Home > > Waarom niet meer vracht over de gracht?

Waarom niet meer vracht over de gracht?

Onlangs presenteerden Carolien Gehrels en Waternet het beleidskader voor het varen en afmeren in en door Amsterdam, voor passagiersvervoer en pleziervaart. In de notitie is terecht veel aandacht voor overlast, veiligheid, illegale boten, handhaving en de inzet van slimme informatietechnologie voor het verkeersmanagement op het water. Beter, en veiliger, benutten van het water zijn het credo. Maar, Carolien Gehrels ziet geen kansen voor meer vracht over de gracht. Dat is onverstandig.

Maar liefst 25 procent van de oppervlakte van Amsterdam wordt ingenomen door water. Toch wordt dit water nauwelijks gebruikt voor goederenvervoer. Er is nagenoeg geen aandacht voor goederenvervoer over water in het beleidskader varen. Dat blijkt al uit de titel van het beleidkader, dat alleen passagiersvervoer en pleziervaart meldt.

Geen aandacht

Het beleid komt niet verder dan: ‘Goederenvervoer over het water, waarbij ook distributie in de stad plaatsvindt, wordt door de gemeente gezien als potentieel aantrekkelijk alternatief voor vervoer over het land. In de  praktijk blijkt het om tal van redenen niet eenvoudig te zijn voor bedrijven om hier een (commercieel) aantrekkelijk product in te ontwikkelen. Daardoor is het aantal aanbieders zeer beperkt. Volumebeleid is daarom nooit nodig geweest. In deze nota zal daarom aan het goederenvervoer over het water geen (afzonderlijke) aandacht worden besteed’.

Dit is een vreemde constatering. Mokum Mariteam, bouwgroothandel Van Keulen, meerdere aannemers in Amsterdam, hotels, afvalverwerkers en pakketvervoerders willen graag volume verplaatsen van de weg naar het water. Hun schepen worden aangedreven door schone en stille elektromotoren. Dit draagt direct bij aan een schone en leefbare binnenstad. En, de gemeente zou dat zeker voor de aanlevering aan bouwplaatsen en voor afval juist moeten stimuleren. Samen staan bouw en afval voor 3 van de 10 vrachtwagens in de binnenstad. Die moeten het water op!

Onbereikbare binnenstad

De ambtenaren stellen steeds dat er geen knelpunten zijn te verwachten bij de ambitieuze, maar niet altijd even realistische, stadsdeelplannen voor de bereikbare binnenstad.

Het feit is dat de werking van de stadshartlus, het ontlasten bij de Munt en de knip voor het Centraal Station wordt betwijfeld door de mensen die iedere dag op de Amsterdamse weg zitten. Zowel de toeristensector als EVO, de Kamer van Koophandel en Transport en Logistiek Nederland stellen dit zwart op wit in hun zienswijze op de bereikbare binnenstad. Daarom is veel meer aandacht voor vracht over de gracht nodig. 

Kansen

Mijn advies: breng de kansen voor vracht over de gracht in kaart met de ondernemers, zorg voor goede vrachtafzetplaatsen in de stad en regel twee of drie distributiepunten aan de rand van Amsterdam en bij het Food Center waar vracht van grote schepen, of vrachtwagens, overgezet kan worden op de stedelijke distributieboten.

Door niet gebruik te maken vracht over de gracht schildert Amsterdam zich straks in de een hoek en wordt Amsterdam een onbereikbare binnenstad. Dat is een gemiste kans voor Carolien Gehrels en slecht nieuws voor iedereen die de stad bereikbaar wil houden.


zes reacties op "Waarom niet meer vracht over de gracht?"

Wendy Bijwaard
-1-  Wendy Bijwaard:
Goed stuk, goed plan. En wat een kansen zou dat bieden. De grootscheepse verbouwing van het Roeterseilandcomplex van de UvA in de Plantagebuurt had een mooi startpunt hiervoor kunnen zijn. De omwonenden hadden voor de start reeds voorzetten voor gegeven om de kwetsbare buurt te ontzien door te kiezen voor vervoer over water. Het complex wordt tenslotte omringd door 3 grachten met ideale kades. Er is geen beplanting, en er zijn geen woonboten, plezierboten of parkeerplaatsen. Bovendien is het eigen terrein en is er nauwelijks verkeer.
Er is toch gekozen voor vervoer met vrachtwagens met als gevolg een enorme belasting voor de buurt. Tientallen vrachtwagens rijden af en aan met materialen en sloopafval door te nauwe straatjes. Buurtprotesten hebben uiteindelijk ook de gemeente doen inzien dat de fundering in het gebied niet berekend is op het zware verkeer, maar ze kunnen niet meer terug. Gevolg is dat er nu wekelijks inspectie is van de gemeente en de straten met "pappen en nathouden-methodes" in conditie worden gehouden. Helaas het trillen van de huizen aan de bouwroutes is er niet minder om.

