Home > > Toeristenbussen: Kafka bij Stadsdeel Centrum deel 2

Toeristenbussen: Kafka bij Stadsdeel Centrum deel 2

Ik had na meer dan 10 jaar werkzaamheden in de buurt gehoopt op een mooie Prins Hendrikkade. Dat beloofde de gemeente bij de start van de werkzaamheden; een mooie wandelboulevard met één-richtingsverkeer en alle bussen aan de achterzijde van het Centraal Station.
Maar, niets van dat alles. Het stadsdeel verplaatst in de komende weken de halteerplekken, voor de meer dan 2.500 toeristenbussen die dagelijks de binnenstad in het hoogseizoen teisteren, naar uitgerekend voor mijn voordeur op de Prins Hendrikkade.

Domme plannen

DIVV heeft de besluitvorming over de verhuizing door een 'gelegenheidscommissie' laten uitwerken op amper een enkel A4-tje. Hierin geeft de toeristensector meerdere malen zelf aan absoluut niet in de plannen te geloven.

Er liggen betere plannen

Er ligt een door verkeerskundige adviseurs van Goudappel Coffeng uitgewerkt alternatief plan van de ondernemers zelf. Hierin komen de bussen op een aangepast Prins Hendrikplantsoen, voor het Victoria bij de bestaande bootopstapplaatsen.

Dit is een prima en doordacht plan, gemaakt door de ondernemers en de Kamer van Koophandel. Het belangrijkste voordeel van deze plannen is dat de 2.500 touringcars in geen geval onnodig over de geplande stadhartlus moeten rijden. Het stadsdeel weigert dit plan als alternatief te evalueren.

Effect op luchtkwaliteit is niet onderzocht

De luchtkwaliteit op de Prins Hendrikkade is een van de slechtste van Amsterdam en ligt ver onder de Europese normen. Dat weet het stadsdeel op basis van rapporten van DIVV. Het stadsdeel heeft geen enkel onderzoek gedaan naar de gevolgen van de verplaatsing van de halteerplekken voor de luchtkwaliteit op het deel Prins Hendrikkade. Een verslechtering valt te verwachten, omdat veel touringcars verouderd zijn en bij het wachten hun motoren laten draaien voor de airconditioning aan boord.

Overhaaste besluitvorming
Het stadsdeel maakt overhaast en oneigenlijk gebruik van een ‘licht’ verkeersbesluit voor een zware aanpassing waarbij eerst de lokale bestemmingsplannen hadden moeten worden aangepast. Niet voor niets komen de bewoners en ondernemers uit de buurt in opstand. 

Met de overhaast genomen verkeersbesluit is de verkeersdoorstroming op en rond de Prins Hendrikkade niet gegarandeerd en daarmee de veiligheid voor andere weggebruikers in het geding. In het centrum is 70% van de verplaatsingen per fiets, volgens het stadsdeel Centrum. De stadshartlus doorsnijdt drie keer de hoofdroute van fietsers. Twee keer de Prins Hendrikkade en een keer bij de Munt. Dan is stadshartlus, die verbonden is aan de verhuisplannen van de halteerplekken, toch een levensgevaarlijk en niet voldoende doordacht plan?

Overlast van in- en uitstappende toeristen
Ervaring bij de halte bij het Victoria Hotel is dat bussen er op drukke dagen twee rijen dik wachten, met hun stinkende motoren aan vanwege de airco, wildplassers en horden schreeuwende toeristen die op de stoep staan en afval en peuken achter laten.

Het stadsdeel beroept zich op handhavers (‘stewards’) die worden gefinancierd door het bedrijfsleven. Hiermee biedt het stadsdeel geen enkele concrete, lange termijn, belofte waar je als Amsterdammers op mag vertrouwen. De door de sector ingeschakelde stewards werken niet 's avonds en buiten het toeristenseizoen. 

