Home > > Koester de stadsparken

Koester de stadsparken

De Amsterdamse bevolking groeit snel. Dat betekent meer mobiliteit en meer economische activiteit in de regio. Dat legt een groter beslag op het milieu, de geluidsruimte en de externe veiligheid. Terecht is daarvoor veel aandacht bij de komende verkiezingen. De lucht moet schoner. Helpt meer groen daarbij? Soms…

Onterecht wordt gedacht dat meer bomen in de straat zonder meer leiden tot een betere luchtkwaliteit. Het RIVM heeft al afgerekend met deze mythe.

Losse bomen en planten in de straat kunnen de luchtkwaliteit zelfs verslechteren. Door de aanwezigheid van bomen en platen in straten met verkeer neemt de windsnelheid in die straat namelijk af. Als gevolg hiervan gaan de concentraties van de slechte stoffen die het verkeer uitstoot omhoog. Dat is slecht voor de gezondheid. Het groen is natuurlijk wel leuk voor de sfeer in de straat. Groen met mate derhalve.

De longen van de stad
Parken functioneren juist wel als de longen van de stad. Hoe meer ruimte er is voor groen in en om een stad, hoe beter dat is voor de luchtkwaliteit in Amsterdam. In parken en stadsbossen zijn gewoon weinig bronnen van luchtverontreiniging aanwezig. De Amsterdamse parken zijn belangrijk voor een schone, gezonde en aantrekkelijke stad.

Excuus
Die parken mogen natuurlijk geen excuus worden voor weer meer uitstoot. De luchtkwaliteit verbetert echt alleen door die bij de bron aan te pakken. Het gaat nu met de luchtkwaliteit net als met gifgrond. We mengen zo lang schone grond bij tot de grond net aan de normen voldoet. Mengen en herverdelen van vuile lucht lost niets op. Omdat er zoveel vervuilende bronnen zijn is helaas een salami-tactiek nodig; je bent niet in grote stappen snel thuis. Of, als de vegetariërs dat liever hebben de kaasschaaf. Nu komen nog teveel vervuilers weg met het excuus dat ze ‘nauwelijks een bijdrage leveren’.

Koester de parken
Amsterdam moet de parken koesteren en verder investeren in de kwaliteit van die parken. Meer balans is nodig tussen genieten en ontspannen, sporten en gezondheid en de longfunctie van die parken. De afgelopen jaren is die balans doorgeslagen naar genieten. Bewoners bij het Vondelpark zijn helemaal klaar met de overlast van barbecues gedurende de zomermaanden en over de vele zomerfestivals in de parken werd stevig gediscussieerd.

In de partijprogramma’s is gelukkig veel aandacht voor groen in de stad. Groen Links koestert de parken en de groene parels in Amsterdam. D66 zet zelfs in op een verbod voor brommers en scooters in de parken. Het CDA wil het behoud van de groene scheggen in de stad. De VVD wil meer investeren in de parken, omdat ze van Amsterdam een aantrekkelijke vestigingsplaats maken.

Vanzelfsprekend moet open vuur in de parken verboden zijn. In buitenlandse parken staan vaak elektrische barbecues voor het publiek. Waarom nog niet in Amsterdam? Brommers en scooter horen niet in een park. Festivals in de parken moeten kritisch worden beoordeeld op hun effect voor het park en de gebruikers. En, misschien mogen we stiekem even dromen over een rookverbod in onze parken.

Natuurcompensatie?
Is het niet tijd voor een wettelijk beschermde status voor die stadslongen bij binnenstedelijke natuurcompensatie. Hoe meten we eigenlijk de kwaliteit van onze parken? En, hoe kunnen we die verbeteren? Hoe beoordelen we grote evenementen in parken?
Maar, misschien is dat een brug te ver gezien de reacties op het weer onder water zetten van de Hedwigepolder als natuurcompensatie...


vier reacties op "Koester de stadsparken"

JohnN
-1-  JohnN:
Een vurig pleidooi voor de waarden en gebruiksregels van de (stads)parken, waarmee ik het hartgrondig eens ben! Binnen dit item detoneert echter de omarming van het RIVM rapport over de effecten die wel of geen straatbomen op luchtkwaliteit hebben. Bomen kappen (of gewoon niet herplanten in de straten bij uitval) heeft immers een vergrotend effect op de mate van luchtverversing. Daar zijn we in ons windgeplaagde Nederland al sinds de kolenstook steeds mee weg gekomen: we wonen aan zee met heersende westenwinden. Van zee komt altijd "frisse" lucht die de wind aanvoert en daarmee de vervuiling wegblaast NAAR ELDERS. Geen bomen in de straten leveren tochtgaten op, de klopt. Maar de vuiligheid wordt niet bestreden, maar verplaatst, net zoals we vroeger deden met al ons vuil dat we stortten op belten (en waarmee we ooit zelfs het Naardermeer wilden dempen. In meer recente historie waren we tevreden geweest met de Volgermeerpolder en een stukje Ilperveld waarvan de natuur maar iets minder spectaculair was).
Het is een heilloze gedachte om te denken dat we het vuile luchtprobleem van een stad als Amsterdam zo kunnen oplossen, hoeveel stadsparken je ook hebt. Amsterdam zonder straatbomen, zonder iepengrachten, is het Amsterdam zoals de nu levende generaties het kennen niet meer. Het waait al vaak genoeg, een beetje beschutting in de tochtgaten tussen de gevelwanden is aangenaam en geeft bij mooi weer een fijne, ik durf te zeggen typisch Nederlandse, stadssfeer. Dat valt mij telkens weer op als ik in boomloze stadscentra in het buitenland kom. Laat de liefde voor de parken geen doekje voor het bloeden worden bij het nog steeds maar nalaten van de aanpak van de oorzaken van de vervuiling van onze ademlucht.
JohnN
-2-  JohnN:
Correctie: "Geen bomen in de straten leveren tochtgaten op, dat klopt". Blij toe dat de ontwerpers van de geheel vernieuwde Wibautstraat een mooie groene middenberm hebben gerealiseerd, dus zich niets gelegen lieten liggen aan het Rapport (2011) in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Die lange rechte verkeersader zou boomloos een prima windtunnel zijn geworden bij noordwesten wind, of de omwonenden daarmee blij zouden zijn is zeer de vraag. Dus: parken koesteren prima, maar ook de groene verbindingslijnen er tussenin.
Arnoud
-3-  Arnoud:
Ja, we hebben het er meen ik al eens eerder over gehad: het is natuurlijk de omgekeerde wereld als de bomen uit de straten moeten verdwijnen omdat anders de wind de troep niet uit de straten kan blazen.
Arnoud
-4-  Arnoud:
Ondertussen zit de VVD-fractie in het Parool van de week weer die uitgekauwde en achterhaalde beschuldiging van 'autootje pesten' te ventileren als er wordt voorgesteld de museumbrug autovrij te maken. En maar wauwelen over de noodzaak van doorstroming, terwijl toch zonneklaar is dat doorstroming voor auto's in de binnenstad een bij voorbaat verloren zaak is. Eens zal de wal het schip keren en wordt de binnenstad gewoon autovrij uit pure noodzaak.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.