Er zijn geen plannen doorgerekend voor vervoer over water. Echter de overlast en de extra onvoorziene kosten voor het intomen van het buurtprotest en het extra onderhoud aan de infrastructuur hadden behoorlijk gereduceerd kunnen worden als gekozen was voor milieuvriendelijke en stille aan- en afvoer over water. En wat een voorbeeldfunctie had dat kunnen zijn voor allerlei projecten in de rest van de binnenstad.

De UvA overweegt nu om na gereedkoming van de bouwwerkzaamheden afval via het water te gaan afvoeren, maar zitten met aanbesteding. In de eisen is weliswaar een groene component meegenomen, maar de plek waar het afval binnen het complex wordt verzameld ligt ver van het water en is met een laad en losperron ingericht op afvoer via de weg... Mooie sier maken met groene initiatieven die toch niet van de grond komen.

Bereikbaarheid van de binnenstad is een groot goed. De gemeente zou dit inderdaad met een duidelijk positief en initiërend beleid voor vervoer over water kunnen vormgeven, stimuleren en financieel aantrekkelijk maken.
Arnoud
-2-  Arnoud:
Het lijkt me overigens aan te bevelen om voor de lange termijn al te onderzoeken wat de maximale capaciteit is van onze waterwegen en welke wel en niet geschikt zijn. Want stel dat vervoer over water echt aanslaat, dan moet het natuurlijk geen chaos worden. Nu al is er veel strijd over plekjes op het water tussen woonboten, rondvaartboten, waterfietsen en overige pleziervaart.
Gek genoeg komen allerlei milieuvriendelijke initiatieven voor vrachtvervoer in Amsterdam maar moeilijk van de grond. De vrachttram is geruisloos uit beeld verdwenen. Men blijft kennelijk op z'n handen zitten en vindt het wel best zo met al die vrachtwagens. Hoewel we toch de milieudoelstellingen niet dreigen te halen.
JohnN
-3-  JohnN:
Het lijkt mij dat dit onderwerp bij Gehrels niet in de beste handen ligt.
Ik baseer me op haar vertragende houding om de oude diesel rondvaartboten nog de hand boven het hoofd (of moet ik zeggen de rokende uitlaat) te houden. Je zou toch verwachten dat het financieel belang van de gevestigde ondernemers om zo lang mogelijk met het milieuonverantwoorde materiaal door te blijven varen niet de eerste prioriteit zou zijn. Eerder degenen die de omslag met de meeste voortvarendheid (!) willen wáármaken stimuleren!
Zoals in Den Haag zie ik ook in Amsterdam weinig echte toekomstvisie. Wel veel prestigeobjecten die de stad in nieuws en op het scherm brengen, maar echt de leefbaarheid? Op het tweede plan?
Is de winstmarge van TNT, en vd Kooy cs dan toch een hogere prioriteit?
f.bol
-4-  f.bol:
Ik vrees dat het niet zo heel veel uitmaakt.
Daar waar het water erg geschikt is, is doorgaans ook een goed wegennet en andersom. Daar waar de wegcapaciteit klein is, is het water ook druk. Wat dat betreft is recatie 1 veelzeggend: Idd, véél water bij het Roeterseiland, zeer geschikt, maar ook zo'n beetje de de breedste en beste wegen van het hele centrum.... Wat er zo kwetsbaar aan die buurt is ontgaat mij overigens.

Verder denk ik dat rondvaartbedrijven inderdaad mogen worden gestimuleerd om eens wat nieuw materieel in te zetten. Het blijft wel essentiëel om het toerisme maximaal te faciliteren, zeker in tijd van recessie. Het is de kurk waar de stad nu op drijft....
Walther
-5-  Walther:
De pakketafdeling van PostNL zegt dat het door de plannen van wethouder Gehrels heel moeilijk wordt een systeem in te voeren voor het bezorgen van pakketten in de binnenstad met behulp van boten.

PostNL investeert al enige tijd in plannen om een groot deel van het bezorgen van pakketten te gaan uitvoeren met boten. Maar uit de nota Varen in Amsterdam blijkt volgens het bedrijf dat de gemeente aan die initiatieven geen aandacht wil besteden. Het bedrijf heeft hierover een brief geschreven aan het college van burgemeester en wethouders.

Volgens PostNL kunnen de plannen alleen maar slagen als de gemeente medewerking verleent. Het postbedrijf denkt daarbij bijvoorbeeld aan het garanderen van geschikte losplaatsen en werkbare lostijden, maar ook aan aanpassingen van steigers om efficiënt te kunnen laden en lossen.

PostNL schrijft dat sprake is van onder meer ondoorzichtige en mogelijk tegenstrijdige regelgeving, vooral voor wat betreft het vervoer van goederen over de grachten.

Volgens Laurens Tuinhout, de directeur bij het postbedrijf die verantwoordelijk is voor het botenplan, stuurt de gemeente gemengde signalen naar PostNL. 'Aan de ene kant worden we uitgenodigd mee te denken over duurzaamheid, aan de andere kant moeten nu constateren dat men het niet waard vindt om ons daarin te steunen.'
Walther
-6-  Walther:
Gemeente en Waternet gaan nu toch in gesprek met ondernemers over vracht over de gracht. Dat is goed nieuws voor stedelijke distributie in Amsterdam...

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.