Visie op lange termijn
Verplaatsing is, op korte en op lange termijn, geen gewenste, en geen duurzame, oplossing voor het echte probleem met toeristenbussen in de stad. De behoefte aan halteerplekken en de noodzakelijke capaciteit van de halteerplekken op de Prins Hendrikkade is niet in kaart gebracht of onderbouwd door het stadsdeel of DIVV.

Een lange termijn visie van de gemeente op toeristenbussen naar en in de binnenstad ontbreekt nog steeds (die is ‘in ontwikkeling’). Tevens ontbreken de noodzakelijke systemen voor dynamisch verkeersmanagement die noodzakelijk zijn voor een goede in- en doorstroming van touringcars in Amsterdam. Dit is een noodzakelijk voorwaarde voor het functioneren van onder meer de stadshartlus en halteerplekken in de stad; slecht lapwerk! 

Niet waardig
Kortom, er is geen onderzoek gedaan naar de effecten op de luchtkwaliteit, leefbaarheid van de buurt en de verkeersveiligheid. Een lange termijn visie op toeristenbussen in de binnenstad ontbreekt.

De alternatieve plannen zijn nog steeds een uitstekend uitgangspunt met veel draagvlak voor een oplossing van het touringcarvraagstuk dat een tweede kans verdient om nog eens door alle partijen bezien te worden. 

Intussen begint het stadsdeel gewoon met de aanpassingen alsof er niets aan de hand is. Terwijl de bezwaarschriftprocedure nog loopt. Dat is onzorgvuldig. Er worden straks onnodige en kostbare aanpassingen aan de Prins Hendrikkade en omgeving gedaan, die niet meer zijn terug te draaien 

Het verplaatsen van de touringcars naar de Prins Hendrikkade is een plan dat de Groen Links stadsdeelvoorzitter, mw. Van Pinxteren, niet waardig is. Zij doet hiermee de bewoners uit de buurt te kort. Een sterk staaltje vooruitschuiven. Ik zeg: aanpakken!


negen reacties op "Toeristenbussen: Kafka bij Stadsdeel Centrum deel 2"

JohnN
-1-  JohnN:
Zijn er duidelijke tekeningen van het voorgenomen plan van Stadsdeel C en van het ondernemers alternatief? En is er enig vermoeden waarom het Stadsdeel zo vasthoudend en afhoudend (vwb andere adviezen) is?
Walther
-2-  Walther:
JohnN: wisten we het maar. Het stadsdeel wil niet in gesprek met bewoners en stelt dat die ene informatie-avond (nadat besluiten al waren genomen) toch echt genoeg was. Inmiddels lopen er vele bezwaarschriften van de 60 appartementeigenaren, ondernemers en belangenorganisaties en procedures en hebben we bij rechter voorlopige voorziening aangevraagd. In de zomer wordt het echt 'heet, omdat dan de procedures voor de lange termijn bestemmingsplannen gaat lopen.
Helaas helpt alleen klagen nog bij die bestuur... lees vene:
http://www.amsterdamcentraal.nl/archief/..
JohnN
-3-  JohnN:
Als 1 van de miljoenen die jaarlijks vele malen vooral de Stad betreden komend uit het Centraal Station heb ik mij jarenlang geërgerd aan de provisorische en op diverse punten gevaarlijke situatie die door de voetgangers moet worden genomen voordat ze het Damrak kunnen bereiken. De bouw van het Metrostation,de onderdoorgang onder het CS voor de NoordZuidlijn, het waren tijdelijke situaties die zolang duurden dat je je telkens afvroeg waarom het voor de bezoekers van de stad ook niet tijdelijk wat aangenamer en veiliger kon worden gemaakt. De laatste paar jaar weten we eigenlijk al niet beter of het hoort zo, en de ergernis is overgegaan in een soort doffe berusting.
Toen de nieuwe middenentree van het CS met enig feestgedruis werd heropend leek de weg vrij voor een definitieve herinrichting van het gebied Stationsplein - Pr. Hendrikkade...
Hoe het er aan de IJzijde van het CS op termijn ging uitzien werd al jaren tevoren met grote billboards en informatiesites bekendgemaakt. Maar wat er als eindsituatie voor de vóórdeur wordt beoogd, ik kom er maar niet achter...
Voor de Metro is alles nu netjes in orde onder de grond, maar op maaiveldhoogte een enorme mierenhoop van krioelende voetgangers in competitie met taxis, trams, bussen, fietsers en motorische tweewielers. Waarom kan Amsterdam zich op dit gebied niet meten met andere Europese steden?
Ilja
-4-  Ilja:
Eén term: NIMBY.
Walther
-5-  Walther:
Update:

