk: liberalen die met elkaar in debat gaan. ;-)
Complimenten voor Frans Slats dat hij hier de handschoen opneemt.
Milena Tsareva
-6-  Milena Tsareva:
In de regels voor discussie op deze site staat letterlijk: "Het plaatsen van reclame- of propaganda-uitingen (inclusief hyperlinks daarheen) is niet toegestaan. Ook oproepen om op een bepaalde (politieke) partij te stemmen vallen hieronder". Beetje vreemd dat auteurs zich blijkbaar wel van anti propaganda mogen bedienen en (zie laatste zin artikel) proberen het stemgedrag van lezers te beïnvloeden.
Herbert
-7-  Herbert:
JohnN zegt:"Een kamerlid stemt in principe zonder last of ruggespraak, simpeler gezegd naar eer en geweten. "
Dat is allang geleden. Dat een Kamerlid zonder ruggespraak moest stemmen had te maken dat hij niet iedere keer terug naar zijn district moest om te vragen wat hij moest stemmen. Dat was wel uit de tijd dat er nog met paard en wagen werd gereisd.
Zonder last stemmen houdt in dat een volksvertegenwoordiger geen juridische verplichtingen heeft aan een persoon oftewel beloften .
Uiteraard is een verkiezingsprogramma ook een belofte maar juridisch niet afdwingbaar.

Fractiediscipline klinkt erg negatief maar is dat niet. Als je met een aantal mensen besluit een verkiezingsprogramma te maken en samen op een lijst te gaan staan dan houdt dat ook in dat je samen optrekt, ook al ben je het met sommige dingen niet eens. Dat had je dan van te voren moeten zeggen.

De strategie van de VVD om de gehele periode tegen de begroting te stemmen vind ik nogal nihilistisch, zoiets verwacht je van partijen als de SP en de PVV.
Van een partij die in principe wil besturen niet.
JohnN
-8-  JohnN:
@Herbert: Ik vind persoonlijk dat een kamerlid/raadslid zich best mag uiten in zijn/haar stemgedrag en daarmee de fractiediscipline doorbreekt. Elke partij belijdt met de mond dat er vrije meningsuitwisseling en open discussie bestaat binnen de gelederen, maar er mag eigenlijk niets van naar buiten zichtbaar zijn. Stemmen gebeurt uiteindelijk met 1 afgesproken stem. Soms echter is een besluit binnen een coalitie zo in tegenspraak met de partijprogramma's dat zoiets ongeloofwaardig overkomt. Hoe dissidenten onder zware druk worden gezet tot ze uiteindelijk zwichten hebben we heel duidelijk kunnen zien bij het CDA, dat vervolgens triomferend verkondigde dat de gelederen weer waren gesloten. Een stem die de nuance die er in een fractie kan bestaan naar buiten zichtbaar maakt, maakt zo'n partij in mijn ogen geloofwaardiger en menselijker.
Absolute fractiediscipline is zoiets als kadaverdiscipline, hoort alleen thuis in militaristische regimes met dictatoriale trekjes, waar we hier zo'n hekel aan hebben. In zoverre sluit ik me dan ook aan bij het negatief oordeel over het strategisch begroting afkeuren door de VVD. Of men nu bestuursaspiraties heeft of niet het is gewoon afbrekend gedrag.
Herbert
-9-  Herbert:
@JohnN, een volksvertegenwoordiger die dat doet pleegt woordbreuk. Ik neem nu even mijn eigen cluppie, de PvdA. Bij kandidaatsstelling geef je aan dat je het verkiezingsprogramma onderschrijft. Mocht je problemen met bepaalde punten hebben, dan geef je dat van te voren aan. De ledenvergadering/congres geeft aan of ze daarmee akkoord gaat of niet. Daarna komt er een coalitieakkoord. Uiteindelijk gaat de fractie daarmee akkoord, dus ook dat ene fractielid. En de PvdA is de enige partij waarbij de ledenvergadering/congres ook nog moeten instemmen.
Wijk je daarna af als volksvertegenwoordiger, dan hou je je niet aan je woord. Vind je dat het akkoord ruk is, dan rest je niet meer om op te stappen.

Bij het CDA lag dat toch een stuk anders, de fractie ging akkoord en achteraf waren er een paar leden die gingen muiten. Uiteindelijk stemden ze toch wel voor. Dat muiten was niet zuiver, dat hadden ze eerder moeten doen en niet achteraf.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.