Home > > Extra huurverhoging spekt kas particuliere verhuurders

Extra huurverhoging spekt kas particuliere verhuurders

Af en toe zien we een niet-commercieel persbericht voorbij komen dat ons nuttig lijkt om integraal over te nemen. Zoals dit van het Stedelijk Bureau Wijksteunpunten Wonen.
 
De regelgeving rond de extra huurverhogingen rammelt en daar maakt menig particulier verhuurder handig gebruik van. Zij vragen 6,5% verhoging ook aan mensen die geen sociale huurwoning bewonen. Juist bij hogere huren tikt de percentuele verhoging hard aan. De extra opbrengsten kunnen ze in hun zak steken, want voor deze woningen hoeven zij geen geld af te dragen aan de overheid. Ook is geen sprake van scheefwonen.
 
De Wijksteunpunten Wonen in Amsterdam zien voorbeelden voorbij komen van mensen die nu al € 1000 per maand aan huur betalen. Een verhoging van 6,5% betekent dan een extra last van € 780 per jaar. Deze last neemt de komende jaren verder toe, aangezien het plan is de extra verhogingen net als de verhuurdersheffing structureel te maken. Iemand die nu nog € 700 per maand betaalt zit in 4 jaar op de € 900 per maand. Huurders in deze situatie doen er dan ook goed aan bezwaar te maken.

De extra huurverhoging is een tegemoetkoming aan verhuurders zodat zij een extra belastingheffing kunnen betalen aan de staat. Verder is het doel van de extra verhoging het tegengaan van scheefwonen. Mensen die met een hoog inkomen een sociale huurwoning bewonen  mogen wel iets meer betalen is de gedachte. Daarbij heeft de wetgever verzuimd een definitie te geven.  Die definitie is wel opgenomen in het (nog niet aangenomen) wetsvoorstel voor de verhuurdersheffing. In het voorstel is in artikel 2 lid a bepaald dat alleen voor woningen met een huurprijs onder de € 681,02 (prijspeil 2013) een heffing betaald hoeft te worden.
 
Veel huurders maken zich zorgen over de sterke stijging van de huur. Dat valt te zien aan de grote aantallen vragen en bezoekers op de spreekuren van de wijksteunpunten wonen. De extra verhoging is lang niet altijd terecht. Zo blijkt het inkomen vaak gedaald of zijn er andere goede redenen om bezwaar te maken. Huurders kunnen bezwaar maken tot 1 juli. Wie geen bezwaar maakt en de verhoging niet betaalt krijgt een herinnering van de verhuurder. Voor vragen kunnen Amsterdamse huurders terecht bij de wijksteunpunten wonen, via www.wswonen.nl.


drie reacties op "Extra huurverhoging spekt kas particuliere verhuurders"

JohnN
-1-  JohnN:
Huurverhoging van 6,5%? Terwijl mijn netto inkomen van 2010-2012 met 7% daaaalde?
Naar 900 euro per maand, dan kan ik het echt wel schudden..
Waarom denkt toch elke instantie en wet en regelgever zijn problemen op te kunnen lossen met prijsverhogingen terwijl de meeste netto inkomens dalen? Dat gaat niet werken. Mijn moeder zou gezegd hebben: er groeit geen geld op mijn rug.
Terrence
-2-  Terrence:
Mensen die op de basisschoool hebben leren rekenen weten dat als je bedragen maar blijft verhogen mensen die prijs op een dag niet meer kunnen betalen. Die dag zal over een paar jaar bereikt zijn. Maar ja, dan zitten de huidige politici inmiddels op hoge posities in het bedrijfsleven...Hoe was het ook alweer? O ja: 'Na ons de Zondvloed!'
JohnN
-3-  JohnN:
@Terrence: Onderzoek heeft uitgewezen dat het inkomen van de "veelverdieners" gemiddeld toch weer flink gestegen is in 2012, na een paar jaar matiging. De mensen die aan de knoppen zitten, die de prijzen en tarieven bepalen, vallen meest toch binnen die groep. De voeling met consument en werkvloer is volkomen zoek. Ik vind prijsverhoging en tariefverhoging boven inflatieniveau als oplossing voor "bezuininging" een wanhoopsdaad. Maar zo ziet men het in de bestuurskamers niet. Zal ik het nog meemaken dat men in Nederland ook de straat op gaat, voor iets anders dan oranjesprookjes??

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.