1.
Centrale Verkeerscommissie heeft 13 maart vergaderd over touringcar halteerplekken Prins Hendrikkade: 'De verkeersveiligheid is in het geding. De CVC acht het voorstel niet voldoende veilig en meent dat het conflict tussen fietser en voetganger niet genoeg is opgelost'... Kortom een negatief advies.

2.
Rapport Royal Haskoning DHV van 20 maart 2013 met second opinion in opdracht van Project de Rode Loper: 'Het huidige beeld is er een van rommeligheid waarin het zicht van de verschillende verkeersdeelnemers niet goed is. Dit leidt tot meerdere incidenten tussen fietsers onderling en ook tussen fietsers en overstekende voetgangers' en stelt er zijn aanvullende maatregelen nodig.. het is een vernietigende rapport over het verkeersbesluit.

3.
Ook GVB wil de halte behouden voor de overstappers uit het streekvervoer...
Walther
-6-  Walther:
Update:
De financiering van steward project na 2013 is nog helemaal niet geregeld, de stewards hebben niet allemaal een BOA-bevoedgheid en boetes kunnen vaak niet worden geind, blijkt uit de rapporten die NautaDutilh heeft ingediend.
Het is de bedoeling dat vanaf 2014 alle touringcars die Amsterdam aandoen voor de regulering van de touringcarlaten gaan meebetalen. In een werkgroep van de Kamer van Koophandel worden hiertoe op dit moment de mogelijkheden onderzocht.
#wishfullthinking

En, luchtkwaliteit blijkt toch niet voldoende te zijn!
http://www.atlasleefomgeving.nl/kijken;j..
Walther
-7-  Walther:
Voor ons is er geen touw meer aan vast te knoppen. Ons huis valt onder vijf (!) bestemmingsplannen. We vallen hier niet alleen onder '1012', 'Rode Loper', 'Stationseiland' en 'Prins Hendrikkade', maar nu ook ineens onder project 'Oosterdok'. Die vijf stemmen niets met elkaar af, blijkt uit een mail die ik kreeg van een van de ambtenaren.

Het ontwerp voor de Prins Hendrikkade (bij CS) zal pas in het najaar van 2013 ter visie worden gelegd, terwijl we nu al een zienswijze moeten indienen voor Prins Hendrikkade Oost (Oosterdok) en voor het Stationsplein. Het ene plan is niet zonder het andere plan te beoordelen.... grrrrr
JohnN
-8-  JohnN:
Dat het eilanden zijn dat wisten we natuurlijk van oudsher, we kennen onze historie. Maar dat het qua plannenmakerij ook 'eilanden' zijn vervult me met grote schrik. Als nuchter denkend mens veronderstelde ik toch dat er een coördinatie zou bestaan van al die vijf deelplannen die samen toch één harmonieus geheel moeten vormen.
Ik begin te geloven dat je nog het beste af bent op de Westelijke Eilanden, waar je ver genoeg af bent van 1012 en Rode Loper.
Bickerseiland bijvoorbeeld ziet er prachtig uit. Ik wens jullie (en een beetje ook mezelf) sterkte!
Herbert
-9-  Herbert:
Walther, je valt maar onder 1 bestemmingsplan. Jouw huis onder bestemmingsplan Burgwallen en het trottoir voor je huis onder een ander, zie http://www.centrum.amsterdam.nl/bestuur_..

Rode Loper is geen bestemmingsplan, de plannen die daaruit komen moeten in diverse bestemmingsplannen gegoten worden.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.